Selecția pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018

Vă aduc la cunoștință lansarea selecției pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018; informațiile sunt disponibile la adresa Studenți Erasmus – stagii de practică – Universitatea din București.

Aveți atașat documentul Learning Agreement for traineeship => Learning Agreement for traineeships 2017-2018

Vă reamintesc faptul că dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB, până pe data de 8 iunie 2018 (ora 13:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB), nu la nivel de facultate.

 

Vă stau la dispoziție pentru orice alte detalii.

P. Conf. Dr. David Pestroiu
Coordonator Erasmus+ FTOUB
Tel./Whatsapp: 0723998961 „

 

Conferința Națională a Școlii Doctorale – Caraiman – 30 mai-02 iunie 2018

Sesiune comunicări științifice Școala Doctorală – Caraiman 30 mai-02 iunie 2017

Universitatea din București
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae”

 

Sesiune de comunicări științifice ale doctoranzilor

30 mai-02 iunie 2017

Mănăstirea Caraiman

 

Conferința Națională  organizată la Mănăstirea Caraiman are 60 de locuri bugetate pentru profesori-conducători de doctorat, doctoranzi și organizatori. Sunt asigurate cheltuielile pentru 3 nopți cazare și pentru 3 mese/zi. Sesiune de comunicări științifice va avea loc la Mănăstirea Sfânta Cruce de la Caraiman, Bușteni între 30 mai-2 iunie (de miercuri seara pana sâmbătă după prânz).

Organizarea unei asemenea Conferințe Naționale în care să existe posibilitatea ca doctoranzii să prezinte rezultatele semnificative din propriile cercetări poate constitui un cadru adecvat de coagulare a legăturilor atât între profesori, cât și între doctoranzi în vederea consolidării și cultivării unei conștiințe prin care sa fie promovată valoarea și autenticitatea unei cercetări teologice vii și mărturisitoare, articulate la nevoile actuale și specifice ale lumii de astăzi.

Având în vedere cele precizate, va rog să trimiteți până cel mai târziu la 30 martie  un abstract de 1-2 pagini (text Times New Roman, caracter 12, 1.5 rânduri în care sa fie prezentat titlul, cuvinte cheie, rezumatul prezentării, 5-6 repere bibliografice semnificative), astfel încât după 30 martie sa putem configura programul Conferinței.

Se va organiza o selecție pentru 19 doctoranzi participanți, cu posibilitatea suplimentarii acestui număr, în funcție de confirmările pe care le vom primi la nivel național. De asemenea participanții sunt rugați să transmită coordonatele personale (e-mail și telefon) precum și numărul de nopți de cazare. Aceste informații vor fi comunicate drd. Daniel Cuconașu (cuco_protos@yahoo.com) în vederea centralizării. Totodată, textele trebuie transmise în formă imprimată la Secretariatul Decanatului (dl. George Șerban).

Evaluarea presupune și selecția unui doctorand care va participa la o Conferință Națională a doctoranzilor din diferite domenii (psihologie, sociologie, științele educației, comunicare, filologie, filosofie, teologie) la nivel național, organizată la Cluj Napoca. Cheltuielile de cazare și masa sunt asigurate de către organizatori. Selecția va fi făcută pe baza analizei referatelor trimise pentru Sesiunea Științifică de la Mănăstirea Caraiman, precum și a altor rezumate distincte pentru cei care au în vederea participarea doar la Conferința Națională de Cluj. În acest caz temele propuse trebuie să aibă în mod deosebit o abordare interdisciplinară (întâlnire între perspectivele specifice domeniilor precizate).

Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu


Numele: Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu
Funcția: Cadru Didactic
Departamentul: Teologie Istorică, Biblică şi Filologie

 

CURRICULUM VITAE

Data şi locul naşterii: 12.08.1967, Bucureşti;

Stare civilă: căsătorit 1991;

Copii: Mihnea – Nicolae (n. 2000);

Părinţii: Preotul Dr. Nicu Moldoveanu –  Prof. Univ. Facultatea de Teologie ”Iustinian Patriarhul” și membru al Uniunii Compozitorilor şi preoteasa Steliana;

Date generale:

 • 1981-1985 – Liceul Nicolae Bălcescu (actual Sf. Sava) Bucureşti;
 • 1989 – Licenţiat Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti.
 • 1989-1993 – cursuri de doctorat Bucureşti sub îndrumarea Prof. Dr. Emilian Popescu.
 • 1993-1999 – bursă de studii doctorat Atena şi Tesalonic.
 • Hirotonit preot în 1992.
 • Doctor în teologie cu teza “Relaţii între Ţările române şi Muntele Athos (1650-1863)”, sub îndrumarea Prof. Athanasios Karathanasis, (Thesalonic, 1999).
 • 1999 – numit preot la parohia “Sf. Nicolae Dudeşti Cioplea I”, Protoieria III Capitală.
 • Din 2003 – preot la paraclisului Ambasadei Greciei la Bucureşti, cu binecuvântarea PF Părinte Patriah Teoctist.

Distincții:

2005 – Crucea Patriarhiei Ecumenice,

iunie 2008 – Iconom stavrofor, cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel.

Domeniu de pregătire și competențe:

Istorie antică și medievală;

Istoria relațiilor cu Locurile Sfinte;

Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Activitate didactică:

1993 – asistent suplinitor Istorie Bisericească Universală.

1999 – Asistent titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Catedrei de Teologie istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti şi suplinitor la disciplina Patrologie.

Din 2001- Lector titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

1 octombrie 2006 – Conferenţiar titular pentru aceeași disciplină.

1 octombrie 2013– Profesor titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

2013 – propus de către conducerea Facultății și aprobat de ARACIS pentru a preda Istoria Bisericii Ortodoxe Române la Facultatea de Teologie de la Atena-Grecia, ce se deschide sub tutela Universității București

Contribuţii şi în următoarele direcţii:

 1. Coordonare teze de licenţă şi dizertaţii Master;
 2. Referent în Comisii de doctorat;
 3. Membru în Comisiile de admitere în facultate;
 4. Membru în Comisiile de titularizare;
 5. Membru în comisiile de definitivat;
 6. Îndrumător și referent al lucrărilor de grad II și I pentru profesorii de religie;
 7. Membru în comisiile de atestat teologic;
 8. Membru în comisia de atestare a preoţilor militari;
 9. Membru în Comisia de olimpiadă de la Piteşti (2002);

10. Membru în Comisia de Istorie Ecleziastică comparată;

11. Membru organizator al Congresului ” Ţările Române şi Locurile Sfinte de-a lungul timpului”, 2006.

12. Membru comisia de organizare a Congresului internațional ”Sf. Vasile cel Mare 379-2009”, 2-4 noiembrie, 2008.

13. Membru autor și coordonator al vol. Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Edit. ”Cuvânul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009;

14. Membru în comisia de coordonare și redactare al. Vol. ”Autocefalie, libertate și demnitate”, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010.

15. Membru în comisia de coordonare și redactare al. Vol. ”Autocefalie, libertate și responsabilitate”, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010.

16. Membru în comisia de redactare a Enciclopediei ”Istoria monahismului românesc”.

Participări active la conferinţe (comunicări susținute), în țară și străinătate:

 1. Secvenţe din istoria relaţiilor românilor cu Muntele Athos, Facultatea de Teologie – Tesalonic, 28-30 nov. 1997;
 2. Religia în şcoală, în România, Alexandroupoli-Grecia, 1997;
 3. Traducerea operei Sfântului Nicodim Aghioritul în româneşte şi circulaţia acestor traduceri, mănăstirea ”Sf. Nicodim Aghioritul”, Goumenissa-Grecia, sept. 1999;
 4. Circulaţia traducerilor slave şi româneşti ale operei lui Grigorie Palama în spaţiul românesc, 12-14 noiembrie, 2001, Patriarhia română, Bucureşti;
 5. Contextul european al apariţiei uniatismului şi Şcoala ardeleană, 11 decembrie, 2001, Facultatea de Teologie ortodoxă, Bucureşti;
 6. Actualitatea normelor disciplinar-moralizatoare ale Sfinţilor Trei Ierarhi, 30 ianuarie 2004, Hramul Facultăţii, susținută în Aula mare a Patriarhiei;
 7. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Protector al Locurilor Sfinte, conf. susţinută la mănăstirea Putna la Congresul organizat cu prilejul a 500 de ani de la moartea voievodului, 18-25 aprilie 2004;
 8. Ştefan cel mare şi Sfânt. Argumente pentru sfinţenia sa, conf. susţinută la Facultatea de Sociologie din Bucureşti, împreună cu istoricul militar Mircea Dogaru, la 1 iunie 2004;
 9. Ce l-a impus pe Ştefan cel Mare şi Sfânt în conştiinţa poporului”, conf. susţinută pe 2 iunie 2004 în faţa preoţilor din capitală, în prezenţa PF Patriarh Teoctist;

10. În 15-18 octombrie 2006 am fost organizator principal, împreună cu Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş şi Lect. Dr. Adrian Marinescu, al unui Simpozion internaţional cu tema „Ţările Române şi Locurile Sfinte de-a lungul timpului”. Am susţinut conferinţa cu tema „Aspecte ale relaţiilor Tărilor Române cu Muntele Athos după cercetări mai noi”;

11. Pastoraţie şi misiune în contextul unei lumi în schimbare (migraţia), Conferinţă pregătită pentru adunarea preoților din capitală, nov. 2007;

12. Organizator al expoziţiei „Sf. Vasile cel Mare în cultura românească”, în cadrul Congresului teologic internaţional „Sf. Vasile cel Mare”, publicând un album cu manuscrisele şi cartea veche românească reprezentativă ce conţin texte ale Marelui Sf. Părinte, în română, greacă sau slavonă, 3 noiembrie 2009;

13. Date generale privind contribuția lui Antim Ivireanul la cultura românească, Comunicare susținută la Simpozionul ”Cuvântul scris”, 23-24 octombrie 2008, la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Iustinian Patriarhul” din București.

14. Contextul istoric al păstoriei primului mitropolit al Țării Românești (Iachint de la Vicina) și câteva posibile argumente pentru canonizarea sa. La 650 de ani de la numirea sa (1359-2009), conferinţă Lacul Sărat, 28-29 sept. 2009:

15. ”Câteva personalități și influențe athonite în Țările Române, în secolele XVII-XIX”, Simpozionul internațional ”Macedonia creștină și Țările Române”, Tesalonic, 14-15 octombrie, 2010;

16. Conferința Dimensiunea turistică a pelerinajului religios (sau Poate fi turismul religios un pelerinaj?), susținută la 13 noiembrie 2012, la Facultatea de Teologie, în cadrul manifestării ”Pelerinajul religios în România contemporană”, organizată de dl. Lect. Dr. Laurențiu Tănase.

17. Receptarea sfințeniei împăratului Constantin cel Mare de către Biserică – la Congresul internațional de la București, 21-23 mai 2013.

18. Reacții bisericești naționale și internaționale privind secularizarea averilor mănăstirești. Un preambul la secularizarea averilor bisericești de la 1863 din Principatele Române, conferință susținută la Simpuzionul Național ”Secularizarea averilor bisericești”, organizat sub egida Patriarhiei Române și a Academiei Române la 12 noiembrie 2013.

Am dat mai multe interviuri pe teme istorice la ziarul „Lumina” al Patriarhiei Române, am avut emisiuni la Radioul şi Televiziunea Trinitas, pe următoarele teme: Muntele Athos, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, C-tin Brâncoveanu, Şerban Cantacuzino, Nicolae Iorga, Filaret și Neofit Scriban, Biblia în istorie, istoria eparhiilor de Argeş şi Muscel, şi a celei a Dunării de Jos, istoricul unor biserici ş.a. Am contribuit la realizarea unor documentare privind viața Sf. Dimitrie Basarabov (2012), monografia bisericii grecești din București (2011), viața și opera lui Neagoe Basarab și apoi a lui Șerban Cantacuzino (2012), interviu privind închinările de mănăstiri și secularizarea averilor mănăstirești (Dialogurile Trinitas, 2012); Despre voievodul Neagoe Basarab (emisiunea Dialogurile Trinitas, 27 sept. 2013); Interviu despre reacțiile internaționale la secularizarea averilor bisericești din timpul lui Cuza (la emisiunea Dialogurile Trinitas, 13 noiembrie 2013); Despre ctitoriile Sf. Elena (emisiunea Moștenirea bizantină în România, octombrie 2013); Despre fixarea calendarului creștin (Trinitas Tv, decembrie 2013); Despre personalitatea voievodului martir Constantin Brâncoveanu (emisiunea  Ziarul Lumina. Actualități, decembrie 2013). Alte interviuri pe diverse teme.

LISTĂ PUBLICAȚII

Cărţi de autor și coordonate

 1. Contribuţii la istoria relaţiilor Muntelui Athos cu ţările române (1650-1863). În întâmpinarea a 1040 de ani de la fondarea Muntelui Athos (963-2003), Bucureşti, 2002, 512 pag. Volumul a mai fost publicat şi în 2002 la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR (după apariţia în „BOR”, 1-6, 2002, pag. 284-426 şi nr. 7-9, 2002, p. 247-420).
 2. Contribuţia Sf. Părinţi la conturarea dogmei creştine până în sec. V. O vedere specială asupra dogmei hristologice şi trinitare, Edit. Agapis, 2003, 218 pag.
 3. Epoca iustiniană şi creştinismul la Dunărea de Jos (sec. VI), Bucureşti, 2006, 190 pag.
 4. Romanian Principalities and the Holy Places along the centuries, papers of the Symposium held in Bucharest, 15-18 oct. 2006, îngrijită de Pr. Prof. Emanoil Băbuş, Pr. Conf. Ioan Moldoveanu şi Lect. Dr. Adrian Marinescu, Bucureşti, Edit. Sofia, 2008, pp. 221 + 47 imagini.
 5. Autocefalia, libertate și demnitate, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, membru în Comisia de coordonare și redactare.
 6. Autocefalie și responsabilitate, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, membru în Comisia de coordonare și redactare.
 7. Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Edit. ”Cuvânul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009, coautor (pp. 21-24, 27-35, 38-50, 451-452, 455-460, 468-469).
 8.  Sf. Vasile cel Mare în cultura românească, album conținând manuscrisele şi cartea veche românească reprezentativă ce conţin texte ale Marelui Sf. Părinte, în română, greacă sau slavonă, alcătuit cu prilejul Congresului teologic internaţional „Sf. Vasile cel Mare”, Bucureşti, 2009.
 9. Membru coordonator al volumului ”Istoria Monahismului Românesc”, comisie mixtă Patriarhia română-Academia Română (în curs de apariție).
 10. Reveniri asupra uniatismului românesc. Cu o traducere a studiului lui Cyril Charon (Korolevsky): L’Uniatisme, Definition. Causes, Effets. Etendue. Dangers. Remedes, (din rev.  Irenikon, nr. 5-6, 1927), Editura Universității București, 2014. 168 pag.

Studii şi articole publicate în românește:

 1. ”Mănăstirea Cotmeana, în trecut şi astăzi”,în BOR, nr. 1- 6, 1996, pp. 290-316;
 2. ”Atitudinea clerului ortodox ardelean din secolul al XVIII-lea faţă de uniatism”, în BOR, nr. 11-12, 1992, pp. 144-175;
 3. ”Biserici bucureştene demolate în timpul comunismului”, în BOR, nr. 10-12, 1993, pp. 178-193;
 4. ”Schituri şi mănăstiri din Transilvania distruse de generalul Nikolaus von Bukow”, în BOR, nr. 1-6, 1996, pp. 247-268;
 5. ”Relaţii ale Mănăstirii Grigoriu de la Muntele Athos cu Ţările române (1650-1863)”, în BOR, nr. 1-5, 1996, pp. 273-285;
 6. ”Mănăstirea Dohiariu de la Muntele Athos şi Țările române (1650-1863)”, în BOR, nr. 7-12, 1996, pp. 299-312;
 7. ”Mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos şi legăturile ei cu Ţările române (1650-1863)”, înBOR, nr. 7-12, 1996, pp. 431-444;
 8. ”1000 de ani de existenţă a mănăstirii Xenofont de la Muntele Athos” (21-26 oct. 1998),  în Vestitorul Ortodoxiei, noiembrie, 1998.
 9. ”Patriarhii ecumenici în Ţările Române de-a lungul timpului”, în Pagina creştină a ziarului “Ziua”, 14 oct. 2000;
 10. ”Personalităţi atonite în Țările române”, în GB, nr. 1-4, 1999, p. 136-143 şi vol. Românii şi Muntele Athos, Editura Paralela 45, 2002, pp. 206-211;
 11. ”Prezenţa românească la Sfântul Muntele Athos (1650-1863)”, în GB, nr. 5-8, 1999, p. 95-107 şi în vol. „Românii şi Muntele Athos”, Editura „Paralela 45”, 2002, pp. 346-355;
 12. ”Mănăstirea Xiropotamu de la Muntele Athos şi Țările române”,în ST, nr. 1-2, 2000, pp. 84-100;
 13. ”Ortodoxia, factor de regres?”, în Ortodoxia, nr. 1-2, 2000, pp. 6-12;
 14. ”Feminismul şi concepţia ortodoxă despre hirotonia femei”, în Ortodoxia, nr. 1-2, 2000, pp. 132-138;
 15. ”Aspecte privind relaţiile Mănăstirii Ivir din Muntele Athos cu Ţările române”, în Biserica Ortodoxă, Revista Sf. Episcopii a Alexandriei şi Teleormanului, an II, nr. 2, 2000, pp. 88-108;
 16. ”Capitala Muntelui Athos de la Karies-Protaton şi Ţările Române”, în Biserica Ortodoxă, Revista Sf. Episcopii a Alexandriei şi Teleormanului, an II, nr. 1, 2000, pp. 66-93;
 17. ”Mănăstirea Esfigmenu de la Athos şi Moldova (1650-1863), în Teologie şi Viaţă, nr. 8-12, 2001, Trinitas-Iaşi, pp. 63-73;
 18. ”Contribuţii la istoria relaţiilor mănăstirilor Cutlumuş şi Zografu din Sf. Munte Athos cu Ţările Române”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2001, pp. 231-256;
 19. ”Circulaţia operelor palamite în spaţiul românesc”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2002, pp. 563-579;
 20. ”Sf. Grigorie de Nazianz şi traducerile operelor sale (slavă şi română) în spaţiul românesc”,în volumul Studia Historica et ecclesiastica, Omagiu Profesorului Emilian Popescu, Edit. Trinitas, Iaşi, 2003, pp. 491-509.
 21. ”Mănăstirea lui Mihai Viteazul de la Muntele Athos – Simonopetra – şi câte ceva din legăturile ei cu ţările noastre”, în Almanahul bisericesc al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2003, pp. 173-180.
 22. ”Chipul preotului după Sf. Vasile cel Mare”, în Almanahul bisericesc al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2003, pp. 83-90 şi în Studia Basiliana, III, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009, pp. 453-462.
 23. ”Mănăstirea Sf. Pavel de la Muntele Athos şi legăturile ei cu Ţările Române”, în Renaşterea, Râmnicu-Vâlcea, ianuarie-martie şi aprilie-iunie, 2001.
 24. ”Mănăstirea Dionisiu de la Muntele Athos şi Ţările Române. Date noi”, învol. omagial pentru Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Slujitor al Bisericii şi al Neamului, Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, pp. 358-366.
 25. ”Ce l-a impus pe Ştefan cel Mare şi Sfânt în conştiinţa naţională şi a Bisericii?”conferinţă ţinută în faţa preoţilor din capitală, 2 iunie 2004, publicată în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Universitatea Bucureşti, 2005, pp. 211-226;
 26. ”Actualitatea normelor disciplinar-moralizatoare ale Sfinţilor Trei Ierarhi”(conferinţă ţinută la cu ocazia hramului Facultăţii de Teologie, 30 ianuarie 2004), în Almanah bisericesc, Slobozia, 2010, pp…… ;
 27. ”Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809) şi traducerile operelor sale în România – la 195 de la moartea sa”, în Glasul Bisericii, nr. 9-12, 2004, pp. 300-311;
 28. ”Sfântul Ştefan cel Mare, protector al Muntelui Athos”, conferinţă ţinută la Putna 18-23 aprilie 2004 şi publicată în Ştefan cel Mare şi Sfânt, Atlet al credinţei creştine, Sf. Mănăstire Putna, 2004, pp. 157-178 şi în vol. Altfel despre Ştefan cel Mare şi Sfânt, Ed. Anastasia (sub coordonarea lui Sorin Dumitrescu), 2004, pp. 217-239;
 29. ”Contribuţii la istoria relaţiilor dintre Mănăstirea Ivir din Muntele Athos şi Ţările Române. Perioada 1650-1863”,în Almanahul bisericesc la Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2001, pp. 190-206;
 30. ”Ţările Române şi Locurile Sfinte, de-a lungul veacurilor”(prezentare a Simpozionului „Ţările Române şi Locurile Sfinte”, Bucureşti, 15-18 octombrie 2006), în BOR, nr. 9-12, 2006, pp. 106-111;
 31. ”Personalităţi athonite în Ţările Române (1650-1863)”, în Românii şi Muntele Athos, vol. I, Edit. Lucman, Bucureşti, 2007, pp. 555-562;
 32. ”Danii româneşti la mănăstirea Xiropotamu”, în Românii şi Muntele Athos, vol. I, Edit. Lucman, Bucureşti, 2007, pp. 654-665;
 33. ”Prezenţa monahală românească la Sf. Munte”, în Românii şi Muntele Athos, vol. II, Edit. Lucman, Bucureşti, 2007, pp. 288-301;
 34. Aspecte ale relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos, după cercetări mai noi, în revista „Tabor”, Edit. Renaşterea, Cluj, nr. 4, iulie, 2004, p. 73-86;
 35. ”Contextul european al înfăptuirii uniaţiei din Transilvania (1698-1701). Câteva consideraţii privind şcoala ardeleană”, în Anuarul Fac. de Teologie – Patriarhul Iustinian, nr. 7, 2007, pp.
 36. ”Vasile Grecu, istoric al Bizanțului și al Bisericii Române”, în ”Studii Teologice”, nr. 4, 2008, pp. ;
 37. ”Contextul istoric al păstoriei primului mitropolit al Țării Românești (Iachint de la Vicina) și câteva posibile argumente pentru canonizarea sa. La 650 de ani de la numirea sa (1359-2009)”,în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă ”Iustinian Patriarhul” București, 2009, pp. 651-670;
 38. ”Revoluțiile ca fenomen istoric”, în ziarul ”Lumina”, 6 decembrie 2009;
 39. ”Introducere”lavol. Ierom. Marcu-Marian Petcu, Atlas istoric al mănăstirilor și schiturilor ortodoxe din România, Biblioteca națională a României, București, 2010. pp. 7-11;
 40. ”Introducere” la vol. Ierom. Marcu-Marian Petcu, Mănăstiri și Schiturii din Moldova, astăzi dispărute, Biblioteca Națională a României, București, 2010, pp. 9-10;
 41. ”Monografia Bisericii Sf. Nicolae Dudeşti Cioplea I”, în Monografia Protoieriei III Capitală, București, 2009, pp. 163-169;
 42. ”Așezămintele ortodoxe românești de la Muntele Athos”, în vol. Autocefalie și comuniune, Edit. Basilica a Patriarhiei române, București, 2010, pp. 621-637;
 43. ”Tiparul cărţilor de cult în limba română, Premisă a autocefaliei Bisericii ortodoxe române”, în vol. Autocefalie, libertate și demnitate, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, pp. 264-278;
 44. ”Personalităţile şi aşezămintele româneşti de la Muntele Athos, din a doua jumătate a sec. XIX până azi”, în revista Tabor, nr. 10, ianuarie, 2012, pp. 39-54.
 45. ”Din legăturile românilor cu Muntele Athos. Mănăstiri românești ”închinate” (I), în revista Tabor, 2012, an VI, nr. 1, pp. 6-28.
 46. ”Sfântul Voievod Neagoe Basarab. O specială privire asupra relațiilor sale cu mănăstirile de la Sf. Munte Athos, la 500 de ani de la înscăunare”, în vol. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, ctitor de biserici și cultură românească, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2012, pp. 97-115.
 47. ”Tipografiile vechi din Principatele române” în Dicționar de muzică bisericească românească, Editura Basilica, București, 2013, pp. 812-818.
 48. ”Precuvântare” la vol. Kostas V. Karastathis, Marele Constantin, învinuiri și adevăr. Studiu istoric, 429 p.,(traducere de preot Andrei Ion Țârlescu), Editura Egumenița, 2013, pp. 21-24.
 49. În curs de apariție: ”Monahismul athonit de-alungul veacurilor”, pentru vol. Istoria monahismului românesc.
 50. În curs de apariție: ”Legăturile românilor cu Muntele Athos. Mănăstiri româneşti „închinate”, pentru vol. Istoria monahismului românesc.
 51. ”De ce împăratul Constantin cel Mare Sfânt?”, comunicare susținută la Congresul internațional ”Sfinții Împărați Constantin și Elena. 1700 de ani de la Edictul de la Mediolanum”, de la București, 21-23 mai 2013, publicată în vol. Cruce și Misiune. Sfinții Împăarți Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii. II, Editura Basilica, București, pp. 217-236.
 52. ”Sfințenia Împăratului Constantin cel Mare și receptarea ei de către Biserică”, în Ortodoxia, seria II, an V, nr. III, iulie-sept. 2013, pp. 40-63.
 53. ”Reacții bisericești naționale și internaționale privind secularizarea averilor mănăstirești. Un preambul la secularizarea averilor bisericești de la 1863 din Principatele Române”, conferință susținută la Simpozionul Național ”Secularizarea averilor bisericești”, organizat sub egida Patriarhiei Române și a Academiei Române la 12 noiembrie 2013, publicată în volumul Secularizarea averilor bisericești. 1863. Motivații și consecințe, Editura Basilica, București, 2013, pp. 23-87.

În limbi străine:

 1.  Μεταφράσεις έργων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στη ρουμανική γλώσσα (Traduceri ale operei Sf. Nicodim Aghioritul în limba română), în vol. ”Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: η ζωή και η διδασκαλία του. 250 χρόνια από την γέννηση του/190 χρόνια από την κοίμηση του” (Sf. Nicodim Aghoritul: viaţa şi învăţătura sa. 250 de la naştere şi 190 de ani de la adormirea sa), 21-23 sept. 1999, vol. Β΄, Εκδοση Ιερού Κοινοβίου οσίου Νικοδήμου, Γουμένισσα, 2006, p. 147-157;
 2. O Bibliografie a Isihasmului românesc (lb. rusă), în volumul ”Isihasmul. Annotirobannaea Bibliografia” (rus.) (Hesychasm. An annotated bbibliography), Institute of Human Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 2004, cap. 13, pag. 726-755; şi în ”Anuarul Facultăţii de Teologie de la Bucureşti”, 2004, p. 439-469; ”Anuarul Facultăţii de Teologie din Cluj”, 2004);
 3. Aspects of the relations of the Romanian Principalities with Mount Athos on the light of recent research findings, în vol. „Romanian Principalities and the Holy Places along the centuries, papers of the Symposium held in Bucharest, 15-18 oct. 2006”, Bucureşti, Edit. Sofia, 2008, p. 53-69;
 4. În curs de apariție textul comunicării de la Simpozionul internațional Macedonia creștină și Țările Române, Tesalonic, 14-15 octombrie, 2010, cu titlul ”Câteva personalități și influențe athonite în Țările Române, în secolele XVII-XIX”.

Recenzii

 1. ”Florin Marinescu, Τα ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Oρους. Αρχείο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου” (Documentele româneşti de la  Muntele Athos. Arhiva Sf. Mănăstiri Xiropotamu), Atena, 1997; ”Florin Marinescu, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Ορους Αρχείο Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου” (Documente româneşti din Sfântul Munte. Arhiva Sfintei Mănăstiri Kutlumuş) apărută la aceeaşi editură, sub egida Centrului de Studii Neoelenice din Atena, 1998, (în Glasul Bisericii, nr. 1-2, 2000, pp. 116-117).
 2. Matei CAZACU și Dan Ioan MUREȘAN, Ioan Basarab, un domn român la începuturile Țării Românești, editura Cartier, Chișinău, 2013, 242 pag., în ”Ziarul Lumina”, cotidian al Patriarhiei Române, 20 noiembrie 2013; în ”Studii Teologice”, nr. 4, 2013, pp. 283-286.

Studii în pregătire:

 1. Aspecte ale influenţei bogomilismului în Ţările Române.
 2. Completări la Monografia bisericii Sf. Nicolae –  Dudeşti Cioplea I din Bucureşti (Album).
 3. Date generale privind contribuția lui Antim Ivireanul la cultura românească (pt Revista Tabor) .

Volume în pregătire:

 1. O istorie a Bisericii prin călători.
 2. Biserica şi Fanariotismul.
 3. O istorie a Bisericii Ortodoxe Române povestită celor tineri.
 4. Relațiile între Țările Române și Locurile Sfinte din Grecia continentală.
 5. Arhiep. Hrisostom Papadopoulos, Istoria Bisericii Greciei (traducere din limba greacă).

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ

TEMATICA PENTRU ADMITERE LA DOCTORAT

SPECIALITATEA ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

(Conducător de doctorat:  Pr. Prof. Dr. Daniel Benga)

 I. Metodologia cercetării științifice în teologia istorică

Bibliografie:

Daniel Benga, Metodologia cercetării ştiinţifice în teologia istorică, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.

Adrian Gabor, Studia Ecclesiastica. Contribuții în domeniul Istoriei Bisericești ale profesorilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București (1881-1989), Editura Bizantină, București, 2003.

Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă. Disciplinele umaniste, în româneşte de George Popescu, Ed. Pontica, s.l., 2000.

Ştefan Lupu, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie, Ed. Sapientia, Iaşi, 2000.

Teodor M. Popescu, „Îndrumări metodice de lucru pentru studenţii în teologie”, în: Studii Teologice, VIII (1956), Nr. 7-8, pp. 498-530.

Paul Veyne, Cum se scrie istoria, traducere Maria Carpov, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999.

 

 II. Martiriul și cinstirea martirilor în Biserica primară                    

Bibliografie:

Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească. Martirii din Palestina, traducere de pr. prof. T. Bodogae, (PSB, 13), Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987.

Actele martirice, studiu, introducere, traducere și note de pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997.

Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei. Vol. I: Canonul apostolic al primelor secole, Editura Deisis, Sibiu, 2008.

Adrian Gabor, Biserica şi Statul în primele patru secole, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.

Hippolyte Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1933.

David L. Eastman, Paul the Martyr. The Cult of the Apostle in the latin West, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2011.

Peter Brown, Cultul Sfinților. Apariția și rolul său în creștinismul latin, traducere de Doina Lică, Editura Amarcord, Timișoara, 1995.

 

III. Creștinismul la nivel mondial astăzi

Atlas of Global Christianity 1910-2010, Editors Todd M. Johnson and Kenneth R. Ross, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009.

Diarmaid MacCulloch, Istoria creștinismului. Primii 3000 de ani, traducere de Cornelia Dumitru și Mihai-Silviu Chirilă, Editura Polirom, Iași, 2011.

Christianity in its Global Context, 1970–2020 Society, Religion, and Mission, June, 2013.

Handbook of Global Contemporary Christianity. Themes and Developments in Culture, Politics, and Society, edited by Stephen Hunt, Brill, Leiden/Boston, 2015.

 1. E. González and J. L. González, Christianity in Latin America – A History, Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2008.

Christianities in Asia, Edited by Peter C. Phan, (Blackwell guides to global Christianity), Blackwell Publishing Ltd, 2011.

 

N.B: Candidații care nu pot procura vreunul dintre materialele bibliografice indicate mai sus sunt rugați să se adreseze profesorilor conducători de doctorat pentru a intra în posesia acestora.

 

București,                                               Pr. Prof. Dr. Daniel Benga

 

Studiul Noului Testament

Tematica pentru Admiterea la Doctorat

Disciplina Studiul Noului Testament

Coordonator: Pr. Prof. Constantin PREDA

TEMATICA:

 1. Studiile biblice şi metodele lor:
 2. Metoda istorico – critică
 3. Analiza retorică a Epistolelor pauline
 4. Analiza narativă a Evangheliilor
 5. Principiile hermeneuticii patristice
 6. Teoria receptării biblice (BRT:Biblical Reception Theory) şi exegeza biblică

BIBLIOGRAFIA:

*The Enchiridion Biblicum, EDB, 1993 (şi on-line: www.catholicscripture.net/enchiridion/);

J.-N. Aletti, L’art de raconter Jésus Christ. L’écriture narrative de l’évangile de Luc (Parole de Dieu; Paris: Seuil, 1989); trad. it. L’arte di raccontare Gesù Cristo. La scrittura narrativa del vangelo di Luca (Biblioteca biblica 7; Brescia: Queriniana, 1991);

J.-N. Aletti, New Approaches for Interpreting the Letters of Saint Paul. Collected Essays: Rhetoric, Soteriology, Christology and Ecclesiology (SubBi 43; Rome: Gregorian & Biblical Press, 2012).

Pr. Prof. J. Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii (Ed. Patmos, Cluj – Napoca, 2003);

 1. D. G. Dunn, H. Klein, U. Luz, V. Mihoc (eds.), Auslegung der Bibel in orthodoxer und westlicher Perspektive. Akten des west-östlichen Neutestamentler/inner-Symposiums von Neamţ vom 4.-11. September 1998 (Mohr Siebeck, Tübingen, 2000); trad. rom. Interpretarea Sfintei Scripturi din perspectivă ortodoxă şi apuseană. Documente ale Simpozionului Est-Vest al specialiştilor în Noul Testament, de la Neamţ (4 – 11 septembrie 1998; Ed. Teofania, Sibiu, 2003).
 2. Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische und historisch-kritische Methoden(Freiburg: Herder, 1987); trad. it. Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del Nuovo Testamento (CSB 16; Bologna: EDB, 1989); trad. span. Lecturas del Nuevo Testamento. Metodología lingüística histórico-crítica(Estella: Verbo Divino, 1990); trad. port. Metodologia do Novo Testamento. Introdução aos métodos lingüísticos e histórico-críticos (Bíblica Loyola 12; São Paulo: Loyola, 1994); trad engl. How to Read the New Testament. An Introduction to Linguistic and Historical-Critical Methodology (Peabody, MA: Hendrickson, 1996); trad. rom. Metodologia Noului Testament (Galaxia Gutenberg, 2006).
 3. – G. Gadamer, Adevăr şi Metodă (Ed. Teora, 2001);
 4. Marguerat – Yvan Bourquin, La Bible se raconte. Initiation à l’analyse narrative (Ed. Du Cerf, Paris, 1998);
 5. E. Porter, Handbook of Clasical Rhetoric in the Hellenistic Period 330 B.C – A.D 400 (Leiden – New York- Köln; 1997);
 6. Prince, Dicţionar de Naratologie (Institutul European, 2004);
 7. L. Resseguie, Narrative Criticism of the New Testament. An Introduction (Grand Rapids, Michigan, 2005); trad. franc. L’exég se narrative du Nouveau Testament. Une introduction (Ed. Lessius, 2009);
 8. Săvulescu, Retorică şi teoria argumentării (Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2004);
 9. A. Schokel – J. M. Bravo, A Manual of Hermeneutics, (Sheffield Academic Press, 1998);
 10. Standaert, «La rhétorique ancienne dans Saint Paul», în L’apôtre Paul. Personnalité, style et conception du ministère (par A. Vanhoye; BETL, LXXIII; Leuven, University Press; 1986), p. 78 – 92;
 11. M. M. Vásquez, Contours of a Biblical Reception Theory. Studies in the Rezeptionsgeschichte of Romans 13.1–7, (V&R unipress GmbH, Goettingen, 2012);

Patrologie și literatură patristică

Tematica pentru admitere la doctorat

Disciplina Patrologie și literatură patristică

-sesiunea septembrie 2018-

(îndrumător pr. prof.dr. Constantin Pătuleanu)

 1. Gândirea teologică în primele patru veacuri veacuri creștine în tradiția alexandrină, antiohiană și capadociană Direcții și reprezentanți de seamă: Sfântul Chiril al Alexandriei; Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare.

Hristologia Sfinților Părinți – la primele 4 Sinoade Ecumenice: Sfântul Atanasie cel Mare; Sf, Grigorie de Nazianz; Sf. Chiril al Alexandriei.

 1.  

  Bibilografie

A. Izvoare

 1.  
  1. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Patrologia Graeca, Paris, 1857-1866; Patrologia Latina, Paris,1844-1864;
  2. Sources chrétiennes, ed. J. Daniélou, Paris 1942;
  3. Colecția Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979…serie veche și seria nouă pulicată la Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2009…

   

B. Bibliografie generală

 1.  
  1. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. I-III, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988.
  2. G. Coman, Și Cuvântul trup s-a făcut. Hristologia și mariologie patristică, Timișoara, 1993.
  3. Dumitru Stăniloae, Teologia Morală Ortodoxă, Spiritualitatea ortodoxă, vol. III, Editura EIMBOR, București 1981.
  4. Dr. Stylianos G. Papadopoulos, Patrologie, vol. I, II,1 și II,2 Editura Bizantină, trad. de Lect. Dr. Adrian Marinescu, Bucureşti, 2006-2009.
  5. Claudio Moreschini, Istoria filosofiei patristice, trad. de Alexandra Cheşcu, Mihai-Silviu Chirilă şi Doina Cernica, Ed. Polirom, 2009.
  6. Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria Literaturii creştine vechi greceşti şi latine, vol. I, II,1 și II,2, Ed. Polirom, Iaşi, 2001-2004.
  7. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie, vol. I-II, Ed. Basilica, Bucureşti, 2009; Patrologie şi literatură postpatristică (vol. al III-lea), Ed. Basilica, Bucureşti, 2010.
  8. Dr. Ioan Caraza, Hristologia Patristică și concepțiile hristologice contemporane, Slobozia, 2000.
  9. Stelianos Papadopoulos, Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, trad. Cornel Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2003.
  10. Stelianos Papadopoulos, Viaţa, activitatea şi opera Sf. Ioan Gură de Aur, trad. Lect dr. Octavian Gordon, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2014.
  11. Anthony Meredith, Capadocienii, traducere pr. Constantin Jinga, Editura Sophia, București 2008.

 

Teologie fundamentală (Apologetică)

Tematică pentru examenul de admitere la doctorat-septembrie 2018

Teologie fundamentală (Apologetică)

Conf. Dr. Adrian Lemeni

 1. Importanța și necesitatea fundamentării dialogului dintre teologia ortodoxă și știință pe o actualizare a reperelor patristice 

1.1 Ideologizarea-factor semnificativ în deturnarea relației dintre teologie și știință

1.2 Relevanța dialogului dintre teologie și știință în contextul actual

1.3 Abordarea eclesială a relației dintre teologie și știință

Bibliografie

 1. Coordonator Adrian Lemeni, Repere patristice în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, Ed. Basilica, Bucureşti, 2009
 2. Adrian Lemeni-coordonator, Pr. Răzvan Ionescu, Diac. Sorin Mihalache, Cristinel Ioja Apologetica ortodoxă, vol. I, Ed. Basilica, 2013
 3. Adrian Lemeni, Pr. Răzvan Ionescu, Teologie ortodoxă şi ştiinţă, EIMBOR, Ediţia a II-a, Bucureşti, 2007.
 4. Pr. Răzvan Ionescu, Adrian Lemeni Dicţionar de teologie ortodoxă şi ştiinţă, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2009.
 5. Adrian Lemeni, Adevăr şi comuniune, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011.
 6. Adrian Lemeni, Sensul eshatologic al creației, Ed. ASAB, București, 2007.
 7. Pr. Prof. Dumitru Popescu, coordonator al volumului colectiv Știință și teologie, Ed. Eonul Dogmatic, București, 2001.

 

 1. Taina și viața persoanei umane în abordarea neuroștiințelor din contextul actual

 

2.1 Limitele științifice și filosofice în abordarea persoanei

2.2 Relația trup-creier-minte evidențiată în contextul cercetărilor din neuroștiințele actuale

2.3 Neuroștiințele și spiritualitatea filocalică

2.4 Neuroplasticitatea-indicii neurale privind posibilitatea înnoirii vieții

2.5 Viața persoanei-o perspectivă teologică asumatoare pentru datele științei și reflecțiile filosofice

Bibliografie

 1. Adrian Lemeni-coordonator, Diac. Sorin Mihalache, Pr. Răzvan Ionescu, Pr. Cristinel Ioja, Apologetica ortodoxă, vol. II, Ed. Basilica, București, 2014
 1. Antonio Damasio, Eroarea lui Descartes, Ed. Humanitas, București, 2004
 2. Richard Davidson, Sharon Bergly, Creierul și inteligența emoțională, Ed. Litera, București, 2013
 3. Dean Ornish, Dragoste și supraviețuire, Ed. Curtea Veche, București, 2008
 4. Adrian Lemeni, Pr. Răzvan Ionescu, Teologie ortodoxă şi ştiinţă, EIMBOR, Ediţia a II-a, Bucureşti, 2007.

 

 1. Sistemul consumismului în societatea globalizată de astăzi

 

3.1 Alienarea produsă prin sistemul ideologic al consumismului

3.2 Fericirea ca obligație a plăcerii și a divertismentului

3.3 Consumul stimulat prin mediile actuale generate de tehnologia informației

 

Bibliografie 

 1. Adrian Lemeni-coordonator, Diac. Sorin Mihalache, Pr. Răzvan Ionescu, Pr. Cristinel Ioja, Apologetica ortodoxă, vol. II, Ed. Basilica, București, 2014
 2. Jean Baudrillard, Societatea de consum, Ed. Comunicare.ro, București, 2005
 3. Jean Baudrillard, Strategiile fatale, Ed. Polirom, Iași, 1996
 4. Jean Baudrillard, Sistemul obiectelor, Ed. Echinocțiu, Cluj-Napoca, 1996
 5. Francois Brune, Fericirea ca obligație, Ed. Trei, București, 1996
 6. George Ritzer, Mcdonaldizarea societății, Ed. Comunicare.ro, București, 2011
 7. George Ritzer, Globalizarea nimicului, Ed. Humanitas, București, 2010
 8. Ovidiu Hurduzeu, Sclavii fericiți, Ed. Timpul, Iași, 2005
 1. Gilles Lipovetsky, Fericirea paradoxală, Ed. Polirom, Iași, 2007

 

 1. Identitatea şi demnitatea persoanei umane în contextul sistemului tehnologic actual 

            4.1  Spiritul tehnic al ideologiei utilitarismului și eficiența tehnocratică

            4.2  Modele de interpretare a tehnologiei

            4.3  Implicațiile sistemului tehnologic actual

            4.4  Turnul Babel-paradigmă biblică a logicii de tip tehnologic

            4.5 Mărturisirea Apologeticii Ortodoxe în contextul sistemului tehnologic actual

       5. Implicațiile mediului televizual și virtual în contextul sistemului tehnologic actual

            5.1 Ecranul global al lumii actuale

            5.2 Impactul televiziunii asupra naturii umane

            5.3 Hiperrealul și imaginarul mediului virtual

            5.4 Vițelul de aur-paradigmă biblică pentru raportarea de tip idolatru generată de mediul televizual și virtual

            5.5 Mărturisirea Apologeticii Ortodoxe în lumea contemporană dominată de mediul televizual și virtual

Bibliografie 

 1. Adrian Lemeni-coordonator, Diac. Sorin Mihalache, Pr. Răzvan Ionescu, Pr. Cristinel Ioja, Apologetica ortodoxă, vol. II, Ed. Basilica, București, 2014
 2. Adrian Lemeni, Aspecte apologetice contemporane, Ed. ASAB, Bucureşti, 2010.
 3. Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minții umane, Ed. Evanghelismos, București, 2005
 4.  Virgiliu Gheorghe, Știința și războiul sfârșitului lumii, Ed. Prodromos, București, 2007
 5.  Virgiliu Gheorghe, Revrăjirea lumii, Ed. Prodromos, București, 2008
 6.  Gilles Lipovetsky, Jean Seroy, Ecranul global, Ed. Polirom, Iași, 208
 7. McLuhan, Să înțelegem media, Ed. Curtea Veche, București, 2011
 8. Giovanni Sartori, Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune și post-gândirea, Ed. Humanitas, București, 2005
 9. Francis Fukuyama, Viitorul nostru postuman, Ed. Humanitas, București, 2004
 10. Virgil Gheorghiu, Ora 25, Ed. Gramar, București, 2004
 11. George Orwell, 1984, Ed. Polirom, Iași, 2002
 12. Aldous Huxley, Minunata lume nouă, Ed. Polirom, Iași, 2011
 13. Neil Postman, Distracția care ne omoară. Discursul public în epoca televizorului, Ed. Anacronic, București, 2016

Preot Prof. Dr. Nicolae D. NECULA

Curriculum Vitae

Studii preuniversitare:

 • Seminarul Teologic Ortodox din Buzău (1959-1964)

Studii universitare:

 • Institutului Teologic Universitar din Bucureşti (1964-1968)

Studii post-universitare – doctorat:

 • Cursuri de doctorat în teologie Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1968 – 1971), disciplina Teologie Liturgică, Pastorală şi Artă creştină
 • Cursurile de specializare la Institutul de studii superioare copte din Cairo (Egipt), ca bursier al Consiliului Mondial al Bisericilor (1970-1971)
 • Cursuri la Institutul Teologic Ortodox din Balamand (Liban) (1971)
 • Cursuri la Facultatea de Teologie Valdeză din Roma (Italia), ca bursier al Bisericii Evanghelice din Germania (1974-1975)
 • Cursuri de liturgică şi la Institutul Pontifical Oriental (1974-1975)
 • Doctor în teologie cu teza: Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele ei liturgice – rugăciuni şi imne, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Ene Branişte (27 octombrie 1977)
 • Studii la Institutul pentru Bisericile Orientale din Regensburg (Germania) – 1981

Funcţii didactice:

 • Asistent universitar la Institutul Teologic din Bucureşti, (1975- 1978)
 • Lector suplinitor, disciplina Drept bisericesc (1978 –1981)
 • Lector suplinitor, disciplina Cântare bisericească (1980-1981)
 • Asistent universitar, Catedra de Teologie Practică (1981-1984)
 • Profesor universitar, îndrumător de doctorat, disciplina Liturgică, Pastorală şi Artă creştină (1984 – prezent)

Activitate didactică:

 • Curs: Practică liturgică, anii I-IV, Teologie Pastorală
 • Curs: Teologie Liturgică, anii III şi IV, Teologie Pastorală
 • Curs: Teologie Pastorală, anii III şi IV, Teologie Pastorală
 • Curs: Elemente de  Teologie  Liturgică:  anii  III  şi  IV,  Teologie  Ortodoxă  Didactică  –  Litere,  Asistenţă  socială,  Pictură bisericească, Conservare şi Restaurare
 • Curs master: Teologie Liturgică şi Teologie Pastorală, specializarea: Pastoraţie şi viaţă liturgică
 • Îndrumător ştiinţific doctoranzi în teologie

Activitate administrativă în Facultate:

 • Prodecan (1996 – 2000)
 • Decan (2000 – prezent)
 • Membru şi apoi Preşedinte al Comisiei de disciplină pentru studenţi

Alte contribuţii

 • La 24 decembrie 1975, hirotonit diacon, apoi preot, la 30 ianuarie 1976. În prezent, slujeşte la biserica “Icoanei” din Capitală.
 • Membru al Senatului Universităţii din Bucureşti – din 1992
 • Membru al Comisiei de Ştiinţe Umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (C.N.E.A.A.), din  1992
 • Membru şi preşedinte al Comisiei pentru Teologie din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), din 2001
 • Membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.), ca evaluator, din 1999
 • Membru şi vicepreşedinte al Comisiei de Pictură Bisericească din Patriarhia Română, din 1983
 • Membru al Coralei Patriarhiei române (1973-1974)
 • Membru al Coralei Te Deum Laudamus (1990-2000)
 • Membru al Coralei Sfântul Andrei, a preoţilor Capitalei
 • Membru al Comisiei de  avizare pentru construirea locaşurilor de  cult  din  cadrul  Departamentului pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (DUAT), din 1990
 • Membru în Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice (1994-1996)
 • Delegat al Bisericii Ortodoxe Române, la 25 întâlniri internaţionale, simpozioane, congrese şi adunări generale ale forurilor creştine internaţionale: Praga-1978, Ungaria-1980 şi 1987, Germania – 1983, Italia – 1987, Cehoslovacia – 1987, Strasbourg – 1988, Leningrad – 1988, SUA – 1989, Moscova – 1989, 2002, 2005, Grecia – 1995, 1998, 2000, Elveţia – 1995, Austria – 1997, 2002, Siria – 1998, Egipt – 2001, Bulgaria-2001, Istanbul – 2002, Roma – 2002, Windsor (Anglia) – 2003, Belgrad, 2003, Sankt Petesburg – 2003, Geneva – 2005.
 • 13 turnee artistice, cu Corala Patriarhiei şi Corala Te Deum Laudamus, în Italia, Austria, Finlanda, Polonia, Franţa, Grecia, Japonia, Ungaria, Elveţia, Suedia, Norvegia şi Germania şi şase pelerinaje la locurile sfinte din Israel, Muntele Athos (Grecia) şi Turcia

Publicaţii

Studii şi articole ştiinţifice

 1. Participarea credincioşilor la cult în Bisericile Răsăritene, în „Studii Teologice”, an XXII (1970), nr. 3-4, p. 278-290;
 2. Privire de sinteză asupra sculpturii religioase în piatră la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în Ţara Românească şi Moldova, în „Biserica Ortodoxă Română”, an LXXXVIII (1970), nr. 11-12, p. 1259-1274;
 1. Câteva trăsături generale ale artei copte, în „Ortodoxia”, an XXII (1971), nr. 3, p. 429-440;
 2. Scurtă privire asupra literaturii religioase a Bisericii   Copte şi îndeosebi asupra cărţilor ei de cult, în „Biserica Ortodoxă Română”, an LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 644-659;
 1. Ritualul Botezului creştin şi al Mirungerii în riturile liturgice răsăritene, în „Glasul Bisericii”, an XXX (1971), nr. 9-10, p. 828-846;
 1. Situaţia actuală a creştinismului egiptean, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 314-320;
 2. Organizarea învăţământului teologic în Biserica Ortodoxă Coptă, în „Glasul Bisericii”, an XXXII (1973), nr. 7-8, p. 765-772;
 3. Cântarea cultică în Biserica Ortodoxă Coptă, în „Glasul Bisericii”, an XXXII (1973), nr. 7-8, p. 772-781;
 4. Cultul Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă Coptă, în „Ortodoxia”, an XX (1974), nr. 1, p. 107-119;
 5. Cinstirea eroilor la poporul român, în „Biserica Ortodoxă Română”, an XCV (1977), nr. 5-6, nr. 5-6, p. 522-530;
 6. Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele liturgice (rugăciuni şi imne). Teză de doctorat în Teologie, în  „Ortodoxiei”, an XXVIII (1976), nr. 3-4, p. 473-626 şi în extras, Bucureşti, 1977, 153 p.;
 1. Cultul divin, ca mijloc de apărare a dreptei credinţe, în „Glasul Bisericii”, an XXXV (1976), nr. 9-12, p. 901-907;
 2. Biserica Ortodoxă Română în slujba păcii, a unităţii poporului român şi a propăşirii sale, în „Glasul Bisericii”, XXVI (1977),
 3. 10-12, p. 880-887;
 4. Aspecte ale artei pastorale la Sfinţii Trei Ierarhi, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 3-4, 320-328;
 5. Report on the University Institutes of Theology in Bucharest and Sibiu to the Consultation on orthodox theological education, Basel, July 4-7, 1978, în „Orthodox theological for the life and witness of the Church”, Geneva, 1978, p. 80-83 (colaborare cu diac. Ioan Caraza şi prof. Remus Rus);
 1. Sensul spiritual al postului în viaţa creştină şi timpul nostru, în „Ortodoxia”, an XXXI (1979), nr. 1, p. 182-194 (în colaborare cu Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean);
 1. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare din ritul liturgic copt (introducere, traducere şi note), în „Glasul Bisericii”, an XXXVIII (1979), nr. 11-12, p. 1141-1156;
 1. Odoarele bisericeşti – tezaur religios şi naţional, în „Îndrumător pastoral”, editat de Arhiepiscopia Bucureştilor, Bucureşti, 1981,
 2. 264-269;
 3. Catedra de Liturgică, Pastorală şi Artă Creştină, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 7-10, p. 582-587;
 4. Conferinţa de Cântare bisericească, Ritual şi Tipic, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 7-10, p. 596-598;
 5. Opera canonică a patriarhilor copţi din secolele XI-XII şi importanţa ei pentru viaţa Bisericii Copte, în „Biserica Ortodoxă Română”, an C (1982), nr. 1-2, p. 193-204;
 1. Rânduiala laudelor bisericeşti în Biserica Coptă, în comparaţie cu rânduiala din ritul bizantin, în „Glasul Bisericii”, an XLI (1982), nr. 4-6, p. 391-398;
 1. Rugăciunile pentru cei adormiţi, în „Îndrumător bisericesc”, Buzău, 1983, p. 66-69;
 2. Părintele Prof. Dr. Ene Branişte, la aniversarea a 70 de ani de la naştere, în „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 7-8, p. 563-581;
 1. Simbolismul locaşului de cult în opera liturgică a Sfântului Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului (sec. al XV-lea), în „Glasul Bisericii”, an XLII (1983), nr. 9-12, p. 634-650;
 1. Preotul ortodox şi cerinţele pastoraţiei contemporane, în „Îndrumătorul bisericesc”, Buzău, 1985, p. 53-56;
 2. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă Română, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 514-520;
 3. Aniversarea Dl. Prof. Dr. Iorgu D. Ivan, la împlinirea vârstei de 85 de ani, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 9-10, p. 728-745;
 1. Preotul şi pastoraţia în gândirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justin, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CII (1985), nr. 3-4, p. 216-232;
 1. Învăţătura ortodoxă despre sfinţii îngeri, în „Îndrumătorul bisericesc”, Bucureşti, 1985, p. 103-107;
 2. Posturile şi ajunările, în „Îndrumări misionare”, Bucureşti, 1986, p. 738-745;
 3. Soroace ale pomenirii morţilor, în „Îndrumări misionare”, Bucureşti, 1986, p. 746-750;
 4. Rugăciunile pentru cei adormiţi şi folosul lor, în „Îndrumări misionare”, Bucureşti, 1986, p. 900-908;
 5. Rolul preotului ortodox român în viaţa de obşte, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CIV (1986), nr. 12, p. 59-73;
 6. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi că plata voastră multă este în ceruri; că aşa au prigonit şi pe proorocii dinainte de voi (Matei, V, 12),  în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, editat de Episcopia Buzăului, Buzău, 1986, p. 110-112;
 1. Rugăciunea în  Biserică.  Aspectul  comunitar  al  rugăciunii,  în  „Îndrumător  bisericesc,  misionar  şi  patriotic”,  editat  de Arhiepiscopia Bucureştilor, Bucureşti, 1986, p. 59-65;
 1. Şi ne izbăveşte de cel rău, în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, editat de Episcopia Buzăului, Buzău, 1987, p. 100-103;
 1. Sărbătorile religioase în viaţa credincioşilor, în „Îndrumător bisericesc”, Bucureşti, 1987, p. 70-78;
 2. Duminica – ziua Domnului, în „Îndrumător bisericesc”, Bucureşti, 1987, p. 75-78;
 3. Particularităţi ale ritului liturgic ortodox rus faţă de cel al celorlalte Biserici Autocefale, „Studii Teologice”, XL (1988), nr. 1, p. 70-75;
 1. Contribuţia Preotului Profesor Dr. Vasile Mitrofanovici la dezvoltarea disciplinelor teologiei practice, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 5, p. 102-114;
 1. Vitalità cullturale della Chiesa Ortodossa. Il Patriarcato di Romania, în „Oriente Cristiano”, anno XXIX (1989), nr. 3, p. 46-63;
 2. Colindele în viaţa şi spiritualitatea credincioşilor noştri, în „Glasul Bisericii”, an XLVIII (1989), nr. 6, p. 64-73;
 3. Şi Întru Unul Domn Iisus Hristos, în „Îndrumător bisericesc”, nr. 8-9, editat de Episcopia Buzăului, Buzău, 1990, p. 90-95;
 4. Semnificaţia simbolico-teologică a locaşului  de  cult  după  tâlcuitorii  bizantini  ai  cultului  ortodox,  în  „Biserica  Ortodoxă Română”, CVIII (1990), nr. 7-10, p. 129-134;
 1. Legătura dintre viaţa liturgică şi opera de caritate în Ortodoxie, în „Glasul Bisericii”, an L (1991), nr. 7-9, p. 129-134;
 2. Cultul liturgic şi nevoile şi crizele spirituale ale timpului nostru, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CIX (1991), nr. 7-9, p. 511-517;
 1. Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti (în colaborare), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, 359 p.;
 1. Forme de filantropie în trecutul Bisericii şi astăzi în Ortodoxie, ca mijloace de păstrare şi întărire a dreptei credinţe, în „Almanah bisericesc”, Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1995, p. 133-144;
 1. Slujirea preoţească în concepţia şi trăirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 128, p. 5-6;
 2. Despre calendar, în „Îndrumător pastoral”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1994, p. 6-8;
 3. Despre calendar. Stil nou şi stil vechi, în „Îndrumător pastoral”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1996, p. 10-12;
 1. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor, Editura Europartner, Bucureşti, 1996, 207 p.;
 2. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.;
 3. Săptămâna Sfintelor Patimi în viaţa creştină-ortodoxă, în „Glasul Bisericii”, anul LII (1996), nr. 1-4, p. 33-38;
 4. Importanţa anului liturgic în viaţa credincioşilor, în „Almanah bisericesc”, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1997, p. 30-33.
 1. Pocăinţă şi Înviere în Triod, în „Glasul Bisericii”, anul LII (1996), nr. 5-8, p. 10-18;
 2. Tomas Spidlik, Marii mistici ruşi, traducere din limba italiană, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1997, 344 p.;
 3. Adormirea Maicii Domnului în cultul Bisericii Ortodoxe, în „Glasul Bisericii”, anul LIII (1997), nr. 5-8, p. 27-35;
 4. Cerinţe ale pastoraţie contemporane în mediul urban, în „Almanah bisericesc”, Editat de Arhiepiscopia Bucureştilor, 1999, p. 96-103;
 1. Problema datei Paştelui în creştinătatea actuală, în „Glasul adevărului”, publicaţie religioasă editată de Episcopia Buzăului (serie nouă), anul X (1999), nr. 101-103, aprilie-iunie, p. 9-16;
 1. Despre Sfintele Paşti. De ce Paştele catolicilor cade mai înainte de cel al ortodocşilor şi cât se poate întinde această diferenţă?, în „Almanah bisericesc”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1999, p. 72-77;
 1. Coordonate ale activităţii Preotului Profesor Dr. Ene Branişte, în „Analele Universităţii din Craiova”, seria Teologie, anul III (1998), nr. 2, p. 189-193;
 1. Taina Botezului în lumina canoanelor Bisericii Ortodoxe, în „Glasul Bisericii”, an LV (1999), nr. 1-4, p. 79-93;
 2. Prohodul Domnului şi Prohodul Maicii Domnului, (diortosire), Slobozia, 1999, 76 p.;
 1. Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului, Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor, în „Glasul Bisericii”, anul LV (1999), nr. 5-8, p. 33-50;
 1. Disciplina clerului în lumina sfintelor canoane şi a legiuirilor bisericeşti, în „Glasul Bisericii”, an LV (1999), nr. 9-12, p. 57-67;
 2. Laudatio cu prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa Prea fericitului Părinte Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe  Române de către Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, 12 octombrie 2000, în Mărturie ortodoxă la începutul mileniului trei creştin, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2000, p. 26-36 şi în †Teoctist, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române, Pe treptele slujirii creştine, vol. XI, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 322-329;
 1. Laudatio la decernarea titlului de Profesor Honoris Causa pastorului Reinhard Thöle din Germania, în „Glasul Bisericii”, anul LVI (2000), nr. 5-8, p. 162-164.
 1. Liturghier, (diortosire), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, 539 p.;
 2. Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu la a 60-a aniversare. Model de slujire a Muzicii bisericeşti, în „Vestitorul ortodoxiei”, an XII (2000), nr. 256, p. 4 şi în „Studii teologice”, an LII (2000), nr. 3-4, p. 232-239;
 1. Naşterea Domnului – aspecte liturgice, în „Almanah bisericesc”, Episcopia Buzăului, Buzău, 2000, p. 15-24;
 2. Data Paştelui şi problema calendarului, în „Almanah bisericesc – 2001”, editat de Arhiepiscopia Târgoviştei, Târgovişte, 2001, p. 87-93;
 3. Ceaslov, (diortosire), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, 494 p.;
 4. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 502 p.;
 5. Vizitele pastorale – metodă de pastoraţie şi cale de cunoaştere a parohiei, în „Glasul adevărului”, publicaţie religioasă a Episcopiei Buzăului, anul XII (2001), p. 13-23;
 1. Patriarhul Justinian Marina – model de conştiinţă şi slujire sacerdotală. La împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa, în „Almanah bisericesc”, editat de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, Bucureşti, 2001, p. 46-60;
 1. Părintele Prof. Dr. Constantin Drăguşin, dirijorul Coralei Patriarhiei Române, a împlinit 70 de ani, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 273-274, p. 12;
 1. Parohia – spaţiu de activitate pastoral-misionară a preotului, în „Glasul Bisericii”, LVII (2001), nr. 1-4, p. 60-77 şi în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 499-515.
 1. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist – ctitor şi ocrotitor al învăţământului teologic românesc, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 280, p. 7;
 1. Patriarhul Justinian Marina – ctitor de învăţământ teologic românesc, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 21-35.
 1. Familia azi. Probleme pastorale şi sociale, în „Glasul Bisericii”, anul LVII (2001), nr. 9-12, p. 119-130.
 2. Aghiasmatar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002, 455 p. (Diortosire).
 3. Postfaţă la † T e o c t i s t, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pe treptele slujirii creştine, vol. XII, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002, p. 565-571. Postface (traducere franceză), p. 571-577.
 1. Cultura preotului – condiţie esenţială a succesului pastoral în vremea noastră, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti – 2002”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2002, p. 311-324.
 1. Molitfelnic, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 754 p. (diortosire).
 2. Octoih Mare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 723 p. (diortosire).
 3. Laudatio la decernarea titlului de Profesor honoris causa pastorului Reinhardt Thöle, consilier pentru ecumenism al Bisericii Evanghelice din Germania, referent ştiinţific  pentru Biserici Ortodoxe al Institutului de ştiinţe confesionale din Benskeim, în „Glasul Bisericii”, anul LVI (2000), nr. 5-6, p. 162-164.
 1. Raportul dintre Universitate şi Facultăţile de Teologie Ortodoxă din România, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, p. 597-604.
 1. Pomenirea Sfinţilor Îngeri la Proscomidie, în „Teologie şi spiritualitate la Dunărea de Jos”, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2004, p. 57-72 (Preluat din „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 330-331, p. 8-10).
 1. Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor, în „Pastoraţie şi Misiune în Biserica Ortodoxă”. Tematică pentru cursurile pastorale şi de îndrumare misionară a clerului, conform hotărârii Sfântului Sinod, nr. 572/1998, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, p. 73-90.
 1. 70 de ani de viaţă şi 20 de ani de slujire la Curbura Carpaţilor, în vol. „Episcopul Epifanie – 70 de ani. Deplinătatea slujirii lui Dumnezeu prin slujirea oamenilor, Editura Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2002, p. 92-1000.
 1. Mineiul pe Septembrie, tipărit în zilele păstoriei Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2003, 469 p. (diortosire).

Recenzii, note, comentarii şi prefeţe

 1. Cérès Wissa Wassef, Pratiques rituelles et alimentaires des Coptes, Publications de L’Institut français d’archéologie orientale du Caire, Le Caire, 1971, XIV+445 p. + 9 planşe, în „Studii Teologice”, an XXIII (1971), nr. 7-9, p. 576-577;
 2. „Theology”, A monthly review, LXXV, dec. 1972 (n 630), p. 617-672, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 292-294;
 3. „Eastern Churches Review”, A Journal of Eastern Christendom, vol. V, Oxford, 1973, n 1, p. 1-111, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 305-306;
 1. „Eastern Churches Review”, A Journal of Eastern Christendom, vol. V, Oxford, 1974, n 2, p. 113– 208, în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), nr. 2, p. 305-306;
 1. Otto F. Meinardus, Christian Egypt. Faith and Life, The American University Cairo Press, Cairo, 1970, 513 p., în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 282-292;
 1. Almanahul Parohiei ortodoxe româneşti din Viena pe anul 1973, în „Biserica Ortodoxă Română”, an XCI (1973), nr. 3-5, p. 322-326;
 1. EkklhsiastikÒj f£roj, revista de studii teologice editată de Patriarhia Alexandriei, vol. 55, partea a II-a, 1973, p. 199-341, şi vol. 56, partea a II-a, 1973, p. 347-472, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 4, p. 587-589;
 1. Întâlnirea subcomitetelor pentru dialog teologic dintre Bisericile Ortodoxe Răsăritene şi Bisericile Ortodoxe Orientale, traducere şi prezentare, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 4, p. 631-634;
 1. M. Arranz, M.S.J., Les prières presbytérales des Petites Heures dans l’ancien Euchologe byzantinîn  „Orientalia  Christiana  Periodica”,  vol.  XXXIX,  Roma  1973,  fasc.  1,  p.  2882,  în  „Studii Teologice”, an XXV (1973), nr. 9-10, p. 763-765;
 1. William Macomber, J., A Theory on the origins of the Sirian Maronite and the Chaldean Rite, în „Orientalia Christiana Periodica”, vol. XXXIX, Roma 1973, fasc. 1, p. 234/242, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 1-2 p. 124-126;
 2. „Abba Salama”, A review of the Association of Ethio-Helenic Studies, vol. V, Athena, 1974, 262 p., în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), nr. 2, p. 310-312;
 1. Otto F.A. Meinardus, The wall-paintings in crypt of St. Mark in Cairo, în „Eastern Churches Review”, vol. V, 1973, nr. 1973, p. 57-60, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 3-4, p. 295-296;
 1. ‘Iwnškou, Aƒ skšseij tîn Roumanikîn Corîn met¦ toà Patriarc…ou tÁj  ‘Allexandre…aj, în EkklhsiastikÒj f£roj, t. 55 (1973), nr. 2, p. 199-209, şi t. 60 (1973), nr. 1-2, p. 56-99, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 3-4, p. 320;
 2. The Horologion of the Coptic Church, Cairo, 1973, în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), n 3-4, p. 320;
 1. Ernesto Comba-Luigi Santini, Breve storia dei valdesi, Torino, 1973, în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), 4, p. 637-640;
 2. O. Ogitsky, Canonical norms of the orthodox eastern computation and the problem of the dating of Pasha in our time, în „St. Vladimir’s Theological Quarterly”, vol. 17, 1973 , nr. 1, p. 274284, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 5-6, p. 453-454;
 1. Christopher Lash, „Gate of Life”; An Ethiopian hymn to the Blessed Virgin, în „Eastern Churches Review”, vol. V, 1973, nr. 2, p. 145156, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 7-8, p.632;
 1. A Nestorian Collection of Christological Texts, edited and translated by Luise Abromowski and Alen Goodman, University of Cambridge Oriental Publications, nr. 18, Cambridge, vol. I, Syriac Text, VIII+144 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1974), nr. 7-8, p. 633;
 2. L. Duffes, Cl. Geay, Le Baptême dans L’Eglise Copte, Institut Catéchétique (Coll: „Liturgie et catéchèse”), nr. 12, 1973, Le Caire, 1973, 204 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1975), nr. 1-2, p. 178;
 1. Vagaggini, O.S.B., L’ordinazione delle diaconesse nella traditione greca e bizantina, în „Orientalia Christiana periodica”, vol. XL (1974), fasc. 1, p. 145189, în „Studii Teologice”, XXVII (1975), nr. 1-2, p. 178-179;
 1. Amedeo Molnar şi Augusto Hugon, Storia dei Valdesi, 2 vol., Editrice Claudiana, Torino, 1974, 696 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1975), nr. 7-8, p. 641-642;
 1. Papiri  copti  di  contenuto  teologico,  Edizione  e  traduzione  in  italiano  di  Tito  Orlandi (Mitteilung aus der Papirussamlund der Östereichischen National Bibliothek, Neue Serie, IX Folge). Verlag Bruder Hollunck, Wien, 1974, 220 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1975), nr. 7-8, p. 642- 643;
 1. Karoly Toth, Seven years of the Christian Peace Conference, Budapest, 1979, 249 , în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 3-6, p. 575-576;
 1. Vasile Coman, Bishop of Oradea, Serving God we serve the people (Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor), A collection of speeches and articles, 2nd edition, The publishing House of the Romanian Orthodox Diocese of Oradea, 1984, 717 p., in „R.O.C.”, year XV (1985), nr. 3-4, p. 133-135;
 1. Prefaţă, la teza de doctorat a Pr. Liviu Streza, Botezul în diferite rituri liturgice creştine, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1985, p.3-6. Extras în „Ortodoxia”, XXXVII (1985);
 1. Prefaţă, la teza de doctorat a Constantin Karaisaridis, Sfântul Nicodim Aghioritul şi activitatea sa în domeniul liturgic, în „Studii Teologice”, an XXXIX (1987), nr. 1, p. 6-11;
 1. Cezare Alzati, Terra Romena tra Oriente e Occidente, Chiese et etnie nel tardo 1500, Milano, 1981, 338 p., în „Biserica Ortodoxă Română”, an LV (1988), nr. 1-2, p. 174-176.
 1. Cuvânt înainte, la Prof. Ioan Buga, Pastorala. Calea preotului, Ediţia a IIa, revăzută şi adăugită, tipărită cu  binecuvântarea Î.P.S.  Antonie  Plămădeală al  Ardealului, Editura  „Sfântul Gheorghe Vechi”, Bucureşti, 1999, p. I-V;
 2. Prefaţă, la teza de doctorat a Viorel Sava, Taina Mărturisirii în riturile liturgice actualeEditura „Trinitas”, a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1999, p. I-V;
 1. Eveniment editorial de excepţie, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XI (1999), 228, p. 7;
 2. Prefaţă, la Emil Preda, Dicţionar al sfinţilor ortodocşi, Editura Lucman, Bucureşti, 2000,  712;
 1. Cuvânt înainte, la Preot Ionel Durlea, Ghid teologic şi misionar, Editura Ministerului deInterne, Bucureşti, 2000, p. 3-6;
 1. Cuvânt  înainte,  la  „Anuarul  Facultăţii  de  Teologie  Ortodoxă  Patriarhul  Justinian  Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 15-19.
 1. Chivotele lui Petru Rareş şi modelul lor ceresc. O investigare artistică întreprinsă de Sorin Dumitrescu, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 283-284, p. 7.
 1. Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Editura Polirom, Iaşi, 2001, 429 , în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 8.
 1. Prefaţă la Dr. Sânică T. Palade, Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastoraţie individualăteză de doctorat, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2002, p. 7-13.
 1. Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,  Pe treptele slujirii creştine, vol. XIII, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 628 p., în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XVI (2004), nr. 329, p. 4.
 1. Prefaţă la Lect. Nicuşor Tucă, Hristologia reflectată în imnografia ortodoxă, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2004, p. 7-12.
 1. Prefaţă la Mihaela Palade, Arhitectura religioasă bizantină în perioada Paleologilor şi influenţa asupra Ţărilor Române, teză de doctorat, Editura Sophia, Bucureşti, 2004, p. 5-13.
 2. Cuvânt înainte, la † Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Umblaţi neîncetat în adevăr, Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 2004, p. 5-10.
 1. Cuvânt către cititor, la Ghidul Icoanelor Făcătoare de Minuni din Bisericile, Mănăstirile şi Schiturile din România, Editura House of Guides, Bucureşti, 2004, p. 5-6.

 

Predici

 1. Panegiric la Bunavestire, în „Glasul Bisericii”, XXXVI, (1977), nr. 5, p. 395-398;
 2. La intrarea în Biserică a Maicii Domnului, în „Glasul Bisericii”, XXXV, (1976), nr. 9-12, p. 861-865;
 3. La Duminica dinaintea Naşterii Domnului, în „Glasul Bisericii”, XXXVI (1977), nr. 10-12, p. 834-838;
 4. La Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, în „Glasul Bisericii”, XXXVII, (1978), nr. 5-6, p. 453-456;
 5. La Pogorârea Duhului Sfânt, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1978), nr. 5-6, p. 469-472;
 6. La Sfânta Treime, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1979), nr. 5-6, p. 433-437;
 7. La Duminica a XXX-a după Rusalii, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1979), nr. 11-12, p. 1116-1120;
 8. La Duminica a XXIII-a după Rusalii, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1979), nr. 9-10, p. 914-937;
 9. La Duminica Tuturor Sfinţilor, în „Glasul Bisericii”, XXXIX, (1980), nr. 6-9, p. 484-487;
 10. La Duminica A XII-a după Rusalii. Datoriile creştinului faţă de cei adormiţi, în „Glasul Bisericii”, XXXIX, (1980), nr. 11-12, p. 710-714;
 1. La Duminica a XXVIII-a după Rusalii (Pregătirea creştinului pentru primirea lui Hristos), în „Glasul Bisericii”, XLI, (1982), nr. 11-12, p. 819-822;
 1. La Duminica a XXXIV-a după Rusalii, a Fiului Risipitor. Nădejdea celui îndreptat în dragostea Tatălui ceresc, în „Glasul Bisericii”, XLIII, (1984), nr. 1-2, p.14-17;
 1. Predica la Sfânta Ecaterina, în „Glasul Bisericii”, XLVI, (1987), nr. 11-12, p.74-78;

Cronici şi reportaje

 1. Încetarea din viaţă a Sanctităţii Kirilos al V-lea al Bisericii Copte, în „B.O.R.”, an LXXXIX (1971), nr. 3-4, p. 286-288;
 2. Prof. Luigi Prosdocimi de la „Universitatea Catolică” din Milano a vizitat Biserica Ortodoxă Română, în „B.O.R.”, an XCIV (1976), nr. 5-6, p. 468-472;
 1. Vizita Î.P.S. Meletios Swite, mitropolit al Bisericii Ortodoxe a Sirienilor din America de Sud, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 1-2, p. 160-162 (în colaborare cu Diac. Asist, Emilian Corniţescu);
 1. Vizita Arhim. Prof. Mircea Clineţ la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX, (1977), nr. 1-2, p. 162-163 (în colaborare cu Diac. Asist. Emilian Corniţescu);
 2. Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe din India (Malabar) la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXIX, (1977), nr. 1-2, p. 163-166 (în colaborare cu Diac. Asist. Emilian Corniţescu);
 1. Sărbătoarea „zilei hramului” la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXIX, (1977), nr. 3-4, p. 355- 361;
 1. Vizita secretarului general al Conferinţei creştine pentru pace, Károly Toth, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXVIII, (1976), nr. 7-10, p. 726-727;
 1. Vizita d-lui Joachim Held, preşedintele Serviciului relaţii externe bisericeşti al Bisericii Evanghelice (Luterane) din R.F. Germania,  la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXVIII, (1976), nr. 7-10, p. 728-730 (în colaborare cu Pr. Asist. Al. Stan);
 1. Conferinţele ţinute de Prof. Luigi Prosdocimi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti şi Sibiu, în „Studii Teologice”, an XXIX, (1976), nr. 7-10, p. 731-732;
 1. Conferinţa preotului profesor Eduard Boné de la Universitatea din Louvain-Belgia, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 5-8, p. 571-577;
 1. Conferinţa teologică interconfesională de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr.5-8, p. 573-577;
 2. Deschiderea noului an de învăţământ 1977-1978 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 9-10, p. 729-731;
 1. Conferinţa teologică interconfesională ţinută la Institutul Teologic protestant unic de grad universitar din Cluj-Napoca, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 9-10. p. 736-738;
 1. Târnosirea Bisericii „Sfânta Treime” din parohia Ciupelniţa, filiala Trestieni, jud. Prahova, în „Glasul Bisericii”, an   XXXVI (1977), nr. 7-9, p. 764-766;
 1. Vizita Pr. Prof. José Sanchez Vaquero, Directorul Centrului Ecumenic Oriental din Salamanca, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, an XXXVI (1977), nr. 10-12, p. 979-982 (în colaborare cu Diac. Asist. Emilian Corniţescu);
 1. Un nou „doctor în teologie” – P.C. Pr. Nicolae D. Necula, Asistent la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 1-2, p. 167-168;
 1. Vizita părintelui José Sanchez Vaquero, profesor şi director al Centrului Ecumenic Oriental din Salamanca la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 1-2, p. 165-167;
 1. Conferinţa domnului profesor George Galitis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic-Grecia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 5-8, p. 519-522;
 1. Vizita profesorului Robert Dobias de la Colegiul mixt iezuit-calvin-luteran din Chicago şi a Excelenţei Sale, Episcopul Mervyn Stockood al Londrei de Sud, împreună cu Excelenţa Sa, Michael Marchall de Woolwich, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXX, (1978), nr. 5-8, p. 522-524;
 2. Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la cea de-a V-a Adunare generală a Conferinţei Creştine pentru pace, în „B.O.R.”, an XC (1978), nr. 9-10, p. 902-909;
 1. Deschiderea cursurilor de Îndrumare Misionară şi pastorală a preoţilor, seria a 64-a, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 692-693;
 1. Vizita pastorului Duncan Shaw, moderator al Prezbiteriului Bisericii Scoţiene din Edinburg la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 693-696;
 1. Vizita domnului profesor Stylianos Papadopulos de la Facultatea de Teologie din Atena-Grecia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXX, (1978), nr. 9-10, p. 696-699, (în colaborare cu Diac. Asist. V. Ioniţă);
 2. Conferinţa domnului Lukas Vischer, directorul Comisiei „Credinţă şi Constituţie” din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 699-703 (în colaborare cu Diac. Asist. V. Ioniţă);
 1. Deschiderea noului an de învăţământ la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 703-708;
 1. Noi doctori în Teologie: P.C. Pr. Asist. Sebastian Şebu, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 719-720;
 2. A 32-a Conferinţă teologică interconfesională – Bucureşti, 29 noiembrie 1978, în „Studii Teologice”, an XXX(1978), nr. 9-10, p.721-731 (în colaborare cu Diac. Asist. V. Ioniţă şi Şt. Gănceanu);
 1. Vizita unor reprezentanţi ai grupului australian al Conferinţei Creştine pentru Pace, în „B.O.R.”, an CXVI (1978), nr. 11-12, p.1210;
 1. Conferinţa teologică interconfesională de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, an XXXVIII (1979), nr. 1-2, p. 46-50;
 1. Conferinţele D-lui Profesor Jurgenn Moltmann de la Universitatea din Tübingen la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 1-2, p. 262-264;
 1. Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 3-6, p. 566-568;
 1. Serbarea tradiţională a colindelor de Crăciun şi Anul Nou – 1980, Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 1-2, p. 262-264;
 1. A 35-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Mitropolia Ardealului”, an XXIV (1980), nr. 7-9, p. 734-743;
 2. Întrunirea de lucru a Consiliului Ecumenic al Tineretului din Europa (C.E.T.E.) organizată la Tahi-Ungaria între 14-24 iulie 1980, în „B.O.R.”, an XCVIII (1980), nr. 7-8, p. 708;
 1. Sărbătorirea zilei de naştere a Prea   Fericitului Părinte Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe Române la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 7-10, p. 669-671;
 1. Vizita Profesorului Dr. Miguel Maria Garijo Guembe de la facultatea de Teologie a Universităţii Pontificale din Salamanca – Spania la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 7-10, p. 678-682;
 2. Festivitatea aniversară omagială în onoarea D-lui Profesor Nicolae Lungu la împlinirea vârstei de 80 de ani, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 7-10, p. 682-684;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1980), nr. 7-10, p. 746-749;
 1. Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 3-4, p. 286-289;
 2. Vizita Profesorului Johannes Straub de la Universitatea din Bonn la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 466-468;
 1. Vizita delegaţiei Bisericii Reformate din R.P. Ungară la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 468-470;
 1. Vizita Pastorului Dr. William Lazareth, Directorul Comisiei „Credinţă şi Constituţie”, a C.E.B., la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 470-475;
 1. Adunarea Cultelor din Republica Socialistă România pentru dezarmare şi pace, în „Mitropolia Ardealului”, XXVI (1981), nr. 10-12, p. 730-735;
 1. Festivităţile aniversări centenarului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în „Mitropolia Ardealului”, an XXVI (1981),
 2. 10-12, p. 881-889;
 3. A 38-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Mitropolia Ardealului”, an XXVI (1981), nr. 10-12, p. 883-891;
 4. Vizita d-lui Theodor Tschuy, directorul Comisiei pentru drepturile omului din C.E.B., la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 7-10, p. 627-628;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXXIV (1982), nr. 1-2, p. 139-141;
 1. A 38-a Conferinţă teologică interconfesională (Bucureşti 23-23 noiembrie 1981), în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 258-266;
 2. Festivitatea aniversării centenarului Facultăţii şi Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în (12 noiembrie 1881 – 12 noiembrie 1981), în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 283-289;
 1. Conferinţele unor profesori de teologie la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 296-298;
 1. Sărbătoarea tradiţională a colindelor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 208-209;
 1. Sărbătoarea hramului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 5-6, p. 443-445;
 2. Vizita unui grup de profesori şi studenţi de la Facultatea de Teologie a Universităţilor din Lund – Suedia şi din Copenhaga – Danemarca, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 7-8, p.591-592;
 1. Conferinţa Mons. Prof. Wilhelm Nyssen, de la Universitatea din Köln – R.F. Germania, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 7-8, p. 593-594;
 1. Vizita Sanctităţii Sale, Patriarhul Diodoros al Ierusalimului, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 720-721;
 1. Vizita Eminenţei Sale, Arhiepiscopul Oolof Sundby, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 721-725;
 1. Vizita Graţiei Sale Robert Runcie, Primatul Bisericii Anglicane, la  Institutul Teologic Universitar din  Bucureşti, în  „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 752-754;
 1. Vizita  P.C.  Protopresbiter  Georgios  Tsetsis,  directorul  Comisiei  de  întrajutorare  din  cadrul  C.E.B.,  la  Institutul  Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 754-756;
 1. Sărbătoarea  tradiţională  a  colindelor  de  Crăciun  şi  Anul  Nou  la  Institutul  Teologic  Universitar  din  Bucureşti,  în  „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 1-2, p. 141-143;
 1. Sărbătoarea zilei hramului la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXV (1982), nr. 3-4, p. 299-303;
 1. A 41-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Mitropolia Ardealului”, an XXVIII (1983), nr. 7-8, p. 512-521;
 2. Vizita Mons. Prof. Wilhelm Nyssen de la Universitatea din Köln – R.F. Germania la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, an XI (1983), nr. 4-5, p. 291-293;
 1. Adunarea pentru dezarmare şi pace de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 9-10, p. 738-749;
 1. A 41-a Conferinţă teologică interconfesională (Bucureşti 7 aprilie 1983), în „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 7-8, p. 601-612;
 1. Sărbătorirea a 65 ani de la făurirea statului naţional unitar român la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 1-2, p. 138;
 1. Sărbătorirea tradiţională a colindelor de Crăciun de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 1-2, p. 142-143;
 1. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, le nouveau titulaire de la chaire de  Liturgique, pastorale et Art chrétien de l’Institut Théologique de Bucarest, în „R.O.C.”, XVI –     e année, nr. 4, octobre- décembre 1984, p. 29-32 ;
 1. Anniversaire de M. le Prof. D. Iorgu D. Ioan à l’âge de 85 années, în „R.O.C.”, nr. 4, octobre-décembre 198, p. 27-29;
 2. Sărbătorirea zilei hramului la  Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 3-4, p.278-279;
 1. Preotul Profesor Dr. Ene M. Branişte, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 3-4, p. 280-285;
 1. Preotul Profesor Dr. Ene M. Branişte, în „Almanah” 1985, editat de Parohia Ortodoxă din Viena, Viena, 1985, p. 211-219;
 2. Vizita unui grup de studenţi de la Facultatea de Teologie Mc Cormick din Chicago S.U.A. la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 5-6, p. 417-419;
 1. Vizita Î. P.S. Sale, Mitropolit Damaskinos din Elveţia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 5-6, p. 420-423;
 1. Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară şi pastorală a preoţilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (seria a 70- a), în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 572;
 2. Vizita unei delegaţii a comitetului E.P.E.R. din Elveţia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 575;
 1. Vizita D-lui James Houston, Secretarul Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Australia, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 5-6, p. 575-576;
 1. Tradiţionalul concert de  colinde de  Crăciun şi  Anul  Nou  1985,  la  Institutul Teologic Universitar din  Bucureşti, în  „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr. 1-2, p. 148-149;
 1. Sărbătorirea Sfinţilor Trei Ierarhi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr. 3-4, p. 290-291;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor de Îndrumare misionară şi pastorală – seria 71-a, în „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr.7-8, p. 581-583;
 1. Participarea cadrelor didactice de la cele două Institute teologice universitare ale „B.O.R.” la lucrările celei de-a treia Adunări a Cultelor din România pentru dezarmare şi pace, în „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr. 7-8, p. 583-858;
 1. Concertul de colinde de Crăciun şi Anul Nou la Institutul teologic universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XXXVIII (1986), nr. 1, p. 116-118;
 1. Aniversarea Domnului Profesor Universitar Doctor Alexandru Elian, la împlinirea vârstei de 75 ani, „Studii Teologice”, an XXXVIII (1986), nr. 2, p. 113-116;
 1. Sărbătorirea zilei hramului la  Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVIII (1986), nr. 1, p.120-122;
 1. Participarea Coralei Patriarhiei Române la Festivalul de muzică bizantină de la Palermo – Italia (13-22 decembrie 1986), în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 3-4, p. 47-49;
 1. Congresul interbisericesc dedicat celui de-al IX-lea centenar de la strămutarea moaştelor Sfântului Nicolae de la Mira Lichiei la Bari şi celui de-al XII-lea centenar  de la ţinerea Sinodului VII ecumenic, Bari – Italia, 9-13 mai, în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 9-10, p. 146-147;
 1. Dialogul ortodoxo-reformat „Debreţin V”, Budapesta, 31 august-4 septembrie 1987, în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 11-12, p. 159;
 2. Al II-lea congres al C.C.P. asupra globalismului, Praga 24-27 noiembrie 1987, în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 11-12, p. 159;
 3. Sărbătorirea zilei hramului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XXXIX (1987), nr. 2, p. 109-116;
 4. Deschiderea oficială a  cursurilor de  îndrumare misionară şi  pastorală, seria a  73-a,  la  Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XXXIX (1987), nr. 5, p. 108-119;
 1. Concertul de colinde de Crăciun şi anul nou la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XL (1988), nr.1, p. 98-102;
 1. A III-a Conferinţă internaţională bisericească dedicată mileniului creştinării Rusiei – Leningrad, 31 ianuarie – 5 februarie 1988), în „B.O.R.”, an CVI (1988), nr. 3-4, p. 55-59;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor de îndrumare pastorală şi misionară a clerului, seria a 74-a, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 4, p. 123-124;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 5, p. 115-117;
 1. Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 6, p. 113-114;
 1. Concertul de colinde pentru Crăciun şi anul nou la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XL (1988), nr.6, p. 115-116;
 2. Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 1, p. 112-115;
 3. Sărbătorirea zilei hramului la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii teologice”, an CVII (1989), nr. 1, p. 112-115;
 4. A patra Conferinţă mondială pentru „Misiune şi evanghelizare” a Consiliului ecumenic al Bisericilor, San-Antonio-Texas (SUA), 22 mai – 1 iunie 1989, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 5-6, p. 40-48, (în colaborare cu P.S. Nifon Ploieşteanul – Vicar Patriarhal);
 1. Consfătuirea cadrelor didactice din învăţământul teologic universitar, Bucureşti, 19-21 septembrie 1989, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 7-10, p. 53-54;
 1. Conferinţa bisericească internaţională dedicată împlinirii a 400 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Ruse, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 7-10, p. 53-54;
 1. Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară şi pastorală a clerului din Patriarhia Română, seria a 75-a, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XLI (1989), nr. 5-6, p. 118-121;
 1. Seminarul ortodox despre înnoirea cultului, Bucureşti, 19-21 sept. 1989, în „Studii teologice”, an XLI (1989), nr. 5-6, p. 118-121;
 2. Seminarul ortodox despre înnoirea cultului, Bucureşti, 21-27 octombrie 1991, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an III (1991), nr. 55-56, p. 8;
 1. Simpozionul naţional „Spaţiu eclezial ca loc interior şi expresie a tradiţiei”, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CVIII (1990), nr. 7-10, p. 39-41;
 1. Corala Patriarhiei Române – laureată, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IV (1992), nr. 72, p. 3;
 2. Corul „Te Deum laudamus” la Paris, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul IV (1992), nr. 80-81, p. 5;
 3. A IV-a întrunire de dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, în „B.O.R.”, an CIX (1991), nr. 7-9, p. 58-62;
 1. Consfătuirea de lucru a Comisiei naţionale pentru avizarea construirii locaşurilor de cult, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an V (1993),
 2. 86, p. 5;
 3. Seminarul ortodox „Înnoirea cultului”, în „B.O.R.”, an CIX (1991), nr. 10-12, p. 44-45;
 4. Corala Patriarhiei Române mesagera spiritualităţii româneşti în Japonia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VI (1994), nr. 108, p. 8;
 5. Corul religios „Te Deum laudamus” la Budapesta, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VI (1994), nr. 114, p. 8;
 1. Corala Patriarhiei Române – laureată a celei de-a XI-a ediţii a Festivalului internaţional de muzică bisericească de la Hajnowka – Polonia, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CX (1992), nr. 4-6, p. 53-56;
 1. Resfinţirea Bisericii Parohiei „Icoana” din Capitală, în „Glasul Bisericii”, an L (1991), nr. 4-6, p. 114-115;
 2. Dl. Prof. Dr. Iorgu Ivan a împlinit 95 de ani, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VI (1994), nr. 125, p. 4;
 3. Asociaţia Corală religioasă „Te Deum laudamus”, în „Almanahul bisericesc – 1995”, Bucureşti, 1995, p. 102-104;
 4. Corala preoţească Te Deum laudamus, mesagera muzicii bisericeşti în Elveţia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 134, p.6;
 1. Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale. Întâlnirea subcomisiilor liturgică şi pastorală din cadrul Comisiei mixte pentru dialogul teologic, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 131,p. 1 şi 4;
 1. Eparhia Dunării de Jos în sărbătoare, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 147, p. 7;
 2. Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române la Strasbourg şi Paris, în „Glasul Bisericii”, an LI (1995), nr. 1-5, p. 126-128;
 3. Corala Patriarhiei în Suedia şi Norvegia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII (1996), nr. 164, p. 7;
 4. Turneul artistic şi misionar-ecumenic al Coralei preoţeşti „Te Deum laudamus” în Germania, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII (1996), nr. 165, p. 7;
 1. Reabilitarea Patrimoniului arhitectural din România. Primul seminar naţional, Bucureşti, 28-29 noiembrie 1996, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII (1996), nr. 167, p. 6;
 1. Un moment de rugăciune comună. Vizita Î.P.S. Mitropolit Dr. Antonie al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului la Arezzo şi Roma, 14-22 februarie 1997, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 174, p. 6;
 1. Mircea-Ştefan Ionescu, contabilul şef al Administraţiei patriarhale, a trecut la cele veşnice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 188, p. 6;
 1. Părintele Director Dumitru Luca a plecat pe drumul veşniciei, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 189, p. 7;
 2. Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale. A doua întâlnire a subcomitetelor liturgic şi pastoral din cadrul Comisiei mixte pentru dialog teologic, Damasc, Siria, 2-6 februarie 1998, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 197, p. 7;
 3. Duhul Sfânt -. călăuza noastră în lumea aceasta. Simpozion ecumenic în dioceza Concordia-Pordenone-Italia, 9 mai 1998, în  „Vestitorul Ortodoxiei”, an X (1998), nr. 204, p. 6;
 1. Dl. Prof. Dr. Iorgu Ivan a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an X (1999), nr. 233, p. 7;
 2. Seminarul „Schimbarea culturii pedagogice privitoare la Balcani”, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 278-279, p. 10;
 3. Prof. Dr. Iorgu Ivan a trecut la cele veşnice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 278-279, p. 12;
 4. Irina – Cornelia Moldoveanu, doctorand şi bibliotecar coordonator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a fost chemată la Domnul, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 283-284, p. 12.
 1. Colegiul teologic biblic „Sfântul Andrei” din Moscova. Simpozionul teologic cu tema „Transfigurarea Rusiei”, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 292-293, p. 10.
 1. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Doctor honoris causa al Universităţii „ Aurel Vlaicu” din Arad, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 292-293, p. 15 (Semnat Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu).
 1. Comemorarea Sfântului martir voievod Constantin Brâncoveanu la Constantinopol, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 8;
 1. Consultaţia Facultăţilor de Teologie din Europa, Graz, Austria, 4-7 iulie 2002, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 13.
 1. Preotul Prof. Univ. Dr. Ion Bria a trecut la cele veşnice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 10 şi 16.
 2. Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t la Vatican – eveniment istoric cu profunde semnificaţii ecumenice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 300-301, p. 4 şi în „Almanah bisericesc 2003” al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Bucureşti, 2003, p. 20-25; Din grădina Maicii Domnului în cetatea eternă. Cele şapte zile la Roma (7-14 octombrie 2002), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, p. 132-136.
 1. Congresul omagial de Patrologie „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman – 100 de ani de la naştere” 10-14 noiembrie 2002, Palatul Patriarhal – Bucureşti, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 302, p. 4, 5, 7 şi în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, anul III (2003), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2003, p. 13-27.
 1. Vizita Excelenţei Sale, Domnului Adrian Năstase, Prim-ministrul României, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 313, p. 2.
 1. Părintele prof. dr. Petre I. David a plecat pe calea veşniciei, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 314-315, p. 15 şi în „Glasul Bisericii”, an LIX (2003), nr. 9-11, p. 239-244.
 1. Părintele profesor universitar doctor Constantin Galeriu a trecut la cele veşnice, „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 318-319, p. 2-3.
 1. Primul Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 320-321, p. 13.
 2. Congresul Internaţional de Teologie „Acad. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae – 100 de ani de la naştere. 9-14 noiembrie 2003, Palatul Patriarhiei Române, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 322-323, p. 3-5.
 3. Simpozionul „Problematica legislaţiei bisericeşti contemporane”, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 322-323, p. 11.
 4. Colocviul internaţional ecumenic cu tema „Tainele şi  Sfinţenia”, în  „Vestitorul Ortodoxiei”, an  XIV  (2003), nr.  324,  p.  7 (nesemnat).
 1. Noi canonizări de  sfinţi  în  Biserica  Ortodoxă  Română.  Episcopia  Buzăului  şi  Vrancei  în  mare  sărbătoare,  în  „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 325-326, p. 6 şi 12.
 1. Consultaţia ecumenică pe tema învăţământului teologic – Sankt Petersburg, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 325-326, p. 16 (nesemnat).
 2. Dare de seamă – raport privind activitatea conducerii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, 2003, p. 245-256.
 1. Vizita Prea Fericitului Părinte Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti – 6 iunie 2003, „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, 2003, p. 757-765.
 1. Simpozionul naţional dedicat centenarului naşterii prof. univ. dr. Nicolae Chiţescu, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 336-337, p. 10-11.
 1. Vizita Prea Cuviosului Părinte Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped din Muntele Athos, la  Facultatea de  Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 343-344, p. 4.
 1. Profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti – pelerini la Sfântul Munte Athos, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 347-348, p. 6-7.
 1. Simpozionul naţional dedicat împlinirii centenarului naşterii arhid. Prof. dr. Emilian Vasilescu, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul  XVI (2004), nr. 347-348, p. 10-13.

 

Articole cu conţinut liturgic şi interviuri publicate în diferite reviste

 1. Un act liturgic exprimă un adevăr de credinţă, convorbire consemnată de Boris Buzilă, în „România Liberă”, rubrica „Lumea creştină”, an XLIX (1991), Serie nouă, sâmbătă, 12 ianuarie 1991, p. 5; nr. 14352, sâmbătă, 19 ianuarie 1991, p. 5;
 1. Calendarul ortodox şi sfinţii tămăduitori, în „Sănătatea”, an 1991, nr. 4, p. 18;
 2. Paştele – sărbătoarea unităţii creştine, în „Armonia”, periodic social-cultural, editat de centrul internaţional ecumenic, anul II, nr. 2(7), 1994, p. 10, şi în „Învierea”, foaie religioasă editată de Arhiepiscopia Timişoarei, an VII (1996), nr. 7 (145), p. 3;
 1. Easter, the greatest Christian Festival, în „Nine O’clock”, third year, nr. 384, 16 April 1994, p. 1;
 2. Easter – the celebration of Joy, în „Nine O’clock”, fourth year, nr. 649, April 29 – May 2, 1994, p. 1 şi 5;
 3. Rugăciune şi icoană, în “Chemarea credinţei”, an II (1994), nr. 12, p. 2;
 4. Christmas, a holiday for big and small, în „Nine O’clock”, nr. 817, fourth year, December 23-27, 1994, p. 1 and 5;
 5. Boboteaza, în “Vocea României”, an II (1994), joi, 6 ianuarie, 1994, p. 1;
 6. Sfântul Ioan Botezătorul, în „Vocea României”, an II (1994), nr. 28, vineri, 7 ianuarie, p. 2;
 7. Întâmpinarea Domnului, în „Vocea României”, an II (1994), nr. 50, miercuri, 2 februarie, p. 2;
 8. „Cel ce vrea să vă fie vouă stăpân, să vă fie vouă slugă”, interviu în „Azi”, vineri, 21 aprilie 1995, nr. 862 (1483), p. 5;
 9. Deniile în spiritualitatea ortodoxă, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 25-26, p. 14;
 10. „Căutaţi adevărul, că acela vă va face liberi”, interviu în „Azi”, vineri, 21 aprilie 1995, nr. 862 (1483), p. 5;
 11. Easter celebration of Reconciliation and Forgiveness, în „Nine O’clock”,, nr. 897, marţi, 21-28 aprilie 1995, p. 1 şi 5;
 12. Un act de cultură şi educaţie religioasă, dătător de speranţe, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 27-28, p. 15;
 13. Creştinismul şi actul cunoaşterii, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 27-28, p. 15;
 14. Bisericile Ortodoxe Vechi-Orientale, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 31-32, p. 26-27;
 15. Christmas – Holiday of renewal, în „Nine O’clock”, fifth year, nr. 1069, 22-27 December, 1995, p. 1-2;
 16. A treia ediţie a Concursului „Icoana din sufletul copilului”, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 35, p. 15;
 17. Săptămâna Patimilor, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 38, p. 10-15;
 18. Ce sunt Sfintele Evanghelii?, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 39, p. 15;
 19. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor, în Colecţia „Pro Patria”, editată de Direcţia de Cultură şi Sport a Ministerului de Interne, nr. 11 (1996), p. 30-32;
 1. Sfântul Antimis – semn al autorităţii episcopale, în „Vestitorul Ortodoxiei” şi „Anuar”. Tipărit cu binecuvântarea P.S. Dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos, în „Călăuza ortodoxă”, periodic editat de Episcopia Dunării de Jos, Galaţi, 1996, p. 147-150;
 1. Gânduri despre „Călăuza ortodoxă”, editată de Episcopia Dunării de Jos, în „Călăuza ortodoxă”, periodic editat de Episcopia Dunării de Jos, februarie 1997, nr. 100, p. 8;
 1. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor – Paştele – cea mai mare sărbătoare creştinească, în Colecţia „Pro Patria”, editată de Direcţia de Cultură şi Sport a Ministerului de Interne, nr. 12 (1997), februarie, p. 31-32;
 1. „Recunoaştem, sărbătorim un Paşti calculat greşit”. Doi dascăli de teologie creştină afirmă că Bisericile lor sunt în antiteză, în „Libertatea”, 4 aprilie 1997, p. 16;
 1. Biserică, icoană, liturghie, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 47-48, p. 7;
 2. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această frumoasă şi ziditoare de suflete lucrare, ediţia a IV-a, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 47-48, p. 18;
 1. Sărbătoarea Rusaliilor, în „Chemarea credinţei”, anul V (1997), nr. 51-52, p. 12-13;
 2. Icoana din sufletul copilului. O manifestare artistică, culturală şi patriotică dătătoare de mari speranţe, în „Chemarea credinţei”, anul V (1997), nr.53-54, p. 12;
 1. Biserica Ortodoxă Română constituie leagănul culturii româneşti, în „Tomis”, revistă de cultură. Serie nouă, an II (32), aprilie 1997, nr. 4 (321), p. 3 şi 15, (interviu Stan Vlad).
 2. Comori de credinţă şi artă românească: I. Veşmintele liturgice; II. Vasele şi odoarele bisericeşti, în „Chemarea credinţei”, anul V (1997), nr. 55-56, p. 12-21;
 1. Cine-s împotrivă, în „Dilema”, săptămânal de tranziţie, anul V, nr. 256, 19-25 decembrie 1997, p. 2;
 2. Icoana din sufletul copilului. „Să binecuvânteze Dumnezeu acest început de organizare a unei pinacoteci naţionale bisericeşti, româneşti”, în „Chemarea credinţei”, anul VI (1998), nr. 59-60, p. 21;
 3. A fi pictor de icoane însemană a crede în Dumnezeu şi a te ruga Lui, în „Chemarea credinţei”, anul VI (1998), nr. 61-62, p. 8;
 4. Dacă icoanele ar fi zugrăvite numai de copii, nici nu ar mai avea nevoie de sfinţire, în „Chemarea credinţei”, an VII (1999), nr. 71-72, p. 10;
 5. Icoana din sufletul copilului – urcuş duhovnicesc, în „Chemarea credinţei”, anul VII (1999), nr. 75-78, p. 33-34;
 6. Iniţierea în Tainele artei restaurării, în „Chemarea credinţei”, anul VII (1999), nr. 79-82, p. 33;
 7. Noi trăim într-o lume pe care nu o vedem, dar care există, miniinterviu săptămânal, realizat de Mihaela Dorobanţi, în „Magazin”, nr. 51 (2250) din 21 decembrie 2000, p. 16;
 1. Învăţământul teologic la ceasul biruinţei. De vorbă cu noul Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Pr. Prof. Dr.  Nicolae Necula, în „Ziua”, anul VI, nr. 1738, 4-5 martie 2000, p. 6 (interviu realizat de Sorin Dumitrescu);
 1. Monstruozităţile de astăzi s-au născut din lipsa educaţiei religioase. Interviu cu preotul dr. Nicolae Necula, parohul Bisericii Grădina Icoanei, în „Adevărul”, nr. 3056, miercuri 6 aprilie 2000, p. 9, (interviu realizat de Melania Vergu);
 1. Despre locul din care începe mântuirea, în „Orient expres”, anul VI, nr. 270, 22 mai 2000, Tel Aviv, p. 25 şi 31, (A consemnat Hélène Elli).
 1. Concursul naţional „Icoana din sufletul copilului”, în „Chemarea credinţei”, anul IX (2000), nr. 85-88, p. 37-38; în Icoana din sufletul copilului. Copilăria care cântă în imagini, Album tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 23-28.
 1. A.B.C. Creştin Ortodox: Altar, Aghiazmă, Botez (Taina Sfântului Botez), Buna-Vestire, în „Chemarea credinţei”, anul X, nr. 107-109, ianuarie-martie 2002, p. 4-7; 12-13.
 2. A.B.C. Creştin Ortodox: Botez (Taina Sfântului Botez), continuare din numărul trecut; Biserica – locaş de închinare, în „Chemarea credinţei”, anul X(2002), nr. 110-112, p. 6-8;
 1. A.B.C. Creştin Ortodox: Catapeteasmă, Crucea, în „Chemarea credinţei”, anul 2002, nr. 113-115, iulie-septembrie, p. 8-9; 10-11.
 2. Vizita la Vatican – un prim pas către unificarea Bisericii Creştine, interviu cu părintele prof. dr. Nicolae Necula, în „România Mare”, anul XIII, nr. 642, vineri, 1 noiembrie 2002, p. 11.
 1. A.B.C. Creştin Ortodox: Creştin, Duhovnic, Crăciun (Naşterea Domnului), în „Chemarea credinţei”, anul X (2002), nr. 116-118, p. 6, 7, 20.
 1. A.B.C. creştin ortodox: Denii, Ectenie, Epicleză, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 121-122, p. 6-7.
 2. A.B.C. creştin ortodox: Episcop, Evanghelie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 123-124, p. 8-9.
 3. A.B.C. creştin ortodox: Epifanie, Epitaf, Epitimie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 125-126, p. 8-9.
 4. A.B.C. creştin ortodox: Euharistie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 127-128, p. 8-9.
 5. A.B.C. creştin ortodox: Fericiri, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 129-130, p. 8-9.
 6. A.B.C. creştin ortodox: Filocalie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 131-132, p. 6.
 7. A.B.C. creştin ortodox: Har, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 133-134, p. 9.
 8. A.B.C. creştin ortodox: Harisme, Harţi, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 135-136, p. 10-11.
 9. „Cred în creştinii care vorbesc prin fapte”. Discuţie cu decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, interviu realizat cu Maria Stanciu, în „Viaţa liberă”, cotidian independent, anul XV, nr. 1420, 29-30 mai 2004, p. 5.
 1. A.B.C. creştin ortodox: Hirotesie, Hirotonie, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 137-138, p. 10-11.
 2. A.B.C. creştin ortodox: Hodighitria, Hram, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 139-140, p. 8-9.

Prof. Dr. Remus RUS

CURRICULUM VITAE

Nume și prenume:  RUS REMUS

Data și locul nașterii: 1 ianuarie 1942, Brașov, România

Cetăţenie: română

Stare civilă: căsătorit, 1 copil

Adresă de contact: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, Str. Sf. Ecaterina nr. 2, 040155, București, e-mail:  remusrus@gmail.com, telefon: +40-21-

335 61 17; Fax: +40-21-335 41 83

 

Studii:

1955-1960 – Seminarul Teologic din Caransebeș

1960 – bacalaureat

1960-1964 – Institutul Teologic din Sibiu

1964 – Diploma de licenţă

 

Specializări:

1964-1969 – studii doctorale / doctorat în istoria religiilor,  la facultăţile:

 • Facultea de Teologie, Universitatea din Bucuresti
 • Oxford University, Anglia
 • Université de Sorbonne – Paris, Franţa
 • Heidlberg, Germania.

Locul de muncă actual și funcţia: Profesor doctor, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

Titlul știinţific: Profesor universitar doctor

 

Experienţa profesională:

– 1969-1975 documentarist, redactor și traducător în cadrul Serviciului de Relaţii Externe al Patriarhiei Române.

– din 1975 – prezent  – Profesor universitar doctor,  Universitatea din București

–  din  februarie  1990  Profesor  asociat  al  Facultăţii  de  Filosofie  din  cadrul Universităţii București până în 2002

– 1997–1998 – expert prezidenţial pentru probleme religioase. Palatul Cotroceni.

– 1998 – 1999 – Visiting professor, Chicago University, St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary; Holy Cross Theological Seminary, Boston, SUA.

– 1999- 2000 – Consilier, Ministerul Culturii și Cultelor

– profesor asociat Catedra UNESCO, Universitatea București din 2000

– profesor asociat la Universitatea de Teatru și Film „I.L. Caragiale” din 2000

Membru al asociaţiilor profesionale:

Membru de onoare al Institutului de cercetări filosofice al Academiei Române

Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză, Germană

Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale::

– Implicat în diferite programe UNESCO

– Membru în programul „Cercetare de excelenţă 2006”, modulul trei cu tema:

Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii Uniunii Europene.

 

Lucrări elaborate și publicate (se anexează lista lucrărilor publicate în domeniile Programului, relevante pentru activităţile care urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului): –

Alte competenţe:

Redactor șef al revistei „Studii Teologice” din noiembrie 2006.

Coordonator  al  colecţiilor:  Orizonturi  spirituale  –  Editura  Enciclopedică  și  Historia

Religionum – Univers Enciclopedic.

 

LISTA LUCRARI PUBLICATE Lucrări:

Elemente ale dogmei întrupării în învăţătura Bisericii Ortodoxe Etiopiene, în ,,Ortodoxia”, an. XXIV, 1972, nr. 2, p. 213-217;

Scrierile sacre ale marilor religii, în “Ortodoxia”, an. XXV, 1973, nr. 1, p. 66-82;

Poziţii creștine faţă de religiile necreștine, în “Ortodoxia”, an. XXV, 1973, nr. 2, p. 264-276; Funcţia preoţiei în marile religii, în ,,Ortodoxia”, an.  XXV, 1973, nr. 4, p. 553 -567; Noţiunea de sacrificiu în marile religii, în ,,Ortodoxia”, an.  XXVI, 1974, p. 185 – 201 ,

Consideraţii asupra concepţiilor biblică și mesopotamiană despre creaţie, în GB, an.   XXXIX, 1980, nr. 6-8, p. 524-534;

Iisus Hristos în gândirea indiană, în ST, an.  XXXIII, 1981, nr.5- 6, p. 436-445;

Salcia: simbolul morţii și al vieţii, în GB, 7-9/1984, p. 537-545.

Sensul și semnificaţia termenului “religie” în marile tradiţii religioase actuale, în GB, an. XLIV, 1985, nr. 10-12, p. 684-697;

Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creștine, în GB, an.  XLVII, 1988, nr. 3, p. 87-119;

Teorii privind originea religiei Vechiului Testament, în GB, 1-2/1990, p. 80-90.

Premise  antropologice  pentru  un  dialog  interreligios,  în  „Biserica  Ortodoxă  în  Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea și stabilitatea europeană”, Editura Universităţii București, 2006.

Marutha de Maipherkat despre Sinodul Ecumenic de la Niceea (325), art. în „Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică”, Cluj-Napoca, 2007, p. 465-475.

 

Cărţi de autor

R.Rus, Concepţia despre om în marile religii, Teză de doctorat în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 7-8, p. 715-915 (și în extras), 204 p.;

Îndrumări  Misionare.  Manual  pentru  Institutele Teologice (în  colaborare),  Editura  Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1986.

Istoria religiilor.  Manual pentru Seminariile teologice, București, 1991, 348 p. (în colaborare cu Pr. Conf. Alexandru Stan);

Istoria filosofiei islamice, Editura Enciclopedică, București, 1994, 344 p.

Sf. Irineu din Lugdunum, Demonstraţia propovăduirii apostolice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001.

Învăţătura tainică a lui Iisus cel înviat către Toma Apostolul, Univers Enciclopedic, București, 2002.

DicŃionar enciclopedic de Literatură Creştină din primul mileniu, Editura  Lidia, 2003.

Patericul  Sfântului  Grigorie  Dialogul,  Editura  Institutului  Biblic  și  de  Misiune  al  Bisericii Ortodoxe Române, București, 2007.

Religie  și  Securitate  în  Europa  secolului  XXI  –  Glosar  de  Termeni,  în  colaborare,  Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2007.

 

Traduceri în limba engleză:

The Reformed Church in the Socialist Republic of Romania, Bucharest,1976;

The  Romanian  Orthodox  Church  and  the  Church  of  England  (în  colaborare  cu  Pr.  Conf. Alexandru  Stan), Bucharest, 1976;

The  Divine  Liturgy  of  St.  John  Chrysostom,  edited  by the  Romanian  Orthodox  Patriarchate, Bucharest, 1977 (ediţie bilingvă);

Virgil Cândea și C. Simionescu, Witnesses to the Romanian Presence on Mount Athos, Bucharest, 1979;

Mihai  Fătu,  The  Romanian  Church  in  North–West  Romania  during  the  Horthy  Occupation, Bucharest, 1985;

Wilhelm Nyssen, The Flame of Salvation. Frescoes of the Orthodox Church of St. John the Baptist, Ferentari, Bucharest, 1987;

The Romanian Orthodox Church, Bucharest, 1987;

The Fiftieth Anniversary the Interconfessional Theological Conferences in Romania, București, 1988;

Faithfulness and Renewal, Bucharest, 1989;

The Cathedral of the Diocese of Roman, Editura Episcopiei Roman și Huși, 1990 s.a.

 

Traduceri din limba engleză:

Nicolae Arseniev, Descoperirea vieţii veșnice. Introducere în credinţa crestină, București, 1991, 125 p. (în colaborare),

 1. V. Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, București, 1993. Re Sofia, București, 2006; Nicolae Arseniev, Mistica și Biserica Ortodoxă, București, 1994, 184 p.;

Hermann Oldenberg, India Antică. Limba și religiile ei, Editura Enciclopedică, București, 1995. Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1995.

 1. W. Wright, Istoria literaturii creștine siriace, Editura Diogene, Billy Graham, Pacea cu Dumnezeu, trad. În colab. cu prof. dr. V. Talpoș, Editura Porto-Franco, Galati, 1997, 271 p.

Lars Thunberg, Omul și cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1999.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Smerenia în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2002.

Constantin Cavarnos, Sfinţii martiri Rafael, Nicolae și Irina din Lesvos, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, 131 pag.

Flori din Deșert. Pilde despre smerenie, ascultare, pocăinţă și iubire ale sihaștrilor creștini din vechime. Alese și traduse din greacă de I.P.S. Arhiep. Chrysostomos al Etnei, Editura Vremea XXI, București, 2003.

Arhiepiscopul Dmitri, Împărăţia lui Dumnezeu. Tâlcuire duhovnicească la Predica de pe Munte, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003. Arhiepiscopul  Dmitri,  Minunile  Mântuitorului  Iisus  Hristos,  Editura  Institutului  Biblia  și  de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Pocăinţa în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Ascultarea în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei și Părintele James Thornton, Iubirea în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2004.

Sfinţii Stâlpnici: Simeon, Daniel, Luca și Alipie, în colaborare, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, sub tipar (2008).