Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu


Numele: Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu
Funcția: Cadru Didactic
Departamentul: Teologie Istorică, Biblică şi Filologie

 

CURRICULUM VITAE

Data şi locul naşterii: 12.08.1967, Bucureşti;

Stare civilă: căsătorit 1991;

Copii: Mihnea – Nicolae (n. 2000);

Părinţii: Preotul Dr. Nicu Moldoveanu –  Prof. Univ. Facultatea de Teologie ”Iustinian Patriarhul” și membru al Uniunii Compozitorilor şi preoteasa Steliana;

Date generale:

 • 1981-1985 – Liceul Nicolae Bălcescu (actual Sf. Sava) Bucureşti;
 • 1989 – Licenţiat Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti.
 • 1989-1993 – cursuri de doctorat Bucureşti sub îndrumarea Prof. Dr. Emilian Popescu.
 • 1993-1999 – bursă de studii doctorat Atena şi Tesalonic.
 • Hirotonit preot în 1992.
 • Doctor în teologie cu teza “Relaţii între Ţările române şi Muntele Athos (1650-1863)”, sub îndrumarea Prof. Athanasios Karathanasis, (Thesalonic, 1999).
 • 1999 – numit preot la parohia “Sf. Nicolae Dudeşti Cioplea I”, Protoieria III Capitală.
 • Din 2003 – preot la paraclisului Ambasadei Greciei la Bucureşti, cu binecuvântarea PF Părinte Patriah Teoctist.

Distincții:

2005 – Crucea Patriarhiei Ecumenice,

iunie 2008 – Iconom stavrofor, cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel.

Domeniu de pregătire și competențe:

Istorie antică și medievală;

Istoria relațiilor cu Locurile Sfinte;

Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Activitate didactică:

1993 – asistent suplinitor Istorie Bisericească Universală.

1999 – Asistent titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Catedrei de Teologie istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti şi suplinitor la disciplina Patrologie.

Din 2001- Lector titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

1 octombrie 2006 – Conferenţiar titular pentru aceeași disciplină.

1 octombrie 2013– Profesor titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

2013 – propus de către conducerea Facultății și aprobat de ARACIS pentru a preda Istoria Bisericii Ortodoxe Române la Facultatea de Teologie de la Atena-Grecia, ce se deschide sub tutela Universității București

Contribuţii şi în următoarele direcţii:

 1. Coordonare teze de licenţă şi dizertaţii Master;
 2. Referent în Comisii de doctorat;
 3. Membru în Comisiile de admitere în facultate;
 4. Membru în Comisiile de titularizare;
 5. Membru în comisiile de definitivat;
 6. Îndrumător și referent al lucrărilor de grad II și I pentru profesorii de religie;
 7. Membru în comisiile de atestat teologic;
 8. Membru în comisia de atestare a preoţilor militari;
 9. Membru în Comisia de olimpiadă de la Piteşti (2002);

10. Membru în Comisia de Istorie Ecleziastică comparată;

11. Membru organizator al Congresului ” Ţările Române şi Locurile Sfinte de-a lungul timpului”, 2006.

12. Membru comisia de organizare a Congresului internațional ”Sf. Vasile cel Mare 379-2009”, 2-4 noiembrie, 2008.

13. Membru autor și coordonator al vol. Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Edit. ”Cuvânul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009;

14. Membru în comisia de coordonare și redactare al. Vol. ”Autocefalie, libertate și demnitate”, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010.

15. Membru în comisia de coordonare și redactare al. Vol. ”Autocefalie, libertate și responsabilitate”, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010.

16. Membru în comisia de redactare a Enciclopediei ”Istoria monahismului românesc”.

Participări active la conferinţe (comunicări susținute), în țară și străinătate:

 1. Secvenţe din istoria relaţiilor românilor cu Muntele Athos, Facultatea de Teologie – Tesalonic, 28-30 nov. 1997;
 2. Religia în şcoală, în România, Alexandroupoli-Grecia, 1997;
 3. Traducerea operei Sfântului Nicodim Aghioritul în româneşte şi circulaţia acestor traduceri, mănăstirea ”Sf. Nicodim Aghioritul”, Goumenissa-Grecia, sept. 1999;
 4. Circulaţia traducerilor slave şi româneşti ale operei lui Grigorie Palama în spaţiul românesc, 12-14 noiembrie, 2001, Patriarhia română, Bucureşti;
 5. Contextul european al apariţiei uniatismului şi Şcoala ardeleană, 11 decembrie, 2001, Facultatea de Teologie ortodoxă, Bucureşti;
 6. Actualitatea normelor disciplinar-moralizatoare ale Sfinţilor Trei Ierarhi, 30 ianuarie 2004, Hramul Facultăţii, susținută în Aula mare a Patriarhiei;
 7. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Protector al Locurilor Sfinte, conf. susţinută la mănăstirea Putna la Congresul organizat cu prilejul a 500 de ani de la moartea voievodului, 18-25 aprilie 2004;
 8. Ştefan cel mare şi Sfânt. Argumente pentru sfinţenia sa, conf. susţinută la Facultatea de Sociologie din Bucureşti, împreună cu istoricul militar Mircea Dogaru, la 1 iunie 2004;
 9. Ce l-a impus pe Ştefan cel Mare şi Sfânt în conştiinţa poporului”, conf. susţinută pe 2 iunie 2004 în faţa preoţilor din capitală, în prezenţa PF Patriarh Teoctist;

10. În 15-18 octombrie 2006 am fost organizator principal, împreună cu Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş şi Lect. Dr. Adrian Marinescu, al unui Simpozion internaţional cu tema „Ţările Române şi Locurile Sfinte de-a lungul timpului”. Am susţinut conferinţa cu tema „Aspecte ale relaţiilor Tărilor Române cu Muntele Athos după cercetări mai noi”;

11. Pastoraţie şi misiune în contextul unei lumi în schimbare (migraţia), Conferinţă pregătită pentru adunarea preoților din capitală, nov. 2007;

12. Organizator al expoziţiei „Sf. Vasile cel Mare în cultura românească”, în cadrul Congresului teologic internaţional „Sf. Vasile cel Mare”, publicând un album cu manuscrisele şi cartea veche românească reprezentativă ce conţin texte ale Marelui Sf. Părinte, în română, greacă sau slavonă, 3 noiembrie 2009;

13. Date generale privind contribuția lui Antim Ivireanul la cultura românească, Comunicare susținută la Simpozionul ”Cuvântul scris”, 23-24 octombrie 2008, la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Iustinian Patriarhul” din București.

14. Contextul istoric al păstoriei primului mitropolit al Țării Românești (Iachint de la Vicina) și câteva posibile argumente pentru canonizarea sa. La 650 de ani de la numirea sa (1359-2009), conferinţă Lacul Sărat, 28-29 sept. 2009:

15. ”Câteva personalități și influențe athonite în Țările Române, în secolele XVII-XIX”, Simpozionul internațional ”Macedonia creștină și Țările Române”, Tesalonic, 14-15 octombrie, 2010;

16. Conferința Dimensiunea turistică a pelerinajului religios (sau Poate fi turismul religios un pelerinaj?), susținută la 13 noiembrie 2012, la Facultatea de Teologie, în cadrul manifestării ”Pelerinajul religios în România contemporană”, organizată de dl. Lect. Dr. Laurențiu Tănase.

17. Receptarea sfințeniei împăratului Constantin cel Mare de către Biserică – la Congresul internațional de la București, 21-23 mai 2013.

18. Reacții bisericești naționale și internaționale privind secularizarea averilor mănăstirești. Un preambul la secularizarea averilor bisericești de la 1863 din Principatele Române, conferință susținută la Simpuzionul Național ”Secularizarea averilor bisericești”, organizat sub egida Patriarhiei Române și a Academiei Române la 12 noiembrie 2013.

Am dat mai multe interviuri pe teme istorice la ziarul „Lumina” al Patriarhiei Române, am avut emisiuni la Radioul şi Televiziunea Trinitas, pe următoarele teme: Muntele Athos, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, C-tin Brâncoveanu, Şerban Cantacuzino, Nicolae Iorga, Filaret și Neofit Scriban, Biblia în istorie, istoria eparhiilor de Argeş şi Muscel, şi a celei a Dunării de Jos, istoricul unor biserici ş.a. Am contribuit la realizarea unor documentare privind viața Sf. Dimitrie Basarabov (2012), monografia bisericii grecești din București (2011), viața și opera lui Neagoe Basarab și apoi a lui Șerban Cantacuzino (2012), interviu privind închinările de mănăstiri și secularizarea averilor mănăstirești (Dialogurile Trinitas, 2012); Despre voievodul Neagoe Basarab (emisiunea Dialogurile Trinitas, 27 sept. 2013); Interviu despre reacțiile internaționale la secularizarea averilor bisericești din timpul lui Cuza (la emisiunea Dialogurile Trinitas, 13 noiembrie 2013); Despre ctitoriile Sf. Elena (emisiunea Moștenirea bizantină în România, octombrie 2013); Despre fixarea calendarului creștin (Trinitas Tv, decembrie 2013); Despre personalitatea voievodului martir Constantin Brâncoveanu (emisiunea  Ziarul Lumina. Actualități, decembrie 2013). Alte interviuri pe diverse teme.

LISTĂ PUBLICAȚII

Cărţi de autor și coordonate

 1. Contribuţii la istoria relaţiilor Muntelui Athos cu ţările române (1650-1863). În întâmpinarea a 1040 de ani de la fondarea Muntelui Athos (963-2003), Bucureşti, 2002, 512 pag. Volumul a mai fost publicat şi în 2002 la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR (după apariţia în „BOR”, 1-6, 2002, pag. 284-426 şi nr. 7-9, 2002, p. 247-420).
 2. Contribuţia Sf. Părinţi la conturarea dogmei creştine până în sec. V. O vedere specială asupra dogmei hristologice şi trinitare, Edit. Agapis, 2003, 218 pag.
 3. Epoca iustiniană şi creştinismul la Dunărea de Jos (sec. VI), Bucureşti, 2006, 190 pag.
 4. Romanian Principalities and the Holy Places along the centuries, papers of the Symposium held in Bucharest, 15-18 oct. 2006, îngrijită de Pr. Prof. Emanoil Băbuş, Pr. Conf. Ioan Moldoveanu şi Lect. Dr. Adrian Marinescu, Bucureşti, Edit. Sofia, 2008, pp. 221 + 47 imagini.
 5. Autocefalia, libertate și demnitate, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, membru în Comisia de coordonare și redactare.
 6. Autocefalie și responsabilitate, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, membru în Comisia de coordonare și redactare.
 7. Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Edit. ”Cuvânul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009, coautor (pp. 21-24, 27-35, 38-50, 451-452, 455-460, 468-469).
 8.  Sf. Vasile cel Mare în cultura românească, album conținând manuscrisele şi cartea veche românească reprezentativă ce conţin texte ale Marelui Sf. Părinte, în română, greacă sau slavonă, alcătuit cu prilejul Congresului teologic internaţional „Sf. Vasile cel Mare”, Bucureşti, 2009.
 9. Membru coordonator al volumului ”Istoria Monahismului Românesc”, comisie mixtă Patriarhia română-Academia Română (în curs de apariție).
 10. Reveniri asupra uniatismului românesc. Cu o traducere a studiului lui Cyril Charon (Korolevsky): L’Uniatisme, Definition. Causes, Effets. Etendue. Dangers. Remedes, (din rev.  Irenikon, nr. 5-6, 1927), Editura Universității București, 2014. 168 pag.

Studii şi articole publicate în românește:

 1. ”Mănăstirea Cotmeana, în trecut şi astăzi”,în BOR, nr. 1- 6, 1996, pp. 290-316;
 2. ”Atitudinea clerului ortodox ardelean din secolul al XVIII-lea faţă de uniatism”, în BOR, nr. 11-12, 1992, pp. 144-175;
 3. ”Biserici bucureştene demolate în timpul comunismului”, în BOR, nr. 10-12, 1993, pp. 178-193;
 4. ”Schituri şi mănăstiri din Transilvania distruse de generalul Nikolaus von Bukow”, în BOR, nr. 1-6, 1996, pp. 247-268;
 5. ”Relaţii ale Mănăstirii Grigoriu de la Muntele Athos cu Ţările române (1650-1863)”, în BOR, nr. 1-5, 1996, pp. 273-285;
 6. ”Mănăstirea Dohiariu de la Muntele Athos şi Țările române (1650-1863)”, în BOR, nr. 7-12, 1996, pp. 299-312;
 7. ”Mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos şi legăturile ei cu Ţările române (1650-1863)”, înBOR, nr. 7-12, 1996, pp. 431-444;
 8. ”1000 de ani de existenţă a mănăstirii Xenofont de la Muntele Athos” (21-26 oct. 1998),  în Vestitorul Ortodoxiei, noiembrie, 1998.
 9. ”Patriarhii ecumenici în Ţările Române de-a lungul timpului”, în Pagina creştină a ziarului “Ziua”, 14 oct. 2000;
 10. ”Personalităţi atonite în Țările române”, în GB, nr. 1-4, 1999, p. 136-143 şi vol. Românii şi Muntele Athos, Editura Paralela 45, 2002, pp. 206-211;
 11. ”Prezenţa românească la Sfântul Muntele Athos (1650-1863)”, în GB, nr. 5-8, 1999, p. 95-107 şi în vol. „Românii şi Muntele Athos”, Editura „Paralela 45”, 2002, pp. 346-355;
 12. ”Mănăstirea Xiropotamu de la Muntele Athos şi Țările române”,în ST, nr. 1-2, 2000, pp. 84-100;
 13. ”Ortodoxia, factor de regres?”, în Ortodoxia, nr. 1-2, 2000, pp. 6-12;
 14. ”Feminismul şi concepţia ortodoxă despre hirotonia femei”, în Ortodoxia, nr. 1-2, 2000, pp. 132-138;
 15. ”Aspecte privind relaţiile Mănăstirii Ivir din Muntele Athos cu Ţările române”, în Biserica Ortodoxă, Revista Sf. Episcopii a Alexandriei şi Teleormanului, an II, nr. 2, 2000, pp. 88-108;
 16. ”Capitala Muntelui Athos de la Karies-Protaton şi Ţările Române”, în Biserica Ortodoxă, Revista Sf. Episcopii a Alexandriei şi Teleormanului, an II, nr. 1, 2000, pp. 66-93;
 17. ”Mănăstirea Esfigmenu de la Athos şi Moldova (1650-1863), în Teologie şi Viaţă, nr. 8-12, 2001, Trinitas-Iaşi, pp. 63-73;
 18. ”Contribuţii la istoria relaţiilor mănăstirilor Cutlumuş şi Zografu din Sf. Munte Athos cu Ţările Române”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2001, pp. 231-256;
 19. ”Circulaţia operelor palamite în spaţiul românesc”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2002, pp. 563-579;
 20. ”Sf. Grigorie de Nazianz şi traducerile operelor sale (slavă şi română) în spaţiul românesc”,în volumul Studia Historica et ecclesiastica, Omagiu Profesorului Emilian Popescu, Edit. Trinitas, Iaşi, 2003, pp. 491-509.
 21. ”Mănăstirea lui Mihai Viteazul de la Muntele Athos – Simonopetra – şi câte ceva din legăturile ei cu ţările noastre”, în Almanahul bisericesc al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2003, pp. 173-180.
 22. ”Chipul preotului după Sf. Vasile cel Mare”, în Almanahul bisericesc al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2003, pp. 83-90 şi în Studia Basiliana, III, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009, pp. 453-462.
 23. ”Mănăstirea Sf. Pavel de la Muntele Athos şi legăturile ei cu Ţările Române”, în Renaşterea, Râmnicu-Vâlcea, ianuarie-martie şi aprilie-iunie, 2001.
 24. ”Mănăstirea Dionisiu de la Muntele Athos şi Ţările Române. Date noi”, învol. omagial pentru Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Slujitor al Bisericii şi al Neamului, Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, pp. 358-366.
 25. ”Ce l-a impus pe Ştefan cel Mare şi Sfânt în conştiinţa naţională şi a Bisericii?”conferinţă ţinută în faţa preoţilor din capitală, 2 iunie 2004, publicată în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Universitatea Bucureşti, 2005, pp. 211-226;
 26. ”Actualitatea normelor disciplinar-moralizatoare ale Sfinţilor Trei Ierarhi”(conferinţă ţinută la cu ocazia hramului Facultăţii de Teologie, 30 ianuarie 2004), în Almanah bisericesc, Slobozia, 2010, pp…… ;
 27. ”Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809) şi traducerile operelor sale în România – la 195 de la moartea sa”, în Glasul Bisericii, nr. 9-12, 2004, pp. 300-311;
 28. ”Sfântul Ştefan cel Mare, protector al Muntelui Athos”, conferinţă ţinută la Putna 18-23 aprilie 2004 şi publicată în Ştefan cel Mare şi Sfânt, Atlet al credinţei creştine, Sf. Mănăstire Putna, 2004, pp. 157-178 şi în vol. Altfel despre Ştefan cel Mare şi Sfânt, Ed. Anastasia (sub coordonarea lui Sorin Dumitrescu), 2004, pp. 217-239;
 29. ”Contribuţii la istoria relaţiilor dintre Mănăstirea Ivir din Muntele Athos şi Ţările Române. Perioada 1650-1863”,în Almanahul bisericesc la Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2001, pp. 190-206;
 30. ”Ţările Române şi Locurile Sfinte, de-a lungul veacurilor”(prezentare a Simpozionului „Ţările Române şi Locurile Sfinte”, Bucureşti, 15-18 octombrie 2006), în BOR, nr. 9-12, 2006, pp. 106-111;
 31. ”Personalităţi athonite în Ţările Române (1650-1863)”, în Românii şi Muntele Athos, vol. I, Edit. Lucman, Bucureşti, 2007, pp. 555-562;
 32. ”Danii româneşti la mănăstirea Xiropotamu”, în Românii şi Muntele Athos, vol. I, Edit. Lucman, Bucureşti, 2007, pp. 654-665;
 33. ”Prezenţa monahală românească la Sf. Munte”, în Românii şi Muntele Athos, vol. II, Edit. Lucman, Bucureşti, 2007, pp. 288-301;
 34. Aspecte ale relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos, după cercetări mai noi, în revista „Tabor”, Edit. Renaşterea, Cluj, nr. 4, iulie, 2004, p. 73-86;
 35. ”Contextul european al înfăptuirii uniaţiei din Transilvania (1698-1701). Câteva consideraţii privind şcoala ardeleană”, în Anuarul Fac. de Teologie – Patriarhul Iustinian, nr. 7, 2007, pp.
 36. ”Vasile Grecu, istoric al Bizanțului și al Bisericii Române”, în ”Studii Teologice”, nr. 4, 2008, pp. ;
 37. ”Contextul istoric al păstoriei primului mitropolit al Țării Românești (Iachint de la Vicina) și câteva posibile argumente pentru canonizarea sa. La 650 de ani de la numirea sa (1359-2009)”,în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă ”Iustinian Patriarhul” București, 2009, pp. 651-670;
 38. ”Revoluțiile ca fenomen istoric”, în ziarul ”Lumina”, 6 decembrie 2009;
 39. ”Introducere”lavol. Ierom. Marcu-Marian Petcu, Atlas istoric al mănăstirilor și schiturilor ortodoxe din România, Biblioteca națională a României, București, 2010. pp. 7-11;
 40. ”Introducere” la vol. Ierom. Marcu-Marian Petcu, Mănăstiri și Schiturii din Moldova, astăzi dispărute, Biblioteca Națională a României, București, 2010, pp. 9-10;
 41. ”Monografia Bisericii Sf. Nicolae Dudeşti Cioplea I”, în Monografia Protoieriei III Capitală, București, 2009, pp. 163-169;
 42. ”Așezămintele ortodoxe românești de la Muntele Athos”, în vol. Autocefalie și comuniune, Edit. Basilica a Patriarhiei române, București, 2010, pp. 621-637;
 43. ”Tiparul cărţilor de cult în limba română, Premisă a autocefaliei Bisericii ortodoxe române”, în vol. Autocefalie, libertate și demnitate, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, pp. 264-278;
 44. ”Personalităţile şi aşezămintele româneşti de la Muntele Athos, din a doua jumătate a sec. XIX până azi”, în revista Tabor, nr. 10, ianuarie, 2012, pp. 39-54.
 45. ”Din legăturile românilor cu Muntele Athos. Mănăstiri românești ”închinate” (I), în revista Tabor, 2012, an VI, nr. 1, pp. 6-28.
 46. ”Sfântul Voievod Neagoe Basarab. O specială privire asupra relațiilor sale cu mănăstirile de la Sf. Munte Athos, la 500 de ani de la înscăunare”, în vol. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, ctitor de biserici și cultură românească, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2012, pp. 97-115.
 47. ”Tipografiile vechi din Principatele române” în Dicționar de muzică bisericească românească, Editura Basilica, București, 2013, pp. 812-818.
 48. ”Precuvântare” la vol. Kostas V. Karastathis, Marele Constantin, învinuiri și adevăr. Studiu istoric, 429 p.,(traducere de preot Andrei Ion Țârlescu), Editura Egumenița, 2013, pp. 21-24.
 49. În curs de apariție: ”Monahismul athonit de-alungul veacurilor”, pentru vol. Istoria monahismului românesc.
 50. În curs de apariție: ”Legăturile românilor cu Muntele Athos. Mănăstiri româneşti „închinate”, pentru vol. Istoria monahismului românesc.
 51. ”De ce împăratul Constantin cel Mare Sfânt?”, comunicare susținută la Congresul internațional ”Sfinții Împărați Constantin și Elena. 1700 de ani de la Edictul de la Mediolanum”, de la București, 21-23 mai 2013, publicată în vol. Cruce și Misiune. Sfinții Împăarți Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii. II, Editura Basilica, București, pp. 217-236.
 52. ”Sfințenia Împăratului Constantin cel Mare și receptarea ei de către Biserică”, în Ortodoxia, seria II, an V, nr. III, iulie-sept. 2013, pp. 40-63.
 53. ”Reacții bisericești naționale și internaționale privind secularizarea averilor mănăstirești. Un preambul la secularizarea averilor bisericești de la 1863 din Principatele Române”, conferință susținută la Simpozionul Național ”Secularizarea averilor bisericești”, organizat sub egida Patriarhiei Române și a Academiei Române la 12 noiembrie 2013, publicată în volumul Secularizarea averilor bisericești. 1863. Motivații și consecințe, Editura Basilica, București, 2013, pp. 23-87.

În limbi străine:

 1.  Μεταφράσεις έργων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στη ρουμανική γλώσσα (Traduceri ale operei Sf. Nicodim Aghioritul în limba română), în vol. ”Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: η ζωή και η διδασκαλία του. 250 χρόνια από την γέννηση του/190 χρόνια από την κοίμηση του” (Sf. Nicodim Aghoritul: viaţa şi învăţătura sa. 250 de la naştere şi 190 de ani de la adormirea sa), 21-23 sept. 1999, vol. Β΄, Εκδοση Ιερού Κοινοβίου οσίου Νικοδήμου, Γουμένισσα, 2006, p. 147-157;
 2. O Bibliografie a Isihasmului românesc (lb. rusă), în volumul ”Isihasmul. Annotirobannaea Bibliografia” (rus.) (Hesychasm. An annotated bbibliography), Institute of Human Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 2004, cap. 13, pag. 726-755; şi în ”Anuarul Facultăţii de Teologie de la Bucureşti”, 2004, p. 439-469; ”Anuarul Facultăţii de Teologie din Cluj”, 2004);
 3. Aspects of the relations of the Romanian Principalities with Mount Athos on the light of recent research findings, în vol. „Romanian Principalities and the Holy Places along the centuries, papers of the Symposium held in Bucharest, 15-18 oct. 2006”, Bucureşti, Edit. Sofia, 2008, p. 53-69;
 4. În curs de apariție textul comunicării de la Simpozionul internațional Macedonia creștină și Țările Române, Tesalonic, 14-15 octombrie, 2010, cu titlul ”Câteva personalități și influențe athonite în Țările Române, în secolele XVII-XIX”.

Recenzii

 1. ”Florin Marinescu, Τα ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Oρους. Αρχείο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου” (Documentele româneşti de la  Muntele Athos. Arhiva Sf. Mănăstiri Xiropotamu), Atena, 1997; ”Florin Marinescu, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Ορους Αρχείο Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου” (Documente româneşti din Sfântul Munte. Arhiva Sfintei Mănăstiri Kutlumuş) apărută la aceeaşi editură, sub egida Centrului de Studii Neoelenice din Atena, 1998, (în Glasul Bisericii, nr. 1-2, 2000, pp. 116-117).
 2. Matei CAZACU și Dan Ioan MUREȘAN, Ioan Basarab, un domn român la începuturile Țării Românești, editura Cartier, Chișinău, 2013, 242 pag., în ”Ziarul Lumina”, cotidian al Patriarhiei Române, 20 noiembrie 2013; în ”Studii Teologice”, nr. 4, 2013, pp. 283-286.

Studii în pregătire:

 1. Aspecte ale influenţei bogomilismului în Ţările Române.
 2. Completări la Monografia bisericii Sf. Nicolae –  Dudeşti Cioplea I din Bucureşti (Album).
 3. Date generale privind contribuția lui Antim Ivireanul la cultura românească (pt Revista Tabor) .

Volume în pregătire:

 1. O istorie a Bisericii prin călători.
 2. Biserica şi Fanariotismul.
 3. O istorie a Bisericii Ortodoxe Române povestită celor tineri.
 4. Relațiile între Țările Române și Locurile Sfinte din Grecia continentală.
 5. Arhiep. Hrisostom Papadopoulos, Istoria Bisericii Greciei (traducere din limba greacă).

Preot Prof. Dr. Nicolae D. NECULA

Curriculum Vitae

Studii preuniversitare:

 • Seminarul Teologic Ortodox din Buzău (1959-1964)

Studii universitare:

 • Institutului Teologic Universitar din Bucureşti (1964-1968)

Studii post-universitare – doctorat:

 • Cursuri de doctorat în teologie Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1968 – 1971), disciplina Teologie Liturgică, Pastorală şi Artă creştină
 • Cursurile de specializare la Institutul de studii superioare copte din Cairo (Egipt), ca bursier al Consiliului Mondial al Bisericilor (1970-1971)
 • Cursuri la Institutul Teologic Ortodox din Balamand (Liban) (1971)
 • Cursuri la Facultatea de Teologie Valdeză din Roma (Italia), ca bursier al Bisericii Evanghelice din Germania (1974-1975)
 • Cursuri de liturgică şi la Institutul Pontifical Oriental (1974-1975)
 • Doctor în teologie cu teza: Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele ei liturgice – rugăciuni şi imne, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Ene Branişte (27 octombrie 1977)
 • Studii la Institutul pentru Bisericile Orientale din Regensburg (Germania) – 1981

Funcţii didactice:

 • Asistent universitar la Institutul Teologic din Bucureşti, (1975- 1978)
 • Lector suplinitor, disciplina Drept bisericesc (1978 –1981)
 • Lector suplinitor, disciplina Cântare bisericească (1980-1981)
 • Asistent universitar, Catedra de Teologie Practică (1981-1984)
 • Profesor universitar, îndrumător de doctorat, disciplina Liturgică, Pastorală şi Artă creştină (1984 – prezent)

Activitate didactică:

 • Curs: Practică liturgică, anii I-IV, Teologie Pastorală
 • Curs: Teologie Liturgică, anii III şi IV, Teologie Pastorală
 • Curs: Teologie Pastorală, anii III şi IV, Teologie Pastorală
 • Curs: Elemente de  Teologie  Liturgică:  anii  III  şi  IV,  Teologie  Ortodoxă  Didactică  –  Litere,  Asistenţă  socială,  Pictură bisericească, Conservare şi Restaurare
 • Curs master: Teologie Liturgică şi Teologie Pastorală, specializarea: Pastoraţie şi viaţă liturgică
 • Îndrumător ştiinţific doctoranzi în teologie

Activitate administrativă în Facultate:

 • Prodecan (1996 – 2000)
 • Decan (2000 – prezent)
 • Membru şi apoi Preşedinte al Comisiei de disciplină pentru studenţi

Alte contribuţii

 • La 24 decembrie 1975, hirotonit diacon, apoi preot, la 30 ianuarie 1976. În prezent, slujeşte la biserica “Icoanei” din Capitală.
 • Membru al Senatului Universităţii din Bucureşti – din 1992
 • Membru al Comisiei de Ştiinţe Umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (C.N.E.A.A.), din  1992
 • Membru şi preşedinte al Comisiei pentru Teologie din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), din 2001
 • Membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.), ca evaluator, din 1999
 • Membru şi vicepreşedinte al Comisiei de Pictură Bisericească din Patriarhia Română, din 1983
 • Membru al Coralei Patriarhiei române (1973-1974)
 • Membru al Coralei Te Deum Laudamus (1990-2000)
 • Membru al Coralei Sfântul Andrei, a preoţilor Capitalei
 • Membru al Comisiei de  avizare pentru construirea locaşurilor de  cult  din  cadrul  Departamentului pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (DUAT), din 1990
 • Membru în Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice (1994-1996)
 • Delegat al Bisericii Ortodoxe Române, la 25 întâlniri internaţionale, simpozioane, congrese şi adunări generale ale forurilor creştine internaţionale: Praga-1978, Ungaria-1980 şi 1987, Germania – 1983, Italia – 1987, Cehoslovacia – 1987, Strasbourg – 1988, Leningrad – 1988, SUA – 1989, Moscova – 1989, 2002, 2005, Grecia – 1995, 1998, 2000, Elveţia – 1995, Austria – 1997, 2002, Siria – 1998, Egipt – 2001, Bulgaria-2001, Istanbul – 2002, Roma – 2002, Windsor (Anglia) – 2003, Belgrad, 2003, Sankt Petesburg – 2003, Geneva – 2005.
 • 13 turnee artistice, cu Corala Patriarhiei şi Corala Te Deum Laudamus, în Italia, Austria, Finlanda, Polonia, Franţa, Grecia, Japonia, Ungaria, Elveţia, Suedia, Norvegia şi Germania şi şase pelerinaje la locurile sfinte din Israel, Muntele Athos (Grecia) şi Turcia

Publicaţii

Studii şi articole ştiinţifice

 1. Participarea credincioşilor la cult în Bisericile Răsăritene, în „Studii Teologice”, an XXII (1970), nr. 3-4, p. 278-290;
 2. Privire de sinteză asupra sculpturii religioase în piatră la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în Ţara Românească şi Moldova, în „Biserica Ortodoxă Română”, an LXXXVIII (1970), nr. 11-12, p. 1259-1274;
 1. Câteva trăsături generale ale artei copte, în „Ortodoxia”, an XXII (1971), nr. 3, p. 429-440;
 2. Scurtă privire asupra literaturii religioase a Bisericii   Copte şi îndeosebi asupra cărţilor ei de cult, în „Biserica Ortodoxă Română”, an LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 644-659;
 1. Ritualul Botezului creştin şi al Mirungerii în riturile liturgice răsăritene, în „Glasul Bisericii”, an XXX (1971), nr. 9-10, p. 828-846;
 1. Situaţia actuală a creştinismului egiptean, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 314-320;
 2. Organizarea învăţământului teologic în Biserica Ortodoxă Coptă, în „Glasul Bisericii”, an XXXII (1973), nr. 7-8, p. 765-772;
 3. Cântarea cultică în Biserica Ortodoxă Coptă, în „Glasul Bisericii”, an XXXII (1973), nr. 7-8, p. 772-781;
 4. Cultul Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă Coptă, în „Ortodoxia”, an XX (1974), nr. 1, p. 107-119;
 5. Cinstirea eroilor la poporul român, în „Biserica Ortodoxă Română”, an XCV (1977), nr. 5-6, nr. 5-6, p. 522-530;
 6. Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele liturgice (rugăciuni şi imne). Teză de doctorat în Teologie, în  „Ortodoxiei”, an XXVIII (1976), nr. 3-4, p. 473-626 şi în extras, Bucureşti, 1977, 153 p.;
 1. Cultul divin, ca mijloc de apărare a dreptei credinţe, în „Glasul Bisericii”, an XXXV (1976), nr. 9-12, p. 901-907;
 2. Biserica Ortodoxă Română în slujba păcii, a unităţii poporului român şi a propăşirii sale, în „Glasul Bisericii”, XXVI (1977),
 3. 10-12, p. 880-887;
 4. Aspecte ale artei pastorale la Sfinţii Trei Ierarhi, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 3-4, 320-328;
 5. Report on the University Institutes of Theology in Bucharest and Sibiu to the Consultation on orthodox theological education, Basel, July 4-7, 1978, în „Orthodox theological for the life and witness of the Church”, Geneva, 1978, p. 80-83 (colaborare cu diac. Ioan Caraza şi prof. Remus Rus);
 1. Sensul spiritual al postului în viaţa creştină şi timpul nostru, în „Ortodoxia”, an XXXI (1979), nr. 1, p. 182-194 (în colaborare cu Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean);
 1. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare din ritul liturgic copt (introducere, traducere şi note), în „Glasul Bisericii”, an XXXVIII (1979), nr. 11-12, p. 1141-1156;
 1. Odoarele bisericeşti – tezaur religios şi naţional, în „Îndrumător pastoral”, editat de Arhiepiscopia Bucureştilor, Bucureşti, 1981,
 2. 264-269;
 3. Catedra de Liturgică, Pastorală şi Artă Creştină, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 7-10, p. 582-587;
 4. Conferinţa de Cântare bisericească, Ritual şi Tipic, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 7-10, p. 596-598;
 5. Opera canonică a patriarhilor copţi din secolele XI-XII şi importanţa ei pentru viaţa Bisericii Copte, în „Biserica Ortodoxă Română”, an C (1982), nr. 1-2, p. 193-204;
 1. Rânduiala laudelor bisericeşti în Biserica Coptă, în comparaţie cu rânduiala din ritul bizantin, în „Glasul Bisericii”, an XLI (1982), nr. 4-6, p. 391-398;
 1. Rugăciunile pentru cei adormiţi, în „Îndrumător bisericesc”, Buzău, 1983, p. 66-69;
 2. Părintele Prof. Dr. Ene Branişte, la aniversarea a 70 de ani de la naştere, în „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 7-8, p. 563-581;
 1. Simbolismul locaşului de cult în opera liturgică a Sfântului Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului (sec. al XV-lea), în „Glasul Bisericii”, an XLII (1983), nr. 9-12, p. 634-650;
 1. Preotul ortodox şi cerinţele pastoraţiei contemporane, în „Îndrumătorul bisericesc”, Buzău, 1985, p. 53-56;
 2. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă Română, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 514-520;
 3. Aniversarea Dl. Prof. Dr. Iorgu D. Ivan, la împlinirea vârstei de 85 de ani, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 9-10, p. 728-745;
 1. Preotul şi pastoraţia în gândirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justin, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CII (1985), nr. 3-4, p. 216-232;
 1. Învăţătura ortodoxă despre sfinţii îngeri, în „Îndrumătorul bisericesc”, Bucureşti, 1985, p. 103-107;
 2. Posturile şi ajunările, în „Îndrumări misionare”, Bucureşti, 1986, p. 738-745;
 3. Soroace ale pomenirii morţilor, în „Îndrumări misionare”, Bucureşti, 1986, p. 746-750;
 4. Rugăciunile pentru cei adormiţi şi folosul lor, în „Îndrumări misionare”, Bucureşti, 1986, p. 900-908;
 5. Rolul preotului ortodox român în viaţa de obşte, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CIV (1986), nr. 12, p. 59-73;
 6. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi că plata voastră multă este în ceruri; că aşa au prigonit şi pe proorocii dinainte de voi (Matei, V, 12),  în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, editat de Episcopia Buzăului, Buzău, 1986, p. 110-112;
 1. Rugăciunea în  Biserică.  Aspectul  comunitar  al  rugăciunii,  în  „Îndrumător  bisericesc,  misionar  şi  patriotic”,  editat  de Arhiepiscopia Bucureştilor, Bucureşti, 1986, p. 59-65;
 1. Şi ne izbăveşte de cel rău, în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, editat de Episcopia Buzăului, Buzău, 1987, p. 100-103;
 1. Sărbătorile religioase în viaţa credincioşilor, în „Îndrumător bisericesc”, Bucureşti, 1987, p. 70-78;
 2. Duminica – ziua Domnului, în „Îndrumător bisericesc”, Bucureşti, 1987, p. 75-78;
 3. Particularităţi ale ritului liturgic ortodox rus faţă de cel al celorlalte Biserici Autocefale, „Studii Teologice”, XL (1988), nr. 1, p. 70-75;
 1. Contribuţia Preotului Profesor Dr. Vasile Mitrofanovici la dezvoltarea disciplinelor teologiei practice, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 5, p. 102-114;
 1. Vitalità cullturale della Chiesa Ortodossa. Il Patriarcato di Romania, în „Oriente Cristiano”, anno XXIX (1989), nr. 3, p. 46-63;
 2. Colindele în viaţa şi spiritualitatea credincioşilor noştri, în „Glasul Bisericii”, an XLVIII (1989), nr. 6, p. 64-73;
 3. Şi Întru Unul Domn Iisus Hristos, în „Îndrumător bisericesc”, nr. 8-9, editat de Episcopia Buzăului, Buzău, 1990, p. 90-95;
 4. Semnificaţia simbolico-teologică a locaşului  de  cult  după  tâlcuitorii  bizantini  ai  cultului  ortodox,  în  „Biserica  Ortodoxă Română”, CVIII (1990), nr. 7-10, p. 129-134;
 1. Legătura dintre viaţa liturgică şi opera de caritate în Ortodoxie, în „Glasul Bisericii”, an L (1991), nr. 7-9, p. 129-134;
 2. Cultul liturgic şi nevoile şi crizele spirituale ale timpului nostru, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CIX (1991), nr. 7-9, p. 511-517;
 1. Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti (în colaborare), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, 359 p.;
 1. Forme de filantropie în trecutul Bisericii şi astăzi în Ortodoxie, ca mijloace de păstrare şi întărire a dreptei credinţe, în „Almanah bisericesc”, Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1995, p. 133-144;
 1. Slujirea preoţească în concepţia şi trăirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 128, p. 5-6;
 2. Despre calendar, în „Îndrumător pastoral”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1994, p. 6-8;
 3. Despre calendar. Stil nou şi stil vechi, în „Îndrumător pastoral”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1996, p. 10-12;
 1. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor, Editura Europartner, Bucureşti, 1996, 207 p.;
 2. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.;
 3. Săptămâna Sfintelor Patimi în viaţa creştină-ortodoxă, în „Glasul Bisericii”, anul LII (1996), nr. 1-4, p. 33-38;
 4. Importanţa anului liturgic în viaţa credincioşilor, în „Almanah bisericesc”, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1997, p. 30-33.
 1. Pocăinţă şi Înviere în Triod, în „Glasul Bisericii”, anul LII (1996), nr. 5-8, p. 10-18;
 2. Tomas Spidlik, Marii mistici ruşi, traducere din limba italiană, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1997, 344 p.;
 3. Adormirea Maicii Domnului în cultul Bisericii Ortodoxe, în „Glasul Bisericii”, anul LIII (1997), nr. 5-8, p. 27-35;
 4. Cerinţe ale pastoraţie contemporane în mediul urban, în „Almanah bisericesc”, Editat de Arhiepiscopia Bucureştilor, 1999, p. 96-103;
 1. Problema datei Paştelui în creştinătatea actuală, în „Glasul adevărului”, publicaţie religioasă editată de Episcopia Buzăului (serie nouă), anul X (1999), nr. 101-103, aprilie-iunie, p. 9-16;
 1. Despre Sfintele Paşti. De ce Paştele catolicilor cade mai înainte de cel al ortodocşilor şi cât se poate întinde această diferenţă?, în „Almanah bisericesc”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1999, p. 72-77;
 1. Coordonate ale activităţii Preotului Profesor Dr. Ene Branişte, în „Analele Universităţii din Craiova”, seria Teologie, anul III (1998), nr. 2, p. 189-193;
 1. Taina Botezului în lumina canoanelor Bisericii Ortodoxe, în „Glasul Bisericii”, an LV (1999), nr. 1-4, p. 79-93;
 2. Prohodul Domnului şi Prohodul Maicii Domnului, (diortosire), Slobozia, 1999, 76 p.;
 1. Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului, Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor, în „Glasul Bisericii”, anul LV (1999), nr. 5-8, p. 33-50;
 1. Disciplina clerului în lumina sfintelor canoane şi a legiuirilor bisericeşti, în „Glasul Bisericii”, an LV (1999), nr. 9-12, p. 57-67;
 2. Laudatio cu prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa Prea fericitului Părinte Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe  Române de către Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, 12 octombrie 2000, în Mărturie ortodoxă la începutul mileniului trei creştin, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2000, p. 26-36 şi în †Teoctist, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române, Pe treptele slujirii creştine, vol. XI, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 322-329;
 1. Laudatio la decernarea titlului de Profesor Honoris Causa pastorului Reinhard Thöle din Germania, în „Glasul Bisericii”, anul LVI (2000), nr. 5-8, p. 162-164.
 1. Liturghier, (diortosire), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, 539 p.;
 2. Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu la a 60-a aniversare. Model de slujire a Muzicii bisericeşti, în „Vestitorul ortodoxiei”, an XII (2000), nr. 256, p. 4 şi în „Studii teologice”, an LII (2000), nr. 3-4, p. 232-239;
 1. Naşterea Domnului – aspecte liturgice, în „Almanah bisericesc”, Episcopia Buzăului, Buzău, 2000, p. 15-24;
 2. Data Paştelui şi problema calendarului, în „Almanah bisericesc – 2001”, editat de Arhiepiscopia Târgoviştei, Târgovişte, 2001, p. 87-93;
 3. Ceaslov, (diortosire), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, 494 p.;
 4. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 502 p.;
 5. Vizitele pastorale – metodă de pastoraţie şi cale de cunoaştere a parohiei, în „Glasul adevărului”, publicaţie religioasă a Episcopiei Buzăului, anul XII (2001), p. 13-23;
 1. Patriarhul Justinian Marina – model de conştiinţă şi slujire sacerdotală. La împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa, în „Almanah bisericesc”, editat de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, Bucureşti, 2001, p. 46-60;
 1. Părintele Prof. Dr. Constantin Drăguşin, dirijorul Coralei Patriarhiei Române, a împlinit 70 de ani, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 273-274, p. 12;
 1. Parohia – spaţiu de activitate pastoral-misionară a preotului, în „Glasul Bisericii”, LVII (2001), nr. 1-4, p. 60-77 şi în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 499-515.
 1. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist – ctitor şi ocrotitor al învăţământului teologic românesc, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 280, p. 7;
 1. Patriarhul Justinian Marina – ctitor de învăţământ teologic românesc, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 21-35.
 1. Familia azi. Probleme pastorale şi sociale, în „Glasul Bisericii”, anul LVII (2001), nr. 9-12, p. 119-130.
 2. Aghiasmatar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002, 455 p. (Diortosire).
 3. Postfaţă la † T e o c t i s t, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pe treptele slujirii creştine, vol. XII, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002, p. 565-571. Postface (traducere franceză), p. 571-577.
 1. Cultura preotului – condiţie esenţială a succesului pastoral în vremea noastră, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti – 2002”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2002, p. 311-324.
 1. Molitfelnic, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 754 p. (diortosire).
 2. Octoih Mare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 723 p. (diortosire).
 3. Laudatio la decernarea titlului de Profesor honoris causa pastorului Reinhardt Thöle, consilier pentru ecumenism al Bisericii Evanghelice din Germania, referent ştiinţific  pentru Biserici Ortodoxe al Institutului de ştiinţe confesionale din Benskeim, în „Glasul Bisericii”, anul LVI (2000), nr. 5-6, p. 162-164.
 1. Raportul dintre Universitate şi Facultăţile de Teologie Ortodoxă din România, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, p. 597-604.
 1. Pomenirea Sfinţilor Îngeri la Proscomidie, în „Teologie şi spiritualitate la Dunărea de Jos”, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2004, p. 57-72 (Preluat din „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 330-331, p. 8-10).
 1. Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor, în „Pastoraţie şi Misiune în Biserica Ortodoxă”. Tematică pentru cursurile pastorale şi de îndrumare misionară a clerului, conform hotărârii Sfântului Sinod, nr. 572/1998, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, p. 73-90.
 1. 70 de ani de viaţă şi 20 de ani de slujire la Curbura Carpaţilor, în vol. „Episcopul Epifanie – 70 de ani. Deplinătatea slujirii lui Dumnezeu prin slujirea oamenilor, Editura Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2002, p. 92-1000.
 1. Mineiul pe Septembrie, tipărit în zilele păstoriei Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2003, 469 p. (diortosire).

Recenzii, note, comentarii şi prefeţe

 1. Cérès Wissa Wassef, Pratiques rituelles et alimentaires des Coptes, Publications de L’Institut français d’archéologie orientale du Caire, Le Caire, 1971, XIV+445 p. + 9 planşe, în „Studii Teologice”, an XXIII (1971), nr. 7-9, p. 576-577;
 2. „Theology”, A monthly review, LXXV, dec. 1972 (n 630), p. 617-672, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 292-294;
 3. „Eastern Churches Review”, A Journal of Eastern Christendom, vol. V, Oxford, 1973, n 1, p. 1-111, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 305-306;
 1. „Eastern Churches Review”, A Journal of Eastern Christendom, vol. V, Oxford, 1974, n 2, p. 113– 208, în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), nr. 2, p. 305-306;
 1. Otto F. Meinardus, Christian Egypt. Faith and Life, The American University Cairo Press, Cairo, 1970, 513 p., în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 282-292;
 1. Almanahul Parohiei ortodoxe româneşti din Viena pe anul 1973, în „Biserica Ortodoxă Română”, an XCI (1973), nr. 3-5, p. 322-326;
 1. EkklhsiastikÒj f£roj, revista de studii teologice editată de Patriarhia Alexandriei, vol. 55, partea a II-a, 1973, p. 199-341, şi vol. 56, partea a II-a, 1973, p. 347-472, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 4, p. 587-589;
 1. Întâlnirea subcomitetelor pentru dialog teologic dintre Bisericile Ortodoxe Răsăritene şi Bisericile Ortodoxe Orientale, traducere şi prezentare, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 4, p. 631-634;
 1. M. Arranz, M.S.J., Les prières presbytérales des Petites Heures dans l’ancien Euchologe byzantinîn  „Orientalia  Christiana  Periodica”,  vol.  XXXIX,  Roma  1973,  fasc.  1,  p.  2882,  în  „Studii Teologice”, an XXV (1973), nr. 9-10, p. 763-765;
 1. William Macomber, J., A Theory on the origins of the Sirian Maronite and the Chaldean Rite, în „Orientalia Christiana Periodica”, vol. XXXIX, Roma 1973, fasc. 1, p. 234/242, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 1-2 p. 124-126;
 2. „Abba Salama”, A review of the Association of Ethio-Helenic Studies, vol. V, Athena, 1974, 262 p., în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), nr. 2, p. 310-312;
 1. Otto F.A. Meinardus, The wall-paintings in crypt of St. Mark in Cairo, în „Eastern Churches Review”, vol. V, 1973, nr. 1973, p. 57-60, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 3-4, p. 295-296;
 1. ‘Iwnškou, Aƒ skšseij tîn Roumanikîn Corîn met¦ toà Patriarc…ou tÁj  ‘Allexandre…aj, în EkklhsiastikÒj f£roj, t. 55 (1973), nr. 2, p. 199-209, şi t. 60 (1973), nr. 1-2, p. 56-99, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 3-4, p. 320;
 2. The Horologion of the Coptic Church, Cairo, 1973, în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), n 3-4, p. 320;
 1. Ernesto Comba-Luigi Santini, Breve storia dei valdesi, Torino, 1973, în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), 4, p. 637-640;
 2. O. Ogitsky, Canonical norms of the orthodox eastern computation and the problem of the dating of Pasha in our time, în „St. Vladimir’s Theological Quarterly”, vol. 17, 1973 , nr. 1, p. 274284, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 5-6, p. 453-454;
 1. Christopher Lash, „Gate of Life”; An Ethiopian hymn to the Blessed Virgin, în „Eastern Churches Review”, vol. V, 1973, nr. 2, p. 145156, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 7-8, p.632;
 1. A Nestorian Collection of Christological Texts, edited and translated by Luise Abromowski and Alen Goodman, University of Cambridge Oriental Publications, nr. 18, Cambridge, vol. I, Syriac Text, VIII+144 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1974), nr. 7-8, p. 633;
 2. L. Duffes, Cl. Geay, Le Baptême dans L’Eglise Copte, Institut Catéchétique (Coll: „Liturgie et catéchèse”), nr. 12, 1973, Le Caire, 1973, 204 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1975), nr. 1-2, p. 178;
 1. Vagaggini, O.S.B., L’ordinazione delle diaconesse nella traditione greca e bizantina, în „Orientalia Christiana periodica”, vol. XL (1974), fasc. 1, p. 145189, în „Studii Teologice”, XXVII (1975), nr. 1-2, p. 178-179;
 1. Amedeo Molnar şi Augusto Hugon, Storia dei Valdesi, 2 vol., Editrice Claudiana, Torino, 1974, 696 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1975), nr. 7-8, p. 641-642;
 1. Papiri  copti  di  contenuto  teologico,  Edizione  e  traduzione  in  italiano  di  Tito  Orlandi (Mitteilung aus der Papirussamlund der Östereichischen National Bibliothek, Neue Serie, IX Folge). Verlag Bruder Hollunck, Wien, 1974, 220 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1975), nr. 7-8, p. 642- 643;
 1. Karoly Toth, Seven years of the Christian Peace Conference, Budapest, 1979, 249 , în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 3-6, p. 575-576;
 1. Vasile Coman, Bishop of Oradea, Serving God we serve the people (Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor), A collection of speeches and articles, 2nd edition, The publishing House of the Romanian Orthodox Diocese of Oradea, 1984, 717 p., in „R.O.C.”, year XV (1985), nr. 3-4, p. 133-135;
 1. Prefaţă, la teza de doctorat a Pr. Liviu Streza, Botezul în diferite rituri liturgice creştine, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1985, p.3-6. Extras în „Ortodoxia”, XXXVII (1985);
 1. Prefaţă, la teza de doctorat a Constantin Karaisaridis, Sfântul Nicodim Aghioritul şi activitatea sa în domeniul liturgic, în „Studii Teologice”, an XXXIX (1987), nr. 1, p. 6-11;
 1. Cezare Alzati, Terra Romena tra Oriente e Occidente, Chiese et etnie nel tardo 1500, Milano, 1981, 338 p., în „Biserica Ortodoxă Română”, an LV (1988), nr. 1-2, p. 174-176.
 1. Cuvânt înainte, la Prof. Ioan Buga, Pastorala. Calea preotului, Ediţia a IIa, revăzută şi adăugită, tipărită cu  binecuvântarea Î.P.S.  Antonie  Plămădeală al  Ardealului, Editura  „Sfântul Gheorghe Vechi”, Bucureşti, 1999, p. I-V;
 2. Prefaţă, la teza de doctorat a Viorel Sava, Taina Mărturisirii în riturile liturgice actualeEditura „Trinitas”, a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1999, p. I-V;
 1. Eveniment editorial de excepţie, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XI (1999), 228, p. 7;
 2. Prefaţă, la Emil Preda, Dicţionar al sfinţilor ortodocşi, Editura Lucman, Bucureşti, 2000,  712;
 1. Cuvânt înainte, la Preot Ionel Durlea, Ghid teologic şi misionar, Editura Ministerului deInterne, Bucureşti, 2000, p. 3-6;
 1. Cuvânt  înainte,  la  „Anuarul  Facultăţii  de  Teologie  Ortodoxă  Patriarhul  Justinian  Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 15-19.
 1. Chivotele lui Petru Rareş şi modelul lor ceresc. O investigare artistică întreprinsă de Sorin Dumitrescu, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 283-284, p. 7.
 1. Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Editura Polirom, Iaşi, 2001, 429 , în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 8.
 1. Prefaţă la Dr. Sânică T. Palade, Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastoraţie individualăteză de doctorat, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2002, p. 7-13.
 1. Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,  Pe treptele slujirii creştine, vol. XIII, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 628 p., în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XVI (2004), nr. 329, p. 4.
 1. Prefaţă la Lect. Nicuşor Tucă, Hristologia reflectată în imnografia ortodoxă, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2004, p. 7-12.
 1. Prefaţă la Mihaela Palade, Arhitectura religioasă bizantină în perioada Paleologilor şi influenţa asupra Ţărilor Române, teză de doctorat, Editura Sophia, Bucureşti, 2004, p. 5-13.
 2. Cuvânt înainte, la † Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Umblaţi neîncetat în adevăr, Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 2004, p. 5-10.
 1. Cuvânt către cititor, la Ghidul Icoanelor Făcătoare de Minuni din Bisericile, Mănăstirile şi Schiturile din România, Editura House of Guides, Bucureşti, 2004, p. 5-6.

 

Predici

 1. Panegiric la Bunavestire, în „Glasul Bisericii”, XXXVI, (1977), nr. 5, p. 395-398;
 2. La intrarea în Biserică a Maicii Domnului, în „Glasul Bisericii”, XXXV, (1976), nr. 9-12, p. 861-865;
 3. La Duminica dinaintea Naşterii Domnului, în „Glasul Bisericii”, XXXVI (1977), nr. 10-12, p. 834-838;
 4. La Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, în „Glasul Bisericii”, XXXVII, (1978), nr. 5-6, p. 453-456;
 5. La Pogorârea Duhului Sfânt, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1978), nr. 5-6, p. 469-472;
 6. La Sfânta Treime, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1979), nr. 5-6, p. 433-437;
 7. La Duminica a XXX-a după Rusalii, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1979), nr. 11-12, p. 1116-1120;
 8. La Duminica a XXIII-a după Rusalii, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1979), nr. 9-10, p. 914-937;
 9. La Duminica Tuturor Sfinţilor, în „Glasul Bisericii”, XXXIX, (1980), nr. 6-9, p. 484-487;
 10. La Duminica A XII-a după Rusalii. Datoriile creştinului faţă de cei adormiţi, în „Glasul Bisericii”, XXXIX, (1980), nr. 11-12, p. 710-714;
 1. La Duminica a XXVIII-a după Rusalii (Pregătirea creştinului pentru primirea lui Hristos), în „Glasul Bisericii”, XLI, (1982), nr. 11-12, p. 819-822;
 1. La Duminica a XXXIV-a după Rusalii, a Fiului Risipitor. Nădejdea celui îndreptat în dragostea Tatălui ceresc, în „Glasul Bisericii”, XLIII, (1984), nr. 1-2, p.14-17;
 1. Predica la Sfânta Ecaterina, în „Glasul Bisericii”, XLVI, (1987), nr. 11-12, p.74-78;

Cronici şi reportaje

 1. Încetarea din viaţă a Sanctităţii Kirilos al V-lea al Bisericii Copte, în „B.O.R.”, an LXXXIX (1971), nr. 3-4, p. 286-288;
 2. Prof. Luigi Prosdocimi de la „Universitatea Catolică” din Milano a vizitat Biserica Ortodoxă Română, în „B.O.R.”, an XCIV (1976), nr. 5-6, p. 468-472;
 1. Vizita Î.P.S. Meletios Swite, mitropolit al Bisericii Ortodoxe a Sirienilor din America de Sud, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 1-2, p. 160-162 (în colaborare cu Diac. Asist, Emilian Corniţescu);
 1. Vizita Arhim. Prof. Mircea Clineţ la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX, (1977), nr. 1-2, p. 162-163 (în colaborare cu Diac. Asist. Emilian Corniţescu);
 2. Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe din India (Malabar) la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXIX, (1977), nr. 1-2, p. 163-166 (în colaborare cu Diac. Asist. Emilian Corniţescu);
 1. Sărbătoarea „zilei hramului” la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXIX, (1977), nr. 3-4, p. 355- 361;
 1. Vizita secretarului general al Conferinţei creştine pentru pace, Károly Toth, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXVIII, (1976), nr. 7-10, p. 726-727;
 1. Vizita d-lui Joachim Held, preşedintele Serviciului relaţii externe bisericeşti al Bisericii Evanghelice (Luterane) din R.F. Germania,  la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXVIII, (1976), nr. 7-10, p. 728-730 (în colaborare cu Pr. Asist. Al. Stan);
 1. Conferinţele ţinute de Prof. Luigi Prosdocimi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti şi Sibiu, în „Studii Teologice”, an XXIX, (1976), nr. 7-10, p. 731-732;
 1. Conferinţa preotului profesor Eduard Boné de la Universitatea din Louvain-Belgia, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 5-8, p. 571-577;
 1. Conferinţa teologică interconfesională de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr.5-8, p. 573-577;
 2. Deschiderea noului an de învăţământ 1977-1978 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 9-10, p. 729-731;
 1. Conferinţa teologică interconfesională ţinută la Institutul Teologic protestant unic de grad universitar din Cluj-Napoca, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 9-10. p. 736-738;
 1. Târnosirea Bisericii „Sfânta Treime” din parohia Ciupelniţa, filiala Trestieni, jud. Prahova, în „Glasul Bisericii”, an   XXXVI (1977), nr. 7-9, p. 764-766;
 1. Vizita Pr. Prof. José Sanchez Vaquero, Directorul Centrului Ecumenic Oriental din Salamanca, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, an XXXVI (1977), nr. 10-12, p. 979-982 (în colaborare cu Diac. Asist. Emilian Corniţescu);
 1. Un nou „doctor în teologie” – P.C. Pr. Nicolae D. Necula, Asistent la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 1-2, p. 167-168;
 1. Vizita părintelui José Sanchez Vaquero, profesor şi director al Centrului Ecumenic Oriental din Salamanca la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 1-2, p. 165-167;
 1. Conferinţa domnului profesor George Galitis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic-Grecia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 5-8, p. 519-522;
 1. Vizita profesorului Robert Dobias de la Colegiul mixt iezuit-calvin-luteran din Chicago şi a Excelenţei Sale, Episcopul Mervyn Stockood al Londrei de Sud, împreună cu Excelenţa Sa, Michael Marchall de Woolwich, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXX, (1978), nr. 5-8, p. 522-524;
 2. Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la cea de-a V-a Adunare generală a Conferinţei Creştine pentru pace, în „B.O.R.”, an XC (1978), nr. 9-10, p. 902-909;
 1. Deschiderea cursurilor de Îndrumare Misionară şi pastorală a preoţilor, seria a 64-a, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 692-693;
 1. Vizita pastorului Duncan Shaw, moderator al Prezbiteriului Bisericii Scoţiene din Edinburg la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 693-696;
 1. Vizita domnului profesor Stylianos Papadopulos de la Facultatea de Teologie din Atena-Grecia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXX, (1978), nr. 9-10, p. 696-699, (în colaborare cu Diac. Asist. V. Ioniţă);
 2. Conferinţa domnului Lukas Vischer, directorul Comisiei „Credinţă şi Constituţie” din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 699-703 (în colaborare cu Diac. Asist. V. Ioniţă);
 1. Deschiderea noului an de învăţământ la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 703-708;
 1. Noi doctori în Teologie: P.C. Pr. Asist. Sebastian Şebu, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 719-720;
 2. A 32-a Conferinţă teologică interconfesională – Bucureşti, 29 noiembrie 1978, în „Studii Teologice”, an XXX(1978), nr. 9-10, p.721-731 (în colaborare cu Diac. Asist. V. Ioniţă şi Şt. Gănceanu);
 1. Vizita unor reprezentanţi ai grupului australian al Conferinţei Creştine pentru Pace, în „B.O.R.”, an CXVI (1978), nr. 11-12, p.1210;
 1. Conferinţa teologică interconfesională de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, an XXXVIII (1979), nr. 1-2, p. 46-50;
 1. Conferinţele D-lui Profesor Jurgenn Moltmann de la Universitatea din Tübingen la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 1-2, p. 262-264;
 1. Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 3-6, p. 566-568;
 1. Serbarea tradiţională a colindelor de Crăciun şi Anul Nou – 1980, Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 1-2, p. 262-264;
 1. A 35-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Mitropolia Ardealului”, an XXIV (1980), nr. 7-9, p. 734-743;
 2. Întrunirea de lucru a Consiliului Ecumenic al Tineretului din Europa (C.E.T.E.) organizată la Tahi-Ungaria între 14-24 iulie 1980, în „B.O.R.”, an XCVIII (1980), nr. 7-8, p. 708;
 1. Sărbătorirea zilei de naştere a Prea   Fericitului Părinte Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe Române la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 7-10, p. 669-671;
 1. Vizita Profesorului Dr. Miguel Maria Garijo Guembe de la facultatea de Teologie a Universităţii Pontificale din Salamanca – Spania la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 7-10, p. 678-682;
 2. Festivitatea aniversară omagială în onoarea D-lui Profesor Nicolae Lungu la împlinirea vârstei de 80 de ani, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 7-10, p. 682-684;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1980), nr. 7-10, p. 746-749;
 1. Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 3-4, p. 286-289;
 2. Vizita Profesorului Johannes Straub de la Universitatea din Bonn la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 466-468;
 1. Vizita delegaţiei Bisericii Reformate din R.P. Ungară la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 468-470;
 1. Vizita Pastorului Dr. William Lazareth, Directorul Comisiei „Credinţă şi Constituţie”, a C.E.B., la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 470-475;
 1. Adunarea Cultelor din Republica Socialistă România pentru dezarmare şi pace, în „Mitropolia Ardealului”, XXVI (1981), nr. 10-12, p. 730-735;
 1. Festivităţile aniversări centenarului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în „Mitropolia Ardealului”, an XXVI (1981),
 2. 10-12, p. 881-889;
 3. A 38-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Mitropolia Ardealului”, an XXVI (1981), nr. 10-12, p. 883-891;
 4. Vizita d-lui Theodor Tschuy, directorul Comisiei pentru drepturile omului din C.E.B., la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 7-10, p. 627-628;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXXIV (1982), nr. 1-2, p. 139-141;
 1. A 38-a Conferinţă teologică interconfesională (Bucureşti 23-23 noiembrie 1981), în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 258-266;
 2. Festivitatea aniversării centenarului Facultăţii şi Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în (12 noiembrie 1881 – 12 noiembrie 1981), în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 283-289;
 1. Conferinţele unor profesori de teologie la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 296-298;
 1. Sărbătoarea tradiţională a colindelor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 208-209;
 1. Sărbătoarea hramului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 5-6, p. 443-445;
 2. Vizita unui grup de profesori şi studenţi de la Facultatea de Teologie a Universităţilor din Lund – Suedia şi din Copenhaga – Danemarca, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 7-8, p.591-592;
 1. Conferinţa Mons. Prof. Wilhelm Nyssen, de la Universitatea din Köln – R.F. Germania, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 7-8, p. 593-594;
 1. Vizita Sanctităţii Sale, Patriarhul Diodoros al Ierusalimului, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 720-721;
 1. Vizita Eminenţei Sale, Arhiepiscopul Oolof Sundby, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 721-725;
 1. Vizita Graţiei Sale Robert Runcie, Primatul Bisericii Anglicane, la  Institutul Teologic Universitar din  Bucureşti, în  „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 752-754;
 1. Vizita  P.C.  Protopresbiter  Georgios  Tsetsis,  directorul  Comisiei  de  întrajutorare  din  cadrul  C.E.B.,  la  Institutul  Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 754-756;
 1. Sărbătoarea  tradiţională  a  colindelor  de  Crăciun  şi  Anul  Nou  la  Institutul  Teologic  Universitar  din  Bucureşti,  în  „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 1-2, p. 141-143;
 1. Sărbătoarea zilei hramului la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXV (1982), nr. 3-4, p. 299-303;
 1. A 41-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Mitropolia Ardealului”, an XXVIII (1983), nr. 7-8, p. 512-521;
 2. Vizita Mons. Prof. Wilhelm Nyssen de la Universitatea din Köln – R.F. Germania la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, an XI (1983), nr. 4-5, p. 291-293;
 1. Adunarea pentru dezarmare şi pace de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 9-10, p. 738-749;
 1. A 41-a Conferinţă teologică interconfesională (Bucureşti 7 aprilie 1983), în „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 7-8, p. 601-612;
 1. Sărbătorirea a 65 ani de la făurirea statului naţional unitar român la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 1-2, p. 138;
 1. Sărbătorirea tradiţională a colindelor de Crăciun de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 1-2, p. 142-143;
 1. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, le nouveau titulaire de la chaire de  Liturgique, pastorale et Art chrétien de l’Institut Théologique de Bucarest, în „R.O.C.”, XVI –     e année, nr. 4, octobre- décembre 1984, p. 29-32 ;
 1. Anniversaire de M. le Prof. D. Iorgu D. Ioan à l’âge de 85 années, în „R.O.C.”, nr. 4, octobre-décembre 198, p. 27-29;
 2. Sărbătorirea zilei hramului la  Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 3-4, p.278-279;
 1. Preotul Profesor Dr. Ene M. Branişte, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 3-4, p. 280-285;
 1. Preotul Profesor Dr. Ene M. Branişte, în „Almanah” 1985, editat de Parohia Ortodoxă din Viena, Viena, 1985, p. 211-219;
 2. Vizita unui grup de studenţi de la Facultatea de Teologie Mc Cormick din Chicago S.U.A. la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 5-6, p. 417-419;
 1. Vizita Î. P.S. Sale, Mitropolit Damaskinos din Elveţia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 5-6, p. 420-423;
 1. Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară şi pastorală a preoţilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (seria a 70- a), în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 572;
 2. Vizita unei delegaţii a comitetului E.P.E.R. din Elveţia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 575;
 1. Vizita D-lui James Houston, Secretarul Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Australia, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 5-6, p. 575-576;
 1. Tradiţionalul concert de  colinde de  Crăciun şi  Anul  Nou  1985,  la  Institutul Teologic Universitar din  Bucureşti, în  „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr. 1-2, p. 148-149;
 1. Sărbătorirea Sfinţilor Trei Ierarhi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr. 3-4, p. 290-291;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor de Îndrumare misionară şi pastorală – seria 71-a, în „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr.7-8, p. 581-583;
 1. Participarea cadrelor didactice de la cele două Institute teologice universitare ale „B.O.R.” la lucrările celei de-a treia Adunări a Cultelor din România pentru dezarmare şi pace, în „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr. 7-8, p. 583-858;
 1. Concertul de colinde de Crăciun şi Anul Nou la Institutul teologic universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XXXVIII (1986), nr. 1, p. 116-118;
 1. Aniversarea Domnului Profesor Universitar Doctor Alexandru Elian, la împlinirea vârstei de 75 ani, „Studii Teologice”, an XXXVIII (1986), nr. 2, p. 113-116;
 1. Sărbătorirea zilei hramului la  Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVIII (1986), nr. 1, p.120-122;
 1. Participarea Coralei Patriarhiei Române la Festivalul de muzică bizantină de la Palermo – Italia (13-22 decembrie 1986), în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 3-4, p. 47-49;
 1. Congresul interbisericesc dedicat celui de-al IX-lea centenar de la strămutarea moaştelor Sfântului Nicolae de la Mira Lichiei la Bari şi celui de-al XII-lea centenar  de la ţinerea Sinodului VII ecumenic, Bari – Italia, 9-13 mai, în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 9-10, p. 146-147;
 1. Dialogul ortodoxo-reformat „Debreţin V”, Budapesta, 31 august-4 septembrie 1987, în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 11-12, p. 159;
 2. Al II-lea congres al C.C.P. asupra globalismului, Praga 24-27 noiembrie 1987, în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 11-12, p. 159;
 3. Sărbătorirea zilei hramului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XXXIX (1987), nr. 2, p. 109-116;
 4. Deschiderea oficială a  cursurilor de  îndrumare misionară şi  pastorală, seria a  73-a,  la  Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XXXIX (1987), nr. 5, p. 108-119;
 1. Concertul de colinde de Crăciun şi anul nou la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XL (1988), nr.1, p. 98-102;
 1. A III-a Conferinţă internaţională bisericească dedicată mileniului creştinării Rusiei – Leningrad, 31 ianuarie – 5 februarie 1988), în „B.O.R.”, an CVI (1988), nr. 3-4, p. 55-59;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor de îndrumare pastorală şi misionară a clerului, seria a 74-a, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 4, p. 123-124;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 5, p. 115-117;
 1. Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 6, p. 113-114;
 1. Concertul de colinde pentru Crăciun şi anul nou la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XL (1988), nr.6, p. 115-116;
 2. Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 1, p. 112-115;
 3. Sărbătorirea zilei hramului la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii teologice”, an CVII (1989), nr. 1, p. 112-115;
 4. A patra Conferinţă mondială pentru „Misiune şi evanghelizare” a Consiliului ecumenic al Bisericilor, San-Antonio-Texas (SUA), 22 mai – 1 iunie 1989, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 5-6, p. 40-48, (în colaborare cu P.S. Nifon Ploieşteanul – Vicar Patriarhal);
 1. Consfătuirea cadrelor didactice din învăţământul teologic universitar, Bucureşti, 19-21 septembrie 1989, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 7-10, p. 53-54;
 1. Conferinţa bisericească internaţională dedicată împlinirii a 400 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Ruse, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 7-10, p. 53-54;
 1. Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară şi pastorală a clerului din Patriarhia Română, seria a 75-a, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XLI (1989), nr. 5-6, p. 118-121;
 1. Seminarul ortodox despre înnoirea cultului, Bucureşti, 19-21 sept. 1989, în „Studii teologice”, an XLI (1989), nr. 5-6, p. 118-121;
 2. Seminarul ortodox despre înnoirea cultului, Bucureşti, 21-27 octombrie 1991, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an III (1991), nr. 55-56, p. 8;
 1. Simpozionul naţional „Spaţiu eclezial ca loc interior şi expresie a tradiţiei”, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CVIII (1990), nr. 7-10, p. 39-41;
 1. Corala Patriarhiei Române – laureată, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IV (1992), nr. 72, p. 3;
 2. Corul „Te Deum laudamus” la Paris, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul IV (1992), nr. 80-81, p. 5;
 3. A IV-a întrunire de dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, în „B.O.R.”, an CIX (1991), nr. 7-9, p. 58-62;
 1. Consfătuirea de lucru a Comisiei naţionale pentru avizarea construirii locaşurilor de cult, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an V (1993),
 2. 86, p. 5;
 3. Seminarul ortodox „Înnoirea cultului”, în „B.O.R.”, an CIX (1991), nr. 10-12, p. 44-45;
 4. Corala Patriarhiei Române mesagera spiritualităţii româneşti în Japonia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VI (1994), nr. 108, p. 8;
 5. Corul religios „Te Deum laudamus” la Budapesta, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VI (1994), nr. 114, p. 8;
 1. Corala Patriarhiei Române – laureată a celei de-a XI-a ediţii a Festivalului internaţional de muzică bisericească de la Hajnowka – Polonia, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CX (1992), nr. 4-6, p. 53-56;
 1. Resfinţirea Bisericii Parohiei „Icoana” din Capitală, în „Glasul Bisericii”, an L (1991), nr. 4-6, p. 114-115;
 2. Dl. Prof. Dr. Iorgu Ivan a împlinit 95 de ani, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VI (1994), nr. 125, p. 4;
 3. Asociaţia Corală religioasă „Te Deum laudamus”, în „Almanahul bisericesc – 1995”, Bucureşti, 1995, p. 102-104;
 4. Corala preoţească Te Deum laudamus, mesagera muzicii bisericeşti în Elveţia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 134, p.6;
 1. Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale. Întâlnirea subcomisiilor liturgică şi pastorală din cadrul Comisiei mixte pentru dialogul teologic, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 131,p. 1 şi 4;
 1. Eparhia Dunării de Jos în sărbătoare, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 147, p. 7;
 2. Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române la Strasbourg şi Paris, în „Glasul Bisericii”, an LI (1995), nr. 1-5, p. 126-128;
 3. Corala Patriarhiei în Suedia şi Norvegia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII (1996), nr. 164, p. 7;
 4. Turneul artistic şi misionar-ecumenic al Coralei preoţeşti „Te Deum laudamus” în Germania, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII (1996), nr. 165, p. 7;
 1. Reabilitarea Patrimoniului arhitectural din România. Primul seminar naţional, Bucureşti, 28-29 noiembrie 1996, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII (1996), nr. 167, p. 6;
 1. Un moment de rugăciune comună. Vizita Î.P.S. Mitropolit Dr. Antonie al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului la Arezzo şi Roma, 14-22 februarie 1997, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 174, p. 6;
 1. Mircea-Ştefan Ionescu, contabilul şef al Administraţiei patriarhale, a trecut la cele veşnice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 188, p. 6;
 1. Părintele Director Dumitru Luca a plecat pe drumul veşniciei, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 189, p. 7;
 2. Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale. A doua întâlnire a subcomitetelor liturgic şi pastoral din cadrul Comisiei mixte pentru dialog teologic, Damasc, Siria, 2-6 februarie 1998, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 197, p. 7;
 3. Duhul Sfânt -. călăuza noastră în lumea aceasta. Simpozion ecumenic în dioceza Concordia-Pordenone-Italia, 9 mai 1998, în  „Vestitorul Ortodoxiei”, an X (1998), nr. 204, p. 6;
 1. Dl. Prof. Dr. Iorgu Ivan a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an X (1999), nr. 233, p. 7;
 2. Seminarul „Schimbarea culturii pedagogice privitoare la Balcani”, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 278-279, p. 10;
 3. Prof. Dr. Iorgu Ivan a trecut la cele veşnice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 278-279, p. 12;
 4. Irina – Cornelia Moldoveanu, doctorand şi bibliotecar coordonator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a fost chemată la Domnul, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 283-284, p. 12.
 1. Colegiul teologic biblic „Sfântul Andrei” din Moscova. Simpozionul teologic cu tema „Transfigurarea Rusiei”, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 292-293, p. 10.
 1. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Doctor honoris causa al Universităţii „ Aurel Vlaicu” din Arad, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 292-293, p. 15 (Semnat Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu).
 1. Comemorarea Sfântului martir voievod Constantin Brâncoveanu la Constantinopol, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 8;
 1. Consultaţia Facultăţilor de Teologie din Europa, Graz, Austria, 4-7 iulie 2002, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 13.
 1. Preotul Prof. Univ. Dr. Ion Bria a trecut la cele veşnice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 10 şi 16.
 2. Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t la Vatican – eveniment istoric cu profunde semnificaţii ecumenice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 300-301, p. 4 şi în „Almanah bisericesc 2003” al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Bucureşti, 2003, p. 20-25; Din grădina Maicii Domnului în cetatea eternă. Cele şapte zile la Roma (7-14 octombrie 2002), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, p. 132-136.
 1. Congresul omagial de Patrologie „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman – 100 de ani de la naştere” 10-14 noiembrie 2002, Palatul Patriarhal – Bucureşti, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 302, p. 4, 5, 7 şi în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, anul III (2003), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2003, p. 13-27.
 1. Vizita Excelenţei Sale, Domnului Adrian Năstase, Prim-ministrul României, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 313, p. 2.
 1. Părintele prof. dr. Petre I. David a plecat pe calea veşniciei, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 314-315, p. 15 şi în „Glasul Bisericii”, an LIX (2003), nr. 9-11, p. 239-244.
 1. Părintele profesor universitar doctor Constantin Galeriu a trecut la cele veşnice, „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 318-319, p. 2-3.
 1. Primul Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 320-321, p. 13.
 2. Congresul Internaţional de Teologie „Acad. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae – 100 de ani de la naştere. 9-14 noiembrie 2003, Palatul Patriarhiei Române, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 322-323, p. 3-5.
 3. Simpozionul „Problematica legislaţiei bisericeşti contemporane”, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 322-323, p. 11.
 4. Colocviul internaţional ecumenic cu tema „Tainele şi  Sfinţenia”, în  „Vestitorul Ortodoxiei”, an  XIV  (2003), nr.  324,  p.  7 (nesemnat).
 1. Noi canonizări de  sfinţi  în  Biserica  Ortodoxă  Română.  Episcopia  Buzăului  şi  Vrancei  în  mare  sărbătoare,  în  „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 325-326, p. 6 şi 12.
 1. Consultaţia ecumenică pe tema învăţământului teologic – Sankt Petersburg, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 325-326, p. 16 (nesemnat).
 2. Dare de seamă – raport privind activitatea conducerii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, 2003, p. 245-256.
 1. Vizita Prea Fericitului Părinte Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti – 6 iunie 2003, „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, 2003, p. 757-765.
 1. Simpozionul naţional dedicat centenarului naşterii prof. univ. dr. Nicolae Chiţescu, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 336-337, p. 10-11.
 1. Vizita Prea Cuviosului Părinte Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped din Muntele Athos, la  Facultatea de  Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 343-344, p. 4.
 1. Profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti – pelerini la Sfântul Munte Athos, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 347-348, p. 6-7.
 1. Simpozionul naţional dedicat împlinirii centenarului naşterii arhid. Prof. dr. Emilian Vasilescu, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul  XVI (2004), nr. 347-348, p. 10-13.

 

Articole cu conţinut liturgic şi interviuri publicate în diferite reviste

 1. Un act liturgic exprimă un adevăr de credinţă, convorbire consemnată de Boris Buzilă, în „România Liberă”, rubrica „Lumea creştină”, an XLIX (1991), Serie nouă, sâmbătă, 12 ianuarie 1991, p. 5; nr. 14352, sâmbătă, 19 ianuarie 1991, p. 5;
 1. Calendarul ortodox şi sfinţii tămăduitori, în „Sănătatea”, an 1991, nr. 4, p. 18;
 2. Paştele – sărbătoarea unităţii creştine, în „Armonia”, periodic social-cultural, editat de centrul internaţional ecumenic, anul II, nr. 2(7), 1994, p. 10, şi în „Învierea”, foaie religioasă editată de Arhiepiscopia Timişoarei, an VII (1996), nr. 7 (145), p. 3;
 1. Easter, the greatest Christian Festival, în „Nine O’clock”, third year, nr. 384, 16 April 1994, p. 1;
 2. Easter – the celebration of Joy, în „Nine O’clock”, fourth year, nr. 649, April 29 – May 2, 1994, p. 1 şi 5;
 3. Rugăciune şi icoană, în “Chemarea credinţei”, an II (1994), nr. 12, p. 2;
 4. Christmas, a holiday for big and small, în „Nine O’clock”, nr. 817, fourth year, December 23-27, 1994, p. 1 and 5;
 5. Boboteaza, în “Vocea României”, an II (1994), joi, 6 ianuarie, 1994, p. 1;
 6. Sfântul Ioan Botezătorul, în „Vocea României”, an II (1994), nr. 28, vineri, 7 ianuarie, p. 2;
 7. Întâmpinarea Domnului, în „Vocea României”, an II (1994), nr. 50, miercuri, 2 februarie, p. 2;
 8. „Cel ce vrea să vă fie vouă stăpân, să vă fie vouă slugă”, interviu în „Azi”, vineri, 21 aprilie 1995, nr. 862 (1483), p. 5;
 9. Deniile în spiritualitatea ortodoxă, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 25-26, p. 14;
 10. „Căutaţi adevărul, că acela vă va face liberi”, interviu în „Azi”, vineri, 21 aprilie 1995, nr. 862 (1483), p. 5;
 11. Easter celebration of Reconciliation and Forgiveness, în „Nine O’clock”,, nr. 897, marţi, 21-28 aprilie 1995, p. 1 şi 5;
 12. Un act de cultură şi educaţie religioasă, dătător de speranţe, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 27-28, p. 15;
 13. Creştinismul şi actul cunoaşterii, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 27-28, p. 15;
 14. Bisericile Ortodoxe Vechi-Orientale, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 31-32, p. 26-27;
 15. Christmas – Holiday of renewal, în „Nine O’clock”, fifth year, nr. 1069, 22-27 December, 1995, p. 1-2;
 16. A treia ediţie a Concursului „Icoana din sufletul copilului”, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 35, p. 15;
 17. Săptămâna Patimilor, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 38, p. 10-15;
 18. Ce sunt Sfintele Evanghelii?, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 39, p. 15;
 19. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor, în Colecţia „Pro Patria”, editată de Direcţia de Cultură şi Sport a Ministerului de Interne, nr. 11 (1996), p. 30-32;
 1. Sfântul Antimis – semn al autorităţii episcopale, în „Vestitorul Ortodoxiei” şi „Anuar”. Tipărit cu binecuvântarea P.S. Dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos, în „Călăuza ortodoxă”, periodic editat de Episcopia Dunării de Jos, Galaţi, 1996, p. 147-150;
 1. Gânduri despre „Călăuza ortodoxă”, editată de Episcopia Dunării de Jos, în „Călăuza ortodoxă”, periodic editat de Episcopia Dunării de Jos, februarie 1997, nr. 100, p. 8;
 1. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor – Paştele – cea mai mare sărbătoare creştinească, în Colecţia „Pro Patria”, editată de Direcţia de Cultură şi Sport a Ministerului de Interne, nr. 12 (1997), februarie, p. 31-32;
 1. „Recunoaştem, sărbătorim un Paşti calculat greşit”. Doi dascăli de teologie creştină afirmă că Bisericile lor sunt în antiteză, în „Libertatea”, 4 aprilie 1997, p. 16;
 1. Biserică, icoană, liturghie, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 47-48, p. 7;
 2. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această frumoasă şi ziditoare de suflete lucrare, ediţia a IV-a, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 47-48, p. 18;
 1. Sărbătoarea Rusaliilor, în „Chemarea credinţei”, anul V (1997), nr. 51-52, p. 12-13;
 2. Icoana din sufletul copilului. O manifestare artistică, culturală şi patriotică dătătoare de mari speranţe, în „Chemarea credinţei”, anul V (1997), nr.53-54, p. 12;
 1. Biserica Ortodoxă Română constituie leagănul culturii româneşti, în „Tomis”, revistă de cultură. Serie nouă, an II (32), aprilie 1997, nr. 4 (321), p. 3 şi 15, (interviu Stan Vlad).
 2. Comori de credinţă şi artă românească: I. Veşmintele liturgice; II. Vasele şi odoarele bisericeşti, în „Chemarea credinţei”, anul V (1997), nr. 55-56, p. 12-21;
 1. Cine-s împotrivă, în „Dilema”, săptămânal de tranziţie, anul V, nr. 256, 19-25 decembrie 1997, p. 2;
 2. Icoana din sufletul copilului. „Să binecuvânteze Dumnezeu acest început de organizare a unei pinacoteci naţionale bisericeşti, româneşti”, în „Chemarea credinţei”, anul VI (1998), nr. 59-60, p. 21;
 3. A fi pictor de icoane însemană a crede în Dumnezeu şi a te ruga Lui, în „Chemarea credinţei”, anul VI (1998), nr. 61-62, p. 8;
 4. Dacă icoanele ar fi zugrăvite numai de copii, nici nu ar mai avea nevoie de sfinţire, în „Chemarea credinţei”, an VII (1999), nr. 71-72, p. 10;
 5. Icoana din sufletul copilului – urcuş duhovnicesc, în „Chemarea credinţei”, anul VII (1999), nr. 75-78, p. 33-34;
 6. Iniţierea în Tainele artei restaurării, în „Chemarea credinţei”, anul VII (1999), nr. 79-82, p. 33;
 7. Noi trăim într-o lume pe care nu o vedem, dar care există, miniinterviu săptămânal, realizat de Mihaela Dorobanţi, în „Magazin”, nr. 51 (2250) din 21 decembrie 2000, p. 16;
 1. Învăţământul teologic la ceasul biruinţei. De vorbă cu noul Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Pr. Prof. Dr.  Nicolae Necula, în „Ziua”, anul VI, nr. 1738, 4-5 martie 2000, p. 6 (interviu realizat de Sorin Dumitrescu);
 1. Monstruozităţile de astăzi s-au născut din lipsa educaţiei religioase. Interviu cu preotul dr. Nicolae Necula, parohul Bisericii Grădina Icoanei, în „Adevărul”, nr. 3056, miercuri 6 aprilie 2000, p. 9, (interviu realizat de Melania Vergu);
 1. Despre locul din care începe mântuirea, în „Orient expres”, anul VI, nr. 270, 22 mai 2000, Tel Aviv, p. 25 şi 31, (A consemnat Hélène Elli).
 1. Concursul naţional „Icoana din sufletul copilului”, în „Chemarea credinţei”, anul IX (2000), nr. 85-88, p. 37-38; în Icoana din sufletul copilului. Copilăria care cântă în imagini, Album tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 23-28.
 1. A.B.C. Creştin Ortodox: Altar, Aghiazmă, Botez (Taina Sfântului Botez), Buna-Vestire, în „Chemarea credinţei”, anul X, nr. 107-109, ianuarie-martie 2002, p. 4-7; 12-13.
 2. A.B.C. Creştin Ortodox: Botez (Taina Sfântului Botez), continuare din numărul trecut; Biserica – locaş de închinare, în „Chemarea credinţei”, anul X(2002), nr. 110-112, p. 6-8;
 1. A.B.C. Creştin Ortodox: Catapeteasmă, Crucea, în „Chemarea credinţei”, anul 2002, nr. 113-115, iulie-septembrie, p. 8-9; 10-11.
 2. Vizita la Vatican – un prim pas către unificarea Bisericii Creştine, interviu cu părintele prof. dr. Nicolae Necula, în „România Mare”, anul XIII, nr. 642, vineri, 1 noiembrie 2002, p. 11.
 1. A.B.C. Creştin Ortodox: Creştin, Duhovnic, Crăciun (Naşterea Domnului), în „Chemarea credinţei”, anul X (2002), nr. 116-118, p. 6, 7, 20.
 1. A.B.C. creştin ortodox: Denii, Ectenie, Epicleză, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 121-122, p. 6-7.
 2. A.B.C. creştin ortodox: Episcop, Evanghelie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 123-124, p. 8-9.
 3. A.B.C. creştin ortodox: Epifanie, Epitaf, Epitimie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 125-126, p. 8-9.
 4. A.B.C. creştin ortodox: Euharistie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 127-128, p. 8-9.
 5. A.B.C. creştin ortodox: Fericiri, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 129-130, p. 8-9.
 6. A.B.C. creştin ortodox: Filocalie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 131-132, p. 6.
 7. A.B.C. creştin ortodox: Har, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 133-134, p. 9.
 8. A.B.C. creştin ortodox: Harisme, Harţi, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 135-136, p. 10-11.
 9. „Cred în creştinii care vorbesc prin fapte”. Discuţie cu decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, interviu realizat cu Maria Stanciu, în „Viaţa liberă”, cotidian independent, anul XV, nr. 1420, 29-30 mai 2004, p. 5.
 1. A.B.C. creştin ortodox: Hirotesie, Hirotonie, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 137-138, p. 10-11.
 2. A.B.C. creştin ortodox: Hodighitria, Hram, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 139-140, p. 8-9.

Prof. Dr. Remus RUS

CURRICULUM VITAE

Nume și prenume:  RUS REMUS

Data și locul nașterii: 1 ianuarie 1942, Brașov, România

Cetăţenie: română

Stare civilă: căsătorit, 1 copil

Adresă de contact: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, Str. Sf. Ecaterina nr. 2, 040155, București, e-mail:  remusrus@gmail.com, telefon: +40-21-

335 61 17; Fax: +40-21-335 41 83

 

Studii:

1955-1960 – Seminarul Teologic din Caransebeș

1960 – bacalaureat

1960-1964 – Institutul Teologic din Sibiu

1964 – Diploma de licenţă

 

Specializări:

1964-1969 – studii doctorale / doctorat în istoria religiilor,  la facultăţile:

 • Facultea de Teologie, Universitatea din Bucuresti
 • Oxford University, Anglia
 • Université de Sorbonne – Paris, Franţa
 • Heidlberg, Germania.

Locul de muncă actual și funcţia: Profesor doctor, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

Titlul știinţific: Profesor universitar doctor

 

Experienţa profesională:

– 1969-1975 documentarist, redactor și traducător în cadrul Serviciului de Relaţii Externe al Patriarhiei Române.

– din 1975 – prezent  – Profesor universitar doctor,  Universitatea din București

–  din  februarie  1990  Profesor  asociat  al  Facultăţii  de  Filosofie  din  cadrul Universităţii București până în 2002

– 1997–1998 – expert prezidenţial pentru probleme religioase. Palatul Cotroceni.

– 1998 – 1999 – Visiting professor, Chicago University, St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary; Holy Cross Theological Seminary, Boston, SUA.

– 1999- 2000 – Consilier, Ministerul Culturii și Cultelor

– profesor asociat Catedra UNESCO, Universitatea București din 2000

– profesor asociat la Universitatea de Teatru și Film „I.L. Caragiale” din 2000

Membru al asociaţiilor profesionale:

Membru de onoare al Institutului de cercetări filosofice al Academiei Române

Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză, Germană

Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale::

– Implicat în diferite programe UNESCO

– Membru în programul „Cercetare de excelenţă 2006”, modulul trei cu tema:

Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii Uniunii Europene.

 

Lucrări elaborate și publicate (se anexează lista lucrărilor publicate în domeniile Programului, relevante pentru activităţile care urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului): –

Alte competenţe:

Redactor șef al revistei „Studii Teologice” din noiembrie 2006.

Coordonator  al  colecţiilor:  Orizonturi  spirituale  –  Editura  Enciclopedică  și  Historia

Religionum – Univers Enciclopedic.

 

LISTA LUCRARI PUBLICATE Lucrări:

Elemente ale dogmei întrupării în învăţătura Bisericii Ortodoxe Etiopiene, în ,,Ortodoxia”, an. XXIV, 1972, nr. 2, p. 213-217;

Scrierile sacre ale marilor religii, în “Ortodoxia”, an. XXV, 1973, nr. 1, p. 66-82;

Poziţii creștine faţă de religiile necreștine, în “Ortodoxia”, an. XXV, 1973, nr. 2, p. 264-276; Funcţia preoţiei în marile religii, în ,,Ortodoxia”, an.  XXV, 1973, nr. 4, p. 553 -567; Noţiunea de sacrificiu în marile religii, în ,,Ortodoxia”, an.  XXVI, 1974, p. 185 – 201 ,

Consideraţii asupra concepţiilor biblică și mesopotamiană despre creaţie, în GB, an.   XXXIX, 1980, nr. 6-8, p. 524-534;

Iisus Hristos în gândirea indiană, în ST, an.  XXXIII, 1981, nr.5- 6, p. 436-445;

Salcia: simbolul morţii și al vieţii, în GB, 7-9/1984, p. 537-545.

Sensul și semnificaţia termenului “religie” în marile tradiţii religioase actuale, în GB, an. XLIV, 1985, nr. 10-12, p. 684-697;

Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creștine, în GB, an.  XLVII, 1988, nr. 3, p. 87-119;

Teorii privind originea religiei Vechiului Testament, în GB, 1-2/1990, p. 80-90.

Premise  antropologice  pentru  un  dialog  interreligios,  în  „Biserica  Ortodoxă  în  Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea și stabilitatea europeană”, Editura Universităţii București, 2006.

Marutha de Maipherkat despre Sinodul Ecumenic de la Niceea (325), art. în „Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică”, Cluj-Napoca, 2007, p. 465-475.

 

Cărţi de autor

R.Rus, Concepţia despre om în marile religii, Teză de doctorat în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 7-8, p. 715-915 (și în extras), 204 p.;

Îndrumări  Misionare.  Manual  pentru  Institutele Teologice (în  colaborare),  Editura  Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1986.

Istoria religiilor.  Manual pentru Seminariile teologice, București, 1991, 348 p. (în colaborare cu Pr. Conf. Alexandru Stan);

Istoria filosofiei islamice, Editura Enciclopedică, București, 1994, 344 p.

Sf. Irineu din Lugdunum, Demonstraţia propovăduirii apostolice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001.

Învăţătura tainică a lui Iisus cel înviat către Toma Apostolul, Univers Enciclopedic, București, 2002.

DicŃionar enciclopedic de Literatură Creştină din primul mileniu, Editura  Lidia, 2003.

Patericul  Sfântului  Grigorie  Dialogul,  Editura  Institutului  Biblic  și  de  Misiune  al  Bisericii Ortodoxe Române, București, 2007.

Religie  și  Securitate  în  Europa  secolului  XXI  –  Glosar  de  Termeni,  în  colaborare,  Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2007.

 

Traduceri în limba engleză:

The Reformed Church in the Socialist Republic of Romania, Bucharest,1976;

The  Romanian  Orthodox  Church  and  the  Church  of  England  (în  colaborare  cu  Pr.  Conf. Alexandru  Stan), Bucharest, 1976;

The  Divine  Liturgy  of  St.  John  Chrysostom,  edited  by the  Romanian  Orthodox  Patriarchate, Bucharest, 1977 (ediţie bilingvă);

Virgil Cândea și C. Simionescu, Witnesses to the Romanian Presence on Mount Athos, Bucharest, 1979;

Mihai  Fătu,  The  Romanian  Church  in  North–West  Romania  during  the  Horthy  Occupation, Bucharest, 1985;

Wilhelm Nyssen, The Flame of Salvation. Frescoes of the Orthodox Church of St. John the Baptist, Ferentari, Bucharest, 1987;

The Romanian Orthodox Church, Bucharest, 1987;

The Fiftieth Anniversary the Interconfessional Theological Conferences in Romania, București, 1988;

Faithfulness and Renewal, Bucharest, 1989;

The Cathedral of the Diocese of Roman, Editura Episcopiei Roman și Huși, 1990 s.a.

 

Traduceri din limba engleză:

Nicolae Arseniev, Descoperirea vieţii veșnice. Introducere în credinţa crestină, București, 1991, 125 p. (în colaborare),

 1. V. Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, București, 1993. Re Sofia, București, 2006; Nicolae Arseniev, Mistica și Biserica Ortodoxă, București, 1994, 184 p.;

Hermann Oldenberg, India Antică. Limba și religiile ei, Editura Enciclopedică, București, 1995. Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1995.

 1. W. Wright, Istoria literaturii creștine siriace, Editura Diogene, Billy Graham, Pacea cu Dumnezeu, trad. În colab. cu prof. dr. V. Talpoș, Editura Porto-Franco, Galati, 1997, 271 p.

Lars Thunberg, Omul și cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1999.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Smerenia în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2002.

Constantin Cavarnos, Sfinţii martiri Rafael, Nicolae și Irina din Lesvos, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, 131 pag.

Flori din Deșert. Pilde despre smerenie, ascultare, pocăinţă și iubire ale sihaștrilor creștini din vechime. Alese și traduse din greacă de I.P.S. Arhiep. Chrysostomos al Etnei, Editura Vremea XXI, București, 2003.

Arhiepiscopul Dmitri, Împărăţia lui Dumnezeu. Tâlcuire duhovnicească la Predica de pe Munte, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003. Arhiepiscopul  Dmitri,  Minunile  Mântuitorului  Iisus  Hristos,  Editura  Institutului  Biblia  și  de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Pocăinţa în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Ascultarea în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei și Părintele James Thornton, Iubirea în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2004.

Sfinţii Stâlpnici: Simeon, Daniel, Luca și Alipie, în colaborare, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, sub tipar (2008).

Preot Prof. Dr. Ion CARAZA

CURRICULUM   VITAE

 Nume: CARAZA

Prenume: IOAN

Data naşterii: 10 decembrie 1941

Locul naşterii: comuna Farcaşa, Judeţul Neamţ.

Telefon.: 0744.328.021

E-mail: ioan.caraza@gmail.com

Adresa: Calea Călăraşilor, 173, Bl. 42, Sc. 3, Ap. 68, Sector 3, Bucureşti

 • 1956, absolvirea Şcolii Elementare
 • 1961, absolvirea Seminarului Teologic de la Mânăstirea Neamţ.
 • 1965, absolvirea Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti cu titlul de „licenţiat în teologie”.
 • 1968, absolvirea cursurilor de doctorat în teologie, în cadrul aceluiaşi Institut; specializarea: Teologie Patristică
 • 1969-1972, studii de specializare în străinătate în vederea pregătirii tezei de doctorat cu tema „Hristologia de la Calcedon la autori catolici şi protestanţi din Apus”. Tema urma să fie o contribuţie la dialogul dintre Bisericile Ortodoxe şi Bisericile necalcedoniene, inaugurat după Conciliul II Vatican, în anul 1964.
 • 1969-1970, studii la Universitatea din Tübingen, cu profesori protestanţi şi catolici: Altendorf (IBU şi Patrologie); U. Wickert (IBU şi Patrologie); J. Moltmann (Dogmatică); E. Käsemann (Exegeză Noul Testament); Hans Küng (Dogmatică); E. Jüngel (Dogmatică); Fr. Lang (Noul Testament); Schäfer (Dogmatică); Joseph Ratzinger (Dogmatică), ulterior Cardinal şi Prefect al Congregaţiei pentru credinţă de la Roma, actualmente Papa Benedict al-XVI-lea.
 • 1970-1971, continuarea studiilor la Facultatea de Teologie a Univerităţii din Bonn, sub îndrumarea profesorului W. Kreck, discipol al lui Karl Barth şi frecventarea cursurilor Prof. Karpp despre „Sinodul de la Calcedon” şi susţinerea unui referat despre „Hristologia lui Leonţiu de Bizanţ”; frecventarea cursurilor Prof. W. Küppers despre „Conciliaritate”. De asemenea, am frecventat cursurile şi conferinţele Prof. W. Nyssen de la Universitatea din Köln despre  arta şi spiritualitatea bizantină.
 • 1971-1972, studii la Universitatea din Freiburg sub îndrumarea Prof. H. Riedlinger, la catedra de Dogmatică şi Ecumenism şi frecventarea cursurilor acestuia despre „Har şi Libertate” şi despre „Sfintele Taine”; în cadrul aceleiaşi Universităţi, frecventarea cursurilor despre „Intercomuniune” la catedra de Ecumenism a Prof. Karl Lehmann, mai târziu Cardinal de Mainz şi Preşedinte al Conferinţei Episcopilor Germani.
 • 1972, traducător la Serviciul de Relaţii Externe al Patriarhiei.
 • 1973, hirotonirea în diacon pe seama Paraclisului patriarhal „Radu Vodă” din Bucureşti.
 • 1976, promovarea examenului de admisibilitate în vederea obţinerii titlului de doctor în teologie.
 • 1977, asistent titular la Catedra de Dogmatică la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, conform deciziei patriarhale № 93 / 1977.
 • 1978 am suplinit Catedra de Patrologie şi Literatură Creştină Postpatristică.
 • 1980 – 1985 am suplinit Lectoratul de Limbă Germană din cadrul Institutului Teologic.
 • 1982 – 1988 am suplinit, de asemenea, Catedra de Dogmatică
 • 1997, lector titular la Secţia de Teologie Sistematică din cadrul „Facultăţii de Teologie Ortodoxă” a Universităţii din Bucureşti, în specialitatea: „Spiritualitatea patristică ortodoxă”.
 • 1997 – 2001 am suplinit la catedra de Teologie Sistematică, disciplina Morala Ortodoxă, la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Craiova.
 • 1997 – 1998 am suplinit pentru aceeaşi disciplină şi la Facultatea de Teologie a Universităţii din Constanţa.
 • 1999 – 2001 am suplinit, de asemenea, catedra de Patrologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Târgovişte.
 • 1999, susţinerea tezei de doctorat cu titlul: „Hristologia Sinodului IV ecumenic de la Calcedon în preocupările teologilor romano-catolici şi protestanţi din vremea noastră şi punctul de vedere ortodox” şi obţinerea titlului de doctor în Teologie.
 • 1999, Lector titular la disciplina Patrologie.
 • 2002, Conferenţiar universitar la aceeaşi disciplină în cadrul Catedrei de „Teologie Istorică”.
 • 2005 – 2009, Profesor titular la disciplina „Patrologie şi literatură postpatristică” în cadrul aceleiaşi catedre.
 • Din toamna anului 2007 conducător doctorate până în prezent.

LISTA  LUCRĂRILOR  ŞTIINŢIFICE  PUBLICATE  

A. Cărţi publicate

 1. ,,Hristologia Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon în preocupările teologilor romano-catolici şi protestanţi din vremea noastră şi punctul de vedere ortodox”.

Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, anul 2000, 247 pagini.

 1. ,,Sfântul Ioan Botezătorul, Înainte-Mergătorul Domnului. Botezul cu Duh Sfânt în Hristos. Consideraţii biblice şi patristice”.

Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, anul 2000, 236 pagini.

 1. ,,Raportul dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie în teologia patristică”.

Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2004, 254 p.

 1. ,,Fundamentul liturgic al Sfintelor Scripturi în teologia patristică”, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2005, 355 p.
 2. „Mărturisirea liturgică a credinţei apostolice în teologia patristică”, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2006, 320 p.
 3. „Importanța preacinstirii Maicii Domnului pentru mărturisirea lui Dumnezeu în Hristos la Sfântul Chiril al Alexandriei”, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2014, 400 p.

B.   Cărţi redactate

 1.  Biblia cu ilustraţii, Bucureşti 2002, 406 pagini.
 2. Sfântul Apostol Andrei”, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 1998, 204 pagini.

C. Studii şi articole

 1. Botezul în lumina Sfintei Scripturi după mărturiile Sfinţilor Părinţi şi în teologia reformatorilor”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 4, 1991, p. 97-123.
 1. Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”, în rev. „Candela”, Stockholm, Suedia, Nr. 2-3, 1993, p. 15-22.
 1. Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Consideraţii interconfesionale”, în rev. „Ortodoxia”, 1994, 23 p.
 1. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre sfinţenia locaşului de cult”, în rev. „Biserica Ortodoxă Română”, Nr. 4-6, 1992, p. 72-99.
 1. Lumea ca dar al lui Dumnezeu – coordonată esenţială a teologiei Părintelui Stăniloae”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 3-4, 1993, p. 108- 112.
 1. Însemnătatea Sfântului Ioan Botezătorul în lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, în rev. „Studii Teologice”, Nr. 3-4, 1997, p. 71-152.
 1. Credinţă şi iubire în dobândirea mântuirii”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 4, 1986, p. 32-45.
 1. Doctrina despre învierea morţilor la Atenagora Atenianul şi Tertulian”, în rev. „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Nr. 7-8, 1968, p. 361-372.
 1. Doctrina euharistică a Sfântului Chiril al Alexandriei”, în rev. „Studii Teologice”, Nr. 7-8, 1968, p. 528-542.
 1. Doctrina hristologică a lui Leonţiu de Bizanţ”, în rev. „Studii Teologice”, Nr. 5-6, 1967, p. 321-333.
 1. Imagini diferite ale Bisericii în Răsărit şi în Apus ca taină a istoriei Bisericii”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 3, 1982, p. 415-423, apărută în limba germană sub titlul: „Unterschiedliche Bilder der Kirche im Osten und Westen”, ţinută la Sesiunea Conferinţei Episcopilor Germani din Regensburg, 1981.
 1. Imnele Sfântului Efrem Sirul despre Maica Domnului”, în rev. „Studii Teologice”, Nr. 7-8, 1967, p. 456-466.
 1. Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sfântul Apostol Pavel”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 4, 1988, p. 125-136.
 1. Revelaţia divină în Hexaimeronul Sfântului Vasile cel Mare”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 1, 1979, p. 116-134.
 1. Catedra de Patrologie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti”, în rev. „Studii Teologice”, Nr. 7-10, 1981, p. 542-547.
 1. Sfânta Tradiţie la unii teologi evanghelici actuali şi punctul de vedere ortodox”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 2, 1980, p. 331-354.
 1. Simbolul Niceo-constantinopolitan în viaţa şi spiritualitatea Bisericii”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 3, 1981, p. 433-441.
 1. Sfânta Cruce, semnul Luminii line a Sfintei Slave. Spiritualitatea ortodoxă în perioada de pregătire pentru Sfintele Paşti”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 4, 1994, p. 10-17.
 1. Rugăciunea Domnească”, în rev. „Scara – revistă de oceanografie ortodoxă”, anul 1, Nr. 1, aprilie 1997, p. 79-82.
 1. Fecioara Maria – icoană a vieţii în Hristos”, în rev. „Scara – revistă de oceanografie ortodoxă”, anul I, Nr. 2, iunie 1997, p. 158-166.
 1. Il Significato della Sacra Scrittura nella Chiesa Ortodossa e la sua importanza nella traduzione della Biblia”, în vol. „La Parola che cambia il Mondo”, Alleanza Biblica Universale, p. 67-74, Roma – Teatro dei Dioscuri, „Ministero per i Beni e le Attivita Culturali”, 14 July-25 October 2000, Italy; articol apărut şi în limba engleză cu titlul: „Translating the Gospel for an Orthodox readership”, în vol. „The Impact of the Word on the World”, United Bible Societies, p. 67-74, Roma – Teatro dei Dioscuri, „Ministero per i Beni e le Attivita Culturali”, 14 July-25 October 2000, Italy.
 1. Darurile Duhului Sfânt după parabolele Mântuitorului oglindite în exegeza patristică”, „Glasul Bisericii”, 2001.
 1. Raportul dintre sfinţirea numelui lui Dumnezeu şi Sfânta Scriptură în Teologia Patristică”,  „Glasul Bisericii”, 2001.
 1. Spiritul catehezei patristice în lucrarea Bisericii Ortodoxe Române de educare religioasă a tineretului”, programat să apară în rev. „Glasul Bisericii”, 2001.
 1. Hristologia patristică şi hristologiile contemporane”, „Glasul Bisericii”, 2001.
 1. „Premisele liturgice ale Sfintei Scripturi în teologia patristică”, în volumul omagial publicat de Facultatea de teologie Ortodoxă din Oradea cu ocazia retragerii Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu.
 1. „Sfânta Scriptură – mărturia Cuvântului lui Dumnezeu întrupat în Sfinţi prin Hristos”, în volumul omagial publicat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, cu ocazia aniversării a 75 de ani a Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu.
 1. „Anul liturgic ortodox, forma primordială apostolică a împărtăşirii Cuvântului lui Dumnezeu întrupat”, în volumul omagial publicat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa la a 60-a aniversare a Pr. Prof. Dr. Nicolae Dură.
 1. „Sensul Sfintei Taine a Botezului în lumina spiritualităţii patristice pentru vremea noastră”, în volumul  Simpozionului internaţional din mai 2005, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia.
 1. Saint Jean Cassien et la Philocalie„, referat prezentat la „Colegiul Noua Europă” cu ocazia simpozionului dedicat Sf. Ioan Casian în noiembrie 2003.
 1. Die Lehre des Heiligen Basilius des Grossen über das Wesen und   die Einheit der Kirche und ihre oekumenische Relevanz heute„, referat susţinut la Dialogul dintre B.O.R şi E.K.D. la Cluj, în noiembrie, 2003, apărut în Rev. Beihefte zum Oekumenischen Rundschau, şi în volumul omagial la împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Craiova.
 1. Rolul Ortodoxiei româneşti în lupta de rezistenţă împotriva expansiunii islamice prin Sf. Ştefan cel Mare„, referat prezentat în iunie 2004 la sesiunea de la Buzău a Comisiei de Istorie Bisericească Comparată.
 1. „Scriitori bisericeşti străromâni în opera Pr.Prof. Ioan G. Coman„, în „Anuarul Facultăţii de Teologie din Bucureşti”, 2002, referat susţinut cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naşterea Pr.Prof. I. G. Coman.
 1. Acordul teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi Bisericile Vechi Orientale şi importanţa acestuia pentru dialogul ecumenic„, „Glasul Bisericii”, 2004.
 1. Aniversarea a 200 de ani de la înfiinţarea Societăţilor Biblice Unite (1804-2004) şi importanţa lor în cadrul istoriei Bisericii„, referat susţinut în mai 2004 la Episcopia din Galaţi şi în octombrie 2004 cu ocazia „Zilei Bibliei” la Mitropolia din Iaşi.
 1. Spiritualitatea ortodoxă în operele de teologie patristică ale Pr. Prof. Dr. Wilhelm Nyssen (1925-1994)”, referat susţinut la Simpozionul privitor la spiritualitatea creştină din România, Oradea, mai, 2005.
 1. „Revelaţia divină prin Mântuitorul Iisus Hristos în raport cu timpul şi spaţiul”
 1. „Lumina şi Crucea Mântuitorului Iisus Hristos în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur”, referat susţinut la 13 nov. 2006 cu prilejul aniversării a 1600 de ani de la moartea Sf. Ioan Gură de Aur (407-2007).
 1. „Spiritualitatea Sfântului Ioan Gură de Aur. Pedagogia divină şi actualitatea ei”, referat susţinut la Simpozionul dedicat Sf. Ioan Gură de Aur, Oradea, 22 mai, 2007.
 1. „Doctrina ortodoxă despre păcatul strămoşesc în raport cu cea despre imaculata concepţie. Naşterea Maicii Domnului”, în rev. „Glasul Bisericii”,
 1. „Adormirea Maicii Domnului şi doctrina despre înălţarea ei cu trupul la cer”, în rev. „Glasul Bisericii”,
 1. „Sărbătorirea Sfântului Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului şi icoana Deisis în tradiţia ortodoxă”, în rev. „Glasul Bisericii,
 1. Evenimentul Înălţarea Sfintei Cruci şi semnificaţia lui în teologia patristică, în rev. ,,Glasul Bisericii”.
 1. Dumnezeu Creatorul şi Proniatorul, în rev. ,,Îndrumător Pastoral”, Arh. Buc. 1985, p.23-30.

 

D. Alte articole şi recenzii publicate

 1. Muncă şi odihnă în lumina Sfintei Scripturi”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 2, 1981, 5 p.
 1. Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel ceresc este desăvârşit”  (Matei  5, 48), în rev. „Ortodoxia”, Nr.  p. 171-172.
 1. Întruparea Domnului – semnul veşnic al iubirii jertfelnice a lui Dumnezeu faţă de oameni”, în „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, dec. 1996, p. 3.
 1. Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”, în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 100, august, 1993, p. 4.
 1. Însemnătatea Sfintelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos pentru viaţa morală creştină”, în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 177-178, aprilie 1997, p. 10.
 1. Miracolul convertirii lui Zaheu, vameşul din Ierihon”, în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 64, 15-31 ianuarie, 1992, p. 8.

7.„Duminica tuturor Sfinţilor – sărbătoarea bucuriei lui Dumnezeu pentru lucrul mâinilor Sale”, în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 74-75, 16 iunie – 15 iulie 1992, p. 8.

 1. Botezul cu Duh Sfânt şi cu foc la Cincizecime”, în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 73, 1-15 iunie 1992, p. 6.
 1. Uşile pocăinţei”, în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 66, 15- 29 februarie 1992, p. 5.
 1. Chemarea Apostolilor – începutul zidirii Bisericii lui Dumnezeu”, în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 76, 15-31 iulie 1992, p. 6.

11.„Faptele omului la judecata din urmă”, în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 68, 15-31 martie 1992, p. 3.

 1. Eu pentru ei Mă sfinţesc pe Mine Însumi”, (Ioan 17, 19), în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 95, 31 mai 1993, p. 4.
 1. Templul Vechiului Testament – simbolul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos”, în rev. „Vestitorul Ortodoxiei Româneşti”, Nr. 92-93, 15 aprilie 1993, p. 4.

14.„Sesiunea Asociaţiei Internaţionale pentru Misiune internă şi  Diaconie, Eisenach, 1983, 13-17 septembrie”, în rev. „Biserica Ortodoxă Română”, NR. 3-4, 1983, p. 632-636.

 1. A 44-a conferinţă teologică interconfesională, 27-28 noiembrie 1984”, în rev. „Studii Teologice”, Nr. 1-2, 1985, p. 113-127, (în colaborare cu Prof. Dr. Rus Remus).
 1. Sărbătorirea hramului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti”, în rev. „Studii Teologice”, Nr. 1-4, 1979, p. 340-348, (în colaborare cu Prof. Dr. Rus Remus).
 1. Aniversarea a 1200 de ani de la Sinodul VII ecumenic, 24 noiembrie  1987”, în rev. „Studii Teologice”, Nr. 1, 1988, p. 89-90.
 1. Însemnătatea Bisericilor în procesul politic actual”, în rev. „Biserica Ortodoxă Română”, Nr. 7/9, 1991, p. 86-91.
 1. Inimile vii ale eroilor martiri”, în rev. „Biserica Ortodoxă Română”, Nr. 1, 1992, p. 61-66.
 1. Spiritualitatea şi Biserica”, în rev. „Ortodoxia”, Nr. 2, 1990, p. 214-215.

E. Referate și coordonări

 1. în calitate de Conferențiar din anul 2002, membru a numeroase comisii pentru examenul de susținere (cca. 20 teze de doctorat)
 1. coordonare a șapte teze de doctorat, începând cu anul 2007

 

Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni

Numele: Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni

Funcția: Director

Departament: Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră

 

CURRICULUM VITAE

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂPOZIȚIA

01/01/2016-prezent               Consilier Patriarhal Onorific

01/05/2014 → 01/01/2016  Consilier Patriarhal-coordonator al Sectorului teologic-educațional, Patriarhia Română

01/10/2007- prezent              Conferențiar universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

2009-prezent                            Director al Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Filosofie și Știință al Facultății de Teologie Ortodoxă,      Universitatea din București

 

– Lector universitar 2004 – 2007

– Asistent universitar 2002 – 2004

– Preparator universitar 1999-2002

 

– Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Guvernului României (2010-2012)

– Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor(2009-2010)

– Consilier pentru Culte al Primului Ministru (2007-2008)

– Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor (2005-2007)

– Membru de onoare în Fundaţia Politehnica a Universităţii Politehnica din Timişoara (2009-prezent)

– Viceprepreședinte al Asociației pentru Dialogul dintre Teologie și Știință din România (2006-2012)

– membru în Consiliu de coordonare al grantului internaţional Cursuri în Teologie, Filosofie şi Ştiinţă din perspectivă ortodoxă, 2011-2013 susţinut financiar de Fundaţia Templeton, realizat prin Universitatea A.I. Cuza –Centrul de Cercetări Interdisciplinare în cooperare cu Centrul de Cercetare şi Dialog în Teologie, Filosofie şi Ştiinţă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureşti şi Patriarhia Română

– membru în Consiliu de coordonare al grantului internaţional Ştiinţă şi Ortodoxie. Educaţie şi Cercetare , 2007-2009, finanţat de Fundaţia Templeton, realizat prin Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie din România, în colaborare cu Universitatea Interdisciplinară din Paris

– membru în Consiliu de coordonare al grantului internaţional Religie şi ştiinţă, 2006, finanţat de Fundaţia Templeton, realizat prin Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie din România, în colaborare cu Universitatea Interdisciplinară din Paris

– participant la grantul internaţional Teologie şi ştiinţă, 2004-2005, finanţat de Fundaţia Templeton, desfăşurat în cadrul Academiei Române, în colaborare cu Universitatea Interdisciplinară din Paris

– participant la grantul internaţional Cosmologia contemporană-interfaţă în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, 2002-2003, finanţat de Fundaţia Templeton, Universitatea Berkeley, desfăşurat în cadrul Institutului Astronomic al Academiei Române sub coordonarea Dr. Magda Stavinschi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/09/2003 – 01/08/2004 Studii postdoctorale, Institutul Catolic din Paris

 

-realizarea a două proiecte de cercetare materializate în lucrările  La relation entre la foi et la culture dans la gnoseologie patristique, respectiv Gnoseologie patristique et epistemologie scientifique.

Nivel 7 –
ISCED 2011
01/05/2003 – 15/00/2003 Stagiu de cercetare şi documentare la Institutul Ecumenic de la Bossey al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva Nivel 6 –

ISCED 2011i

10/10/1999 – 08/07/2002

 

 

 

01/10/1998-30/07/1999

 

 

 

1994-1998

 

 

1990-1995

 

 

1986-1990

Doctorand la disciplina de Teologie Dogmatică, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, sub conducerea ştiinţifică a Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, cu tema tezei de doctorat: Sensul eshatologic al creaţiei susţinută în iulie 2002

 

 

Master, specializarea Doctrină şi Cultură

– Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, tema disertaţiei: Cosmos şi ştiinţă. Evaluare teologică.

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

– şef de promoţie, media generală de licenţă, 10, tema lucrării de diplomă: Transcendenţa şi imanenţa lui Dumnezeu faţă de creaţie.

 

Facultatea de Mecanică, Secţia Ingineria Sistemelor de Producţie, Universitatea Politehnică din  Timişoara

-media generală de licenţă 9,47

 

Colegiul “David Prodan” Cugir,  profilul matematică-fizică

-media generală de bacalaureat 9,33.

Nivel 3 –

ISCED 2011i

COMPETENȚE  PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Limba română
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Limba engleză C1 C1              C1          C1  

C1

 

Limba franceză C1 C1              C1          C1  

C1

 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪  Stabilitate rapidă de relaţii sociale, comunicare excelentă, abilităţi de mediere, integrare rapidă în grup.

▪  capacitate de comunicare în medii multiculturale și multireligioase dobândită în urma interacţiunii repetată cu oameni provenind din diferite medii culturale și religioase din ţară şi străinătate;

Competenţe organizaţionale/manageriale ▪  Experienţă managerială, de organizare şi coordonare a unor proiecte internaţionale de cercetare, de valorificare a cercetărilor interdisciplinare în domeniul relaţiei dintre teologie şi ştiinţă leadership

▪  spirit organizatoric, demonstrat în organizarea de activităţi educative formale şi nonformale;

▪  capacitate de adaptare rapidă la cerinţe, dobândită în urma implicării în activtăţi variate, la nivel instituţional,  naţional şi internaţional

Competenţe dobândite la locul de muncă ▪  o aprofundare a procesului educațional și de cercetare, consolidând un culoar de expertiză în domeniul cercetării interdisciplinare, validat inclusiv prin susținerea tezei de abilitare cu o temă din acest domeniu

▪  competențe manageriale dezvoltate în coordonarea unor instituții guvernamentale, bisericești și educaționale

Competenţe informatice ▪  o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint etc.), datorită utilizării frecvente a acestora în pregătirea documentelor şi prezentărilor;
Alte competenţe ▪  O bună relaţionare interumană, comunicare optimă cu membrii echipei, meticulozitate, punctualitate şi promptitudine în îndeplinirea responsabilităților asumate în numeroase proiecte.
Permis de conducere ▪  Categoria B.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 I. CĂRŢI :

-Apologetica ortodoxă, vol. II, coordonator, Editura Basilica, Patriarhia Română, București, 2014

Apologetica ortodoxă, vol. I,  coordonator, Editura Basilica, Patriarhia Română, București, 2013

Adevăr şi comuniune, Editura Basilica, Patriarhia Română, Bucureşti, 2011

Aspecte apologetice contemporane, Editura ASAB, Bucureşti, 2010

– coordonator al volumului colectiv Repere patristice în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, Editura Basilica, Patriarhia Română, Bucureşti, 2009

Dicţionar de teologie ortodoxă-ştiinţă, scris împreună cu Pr. Dr. Răzvan Ionescu, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009

Teologie ortodoxă şi ştiinţă, scrisă împreună cu Pr. Dr. Răzvan Ionescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007, ediţia a doua revizuită şi adăugită (prima ediţie a fost publicată în 2006)

Sensul eshatologic al creaţiei, Editura ASAB, Bucureşti, 2007, ediţia a doua revizuită (prima ediţie a fost publicată în 2004)

-autor al studiului Învăţământul religios şi teologic în faţa provocărilor actuale în volumul Învăţământul religios şi teologic în România, coordonat împreună cu Bogdan Dedu, Ed. Techno Media, Sibiu, 2006

-autor al studiului Fundamente ale relaţiei dintre Biserică şi Stat în volumul Libertatea religioasă în context românesc şi european, coordonat împreună cu Dr. Florin Frunză şi Viorel Dima, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2005

-coordonator al volumului Viaţa religioasă în România, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2005. Acest volum a fost tradus şi publicat în engleză: The Religious Life in Romania

-coautor la cartea Teologie şi ştiinţă, coordonată de Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Editura Eonul dogmatic: XXI, 2001.

-coordonator  împreună cu prof.dr. Ștefan Afloroaei și Diac.dr. Sorin Mihalache al volumului Teologie, Filosofie, Știință. Perspective interdisciplinare, Ed. Universității A.I. Cuza din Iași, 2013

-coordonator împreună cu Diac.dr. Sorin Mihalache al volumului Realitatea și semnificația spațiului, coeditare Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Editurile Universității din București și Universității A.I. Cuza, 2014

-coordonator împreună cu Diac. dr. Sorin Mihalache al volumului Viața și conștiința în orizontul temporalității, coeditare Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Editurile Universității din București și Universității A.I. Cuza, 2015

-coordonator împreună cu Diac. Sorin Mihalache și Ștefan Afloroaei a volumului Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

-coordonator al volumului  Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, Ed. Basilica, București, 2015

-coordonator al volumului Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan, Ed. Basilica, București, 2015

-coordonator  împreuna cu Pr. David Pestroiu al volumului Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual, Ed. Basilica, București, 2015

II. Studii (selecţii)

The Ideological System of Consumism. A Reality Challenging Religious Vallues,  în volumul The Impact of Secularization over Religious and Moral Values in Contemporary Society, coordinator Pr. Prof. dr. Nicolae Achimescu, Presa Universitară Clujeană, 2015

Spațiul-realitate a comuniunii întemeiate prin Logosul întrupat în volumul Realitatea și semnificația spațiului-abordare teologică, filosofică și științifică, Ed. Basilica, București, Ed. Universității A. Cuza, Iași, Ed. Universității din București, 2014, coordonatori Adrian Lemeni și Diac. Sorin Mihalache

-God the Father. The Basis of Innertrinitarian Unity. An Approach according to Father Dumitru Staniloae’s Theological Perspective în International Journal of Orthodox Theology, no. 1-2, 2010

-The Rationality of the World and Human Reason as expressed in the Theology of Father Dumitru Staniloae: Points of Connection in the Dialogue between Theology and Science în International Journal of Orthodox Theology, no. 3-4, 2012

-The Mystery of Rationality-Interface in the Dialogue between Theological and Scientific Knowledge în International Journal of Orthodox Theology, no. 3, 2012

-Orthodox Theology and Dialogue with Modern Science în volumul Orthodox Handbook on Ecumenism, Editori Pantelis Kalaitzidis, Thomas FitzGerald, Cyril Hovorun, Nikolaos Asproulis, Guy Liagre, Dietrich Werner, Oxford, 2013

-The Financing of Churches in Romania în volumul colectiv Religion and Public Authority in European Union Countries, Praga, 2011

-Sensul eshatologic al timpului în volumul Viață și conștiință în orizontul temporalității-abordare teologică, filosofică și științifică, Ed. Basilica, București, Ed. Universității A. Cuza, Iași, Ed. Universității din București, 2015, coordonatori Adrian Lemeni și Diac. Sorin Mihalache

-Rolul părinților și al școlii în educația religioasă a copiilor. Repere ale teologiei Sfântului Ioan Gură de Aur actualizate în contextul contemporan în volumul Repere ale eduației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

Exigențe misionare ale învățământului religios și teologic, asumate în relația dintre parohie și școală din contextul actual în volumul Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

-Valoarea identității și demnității persoanei, precum și a vieții personal-comunitare în contextul sistemului tehnologic actual, mai ales televizual și virtual în volumul Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

-Bioinginerii și biotehnologii. Provocări, riscuri și manipulări în volumul Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

-Ateismul actual și apologia creștină contemporană manipulări în volumul Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

-Fundamentele cunoașterii în știință, filozofie și teologie în volumul Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, coordonatori Adrian Lemeni, Ștefan Afloroaei, Diac. Sorin Mihalache, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

-Determinism și indeterminism în știință, filozofie și teologie în volumul Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, coordonatori Adrian Lemeni, Ștefan Afloroaei, Diac. Sorin Mihalache, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

-Ipostaze ideologice ale cunoașterii în știință, filosofie și teologie în volumul Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, coordonatori Adrian Lemeni, Ștefan Afloroaei, Diac. Sorin Mihalache, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

Principiul antropic și demnitatea umană în volumul Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, coordonatori Adrian Lemeni, Ștefan Afloroaei, Diac. Sorin Mihalache, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

-Religious Education in the European and Romanian Context în volumul colectiv Religious Education in Europe, Sofia, 2012

-The rationality in the dialogue between theology and science în volumul Theology and Science, publicat în limba rusă, Moscova, 2011

-Freedom and identity in the ideological context of the current globalized society  în European Journal of Science and Theology, vol. 9, no. 5, oct. 2013

Asumarea conștiinței eclesiale în misiunea Bisericii din contextul actual în volumul colectiv Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european, Ed. Basilica, București, 2013

-Repere filocalice pentru misiunea de azi a Bisericii în volumul Implicațiile pastorale și misionare ale teologiei mistice a Părintelui Dumitru Stăniloae, Ed. Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2013

O mărturie vie a teologiei Părintelui Profesor Dumitru Popescu în slujirea Adevărului și a Vieții, în cadrul misiunii Bisericii din societatea contemporană în volumul Hristos.Biserică.Misiune, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2011

-Relația dintre Biserică și Stat în contextul epocii lui Constantin cel Mare în volumul colectiv Sfântul Constantin cel Mare:teologie, politică și hagiografie în Bizanțul timpuriu, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2013

-Provocări din domeniul neuroștiințelor în contextul actual al relației dintre teologie și știință în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, București, 2014

 Cauze și remedii ale bolilor sufletești din societatea contemporană. Caracterul eclesial al actului terapeutic în volumul Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor, Ed. Cuvântul vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2012

Asumarea și valorificarea vocației eclesiale a familiei în contextul societății actuale în volumul Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate, Ed. Basilica, 2012

Parteneriatul Stat-Biserică în asistența socială în volumul Asistența social-filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi, Ed. Basilica, 2012

Implicații economice, sociale și culturale în contextul revoluției informatizării, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă, București, 2012

Libertatea trăită în duh şi adevăr. Răspuns eclesial în faţa tendinţelor ideologice de înţelegere a libertăţii în volumul Libertate şi responsabilitate, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009

– Quantum Apophaticism-an Interface in the Dialogue between Theology and Science, în volumul Dialogue between Science, Art and Religion in the Europe of Tomorrow, coordonat de Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008

– La dimension ecclesiale de la gnoseologie patristique dans le contexte epistemologique contemporain, în revista Transdisciplinarity in Science and Religion, No.2, 2007, Bucureşti

– Cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea religioasă. Repere epistemologice semnificative, în volumul Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei, coordonatori Acad. Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006

The Premises for the Dialogue between the Patristic Gnoseology and Scientific Epistemology in Contemporary Context, în volumul Science and Orthodoxy. A Necessary Dialogue, coordonatori Acad. Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006

în volumul Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană, coordonat de Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor şi Asist.Dr. Radu Mureşan, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, Raportul dintre Stat şi Biserică în România în perspectiva integrării europene

în revista de studii European Journal of Science and Theology, sept. 2006, vol. 2, nr.3, The Participative Interface Logic in the Dialogue between the Epistemology of Quantum Physics and Ecclesial Knowledge

într-un proiect al unei Enciclopedii despre dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie, Scientific Knowledge and Religious Knowledge.  Significant Epistemological Reference Points.

Asumarea identităţii creştine din perspectiva unei conştiinţe a dialogului în contextul contemporan în volumul Identitate creştină şi dialog în noul context european, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2006

– Cunoaşterea teologică asumată ca experienţă eclesială trăită în Duh şi Adevăr, în volumul Teologia dogmatică ortodoxă la începutul celui de-al treilea mileniu, Arad, 2006

Discernământul ca virtute culturală şi duhovnicească-remediu fundamental în faţa ideologiilor post-moderne în volumul Omul de cultură în faţa provocărilor contemporane, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005

– Revista de studii Altarul Banatului, a Mitropoliei Banatului:

Microcosmos şi macrocosmos, nr. 1-3, 2000

Dimensiunea eshatologică a teologiei, nr. 7-9, 2000

Raţionalitatea cosmosului. Repere patristice. Sfântul Atanasie cel Mare şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, nr. 10-12, 2001

Transcendenţa şi imanenţa lui Dumnezeu faţă de creaţie, nr. 7-9, 2001

Dinamica experienţei eclesiale reflectată în epistemologia ortodoxă, nr. 1-3,2002

Credinţa şi nădejdea ca expresii ale prezenţei lui Dumnezeu în lume, nr. 7-9, 2002

Dragostea ca supremă cunoaştere-cale de unire a transcendentului cu imanentul, nr. 1-3, 2003

-Revista de studii Credinţa ortodoxă a Arhiepiscopiei  Ortodoxe a Alba Iuliei

Ideologizarea ştiinţei, nr. 2, 2000

 –Concepţia mecanicistă despre univers, nr. 1, 2001

-Revista de studii Teologia a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad,

Continuumul spaţiu-timp din perspectiva fizicii şi a teologiei, nr. 3, 2000

-Revista Scara, Bucureşti:
Despre spaţiu şi timp în fizică şi teologie (o îmbunătăţire a studiului Continuumul spaţiu-timp din perspectiva fizicii şi a teologiei, Revista de studii Teologia a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad nr. 3, 2000), nr. 6, 2000

Învăţământul-între tradiţie şi modernitate, nr. 7, 2001

-Almanahul Mitropoliei Banatului:

Teosofia. O nouă religie?, 1999

Doctrina recapitulării creaţiei în Hristos la Sfântul Irineu al Lyonului, 2001

-Almanahul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei

Unitatea Bisericii, 2000

-Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2001:

Cunoaşterea ştiinţifică în paradigma tradiţională şi modernă

-Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2002:

Dimensiunea existenţială-o exigenţă comună epistemologiei filosofiei antice şi teologiei

Volumul Science and Religion. Dialogues, editori Radu Constantinescu, Gelu Călina, Printing House, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002

-La téléologie scientifique – une chance de rencontre entre théologie et science

-Centrul pentru studii de teologie aplicată, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002

-Teoria cosmologică a big bang-ului. Implicaţii filosofice, în volumul Teologie şi ştiinţe naturale

Noua orientare cosmologică impusă de teoria relativităţii generalizate şi de fizica cuantică-o şansă de întâlnire între teologie şi ştiinţă, idem

-Revista Noua reprezentare a lumii, Editura Eonul Dogmatic, Bucureşti, 2002, apărută în cadrul proiectului de cercetare interdisciplinară Cosmologia contemporană-o interfaţă între teologie şi ştiinţă, realizat în cadrul Institutului Astronomic al Academiei Române:

Simbolismul religios-o constantă în cosmologia evidenţiată de experienţa mitică a lumii,

-Simbolistica religioasă-o trăsătură comună cosmologiei filosofilor ionieni şi pitagoreici, idem

Ontologia simbolică a cosmologiei lui Platon şi Aristotel, nr. 2, 2004

-Revista Ortodoxia, nr. 1-2, Bucureşti, 2002

Teoriile morfologice şi teleologia ştiinţifică

-Sfânta Scriptură-cale de experienţă a harului. Repere ermineutice în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, Anuarul

Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2009

-Revista Ortodoxia, nr. 1-2, Bucureşti, 2002

Teoriile morfologice şi teleologia ştiinţifică

-Sfânta Scriptură-cale de experienţă a harului. Repere ermineutice în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2009

III. Articole

– diverse articole şi recenzii în:

Vestitorul Ortodoxiei, periodicul central al Patriarhiei Române

-revista Tabor, Cluj Napoca

Credinţa străbună, periodicul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei

Învierea, periodicul Mitropoliei Banatului

Participări in cadrul programului Teaching Mobility Erasmus (susținere cursuri, prelegeri, alte activități didactice și de cercetare

2013- Universitatea din Gottingen

2014-Universitatea din Leuven

2016-Universitatea  Fatih din Istanbul

Conferințe

2016-Congresul Internațional de Teologie, Educația religioasă în formarea tineretului, organizat de Patriarhia Română și Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, prezentarea referatului Miza educației religioase din școlile publice

2016-Simpozionul International The Interreligious Dialogue, Universitatea din Qom, Iran, mai, susținerea referatului The Religious Identity and the Interreligious Dialogue in the International and Romanian Context

2016-mai, Conferința preoțească-susținerea referatului Educația religioasă a tinerilor în mediul universitar

2016-septembrie, Congresul International organizat de Patriarhia Romană The Religious Education in the Orthodox World, susținerea referatului Miza educației religioase în școlile publice

2015-Simpozionul Național de Pedagogie Creștină Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan (Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, 27-30 aprilie 2015);

2015-Congresul Internațional de Teologie Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual (Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, 18-21 octombrie 2015);

2014-Simpozionul Naţional Constantin Brâncoveanu şi contribuţia lui la sporirea patrimoniului cultural, educaţional, spiritual şi social-filantropic al Ţării Româneşti, în contextul european al veacului al XVIII-lea (București, 20-24 mai 2014);

2014-Congresul Internaţional de Teologie Sensurile și importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei și ale Sfintei Taine a Împărtășaniei în teologia, spiritualitatea și misiunea ortodoxă contemporană (București, 5-8 octombrie 2014);

2013-octombrie, București, Contribuții apologetice în teologia Părintelui Stăniloae în cadrul Congresului Internațional Receptarea teologiei Părintelui Stăniloae, organizat de Patriarhia Română, Academia Română și Facultatea de Teologie Ortodoxă, București

2012-octombrie, Bruxelles, Repères de la pensée sociale orthodoxe mis en valeur dans le contexte européen actuel 

et la promotion de la cohésion sociale par des programmes de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, în cadrul Seminarului Internațional  Promoting Solidarity in the current Economic Crisis : The contribution of the Orthodox Church to the European Social Policy organizat de Comisia Europeană

2012-septembrie, Plovdiv, Religious Education in the Romanian and European Context, în cadrul simpozionului internațional Religious Education in Europe organizat de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Bulgare

2012-septembrie, Durău, Sensul eshatologic al timpului, în  cadrul Simpozionului Național de Teologie, Filosofie și Știință, ediția a V-a

2012-mai, București, Cauze și remedii ale bolilor sufletești din societatea contemporană. Caracterul eclesial al actului terapeutic în cadrul simpozionului internațional Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București în cooperare cu Patriarhia Română

2011-septembrie, Caraiman, Spațiul realitate a comuniunii întemeiate prin Logosul întrupat , în cadrul Simpozionului Național de Teologie, Filosofie și Știință, ediția a IV-a

2011-mai, București, Asumarea și valorificarea vocației eclesiale a familiei în contextul societății actuale în  cadrul simpozionului internațional Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București în cooperare cu Patriarhia Română

2011-mai, București, Identitate și unitate în dialogul și cooperarea din contextul internațional, în cadrul simpozionului internațional organizat de Sant Egidio în cooperare cu Patriarhia Română

2011-iunie, Bruxelles, Asumarea conștiinței eclesiale în misiunea Bisericii din contextul actual, în cadrul simpozionului internațional organizat de Reprezentanța Patriarhiei Române la Bruxelles

2010-august, București, Le langage non verbal de la creation , în cadrul simpozionului internațional organizat de Academia Internațională de Studii Religioase în cooperare cu Patriarhia Română

2010-august, Bordeaux, Cosmologie biblique et patristique, în cadrul Școlii de Vară organizată de Mitropolia Europei Meridionale și Occidentale

2010-martie, Cluj Napoca, Dogma-mărturie a experienței eclesiale trăite în cadrul Revelației și expresie mistagogică a reciprocității dintre taină și cuvânt, în cadrul Congresului Național de Teologie Dogmatică, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

2010-mai, București, Asumarea și mărturisirea primului articol al Crezului în contextul cosmologiei științifice contemporane, în cadrul simpozionului internațional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București în cooperare cu Arhiepiscopia Bucureștilor

2010-iunie, București, Dumnezeu Tatăl-temei al unității intratrinitare, în cadrul simpozionului internațional Dumnezeu-Sfânta Treime, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București în cooperare cu Arhiepiscopia Bucureștilor

2010-mai, Alba Iulia, Nihilismul actual promovat mediatic-factor dizolvant al valorilor consacrate, în cadrul simpozionului internațional Invazia non-valorilor într-o lume multimedia organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba-Iuliei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia

2009-octombrie, Sibiu, Realismul teologiei şi slujirii Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul simpozionului internaţional organizat de Universitatea din Sibiu

2009-septembrie, Oradea, Relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul simpozionului internaţional organizat de Universitatea din Oradea

2009-iunie, Bucureşti, referatul Reciprocitatea dintre raţiunea umană şi raţionalitatea lumii reflectată în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, în cadrul Conferinţei Naţionale de Teologie, Filosofie şi Teologie organizată de Patriarhia Română în cooperare cu Universitatile din Bucureşti şi Iaşi

2009-mai, Bucureşti, referatul Dumnezeu Tatăl – temei al unităţii intratrinitare. O abordare din perspectiva teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae, în cadrul simpozionului internaţional organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

2009-mai, Alba Iulia, referatul Libertatea trăită în duh şi adevăr. Răspuns eclesial în faţa tendinţelor ideologice de înţelegere a libertăţii, în cadrul simpozionului internaţional organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba-Iuliei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia

2008-decembrie, Trento, referatul Asumarea tainei familiei în societatea contemporană, Forumul Catolic-Ortodox organizat de Conferinţa Episcopilor Catolici din Europa

2008-septembrie, Bucureşti, prezentarea referatului Dialogul dintre teologie şi ştiinţă în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, Congresul Internaţional organizat de ADSTR în cooperare cu Patriarhia Română şi Academia Română

2008-mai, Madrid, prezentarea referatului Natura minţii. Perspectivă ştiinţifică şi teologică, Congresul Internaţional al Institutului Metanexus din SUA

2008-aprilie, Stockholm, prezentarea referatului Dialogul dintre teologie şi ştiinţă în România, în cadrul Congresului Internaţional al Societăţii Europene pentru Dialogul dintre Teologie şi Ştiinţă

2008-februarie, Alba Iulia, prezentarea referatului Viaţa ca dar al lui Dumnezeu la simpozionul internaţional Sensul suferinţei şi al morţii, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba-Iuliei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia

2007-noiembrie, Moscova, prezentarea referatului  The mystery of rationality-interface in the dialogue between the theological knowledge and the scientific knowledge la Congresul internaţional  The Epistemological Paradigms in Science and Theology organizat de Institutul Biblic Sf. Andrei din Moscova

2007-septembrie, Sibiu, prezentarea referatului Quantum Apophaticism-Interface in the Dialogue between Theology and Science, la Congresul internaţional Transdisciplinary Approaches of the Dialogue Between Science, Art and Religion in the Europe of Tomorrow, organizat de Asociaţia Pentru Dialogul dintre Teologie şi Ştiinţă din România, Mitropolia Ardealului, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu

2007-mai, Alba Iulia, prezentarea referatului Transfigurarea şi înnoirea eshatologică a cosmosului în Biserică, la simpozionul internaţional Cosmosul între apocaliptic şi frumos, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba-Iuliei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia

2007-ianuarie, Cambridge, participarea la congresul internaţional Science and Theology, organizat de The Faraday Institute Cambridge

2006-noiembrie, Bucureşti, prezentarea referatului Sfânta Scriptură-cale de experienţă a harului. Repere ermineutice în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, la congresul internaţional Sfântul Ioan Gură de Aur-exeget al Sfintelor Scripturi, exeget al iubirii dumnezeieşti, organizat de Patriarhia Română şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

2006-septembrie, mănăstirea Tismana, prezentarea referatului Relaţia dintre Biserică şi Stat în contextul epocii lui Constantin cel Mare, la simpozionul naţional Sfântul Nicodim de la Tismana-împlinirea vocaţiei monahale în contextul contemporan

2006-mai, Alba Iulia, prezentarea referatului Asumarea identităţii creştine din perspectiva unei conştiinţe a dialogului în contextul contemporan la simpozionul internaţional Identitate creştină şi dialog în noul context european, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Arhiepiscopia din Alba Iulia

2006-aprilie, Iaşi, prezentarea referatului The Participative Interface Logic in the Dialogue between the Epistemology of Quantum Physics and Ecclesial Knowledge la simpozionul internaţional Dialogul dintre cunoaşterea ştiinţifică şi cea teologică, organizat de European Society Science-Theology (ESSAT)

2005-octombrie, Bucureşti, prezentarea referatului Prémisses pour le dialogue entre la gnoséologie patristique et l’épistémologie  scientifique dans le context contemporain la simpozionul internaţional Ştiinţă şi Ortodoxie, organizat de Academia Română şi Patriarhia Română

2005-aprilie, Alba Iulia, prezentarea referatului Discernământul ca virtute culturală şi duhovnicească-remediu fundamental în faţa ideologiilor post-moderne la simpozionul internaţional Omul de cultură în faţa provocărilor contemporane, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Arhiepiscopia din Alba Iulia

2004-ianuarie, Paris, prezentarea referatului Necesitatea cercetării interdisciplinare în contextul unificării europene la simpozionul internaţional Strategii de cercetare în dialogul teologie-ştiinţă, organizat de Universitatea Interdisciplinară din Paris.

2003-septembrie, Wisques, prezentarea referatului Unitatea lumii în Hristos din perspectiva eclesiologiei ortodoxe, la simpozionul internaţional Distincţia dintre originea şi începutul lumii. Perspectivă religioasă şi ştiinţifică, organizat de Fundaţia Projet Nouveau Regard

2003-iunie-august, Bossey-participarea la multiple dezbateri în cadrul unor simpozioane şi mese rotunde pe teme referitoare la relaţiile intercreştine şi interreligioase, organizate în cadrul Institutului Ecumenic de la Bossey, al Consiliului Mondial al Bisericilor, Geneva

2003-februarie, Alba Iulia, prezentarea referatului Globalizarea şi unificarea lumii în Hristos la simpozionul internaţional Biserica în era globalizării organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Alba Iulia

2002-octombrie, Paris, prezentarea referatului Originea lumii. Perspectivă ştiinţifică şi teologică, în cadrul simpozionului internaţional Teologie şi ştiinţă organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale

2002-iunie, Timişoara, prezentarea materialului Caracterul eshatologic al unităţii eclesiale la simpozionul internaţional Democraţie şi religie, organizat de Centrul European pentru Studii Etnice, Regionale şi Sociologice al Universităţii din Maribor

2001-noiembrie, Bucureşti, prezentarea referatului Teleologia ştiinţifică-o şansă de întâlnire între teologie şi ştiinţă, la simpozionul internaţional Teologie şi ştiinţă, organizat de Academia Română, Centrul de Ştiinţe Naturale al Universităţii din Berkeley

2000-martie, Timişoara, prezentarea referatului Timp şi veşnicie la simpozionul internaţional  Timp şi eshatologie, organizat de Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Timişoara cu participarea profesorului Jean-Louis Vieillard, profesor de filosofie la Universitatea din Poitiers

Pr. Prof. Dr. Constantin PREDA

Numele: Pr. Prof. Dr. Constantin PREDA

Funcția: Prodecan I

Departament: Teologie Istorică, Biblică și Filologie

 

CURRICULUM VITAE

Numele și prenumele: Preda I. Constantin
Data și locul nașterii: 11. 01. 1968, Izvor – Dolj

Studii preuniversitare:
• Seminarul Teologic din Craiova (1984 – 1989)
• Studii universitare
• Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității București (1990 – 1994);
• Studii Aprofundate, specializarea Teologie Biblică (1994 – 1995);
Studii postuniversitare:

 • Cursuri de specializare în Exegeză și Arheologie biblică la:
 •  Pontificio Istituto Biblico (Roma) și
 •  École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem (1996-2001).
 • Stagiul de doctorat la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (1 aprilie 1995 – 1 aprilie 1999);
 • Călătorii de studiu la siturile arheologice din Israel, Iordania și Egipt (1999-2000 și 2002) sub patronajul Școlii Biblice și Arheologice Franceze din Ierusalim și al Facultății de Științe Biblice și Arheologice din Ierusalim.
 • Teza de doctorat cu titlul: Credința și Viața Bisericii Primare. O analiză a Faptelor Apostolilor, Sibiu 2002.

Funcții didactice:

• Preparator universitar (din 06. 10. 1998 – 2002)
• Asistent universitar (din 18. 02. 2002 – 2003);
• Lector universitar (din 17. 02. 2003 – 2006).
• Conferențiar universitar (din 1.10. 2006 – 2014)
• Profesor universitar (din 1.10. 2014 până în prezent)
Activitatea didactică:
1. Curs: Introducere în Studiul Noului Testament – anul I;
2. Curs opțional:, Propovăduirea Apostolică – anul IV;
3. Curs Master: „Cartea neamului lui Iisus Hristos”, anul V – VI.

 

Pr. Prof. Dr. Daniel Benga

Numele: Pr. Prof. Dr. Daniel Benga

Funcția: Cadru Didactic

Departamentul: Teologie Istorică, Biblică şi Filologie

 

CURRICULUM VITAE

Locul naşterii: Recea, Judeţul Braşov, România
Data naşterii: 1.02.1972
Starea civilă: căsătorit, trei copii

A. Studii efectuate și diplome obținute

 • 2011-2012 – Proiect de cercetare postdoctorală în cadrul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române: Identitate și delimitare. Procese de delimitare față de păgânism și de practicile iudaice în creștinismul sirian din sec. al III-lea.
 • 2003-2004 – Guest of the Rector la New Europe College Bucureşti. Proiect de cercetare: Introducere în ethosul şi mentalităţile creştinismului antic. Diploma NEC.
 • 1997-2001 – cursuri de doctorat la Universitatea Friedrich Alexander din Erlangen-Nürnberg, catedra Istoria şi teologia Răsăritului creştin, cu o bursă din partea Diakonisches Werk der EKD, sub îndrumarea științifică a Prof. Dr. Karl Christian Felmy. Teza de doctorat: David Chytraeus ca redescoperitor şi explorator al Bisericilor Răsăritului. În 10.12.2001 am obţinut titlul de doctor în teologie summa cum laude din partea Facultății de Teologie Evanghelică.
 • 1996-1997 – curs intensiv de limba germană și participare la cursuri de istorie a bisericii la Universitatea din Sibiu, ca bursier al Diakonisches Werk.
 • 1995-2000 – Cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie din București, disciplina Istoria Bisericească Universală, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă. Teza de doctorat: Marii reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. Contribuţii la tipologia relaţiilor luterano-ortodoxe din secolul al 16-lea, susţinută la 25 octombrie 2000.
 • 1994-1995 – Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti. Teza de disertaţie: Raportul dintre Dumnezeu, cosmos şi om în teologia ortodoxă.
 • 1990-1994 – Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, programul de studii Teologie Pastorală. Teza de licenţă: Problema libertăţii în filosofia lui Nicolae Berdiaev şi în teologia ortodoxă.
 • 1986-1990 – Colegiul Național Radu Negru din Făgăraş.

B. Experiență profesională și locuri de muncă

 • 2008-2012 – prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București.
 • 2006-2014 – conferenţiar; 2004-2006 – lector; 2002-2004 – asistent; 1999-2002 – preparator la Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.
 • 2001-2014 – preot la Biserica Sfântul Ştefan – Cuibul cu Barză din București.
 • 1998-2001 – preot misionar în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală.
 • 1995-1996 – profesor de religie la Școala generală nr. 19 din Bucureşti.
 • Greacă și Latină – citit.

C. Participări la simpozioane, conferințe și congrese internaționale

 • 1997-2014 – participări la peste 25 de grupuri de lucru, simpozioane, conferințe și congrese naționale și peste 25 internaţionale pe teme teologice, ecumenice și istorice în Germania, Franţa, Spania, Elveţia, Austria, Italia, Belgia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Rusia și Insulele Fiji.
 • isiting professor la Universitatea din Viena (2011), Universitatea din Kiel (2011) și Universitatea din Belgrad (2006).

D. Calitatea de membru în comisii și comitete naționale și internaționale

 • 2012-2014 – Membru al Asociației Internaționale de Studii Patristice (IAPS).
 • 2002-2014 – Membru al Comisiei Mixte de Dialog dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania.
 • 2007-2014 – Membru al Saint Irenaeus Joint Orthodox-Catholic Working Group.
 • 2007-2009 – Membru al Comisiei Bisericile în Dialog a Conferinței Bisericilor Europene.
 • 2008-2014 – Membru al comitetului editorial al revistelor Ortodoxia și Biserica Ortodoxă Română ale Patriarhiei Române.
 • 2011-2014 – Evaluator ARACIS.
 • 2011-2012 – Membru al CNATDCU;
 • 2012-2014 – Membru al comisiei de contestații CNATDCU.
 • 2009-2014 – Membru al comitetului editorial al colecției Studia Oecumenica, editată de Centrul de Cercetări Ecumenice al Universității din Sibiu.
 • 2002-2014 – Membru al Comisiei Române pentru Studiul și Istoria Creștinismului.

Lista lucrărilor publicate

(Stadiu: 1 ianuarie 2017)

 A. Cărţi – unic autor

 A.1 În limbi străine

1. David Chytraeus (1530-1600) als Erforscher und Wiederentdecker der Ostkirchen. Seine Beziehungen zu orthodoxen Theologen, seine Erforschungen der Ostkirchen und seine ostkirchlichen Kenntnisse, (Édition historique), VVB Laufersweiler Verlag, Wettenberg, 2006 (ISBN 3-8359-5014-2).

A.2 În limba română

2. Marii reformatori şi Biserica Ortodoxă. Contribuţii la tipologia relaţiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.

3. Metodologia cercetării ştiinţifice în teologia istorică, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.

4. Identități creștine europene în dialog. De la mișcarea husită la ecumenismul contemporan, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2010.

5.  Biserica Sfântul Ștefan – „Cuibul cu Barză” – 250 de ani de istorie, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2012.

6. Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică. O istorie teologică a Simbolului Niceo-Constantinopolitan, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2013.

7. Istoria și semnificația clopotului și a toacei în Biserica Ortodoxă, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2016 (70 de pagini).

B. Cărţi – coautor

B.1 În limbi străine

1. Ökumenische Kirchengeschichte. Band 3: Von der Französischen Revolution bis 1989, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2007, p. 356-385, 388-390, 394-395 și 396-401 (ISBN 978-3-534-19247-2).

2. Orthodox Theology in the 20th Century and Early 21st Century. A Romanian Orthodox Perspective, coordinated by Rev. Prof. Dr. Viorel Ioniță, Basilica, Bucharest, 2013, p. 248-250, 269-271 și 274-276 (ISBN 978-606-8495-09-5).

 B.2 În limba română

3. Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2009, p. 277-278; 298; 313-315; 323-326; 343; 348 (ISBN 978-973-88706-0-4).

4. Istoricul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București (1881-2013), Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2013, p. 9-37 (ISBN 978-606-8495-03-3).

C. Volume coordonate sau îngrijite

1. Prof. Dr. Dimitrie G. Boroianu, Istoria Bisericii creștine de la început până în zilele noastre, ediție îngrijită și actualizată științific de pr. Daniel Benga, Editura Anastasia, București, 2007.

2. Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012 (alături de alți cinci coordonatori).

3. Teologia ortodoxă în dialog – evocări, analize, perspective. Volum dedicat părintelui profesor doctor Viorel Ioniță la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori pr.prof.dr. Daniel Benga și pr.prof.dr. Constantin Pătuleanu, Editura Universității din București, București, 2016.

D. Studii (reviste, anuare, volume colective)

D.1 În limbi străine

1. „Philipp Melanchthon und der christliche Osten. Bis heute unbekannte Begegnungen Melanchthons aus den Jahren 1541 und 1556 mit orthodoxen Christen“, în: Orthodoxes Forum, Band 16 (2002), p. 19-38.

2. „Die erste bekannte Beschreibung der Ostkirchen durch einen Reformator. Primus Trubers Wahrnehmung der Kirchen des Ostens“, în: Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte, 72 (2003), p. 55-69.

3. Църковната мисия – литургия спед Светата Литургия, în: Църквата и съвременното общество, София, 2005, p. 62-77 (publicat şi în limba română: „Misiunea bisericească – „liturghia“ de după Sfânta Liturghie“, în: Glasul Bisericii, LXIV (2005), nr. 9-12, p. 101-115).

4. История и эсхатология в древнем сирйском христианстве, în: Эсхатологическое Учение Церкви, Синодалъная Богословская Комиссия, Москва, 2007, p. 240-253 (publicat și în versiune română: „Între timpul istoriei şi timpul lui Dumnezeu. Transcenderea temporalităţii în teologia siriacă a secolului al IV-lea“, în: Timp şi spaţiu. O abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste, coordonator Lucreţia Vasilescu, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, p. 102-111).

5. „Das Erbe der ökumenischen Konzilien im Kultus, in der Ikonographie und im kanonischen Recht der Orthodoxen Kirche“, în: Die Ökumenischen Konzilien und die Katholizität der Kirche. Das elfte Gespräch im bilateralen theologischen Dialog zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland, hrsg. von Dagmar Heller und Johann Schneider, (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, nr. 83), Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 2009, p. 152-173 (publicat de asemenea în Studii Teologice, III (2007), Nr. 2, p. 35-56).

8. „The Baptismal Ethos of the Third-Century Syrian Christianity According to Didascalia Apostolorum”, în: Revista Teologică, 93 (2011), nr. 4, p. 183-200.

9. „»Defining Sacred Boundaries«. Processes of Delimitation from the Pagan Society in Syrian Christianity according to the Didascalia Apostolorum”, în: Zeitschrift für antikes Christentum, Band 17 (2013), p. 526-559.

10. „Die Diaspora der Orthodoxen Kirchen in Europa. Ein geschichtlicher Überblick”, în: Ostkirchliche Studien, Band 62 (2013), p. 318-331.

11. „Eine kurze Auswertung des Theologischen Dialogs aus der Sicht der Rumänischen Orthodoxen Kirche”, în: Martin Illert/Martin Schindehütte (Hrsg.), Theologischer Dialog mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche. Die Apostolizität der Kirche. Heiligkeit und Heiligung, (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau, Nr. 97), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2014, p. 32-42 (publicat în formă extinsă în limba engleză: „Assessment of the Dialogue between the Romanian Orthodox Church and the Evangelical Church in Germany (1979-2006)“, în: RESEPTIO, Nr. 1 (2009), p. 165-179).

12. „Heilige in der Frühkirche”, în: Martin Illert/Martin Schindehütte (Hrsg.), Theologischer Dialog mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche. Die Apostolizität der Kirche. Heiligkeit und Heiligung, (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau, Nr. 97), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2014, p. 204-212 (publicat și în limba română: „Sfinții în Biserica primară”, în: Sfințenia și sfințirea. Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, Sesiunea 13, Kloster Drübeck 2013, Editori pr. prof. dr. Viorel Ioniță și prof. dr. Ștefan Tobler, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 112-123).

D.2 În limba română

13.Patriarhul Chiril Lucaris şi legăturile lui cu protestanţii“, în: Biserica Ortodoxă Română, CXV(1997), Nr. 1-6, p. 263-276.

14.Husiţii premergători ai Reformei; prezenţa lor pe pământ românesc“, în: Biserica Ortodoxă Română, CXVII (1999), Nr. 1-6, p. 349-361.

15.Propaganda protestantă printre ortodocşi în secolele XVI-XVII“, în: Ortodoxia, LI (2000), Nr. 1-2, p. 97-116.

16. „Protestantismul şi primele tipărituri româneşti (1544-1581)“, în: Ioan Vasile Leb (Editor), Teologie şi cultură transilvană în contextul spiritualităţii europene în sec. XVI-XIX, Cluj-Napoca, 2000, p. 153-186.

17. „Pregătirea pentru botez şi botezul catehumenilor în Ierusalim după descrierea pelerinei Egeria şi după Catehezele Mistagogice ale Sfântului Chiril“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, I (2001), p. 257-288.

18. „Noi contribuţii la biografia celebrului diacon Dimitrie din secolul al XVI-lea“ în: Studii Teologice, LIV (2002), nr. 3-4, p. 138-148.

19. „Câteva reflecţii asupra raportului dintre misiune şi ecumenism“, în: Teologia, VI (2002), nr. 3-4, p. 10-21.

20. „Familia preotului – aspecte teologice, canonice şi pastoral-misionare“, în: Glasul Bisericii, LVII (2002), nr. 9-12, p. 64-79.

21. „Receptarea şi autoritatea Părinţilor Bisericii de Răsărit la Martin Luther şi Philipp Melanchthon“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, II (2002), p. 155-179.

22. „”Byzance après Byzance” în viziunea istoricului german David Chytraeus (1530-1600)“, în: Studia Historica et Theologica. Omagiu Profesorului Emilian Popescu, Editura Trinitas, Iaşi, 2003, p. 443-458.

23. „Ad fontes! Metodă de cercetare şi analiză a izvoarelor istoriei Bisericii“, în: Glasul Bisericii, LIX (2003), nr. 5-8, p. 124-139.

24. „Cele 95 de teze ale lui Martin Luther (1517) – prezentare şi scurt comentariu“, în: Ortodoxia, LIV (2003), nr. 1-2, p. 97-105.

25. „Creştinism şi Imperiu. „Teologia  politică” de la Meliton de Sardes la Augustin“, în: Teologie şi politică: De la Sfinţii Părinţi la Europa Unită, volum coordonat de Miruna Tătaru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucureşti, 2004, p. 40-58.

26. „O încercare de „recitire“ a dialogului teologic dintre Patriarhul Ieremia al II-lea şi luteranii din Tübingen (1573-1581)“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, III (2003), p. 449-471.

27. „Urmările schismei de la 1054 pentru dialogul teologic dintre reformatori şi ortodocşi“, în: Teologia, VIII (2004), nr. 3, p. 111-129.

28. „Scurtă istorie a marilor comunităţi creştine din spaţiul antic mediteranean“, în:  Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, IV (2004), p. 417-438.

29. „Despot Vodă (1561-1563) – un domn protestant pe tronul Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt“, în: Prezenţa Bisericilor într-o Europă unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic şi religios, Editura „Universităţii Aurel Vlaicu“, Arad, 2005, p. 258-273.

30. „Peregrinatio“ la Muntele Sinai în antichitatea creştină“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, V (2005), p. 247-263.

31. „Încercări de epistemologie teologică ortodoxă“, în: Ortodoxia, LVI (2005), nr. 3-4, p. 89-108.

32. „Întâlnirea dintre istorie şi eshaton în teologia şi viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi“, în: Studii Teologice, Seria a III-a, II (2006), nr. 1, p. 7-26.

33. „Reflecţii teologice privitoare la integrarea Bisericii Ortodoxe Române în Uniunea Europeană“, în: Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, p. 129-144.

34. „Threskeia şi coercitio – gândirea religioasă constantiniană oglindită în scrisorile imperiale privitoare la controversa donatistă“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, VI (2006), p. 207-217.

35. „Patriarhul Justinian Marina – medalion omagial la 30 de ani de la trecerea în veşnicie“, în: Glasul Bisericii, LXVI (2007), nr. 4-6, p. 198-209.

36. „Exigențele învățământului teologic universitar contemporan“, în: Studii Teologice, Seria a III-a, III (2007), nr. 4, p. 67-77.

37. „Convertirea la creștinism în antichitate ca „pelerinaj“ între două lumi”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, VII (2007), p. 195-209.

38. „O sinaxă euharistică siriană din secolul al III-lea. Încercare de arheologie liturgică“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, VIII (2008), p. 39-59.

39. „FILIOQUE. Etapele și stadiul dezbaterii ecumenice la 1200 de ani de la Sinodul de la Aachen (809)“, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 3, p. 259-268.

40. „Provocările profesorului Teodor M. Popescu pentru teologia istorică contemporană“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, IX (2009), p. 499-510.

41. „Descrierea de călătorie a lui Johannes Wild. Reflecții despre identitatea unui creștin captiv în Imperiul Otoman (1604-1611)”, în: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), coordonatori Bocșan Nicolae; Sima Ana Victoria; Cârja Ion, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 477-489.

42. „Prezența Bisericii Ortodoxe Române în context panortodox“, în: Autocefalie și comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog și cooperare externă (1885-2010), Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, p. 233-246.

43. „Receptarea Simbolului niceo-constantinopolitan în Sfânta Liturghie bizantină – dublarea mărturisrii credinței”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, X (2010), p. 151-166.

44. „Crezul în care am fost botezați”. Receptarea Simbolului Niceo-Constantinopolitan în calendarul și iconografia ortodoxă, în: The Niceo-Constantinopolitan Creed. Expression of the One and Undivided Church Faith. History, Doctrine and Spirituality, International Symposium of Theology, Arad, 8th and 10th of June 2010, Arad, 2011, p. 40-69.

45. „Crezul Constantinopolitan (381) – o augmentare cu 5 articole a celui Niceean (325)?” în: Ortodoxia, Seria a II-a, II (2010), nr. 4, p. 50-80.

46. „Didascalia Apostolorum ca izvor al tradițiilor și al ethosului creștin sirian din secolul al III-lea. O introducere metodologică”, în: ARCHAEUS. Studies in the History of Religions, XV (2011), p. 309-323.

47. „Constantin cel Mare și Simbolul de credință de la Niceea (325)”, în: Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2013, p. 59-85.

48. „Politica lui Constantin cel Mare față de creștini între octombrie 312 și februarie 313”, în: Cruce și Misiune. Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii, Vol. II, Editori Emilian Popescu și pr. Viorel Ioniță, Editura Basilica, București, 2013, p. 237-247.

49. (împreună cu pr. Emanoil Băbuș), „Monahismul apusean”, în: Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare, Vol 1: Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent, coordonatori pr. prof. dr. Mircea Păcurariu și prof. dr. Nicolae Edroiu, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2014, p. 219-237.

50. „Tipuri de spații teofanice. Câteva schițe fenomenologice”, în: Adrian Lemeni/Diac. Adrian Sorin Mihalache, Realitatea și semnificația spațiului. Abordare teologică, filosofică și științifică, Editura Basilica/Editura Universității din Iași/Editura Universității din București, 2014, p. 261-275.

51. „Să ieșim cu pace întru numele Domnului!” sau despre originea liturgică a misiunii parohiei, în: Misiune, spiritualitate, cultură. Lucrarea pastoral-misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia – istorie, actualitate, perspective, Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2015, p. 240-248.

52. „Teologia academică română contemporană. Câteva reflecții autocritice și gânduri pentru o teologie misionară”, în: Pr. Ion Vicovan, Pr. Paul-Cezar Hârlăoanu, Emilian-Iustinian Roman, Teologia academică și responsabilitatea ei în misiunea Bisericii, Editura Doxologia, Iași, 2016, 125-138.

53. „Viața, activitatea și opera preotului profesor dr.dr.h.c. Viorel Ioniță – medalion omagial la 70 de ani”, în: Teologia ortodoxă în dialog – evocări, analize, perspective. Volum dedicat părintelui profesor doctor Viorel Ioniță la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori pr.prof.dr. Daniel Benga și pr.prof.dr. Constantin Pătuleanu, Editura Universității din București, București, 2016, p. 57-80.

E. Articole

E.1 În limbi străine

1. „Lamm Gottes – Östliche Liturgie“, în: Religion in Geschichte und Gegenwart4, Band 5 (2002), col. 50.

E.2 În limba română (selecție)

3. „Ecleziologia ortodoxă ca fundament al unei „noi” istorii a Bisericii“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Anul XV, nr. 314-315, (15 iunie 2003), p. 10.

4. „Noile itinerarii ale istoriografiei bisericeşti apusene“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Anul XV, nr. 316-317, (15 iulie 2003), p. 11.

5. „Teologia istoriei în De Civitate Dei“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Anul XV, nr. 325-326, (31 decembrie 2003), p. 5.

6. „Viaţa eclezială contemporană în faţa paradigmei apostolice“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 343-344, (31 octombrie 2004), p. 13.

7. „Teologia timpului în Imnele la Naşterea Domnului ale Sfântului Efrem Sirul (306-373)“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 369-370, (decembrie 2005), p. 10-11.

8. „Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, distins cu premiul „Abt-Emmanuel-Heufelder“ de către Mânăstirea benedictină Niederaltaich din Germania“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 382, (15 iunie 2006), p. 8

9. „Testamentul Patriarhului Justinian“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 401-402, (31 mai 2007), p. 5.

10. „Pe Dealul Patriarhiei vor răsuna clopote noi“, în: Lumina de Duminică (7 septembrie 2008), p. 6-7.

11. „Familia creștină și integrarea europeană“, în: Bucuria nunții binecuvântate. Cateheze pentru familia creștină, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2011, p. 211-216.

12. „Viața Bisericii și „mângâierea Sfântului Duh”, în: Lumina de Duminică (10 iunie 2012), p. 2.

13. „Constantin cel Mare și Simbolul de credință de la Niceea (325)”, în: Candela Nordului, Nr. 6 (2013), p. 36-38.

14. „Drumul istoric al Ortodoxiei”, în: Lumina de Duminică (19 iunie 2016), p. 6-7.

F. Reportaje

1. „Vizita pastoral-misionară şi ecumenică a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Germania“, în: Biserica Ortodoxă Română, CXXI (2003), nr. 1-6, p. 3-126. (Coautor Pr. Costel Stioca).

2. „Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Germania, 8-14 mai 2003“, în: Glasul Bisericii, LIX (2003), nr. 5-8, p. 149-154. (Coautor Pr. Costel Stoica).

3. „Conferinţa teologică internaţională – „Biserica şi societatea contemporană“, Ruse, 26-29 mai 2005, în: Vestitorul Ortodoxiei, 30 iunie 2005, p. 16.

4. „Conferinţa teologică internaţională – „Învăţătura eshatologică a Bisericii“, Mânăstirea Sfântul Daniel, Moscova, 14-17 noiembrie 2005, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 369-370, decembrie 2005, p. 16.

5. „Înnoirea și sfințenia vieții într-o lume secularizată. Vizita canonică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Austria (12-16 iunie 2009), în: Vestitorul Ortodoxiei, Anul II (XIX),nr. 6-8, (iunie-august 2009), p. 43-48.

G. Traduceri

1. Prof. dr. Gottfried Seebaß, „Regulile hermeneutico-teologice ale lui Luther cu privire la Părinţii Bisericii, în disputa cu Caspar von Schwenckfeld“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, III (2003), p. 97-106.

2. Prof. dr. Jürgen Moltmann, „Teologie şi formare teologică la  universităţile de stat“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, IV (2004), p. 277-286.

3. Karl Christian Felmy, „Slujirea și hirotonia în dialogul cu Ortodoxia“, în: Studii Teologice, Seria a III-a, III (2007), nr. 4, p. 211-226.

4. (în colaborare cu Adrian Carabă) Karl Christian Felmy, „Întâlnirea teologiei ortodoxe cu influențele apusene. O dezbatere a teoriei pseudomorfozei apusene a Ortodoxiei“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, VIII (2008), p. 293-306.

5. Prof. dr. Andreas Müller, „Vasiliada – «podoaba Capadociei». Marele proiect diaconic-caritativ al Sfântului Vasile cel Mare”, în: Asistența social-filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi, coordonator pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012, p. 161-187.

6. (în colaborare cu pr. drd. Ionuț Păun) Thorsten Jacobi, „Acționând corespunzător”. Întreita slujire a lui Iisus Hristos ca punct de referință al eticii creștine cu privire la întrebările legate de sfârșitul vieții”, în: Sfințenia și sfințirea. Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, Sesiunea 13, Kloster Drübeck 2013, Editori pr. prof. dr. Viorel Ioniță și prof. dr. Ștefan Tobler, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 205-226.

H. Recenzii

1. Keith Randell, Luther şi Reforma în Germania, 1517-1555, trad. de Horia Niculescu, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2002, 136 pagini, în: Studii Teologice, Seria a III-a, I (2005), nr. 2, p. 207-213.

2. Diacon Ioan I. Ică jr, Canonul Ortodoxiei. Vol. 1: Canonul apostolic al primelor secole, Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, 1039 de pagini, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 3, p. 285-295.

3. Juan Mateos, S.J., Utrenia bizantină, traducere, prefață și note de Cezar Login, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, 77 de pagini, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 3, p. 295-299.

4. Bogdan Gabriel Bucur, Angelomorphic Pneumatology. Clement of Alexandria and Other Early Christian Witnesses, Supplements to Vigiliae Christianae. Texts and Studies of Early Christian life and Language, vol. 95, Leiden-Boston, Brill, 2009, XXIX+232pp., în: ARCHAEUS. Studies in the History of Religions, XV (2011), p. 539-542.

5. Konstantin, Oratio ad Sanctorum Coetum / Rede an die Versammlung der Heiligen, Eingeleitet und übersetzt von Klaus Martin Girardet, (Fontes Christiani, Band 55), Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 2013, 291p., în: Studii Teologice, Seria a III-a, X (2014), nr. 1, p. 238-240.

6.  Viorel Ioniță, Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church. The Decisions of the Pan-Orthodox Meetings since 1923 until 2009, Published with the Blessing of His Beatitude Daniel; Translated from Romanian by prof. dr. Remus Rus, Friedrich Reinhardt Verlag, Basel, 2014, 211pp., în: Studii Teologice, Seria a III-a, X (2014), nr. 3, p. 273-275.

 I. Laudatio

1. „Laudatio Profesorului Dr. Karl Christian Felmy, Universitatea Erlangen-Nürnberg“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, VIII (2008), p. 283-291.

J. Articole despre Daniel Benga

Ion Dragoș Vlădescu, Daniel Benga, în: Enciclopedia Ortodoxiei Românești, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2010, p. 82-83.

Pr. Prof. Dr. Mihail Săsăujan

Numele: Pr. Prof. Dr. Mihail Săsăujan

Funcția: Director Departament

Departament: Teologie Istorică, Biblică și Filologie

 

CURRICULUM VITAE

STUDII

1. Studii secundare

 • 1980 – 1985:  Liceul de filologie-istorie „Octavian Goga” din Sibiu
 • 3 iul. 1985:    am obţinut diploma de Bacalaureat

2. Studii universitare:

 • 1986 – 1990: Institutul Teologic Universitar din Sibiu
 • 25 iun. 1990: am obţinut diploma de Licenţă în Teologie

3. Studii post-universitare şi Burse:

 •  iul. 1992: o lună – bursă de documentare la „The College of the Resurection” din Mirfield, colegiu afiliat Universităţii din Leeds (Marea Britanie)
 • 1992 – 1994: Studii de master la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Viena (Austria) – Bursă oferită de Conferinţa Episcopilor Catolici din Austria
 • 12 dec. 1994:  am obţinut titlul de Master în Teologie
 • 1994 – 1996: Studii de doctorat la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Viena (Austria) – Bursă oferită de Conferinţa Episcopilor Catolici din Austria
 • 19 dec. 1996:  am obţinut titlul de Doctor în Teologie
 • 16 iun. 1997: am obţinut Atestatul de echivalare a Diplomei de Doctor în Teologie din partea Ministerului Învăţământului, Direcţia pentru integrare europeană, Seria B, Nr. 0000361.
 • 1997 – 2004: stagii lunare de documentare arhivistică în Departamentele Arhivei Austriece de Stat din Viena
 • octombrie 2005: înscris la cursurile de doctorat din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, la catedra de Istoria Modernă a României (conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Nicolae Bocşan, rectorul Universităţii)

ACTIVITATE PROFESIONALĂ ȘI DIDACTICĂ

 •  oct. 1996: asistent titular la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
 • feb. 1999: lector titular la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
 • feb. 2000: secretar ştiinţific la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
 • mart. 2005: conferenţiar titular la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
 • oct. 2005: lector (prin cumul), la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti
 • oct. 2006: conferenţiar titular la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti

Cursuri şi seminarii de Istoria Bisericii Ortodoxe Române

 •  Rolul prelegerilor susţinute este de a evidenţia aportul fundamental al Bisericii Ortodoxe Române la conturarea istoriei românilor în genere şi de a preciza punctele esenţiale ale spiritualităţii româneşti ortodoxe de-a lungul timpului, în spaţiul nord – dunărean.
 • Urmăresc să familiarizez pe studenţi cu metoda ştiinţifică de cercetare şi cu gândirea istorică – critică. Încercăm să abordăm marile problematici de fond, care să-i ajute să înţeleagă complexitatea evenimentelor istorice bisericeşti într-un anumit cadru istoric dat.
 • Coordonez elaborarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, îndemnându-i pe studenţi şi masteranzi, să utilizeze bogatele bibliografii de istorie bisericească românească şi colecţiile de documente publicate sau aflate încă, nepublicate, în arhivele localităţilor, parohiilor şi episcopiilor.
 • Având în vedere sarcinile şi exigenţele misiunii Bisericii Ortodoxe Române în epoca contemporană, am recomandat ca subiectele tratate în cadrul lucrărilor de licenţă să acopere teme de profil ştiinţific, care să scoată în evidenţă aportul şi meritul ierarhilor, al clerului şi al credincioşilor români ortodocşi în soluţionarea problemelor cu care a fost confruntată Biserica din epoca lor.

ACTIVITATE RELIGIOASĂ

La 6 ianuarie 1997, am fost hirotonit diacon onorific pe seama parohiei “Valea Aurie” din Sibiu, de Înalt Prea Sfinţitul Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei.

La 22 februarie 2004, am fost hironit preot onorific pe seama capelei Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, de Înalt Prea Sfinţitul Dr. Serafim Joantă, Mitropolit al românilor ortodocşi din Germania, Europa Centrală şi de Nord, din încredinţarea P.S. Dr. Timotei Seviciu, Episcopul Aradului. Slujba de hirotonie a fost săvârşită în biserica parohiei româneşti ortodoxe din Viena.

Începând cu data de 01.09.2006, am fost încadrat ca preot II la PAROHIA ALBĂ, Protoieria II – Bucureşti, iar de la 01.04.2008, ca preot paroh la aceeaşi parohie.

LISTĂ PUBLICAȚII

1. CĂRȚI

A) TEZA DE DOCTORAT

1. Politica bisericească a Curţii din Viena în Transilvania (1740-1761), Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 973-610-184-3, Cluj – Napoca, 2002, 270 pag.

B) CĂRŢI PUBLICATE

2. Habsburgii şi Biserica Ortodoxă din Imperiul austriac (1740 –1761). Documente, Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 973-610-258-0, Cluj – Napoca, 2003, 329 pag.

3. Academia de teologie ortodoxă din Arad în perioada interbelică. Contribuţii la istoria învăţământului teologic românesc, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, ISBN 973-8363-59-4, Arad, 2004, 382 pag.

4. Biserică, naţiune şi putere de stat (secolele XVIII – XX). Contribuţii documentare la Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-16-0257-5, 303 pag.

2. STUDII

2.1. STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

1. „Die Geschichte der Kirchen in der Walachei. Das kirchliche Leben in der Walachei. 1000-1600”, în volumul: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Herausgeber Pfr. Dieter Brandes, Pfrin. Dr. Olga Lukács, zweite verbesserte Auflage. Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2011, ISBN 978-3-374-02577-0, pp. 122 – 130.

2. „The diplomatic negotiations carried out by the Romanian Government with the Ecumenical Patriarchate of Constantinople for the recognition of the autocephaly of the Romanian Orthodox Church (1885)”, in Ostkirchliche Studien, nr. 1-2 2012, pp. 245-263.

3. „Geschichte und heutige Situation der Rumänischen Orthodoxen Kirche”, (coautor impreuna cu prof. Viorel Ioniță), în Pnevmatiky Diakonia. Periodiky Ekdosi tis Ieras Mitropoleos Konstantias – Ammoxostou, Etos 6 (2013), Teuxos 15, pp. 23-33.

4. „Die Ministerkonferenzen des Wiener Hofes bezüglich der Orthodoxen in Siebenbürgen in der Mitte des 18. Jahrhunderts”, studiu dat spre publicare la revista Ostkirchliche Studien – Würzburg (Germania).

2.2. STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME COLECTIVE (CAPITOLE ÎN CARTE)

5. „The Specificity of Studies on national/local Church History”, în Orthodox Theology in the 20th Century and early 21st Century. A Romanian Orthodox Perspective, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN 978-606-8495-09-5, București, 2013, pp. 301-327.

6. Despre Biserica românilor din Transilvania. Documente externe (1744 – 1754), Editori: Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran; Colaboratori: Cristian Barta, Andreea Mârza, Mihai Săsăujan, Ernst Christoph Sutttner, Attila Varga; Editura Mega, ISBN 9789731868752, Cluj-Napoca, 2009, 350 p.

7.„Ctitorii ale domnitorilor şi boierilor români în secolul al XVI-lea”, în vol. Domnitorii şi mitropoliţii Ţării Româneşti. Ctitoriile şi mormintele lor, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN  978-973-88706-0-4,  București, 2009, pp. 77-124.

8. „Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhiile Alexandriei, Antiohiei şi Ierusalimului (1885-2010)”,în volumul Autocefalie şi Comuniune, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN 978-606-8141-32-9, Bucureşti, 2010, pp.53-68.

9. “Die Enquete der Siebenbürgener Behörden in den Jahren 1698/99” /”Anchetele autorităţilor transilvănene din anii 1698-1699” /, în vol. Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom / Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, Editura Enciclopedică, ISBN 978-973-45-0619-4, Bucureşti, 2010, pp. 276- 290.

10. “Die Instruktion des Patriarchen Dositheos für Athanasie” / “Instrucţiunea patriarhului Dositei pentru Atanasie”, în vol. Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom / Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, Editura Enciclopedică, ISBN 978-973-45-0619-4, Bucureşti, 2010, pp. 196-214.

11. Creştinismul în Ţara Sfântă şi relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ierusalimului (coautori: Daniel Benga şi Mihai Săsăujan), Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN 978-606-8141-46-6,Bucureşti, 2011, pp. 27-47.

12. „Actul de ctitorie al domnului Neagoe Basarab”, în volumul  Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici și culltură românească, Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, ISBN 978-606-93171-5-0, București, 2012,  pp. 63 – 80.

13. „Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti (1948-1989)”, în volumul Istoria învăţământului teologic din Bucureşti (1881-2013), Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN  978-606-8495-03-3, București, 2013, pp. 71-118.

14. “Domnitorul Şerban Cantacuzino, mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti şi patriarhul Dositei al Ierusalimului protectori ai Bisericii româneşti din Transilvania“, în volumul Șerban Cantacuzino, Antim Ivireanu și Neofit Cretanu, promotori ai limbii române în cult. Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, ISBN 978-973-7866-06-6, București, 2013, pp. 143-171.

15. „Situația mănăstirilor românești după secularizare (a doua jumătate a sec. al XIX-lea și prima jumătate a sec. al XX-lea)”, în volumul Secularizarea averilor bisericești (1863). Motivații și consecințe, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN 978-606-8495-44-6, București, 2013, pp. 87- 106.

16. „Situaţia monahismului în Ţara Românească şi Moldova în secolul al XIX – lea până în anul 1918”, în volumul Monahismul ortodox românesc. Istorie, Contribuții și Repertorizare, Editura Basilica, București, 2014, pp. 607-641.

17. “Trecerea Olteniei sub dominaţie austriacă şi jurisdicţia bisericească a Episcopiei Râmnicului asupra românilor “neuniţi” (ortodocşi n.n.) din sudul Transilvaniei  în perioada dominaţiei austriece 1718-1739”,  în vol Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom / Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, vol. II, Editura Enciclopedică, (studiu dat spre publicare).

18. “Intervenţii diplomatice ale Curţii din Petersburg în sprijinul ortodocşilor din monarhia austriacă şi poziţia administraţiei aulice vieneze (1757-1762)”, în vol Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom / Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, vol. II, (studiu dat spre publicare).

2. 3. STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI ÎN ANUARE DIN ŢARĂ

19. „Şcolile româneşti ortodoxe din protopopiatul Agnita în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918)”, în Revista Teologică, nr. 2/1992, pp. 46-54.

20. „Aspecte ale vieţii culturale şi bisericeşti la aromânii din sudul Dunării în secolul al XIX-lea”, în Revista Teologică,  nr. 4/1995, pp. 64-80.

21. „Alterităţi în relaţiile interconfesionale din Transilvania în perioada interbelică (ortodox – greco-catolic), oglindite în „Biserica şi Şcoala”, în Teologia, nr. 3-4/1997, pp. 79-85.

22. „Reacţii de respingere a mişcării ecumenice din partea cercurilor ortodoxe conservatoare”, în Teologia, nr. 3-4/1998, pp. 107-121.

23. „Însemnări pe filele cărţilor vechi româneşti, descoperite într-un muzeu bisericesc din Transilvania”, în Teologia, nr. 3-4/1999, pp. 107-121.

24. „Repere istorice – teologice ale perioadei iconoclaste”, în Teologia, nr. 3/2000, pp. 98-110

25. „Discursul istoric în perspectiva reconcilierii dintre Biserici”, în Arca, nr. 1, 2, 3/2000, pp. 107-115.

26. „Schimbare de atitudine la Conferinţa ortodoxă din Moscova -iulie 1948”, în Teologia, nr. 1/2002, pp. 99-115.

27. „Documente inedite privitoare la mişcarea călugărului Sofronie de la Cioara”, în Analele Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 2002, pp. 66-74.

28. „Instituţii şi persoane implicate în unirea bisericească din Transilvania (1701-1761) şi opoziţia împotriva ei”, în Annales Universitatis Apulensis Series Historica, 6/II, Alba Iulia, 2002, pp. 81-94.

29. „Gândirea naţională şi Bisericile ortodoxe în contemporaneitate”, în Orizonturi Teologice, nr. 2/2003, pp. 34-55;

30. „Identitate ortodoxă în monarhia austriacă la mijlocul secolului al XIX-lea”, în Arhiva istorică a României”, serie nouă, vol. I, nr. 2/2004, pp. 161-175.

31. „Preotul, profesorul şi istoricul Teodor Botiş (1873-1940). Date bio-bibliografice”, în Teologia, nr. 2/2005, pp. 125-155.

32. „Teodor Botiş: Contribuţii istoriografice”, în Teologia, nr. 3/2005, pp. 211-236.

33. „Conceptul de unire bisericească în dezbaterile conferinţelor ministeriale din Viena, la mijlocul secolului al XVIII-lea”, în Annales Universitatis Apulensis Series Historica 9 / II, Alba Iulia, 2005, pp. 63-74.

34. „Sf. Nicodim de la Tismana şi contemporanii săi. Consideraţii de istorie culturală în sud-estul Europei în a doua jumătate a sec. al XIV-lea”, în Mitropolia Olteniei, 2006, nr. 9-12, pp.188-201.

35. „Coordonate esenţiale ale apostolatului social al Bisericii”, în Glasul Bisericii, nr. 9-12/2006, pp. 76-90.

36. „Studii de istorie bisericească a românilor în revista Teologia (1997-2007). Ghid bibliografic tematic, alfabetic şi cronologic”, în Teologia, nr. 4/2007, pp. 262-290.

37. „Cultul liturgic: componentă esenţială pentru păstrarea confesiunii ortodoxe, identificată în instrucţiunea patriarhului Dositei al Ierusalimului pentru mitropolitul Atanasie Anghel al Transilvaniei (22 ianuarie 1698)”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Patriarhul Justinian, an (VIII) 2008, pp. 117-128.

3. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

3.1. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE INTERNAŢIONALE DIN STRĂINĂTATE

1. „Die lokalen orthodoxen Kirchen und die Problematik des kanonischen Territorium”, în Ostkirchliche Studien, Augustinus Verlag, ISSN 0030-6487, nr. 2-3, Würzburg, 2004, pp. 159-184.

2. „A nyugati és keleti keresztényseg kapcsolatai a 15-16. századi Moldvában – a román Ortodoxia dialóguskészsége a többi Egyház felé”, în Oekumene, ISSN 1218 – 795X,  nr. 3/2004, (56), Budapesta, 2004, pp. 1-10.

3. „Romanian Orthodox theologians as pioneers of the ecumenical dialogue between East and West. The relevance and topicality of their position in Uniting Europe”, în volumul: Religion and the Conceptual Boundary in Central and Eastern Europe, Edited by Thomas Bremer, Palgrave Macmillan, ISBN 9780230550766, New York, 2008, pp. 146-165.

4.”Kulturno-țerkovnaia deiatelnosti Kievskogo mitropolita Petra Moghilî i ee ekleziologhiceskoe znacenie dlea sovremennogo rumânskogo bogoslovia”, în vol. „Ukrainska Pravoslavna Țerkva na meji tiseacioliti” (Biserica Ortodoxă Ucraineană în pragul mileniului), Editura Bisericii Ortodoxe Ucrainene, ISBN 978-966-2371-18-5, Kiev 2012, pp. 231 – 241.

5. „Diplomatic negotiations of the Romanian Legation of Constantinople with the Ecumenical Patriarchate for the church autonomy of the Romanian Hermitage of “Prodromu” on Mount Athos (1870 – 1890)”, în vol. Religion and Politics. The Church – State Relationship: from Constantine the Great to Post-Maastricht Europe. Proceedings of 12 th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISSTA 2013), ISSN 1584-8051, Alba Iulia 2013, pp. 405-419.

3.2. STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE  NAŢIONALE

6. „Contribuţia ierarhilor români ortodocşi şi greco-catolici din Transilvania la realizarea Unirii de la 1 Decembrie 1918”, în volumul simpozionului: 1918-1998. Aradul şi Marea Unire, organizat de Universitatea „Aurel Vlaicu” şi de Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad, în perioada 26-27 nov. 1998, Editura Universităţii „Vasile Goldiş”, ISBN 973-9328-26-1, Arad, 1999, pp. 71-82.

7 „Repere istorice-teologice ale perioadei iconoclaste”, în volumul simpozionului: La cumpăna dintre milenii, organizat de Comisia Naţională de Istorie Bisericească, în perioada 29-30 noiembrie 2000, Editura Episcopiei Dunării de Jos, ISSN922-0065,  Galaţi, 2000, pp. 107-119.

8. „Note de jurnal ale episcopului Andrei Şaguna – Viena (15 octombrie 1850 – 2 iulie 1851)”, în volumul simpozionului: In Memoriam: Mitropolitul Andrei Şaguna. 1873-2003, organizat de Comisia Naţională de Istorie Bisericească, în perioada 27-28 iunie 2003, Editura Renaşterea, ISBN  973-8248-38-8, Cluj-Napoca, 2003, pp. 97-122.

9. „Contribuţia teologilor arădeni dr. Gheorghe Ciuhandu şi dr. Nicolae Popovici la conturarea principiilor de organizare bisericească în perioada interbelică”, în volumul: Studia historica et theologica. Omagiu profesorului Emilian Popescu, Editura Trinitas, ISBN 973-8179-86-6, Iaşi, 2003, pp. 741-757.

10. „Domnitori români pe tronul Moldovei şi relaţia lor cu lumea occidentală în secolele XV-XVI”, în volumul simpozionului: Creştinismul românesc în context european, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, în perioada 28-29 mai 2004: Ecumenica, vol. 2, nr. 1/2004, ISSN 1583 – 7211, Oradea, 2004, pp. 28-45.

11. „Mirenii în biserică. Modele de receptare a moştenirii şaguniene în Transilvania interbelică”, în volumul simpozionului: Studii de antropologie creştină, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în perioada
23-24 mai 2002, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, ISBN 973-9361-765, Arad, 2003, pp. 193-207.

12. „Aprecieri diferenţiate ale schismei dintre ‚latini’ şi ‚greci’ la mijlocul secolului al XVIII-lea”, în volumul simpozionului Schisma din anul 1054. Consideraţii eclesiologice, istorice şi ecumenice, organizat de Facultatea de Teologie ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în perioada 17-18 mai 2004, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, ISSN 1453 – 4789, Arad, 2004, pp. 250-276.

13. „Criterii ale apartenenţei confesionale (unit – neunit) în comitatul Bihor (1754-1758)”, în volumul: Biserică şi Societate, Studii istorice, Editura Gutemberg Univers, ISBN 973-7776-52-6;Arad, 2005, pp. 93-122.

14. „Activitatea Sf. Nicodim de la Tismana  în contextul  istoric sud-est European (a doua jumătate a sec. al XIV-lea)”, în vol. Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în secolele XIII-XIV. Ştiri şi interpretări noi, sesiunea anuală a Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului, Aşezământul Social-Filantropic „Sfântul Pantelimon”, Lacu-Sărat, Brăila, 28-29 septembrie, 2009.

15. „Organizarea învăţământului teologic românesc din perioada interbelică în fața unei dileme istorice: sub conducere bisericească sau de stat?”, în volumul Teologia ca vocaţie eclezială, pastoral-misionară şi dimensiunea sa academică, Editura Astra Museum, ISBN 978-973-8993-73-0, 2012, pp. 111-137.

16. „Cetatea Aradului în contextul organizării sistemului militar defensiv al imperiului austriac, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea”, în volumul Cetatea Aradului, Arad, 2013 (studiu dat spre publicare).

ALTE CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE

PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE PE BAZA DE CONTRACT / GRANT

1. Membru în proiectul ştiinţific (grantul) internaţional: Unirea bisericească a românilor din Transilvania  (1698 – 1761) – grant finanţat de Fundaţia „Pro Oriente” – Viena,  pentru perioada 2001 – 2007, 2010 – 2012); prima întâlnire: Viena, iulie 2001, a doua întâlnire: Alba-Iulia, iulie 2003, a treia întâlnire: Alba-Iulia, iulie 2005, a patra întâlnire: Viena, mai 2007). director de proiect: prof. univ. dr. Ernst Chr. Suttner, Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Viena (Austria). Lucrările prezentate de participanţii la acest proiect au fost publicate în „Annales Universitatis Apulensis Series Historica” în anii 2002 şi 2005.

2. Membru în proiectul ştiinţific (grantul) internaţional: Die eine Kirche und das Problem der Doppelierarchie, grant finanţat de Institutul pentru Bisericile Răsăritene din Würzburg pentru anul 2004); director de proiect: prof. univ. dr. Jakob Speigl, Würzburg (Germania). Lucrările prezentate de participanţii la acest proiect au fost publicate în revista „Ostkirchliche Studien”, Augustinus Verlag, Würzburg, în anii 2001-2004.

3. Membru în proiectul ştiinţific (grantul) naţional: Satul românesc transilvănean între ortodoxie şi catolicism” (COD CNCSIS 394)  – grant finanţat de CNCSIS (Consiliul Naţional pentru Cercetare Știinţifică din Învăţământul Superior) pentru perioada 2004-2006; director de proiect: conf. univ. dr. Ovidiu Ghita, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca.

4. Membru în proiectul ştiinţific (grantul) naţional: Căsătoriile mixte în Transilvania (a doua jumătate a sec. XVIII –  prima jumătate a sec. XX). Elemente de demografie istorică şi identitate confesională  (COD CNCSIS 242)  – grant finanţat de CNCSIS pentru anul 2005; director de proiect: lect. univ. dr. Corneliu Pădurean, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Grantul a fost apreciat cu 94,67 puncte. Valoarea totală a grantului: 141.000.000 lei

5. Director al proiectului ştiinţific (grantul) naţional: Politică bisericească de stat şi identitate confesională în comitatul Bihor în baza rapoartelor aulice vieneze de la mijlocul sec. al XVIII-lea (cod CNCSIS 639)  – grant finanţat de CNCSIS pentru anii 2006-2007. Grantul a fost apreciat cu 93 puncte. Valoarea totală a grantului: 11.400 lei RON.

CONFERINŢE SUSŢINUTE LA UNIVERSITĂŢI DE PRESTIGIU

ŞI LA SIMPOZIOANE DIN STRĂINĂTATE

VIENA, 21 noiembrie – 20 decembrie 2001: Susţinerea a două conferinţe la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Viena (Austria) în cadrul Seminarului: Interpretation von Dokumenten zum Thema: Orthodoxie und Ökumene / Interpretare de documente privitoare la tema: Ortodoxie şi Ecumenism, cu subiectele: 1) Die Rumänische Orthodoxe Kirche und die ökumenische Bewegung in der Periode 1918-1948; 2) Die Rumänische Orthodoxe Kirche und die ökumenische Bewegung nach 1948

Würzburg , 13 – 14 februarie 2004: Susţinerea unei conferinţe la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Würzburg (Germania) în cadrul Colocviului internaţional: Eine Stadt – ein Bischof ?   Eine Nation – eine Kirche? Zur Problematik des kanonischen Territoriums / Un oraş – un episcop? O naţiune – o Biserică? Problematica teritoriului canonic, cu tema:  Die orthodoxen lokalen Kirchen und die Problematik des kanonisches Territorium (Bisericile ortodoxe locale şi problematica teritoriului canonic)

Budapesta, 24 aprilie 2004: Susţinerea unei conferinţe în cadrul manifestărilor ecumenice: Serbările Ortodoxiei, organizate cu sprijinul Cosiliului Ecumenic al Bisericilor din Ungaria şi al Episcopiei Ortodoxe Române din Gyula (Ungaria) cu tema:  Întâlniri ecleziale ale tradiţiilor creştine apusene şi răsăritene în Moldova secolelor XV-XVI  – expresii ale deschiderii Ortodoxiei româneşti spre dialogul cu celelalte Biserici

Berlin, 25 – 30  iulie 2005: Susţinerea unei conferinţe la Universitatea … din Berlin, în cadrul celui de-al VII-lea Congres mondial al Consiliului Internaţional de Studii Central – şi Est Europene,  la secţiunea: Religion and philosophy. Christian churches in Uniting Europe. The significance of ecumenical dialogues to european integration / Religie şi Filosofie: Bisericile creştine în Europa unită. Semnificaţia dialogului ecumenic la integrarea europeană cu tema: Romanian Orthodox theologians as pioneers pf the ecumenical dialogue between East and West. The relevance and topicality of their position in Uniting Europe (Teologi ortodocşi români pionieri ai dialogului ecumenic dintre Răsărit şi Apus. Relevanţa şi actualitatea poziţiei lor în Europa unită).

MÜNCHEN; 10-14 iunie 2013: Susţinerea a două conferințe/cursuri la Institutul de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ludovic Maximilian” din München: 1) Die Haltung der protestantischen Stände und der rumänischen orthodoxen Gläubigen aus Siebenbürgen bezüglich der Kirchenunion mit Rom am Ende des 17. Jahrhunderts. Die Enquete der Siebenbürgener Behörden in den Jahren 1698/99; 2) Die Instruktion des Patriarchen Dositheos von Jerusalem für den Metropoliten Atanasie Anghel aus Siebenbürgen (22 Januar 1698): Die Bewahrung der konfessionellen Identität durch Treue gegenüber dem liturgischem Kultus und dem Glaubensbekenntniss am Ende des 17. Jarhundert .

WÜRZBURG, 24 octombrie 2013: Susținerea unei conferințe la simpozionul internațional: Die orthodoxe Kirche in der Habsburgermonarchie
im 18. und 19. Jahrhundert,organizat de Ostkirchliches Institut din Würzburg cu tema: Die Ministerkonferenzen des Wiener Hofes bezüglich der Orthodoxen 
in Siebenbürgen in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

MEMBRU ÎN COMISII ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Membru în Comisia Naţională de Istorie Ecleziastică Comparată

Membru în Grupul de Dialog Teologic dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (secţiunea „Tineri teologi”), în perioada 1998-2004;

Membru în Grupul de Dialog Teologic Catolic – Ortodox „Sankt Irinäus”: 1-4 noiembrie 2012, comunitatea monastica Bose, Italia; 13-17 noiembrie 2013, Tesalonic, Grecia;

Membru înGrupul internaţional de cercetare ştiinţifică a proiectului: Unirea bisericească a românilor din Transilvania  (1698 – 1761) – coordonat de fundaţia „Pro Oriente” – Viena,  pentru perioada 2001 – 2007, 2010 – 2012);

MEMBRU ÎN CENTRE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Membru al Centrului de Studii Teologice – Istorice şi de Prognoză Pastoral – Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (Centrul de Cercetare a fost recunoscut de Consiliul Naţional al Cercetării Știinţifice din Învăţământul Superior – CNCSIS, în 11.05.2004) în perioada 2004-2006.

Membru în comitete redacţionale ale unor reviste şi publicaţii teologice

secretar de redacţie la revista trimestrială Teologia (1997-2004) a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad; periodicul săptămânal Calea Mântuirii (2000-2004) al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

redactor corespondent la revista Studii Teologice a Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România (2005-2006)

PREMII INTERNAŢIONALE PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Înmânarea premiului special „Episcop Dr. Stephan Laszlo” pentru teza de doctorat: „Politica confesională a Curţii dinViena în Transilvania în anii 1744-1761”. Festivitatea de premiere s-a desfăşurat în cadrul simpozionului „A fi creştin în spaţiul dunărean. Extinderea Uniunii Europene spre Răsărit. Şanse, riscuri, speranţe”, Eisenstadt (Austria), 29-30 octombrie 1998.

TRADUCERI

Cărţi:

Ernst Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg, Verlag „Der christliche Osten“, Gmbh, 1996 (Relaţia alternantă dintre Bisericile Răsăritului şi Apusului de-a lungul istoriei bisericeşti), Editura Ars Longa, Iaşi 1998, 158 pp. cu o Prefaţă de I.P.S.Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.

Lucrări ştiinţifice:

15 studii traduse din limba germană

RECENZII

Istoriile sfintelor monastiri Cernica şi Căldăruşani de smeritul monah Casian Cernicanul, Bucureşti, 1988, în Mitropolia Ardealului, nr. 2/1989, pp. 137-138.

Gherasim Cristea, Un paşoptist de seamă. Preotul Radu Şapcă, Râmnic, 1988, în  Mitropolia Ardealului, nr. 4/1989, pp.124-125.

Gh. I. Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român, în Mitropolia Ardealului, nr. 1/1990, pp. 115-117.

Ernst Chr. Suttner, Die Ostkirchen. Ihre Tradition, der Verlust unserer Einheit mit ihnen und die Suche nach Wiedererlangung der Communio, Viena, 1996, 65 pp., în Teologia, an I, nr. 2/1997, pp. 158-161.

Bartolomeu I Patriarhul ecumenic de Constantinopol. Biserica şi problemele lumii de azi. Vocaţia universală a Ortodoxiei, Editura Trinitas, Iaşi, 1997, 237 pp., în Teologia, an I, nr. 2/1997, pp. 162-165.

Ernst Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhaltnis zwischen der Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Editura Der kirchliche Osten, Wurzburg, 1996, 130 pp., în Teologia, an I, nr. 3-4/1997, pp. 152-154.

Olivier Clement, Adevăr şi libertate. Ortodoxia în contemporaneitate. Convorbiri cu patriarhul ecumenic Bartolomeu I, Edit. Deisis, Sibiu, 1997, 239 pp., în Teologia, an I, nr. 3-4/1997, pp. 155-157.

Olivier Clement, Taize, un sens al vieţii, Editura Anastasia, 1998, 91 pp., în Teologia, an II,  nr. 1-2/1998, pp. 150-152.

Ioan Marin Mălinaş, Bizanţ, Roma, Viena şi fenomenul uniatist, Editura Mihai Eminescu, Oradea, Viena, 1997, în Altarul Banatului, nr. 7-9/1998, ISSN 1220-8388, pp.

Versöhnung – Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens. Dokumente der zweiten europäischen ökumenischen Versammlung in Graz, Edit. Styriy, Graz Wien Köln, 1998, 360 p., în „Teologia“, An II (1998), nr.3-4, p. 189-190.

Andreas Müller, Humanistisch geprägte Reformation an der grenze von östlichem und westlichem Christentum. Valentin Wagners griechischer Katechismus von 1550, Mandelbachtal – Cambridge, 2000, 385 pp., în Teologia, an IV, nr. 3/2000, pp. 170-173.

Mutter, Nonne, Diakonin. Frauenbilder im Recht der Ostkirchen; Kanon XVI, Verlag Kovar, Munnchen, 2000, în Teologia, an V, nr. 2/2001, pp. 173-175.

Cesare Alzati, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc. Ediţie îngrijită, traducere şi bibliografie de Şerban Turcuş. Postfaţă de Ioan Aurel Pop.Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română Cluj-Napoca, 1998, 235 pp., în Arca, nr. 4, 5, 6/2000, pp. 185-189.

Arhivele Securităţii, Editura Pro Historia, Bucureşti, 2002, 295 pp., în Teologia, an VII, nr. 3-4/2003, pp. 224-227.

Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000,vol. III, Tom I-II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, 820 pp.; 464 pp., în Studii Teologice,  nr. 4/2008, pp.330-332.

ARTICOLE

50 de articole –  în reviste, îndrumătoare bisericeşti şi publicaţii bisericeşti şi laice

PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO/ TV

Participări la TV Trinitas (Convorbirile Trinitas, Pagini de istorie, Biserica azi, Viaţa parohiilor, Interviuri la rubrica Ştiri); Radio Trinitas (Dialogurile Trinitas, Istoria Bisericii – emisiune săptămânală: 2009-2010, Interviuri la rubrica Ştiri), TVR 1 (Universul Credinţei, Semne),  TVR Info, B1 TV, Realitatea TV; TVRM.

 

Pr. Prof. Dr. Vasile Raduca

Numele: Pr. Prof. Dr. Vasile Raduca

Funcția: Director Departament

Departament: Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră

 

LISTĂ PUBLICAȚII

Cărţi:

 1. Allotriosis-La chute et la réstauration de l’homme selon St.Grégoire de  Nysse, Publication partielle de these présentée a la Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg, Suisse pour obtenir le grade de Docteur, Imprimerie Saint Paul, Fribourg, 1985.
 2. Antropologia Sfintului Grigore de  Nyssa , Ed.Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1996.
 3. Ghidul creştinului ortodox azi , Ed. Humanitas, 1998,cu mai multe reeditări ale textului revăzut şi cu adăugiri.Ultima ediţie substanțial adăugită, în 2008.
 4. Monahismul egiptean – de la anahoreţi la chinoviu , Ed. Nemira, Bucuresti, 2003
 5. Michel Quenot, Icoana-fereastră spre Absolut , prefaţă şi traducere din lb.franceză, Ed. Enciclopedică, 1993
 6. Vladimir Losky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit , Studiu introductiv şi traducere din lb.franceză, Ed.Anastasia.Bucureşti l993; ediţia a doua revizuită şi îmbunătăţită, Ed. Bonifaciu, 1998;Ed.Humanitas,2010
 7. Paul Evdokimov, Femeia şi mîntuirea lumii , traducere din lb.franceză (in colaborare), Ed. Christiana, 1993.
 8. Sf. Dionisie Pseudo-Areopagitul, Epistole , traducere din lb.greacă, Ed.All 1994.
 9. Paul Evdokimov, Prezenţa Duhului Sfîint în tradiţia Bisericii Ortodoxe , traducere din lb.franceză cu studiu introductiv, Ed. Anastasia, 1995, ediţia a doua în 2004.
 10. Paul Evdokimov, Cunoaşterea lui Dumnezeu , traducera din lb.franceză şi prefaţă, Ed. Christiana, 1995
 11. Christoph Schoenborn, Icoana lui Hristos , traducere din lb.germană şi prefaţă, Ed. Anastasia, 1996; Editura Humanitas,2011.
 12. Sf.Ambrozie, Episcopul Mediolanului, Despre Duhul Sfint , traducere din lb.latină, studiu introductiv şi note, Ed. Anastasia, 1997.
 13. Michel Quenot, Inviere şi icoană , traducere din lb.franceză şi prefaţă, Ed. Christiana, 1999.
 14. Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfânt , traducere din lb. latină cu studiu introductiv şi note, Ed.Sophia, 2001.
 15. Georgios Mantzarides, Globalizare şi mondializare , traducere din lb. neogreca, editura Bizantina, Bucuresti

Studii şi articole:

 1. Eutanasia, in “Vestitorul Ortodoxiei” nr. 342/2004
 2. Avortul, in “Vestitorul Ortodoxiei” nr. 336/2004
 3. Planificare familiala si controlul nasterilor, in Anuarul FTOB, 2004
 4. Transplantul de organe, in “Ortodoxia”  nr. 4/2004
 5. The Mission of the Ortodox Church Today- Challenges, Dilemmas and Suggestions, în  “Actele celui de-al V-lea congres al Şcolilor de Teologie Ortodoxă”, Belgrad, octombrie, 2001
 6. Invatamintul romanesc si prostitutia, in “Morala, factor de stabilitate sociala”, Ed. M.I., 2002, 161-171
 7. Νεαγοε Μπασαραμπ,ησυχαστης της ρουμανικης αναγενησης (Neagoe Basarab, un isihast al Renasterii romanesti) in “Anuarul” Facultatii de Teologie al Universitatii din Tesalonic, 2003
 8. Actualitatea gindirii Sf. Grigore de Nyssa, in “Anuarul FTOB, 2003, pp. 175-8
 9. Paternitatea duhovniceasca-slujire si autoritate in comunitatea pahomiana, in “Anuarul” FTOB, 2002, pp. 183-199
 10. Caractere diverse şi dificultăţi familiale în ,,Teologie ortodoxă în destin românesc « ,în Omagiu Părintelui Profesor Ilie Moldovan la 80 de ani,Editura Andreiana,Sibiu,2008.
 11. Rigas Velestinlis, un precursor al Drepturilor omului in spatiul romanesc al secolului al XVIII-lea, in “Glasul Bisericii”
 12. De la Hristos ( Doctorul suferind ) la preotul sau, intre suferinzi si doctori, in “Almanahul “ FTPB, 2001, 375-357
 13. Familia si Imparatia lui Dumnezeu dupa Sfinta Scriptură,in “Teologie si viata” nr. 1-7, 2001 pp. 81-94
 14. Credinta deista si credinta mântuitoare, in “ Studii teologice”, nr. 3-4, 2001, pp. 16-24
 15. De la drepturile Omului, la drepturile religioase, in “Studii teologice” nr. 1-2, 2000, pp. 59-72
 16. Christianity in Romania, in “ The steps closer to Romania”, The Romanian cultural foundation publishing house, Bucharest, 1999, p.80-92
 17. Element of contacts between Thessaloniki and the Romanian land, conferinta tinuta la Universitatea din Tesalonic, publicata in “Documentele” congresului tinut in Tesalonic intre 21-25 mai/1997 cu ocazia festivitatilor legate de declararea Tesalonicului drept “Capitala” culturala a anului 1997 ;,,Διεθνες Επιστιμονικο Συνεδριο Θεολογικης Σχολης Αρηστοτελιου Πανεπιστημιου Θεσσαλονικης, Η Θεσσαλονικη ως κεντρο Ορθοδοασσδοξου Θεολογιας Προοπτικες στη σημερινη Ευρωπη,Πρακτικα Συνεδριου,Θεσσαλονικη,2000,p.241-252
 18. Actul catehetic: cateheza si actiunile catehetice,in “Studii teologice” nr. 3-4, 1997, pp. 153-177
 19. Bioetica, familia si morala crestina, in “Studii teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118
 20. Profesrul si ora de religie, in Almanahul bisericesc”, 1995, pp 21-28
 21. Rolul formativ al religiei, in “Studii teologice” nr.1-3, 1994,pp. 81-97
 22. Familia-factor de educatie morala, in “Ortodoxia”, 3-4/p. 79-91
 23. Parohia spatiu misionar, in “Ortodoxia”, 3-4/1996, p. 86-89
 24. Sfinta Scriptura în cultul Bisericii, in “Glasul Bisericii”, 3-4/1992
 25. Căsătoria – Taina a comuniunii si a desavirsirii persoanei, in “Studii teologice” 3-4/1992
 26. Taina căsătoriei, în “Indrumatorul pastoral “al Episcopiei Buzaului, 1992
 27. Taina mărturisirii, în “Indumatorul pastoral al Episcopiei Buzaului, 1992
 28. Teodicee si cosmologie la Sf. Grigore de Nyssa, in “Studii teologice”, 1-2; 1992, pp. 62-93.
 29. Rugăciunea catre Dumnezeu-Tatal, Creatorul si Pronietorul, in “Indrumatorul bisericesc, 6 , 1989, pp.49-58
 30. Duhul Sfânt si lucrarea lui in Biserica, in “Indrumatorul bisericesc”,1989, pp. 66-75
 31. Duhul Sfint si lucrarea lui in Creatie, in “Indrumatorul bisericesc” nr. 5, 1988, 36-45
 32. Grija Bisericii faţă de mediul ambiant, in “Studii teologice”, nr. 3/1990, 105-119
 33. Pacea si integriatatea Creatiei ( conferinta tinuta la consfatuirea ecumenica de la Sofia, oraganizata de Cons.mondial al bisericilor ), in “Mitropolia Moldovei si Sucevei “ nr. 1, 1989, pp. 23-31
 34. Taina Sfăntului Maslu in viata Bisericii, în “Biserica Ortodoxa Romina”, nr. 7-80; 1989, pp.175-189
 35. Vetre mănăstiresti de odinioara – pustiul Kellia din Egipt, in “ Glasul Bisericii”, nr. 1, 1989, pp. 96-102
 36. Cultul sfintilor in Biserica Ortodoxa , in Almanahul Arhiepiscopiei romane de la Paris, 1987
 37. Iubirea – cea mai mare porunca, in Mitropolia Moldovei si a Sucevei nr. 6 1987 pp.94-100
 38. Perspective ortodoxe asupra Creatiei, în “ B.O.R.” nr. 1-2 , 1988, pp 80-88
 39. Sfintul Grigore de Nyssa, Despre numele divine, trad. lb.elina, in “ Glasul Bisericii”, nr. 11-12, 1980 pp. 690-710
 40. Fer. Augustin, Despre buna intelegere intre frati. Tratatul despre patima Domnului, trad.din limba latina, in “Glasul Bisericii” nr. 2, 1986, pp. 42-57
 41. Fer. Augustin, Oratio in noaptea de Pasti, trad. din lb. latina in “Glasul Bisericii” nr. 2 , 1987, pp. 50-59
 42. Biserica si problemele vremii, in “ Glasul Bisericii” nr.1, 1986
 43. Ortodoxia in Canada, in “Glasul Bisericii”, nr. 7-8, 1985
 44. Voinţa si libertatea in conceptia lui  Matin Luther, in “Studii teologice” nr. 3-4, 1984
 45. Sf. Grigore de Nyssa, Catre cei indoliati, trad.din lb.elina , in “Glasul Bisericii, nr.3-4, 1984
 46. Vointa si libertatea in gindirea Sf. Grigore de Nyssa, in “Studii teologice” nr. 1-2 , 1983,
 47. Pronia si libertatea persoanei in gindirea lui Origen, in “Studii teologice” nr. 5-6, 1982, pp. 370-383
 48. Planificarea familiară, controlul naşterilor şi contracepţia, în „Ortodoxia” 1-2, 2006
 49. 4Misiunea Bisericii Ortodoxe azi – provocări, dileme şi sugestii, in „Ortodoxia” 1-2, 2005, p. 11-21
 50. Asceza” păgână şi asceza în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi, in Anuarul FTOUB, 2005
 51. Teologia pastorală şi misiunea Bisericii, Studii Teologice, nr. 3, 2005
 52. Preoţie, misiune şi învăţământ teologic în gândirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Studii Teologice, nr. 4, 2006
 53. Semnificaţia morală a „timpului” în gândirea Fericitului Augustin, în ,,Timp şi Spaţiu,o abordare din perspectiva Ştiinţelor umaniste”,Ed.Universităţii din Bucureşti,2006.
 54. Bioetica,din perspective Teologiei Ortodoxe,în,,Educaţia în Bioetică şi Drepturile Omului în Romania,”Comisia Naţională a Romaniei pentru UNESCO,Bucureşti,2006,pp.295-303.
 55. Planningul familial şi contracepţia, în ,,Anuarul „FTOB,2006
 56. Sfîntul Ioan Hrisostom şi semnificaţia morală a Omiliilor la Statui,în ,,Anuarul FTOB,2007.
 57. Clonarea reproductivă şi clonarea terapeutică,în ,, Ortodoxia”,nr.2,2008.
 58. Fericirea ca exigenţă morală,în ,,Actele simpozionuluide la Durău, Ed.Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,2007.
 59. Studentul teolog, intre ştiinţă şi credinţă,în curs de publicare.
 60. Plantele modificate genetic,şansă sau risc pentru viaţa umană?,în curs de publicare.
 61. 62. Cei care au indrăznit să biruiască lumea,in ,,Lumina de Duminica”,22,iunie,2008,p.5

63. Minunea de la marginea Gadarei,in ,,Lumina de Duminica”,20 iulie,2008,p5.

64. Este Biserica impotriva transplantului ?in ,,Ziarul Lumina”,21 martie,2008,p.4.

65. Acordul prezumat,drumnul spre omucidere,in ,,Ziarul Lumina”,26 martie,2008,p.4.

66. Alături de Hristos,in mijlocul furtunii în ,,Ziarul Lumina de Duminica”,17,august,2008,p.5

67. Dumnezeu nu uita,dar iarta,in ,,Ziarul Lumina de Duminica”,31 august,2008,p.5

67. Pescuitul în ape limpezi,in ,,Ziarul Lumina de Duminica”,28,septembrie,2008,p.5.

68. Cine este aproapele nostru?,în ,,Ziarul Lumina de Duminica”,din 16,nov.2008,p.5

69. Procreerea umană medical asistată, în ,,Mărturie comună.Credinţă şi ştiinţă în dialog”,Revista Centrului de Cecetări Interdisciplinare religie şi Ştiinţă,,Sfîntul Maxim Mărturisitorul”anul IV,1(3),2008,14 p.şi în ,,Ortodoxia “nr.1 ;2009

70. Gîrbovi în trup,gîrbovi în suflet,în,,Ziarul Lumina de Duminică”,7-12-1008,p.5.

71.) Enciclica Humanae vitae şi metodele artificiale de reglementare a naşterilor,în Actele       Simpozionului Internaţional cu titlul,,Humanae Vitae tra Attualita e Provocatione.Una Ripost Moderna ad un Problema Multiseculare,27-28 mai,2008,în ,,Humanae vitae între actualitate şi provocare”Editura ARCB,Bucureşti,2009,p.259-271.

72.Necredinţa,cauză a violenţei familiale,conf.ţinută la Simpozionul  cu titlul ,,Violenţa în      familie şi consecinţele ei sociale“,organizat de Patriarhia Româană şi Secretariatul pentru Protecţia Copilului”,Bucureşti,11-12 dec.2008.

73.Creştinismul şi Drepturile Omului, conferinţă ţinută la simpozionul internaţional ,,Demnitate şi Justiţie pentru toţi”, Bucureşti, 13 dec. 2008; publicat în vol. ,,Biserica Ortodoxă și Drepturile omului, paradigme, fundamente, implicații”, ed. Nicolae Răzvan Stan, Ed.Universul Juridic,Buc.2010,p.193-209.

74.Stăruinţa în rugăciune face minuni,în ,,Ziarul Lumina de Duminică”,1-02-2009.

75.Monahismul în gîndirea Sfinţilor Trei Ierarhi, în ,,Anuarul,, Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 2008,pp.511-527.

76.Spre oraş- Cetatea lui Constantin şi Stanbulul,în ,,Lumina de Duminică,13 sept.2009,p.3

77.Virusul Papiloma şi educaţia religioasă din şcolile noastre,în ,,Ziarul Lumina,vineri  25 sept.2009.

78. Daruile Sfântului Duh,în ,,Ziarul Lumina de Duminică”, 6-12-2009

79.Prietenie şi Doctrină în epistolele Sfântului Vasile cel Mare de dinainte de epiacopat,în ,,Almanahul” Episcopiei Ialomiţei şi Călăraşului,2009

80.Catedrala Mântuirii Neamului,o prioritate spirituală pentru România, în,,Lumina de de Duminică”,7 03-2010,p.10.

81.Organismele Modificate genetic şi sănătatea omului,conferinţă susţinută la        simpozionul,,Credinţă şi ştiinţă în dialog „ orgtanizat de Universitate ,,Valahia”din Târgovişte,oct.2009.

82.Exigenţele educaţiei creştine a tinerilor,în,,Cultură şi Religie.Statutul religiei şi instrucţia şcolară”,Ed.Universităţii din Bucureşti,2009.

83.Treptele ascezei și ale vieții monahale în gândirea Sfântului Vasile cel Mare după cea de-a doua Epistolă către Sfântul Grigore de Nazianz,în ,, Anuarul Facultăţiide Teologie Ortodoxă”a Univ.din Bucureşti;conferinţă prezentată la simpozionul internaţional organizat de Universitatea din Baia Mare în anul comemorativ,,Vasile cel Mare”,oct.,2009.,p.75-89.

In 2009 am participat la Sankt Petersburg la un congres de Teologie privind învăţământul teologic,organizat de Patriarhia Moscovei în perioada 9-11 oct.2009.

84.Invierea Domnului,serbare,nu comemorare, în ,,Lumina de Duminică”nr.13; din 4- 04-2010,p.3.

85.Asceză şi paternitate duhovnicească în corespondenţa Sfântului Vasile cel Mare,în ,,Studii teologice”, 2010.

86..Plantele modificate genetic și sănătatea omului,în ,,Anuarul FTOUB,2010

88.Semn și simbol în gândirea lui Dionisie Pseudo-Areopagitul,conferință ținută la    Simpozionul cu tema ,,Dionisie Areopagitul”ținut la Tismana între 7-10 nov.2010 (lucrare în curs de publicare).

89.Familia creştină şi riscul secularizării,în,,Lumina de duminică,6, febr.20011,p.8-9.

90.)Familia creştină,model de unitate creștină,în,,Bucuria nunții binecuvântate” Editura,,Cuvântul Vieții” Mitropoliei Munteniei și Dobrogei,București,2011,pp130-138.

91.) Invierea Domnului – Biruință smerită, în ,,Lumina de Duminică,24,aprilie,2011,p.3

92.) Familia lui Dumnezeu între familiile lumii,  conferință prezentată la  Simpozionul internațional organizat la București de Asociaía ,,San Egidio” și Patriarhia Română între 24 și 27 mai 2011 (conferința este în curs de publicare).

93.) Formele de manifestare și receptare a sacrului în spațiul social ,conferință prezentată la simpozionul național ,, Spațiu sacru și spațiu profan” ,de la M-rea Caraiman,Bușteni, ținut între 29 sept-2 ot.2011.Lucrarea se va publica în Actele simpozionului.

94.) Familia creștină într-o lume secularizată, conferință prezentată la  simpozionul internațional cu tema ,,Familia creștină o binecuvântare pentru Biserică și societate” organizat de patriarhia Română la București în zilele  1-4-2011-.2011;publicat în ,,Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București”,2011,p.109-122 .

95.) Grija față de copii în documentele O.N.U.și neglijența de la noi , în ,,Ziarul lumina de duminică”,2- 11-2011.

96.) Mediul înconjurător  și ecologia stărilor sufletești,conferință  prezentată la simpozionul  cu tema,,Știința și credința în sprijinul protejării mediului” din cadrul Universității ,,Valahia” din Târgoviște,care a avut loc între24-25 nov.2012.Conferința se va publica în Actele simpozionului.

97.) Suferința și grija față de semeni, în ,,Lumina de duminică”, din 8-01-2012, p.2.

La facultate am continuat activitatea de profesor,cu responsabilitățile care au decurs din această calitate.Pe lângă activitatea desfășurată la Facultatea de Teologie, activez în Comisia de Bioetică a Patriarhiei Române (ca secretar al acestei comisii), în Comisia Patristică, în Comisia de Bioetică a UNESCO, Filiala România și,cu începere din anul acesta, sunt membru al Comisiei Interortodoxe de Bioetică In calitate de profesor de Teologie,am mai participat la o serie de conferințe,în țară și în străinătate,dintre care unele au fost menționate mai sus.Sunt membru în Comisia Interortodoxă de Bioetică  Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol.

98. Familia creștină într-un mediu secularizat,în,,Ortodoxia” nr.1;2012,p.13-32.

99.) The Ethics of Human Procreation,(40 de pagini),documentar trimis în Grecia pentru Comisia internațională de bioetică a Patriarhiei Ecumenice al c[rei membru sunt.

100.) Boala și vindecarea  ei în Hristos, conferință prezentată la Simpozionul internațional de Teologie ,,Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor”,ținut la Bucureșt în 15-16 mai ,2012;lucrare publicată în ,,Taina Sfântului Maslu și Ingrijirea bolnavilor”,Editura ;București,2012,pp.161-177.

101.) Ortodoxie și misiune în ,,Răspunsul împotriva catehismului calvinesc”,conferință prezentată la Colocviul internațional,,Cartea și tiparul în misiunea Bisericii și cultura românească.Tetraevanghelul lui Macarie-500 de ani de la tipărire”,Târgoviște,29-30 mai 2012.Lucrarea se va publica în Actele Colocviului.

102.) Puterea faptului minunat,în ,,Dilema veche”,anul IX,nr463,din 27 decembrie,2012,p.8.

103.) Sărbătorile Epifaniei, în ,,Ziarul Lumina” din 10 ianuarie,2013,p.2.

104.) Sfântul Apostol Toma și a zecea Fericire ,în ,,Lumina de Duminică” ,anul ,IX,nr.19(389),din 12 mai, 2013,pag.8.

105.) Inceputurile Bioeticii  și Morala creștină,în ,,Misiune,spiritualitate,cultură”,Simpozion internațional  cu titlul ,,Biserica și societatea în contemporaneitate: provocări,tendințe și perspective”,Valahia University Press,Târgoviște,2013,pp.267-284.

106. Rolul Sfinților Metodiu și Chiril în creștinarea slavilor,conferință prezentată la simpozionul internațional intitulat ,,A 1150-a aniversare a Sfinților Chiril și Metodie.Contribuția lui Chiril și Metodie la dezvoltarea culturii europene”                                            organizat de Facultatea de limbi străine a Universității din București ,în zilele de 14-16 iunie,2013 (lucrare în curs de apariție).

107.)  Asceza creștină și modelul de asceză și viață morală propuse de Sf.Vasile cel Mare, în ,,Sf.Vasile cel Mare, Scrieri morale și ascetice”,PSB seria nouă,vol.5;Ed.Basilica,București,2013,pp.7-77.

108.) Parabola celor doi fii care și-au redescoperit tatăl, în, ,,Lumina de Dumninică” din 16 fer.2014,pp3-4.

109.) Trupul și grija față de el, în ,,Lumina de Duminică”,din 6 aprili,2014,pp.1-3.

110.) Lucian Blaga și gândirea mistică, în ,,VOCATIE, SLUJIRE, JERTFELNICIE, Cinstire și recunoștință Părintelui prof. dr. Nicolae D. Necula la vârsta de 70 de ani ”, ED. Basilica, București, 2014, pp.385-401.

 

Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu

Numele: Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu

Funcția: Cadru Didactic

Departament: Teologie Istorică, Biblică şi Filologie

 

 

CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume/Prenume Pătuleanu Constantin
Adresă Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, str. Sfânta Ecaterina, nr. 2, București, Sector 4.
E-mail(uri) constantinpatuleanu@gmail.com; cpatuleanu@yahoo.de
Data naşterii 04.03.1962
Experienţa profesională
Perioada    2011 – 2014
Funcţia sau postul ocupat CONSILIER PATRIARHAL, ÎN CADRUL SECTORULUI TEOLOGIC-EDUCAŢIONAL AL ADMINISTRAŢIEI PATRIARHALE
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor de învaţământ teologic preuniversitar şi universitar şi învăţământ religios

2014-2015 Expert formator în cadrul proiectului Alege şcoala!

Training (formare de formatori)

Numele şi adresa angajatorului Patriarhia Română – Administraţia Patriarhală

Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, 040163, Bucureşti, sector 4, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Participări în comisii

Perioada

Management

2000-prezent: Membru în comisia de dialog a Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Evanghelică din Germania

2002- prezent Membru în Colegiul de redacție a revistei Mitropolia Olteniei

2013-2014 Coordonator – Colecția Cursuri, Manuale și Tratate de Teologie Ortodoxă, Editura Basilica.

                                   Perioada   2013 –prezent Profesor universitar Universitatea din București

Patrologie și literatură patristică – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul”

2007 – 2012

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului de Istoria Bisericească Universală, evaluarea cunoştinţelor studenţilor, îndrumător și coordonator de lucrări de licență, lucrări de dizertație și teze de doctorat
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Didactică
Perioada 2004 – 2007
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului de Istoria Bisericească Universală, evaluarea cunoştinţelor studenţilor, îndrumător și coordonator de lucrări de licență, lucrări de dizertație
                                   Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Didactică
Perioada 1996 – 2004
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului de Istoria Bisericească Universală, evaluarea cunoştinţelor studenţilor
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Didactică
Perioada 1992 – 1996
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului de Istoria Bisericească Universală, evaluarea cunoştinţelor studenţilor
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Didactică
Perioada 2001 – 2005 Paroh la Parohia Mihai Bravu București
Funcţia sau postul ocupat 2005-prezent Preot paroh la Parohia Udricani
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor pastorale, misionare, educaţionale, culturale, sociale şi administrative ale parohiei
Numele şi adresa angajatorului Arhiepiscopia Bucureştilor, Intrarea Miron Cristea, nr. 9, sector 4, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Management
Perioada 2004 – 2011
Funcţia sau postul ocupat Şef de catedră
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor corpului didactic al Catedrei de Istorie
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Management
Perioada 2000 – 2004
Funcţia sau postul ocupat Prodecan
Activităţi şi responsabilităţi principale Relaţia conducerii facultăţii cu studenţii
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Management
Educaţie şi formare
Perioada 27 aprilie 1999
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Doctor în Teologie cu teza Die Begegnung zwischen der rumänischen Orthodoxie mit dem Protestantismus im 16.-20. Jahrhundert unter besonderer Berüksichtigung des bilateralen theologischen Dialogs zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (1979-1998), sub îndrumarea Prof. dr. Hermann Goltz şi a pr. prof. dr. Viorel Ioniţă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Teologie Evanghelică, Universitatea Martin Luther din Halle, Germania
Perioada 1995-1998
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cursuri de doctorat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Teologie Evanghelică, Universitatea Martin Luther din Halle, Germania
Perioada 1990-1994
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cursuri de doctorat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti
Perioada 1985-1989
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Studii de licenţă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti
Perioada 1977-1984
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Studii liceale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul de Ştiinţe Naturale din Vînju-Mare, jud. Mehedinţi (1977 – 1979)

Seminariile Teologice Ortodoxe din Craiova şi Caransebeş (1979 – 1984)

Specializare
Denumire stagiu Contract de cercetare în cadrul programului Fritz-Tyssen Stipendien
Numele instituţiei organizatoare Arhiva Franckeschen Stiftungen din Halle, Germania

Noiembrie 2001-februarie 2002

Perioada Noiembrie 2004-februarie 2005
Denumire stagiu Contract de cercetare
Numele instituţiei organizatoare Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Lucrări publicate
1.       Die Begegnung zwischen der rumänischen Orthodoxie mit dem Protestantismus im 16.-20. Jahrhundert unter besonderer Berüksichtigung des bilateralen theologischen Dialogs zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (1979-1998), Editura Kovac, Hamburg, 2000, 472p.
2.       Teologia Ecumenică. Istoria şi evaluarea dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, cu publicarea comunicatelor finale, Editura Mitropliei Olteniei, Craiova, 2003, 260p.
3.       Documente istorice. Pietismul şi relaţiile cu Ţările Române, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2003, 252p.
4.       Viorel Ioniţă, Constantin Pătuleanu, Constantin Brâncoveanu şi relaţiile sale cu Europa veacului al XVIII-lea, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 188p.
5.       Mişcarea hernnhutiană şi legăturile cu Ţările Române. Documente istorice inedite II, Editura Universitaria, Craiova, 2007, 212p.
6.       Istoria ecumenismului. Curs pentru studenţi, Editura Universitaria, Craiova, 2006.

7.       Sfinții Părinți Despre Educație, în colecția: Sfinții Părinți pe înțelesul tuturor, Editura Cuvântul Vieții, București 2015, 171p.

Studii și articole publicate în volume colective (coautor)
  1.    Mitropolitul Nestor Vornicescu şi Mişcarea ecumenică, volum omagial, Editura Mitropoliei Olteniei, 2007.
  2.    Pervertirea chipului lui Dumnezeu sau apocaplipsa înainte de vreme, în volumul omagial Groapa de Gunoi, Editura Galeria posibilă, Bucureşti, 2007.
  3.    Sensul vieţii – Viaţa în Hristos, în: Cum să trăim mai mult şi mai bine, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.
  4.    Relaţiile cu Biserica Luterană, în vol. Autocefalie și Comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă, în perioada 1885-2010, Editura Basilica, București, 2010.
  5.    Întruniri panortodoxe în secolul al XX-lea, în vol: Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea, Editura Basilica, București, 2011.
  6.    Argument pentru cercetări arheologice la Biserica Sfântul Nicolae Udricani din București, în: Arheologia Credinței. Cercetări arheologice la biserici bucureștene – Biserica “Sf. Nicolae-Udricani”, vol. II, Editura Semne, București, 2011.

7.    Die historische Entwicklung der Kirchenvielfalt, în: Die Kirche – ihre Verantwortung und ihre Einheit, Beiheft zur Ökumenische Rundschau 75, Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 2005, p. 209-226.

  8.    Taina Botezului – taina lăuntricităţii, în vol. Familia în societatea contemporană, Editura Doxologia, Iaşi, 2011.

9.    Problematica actuală a viitorului Sfânt și Mare Sinod, în: Autocefalia Bisericii și mărturisirea credinței, Editura Doxologia, Iași 2011, p. 526-534.

10.       Istoria filantropiei, în: Activitatea social filantropică și medicală din Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi, Editura Basilia, București, 2012, p.

11.       Drumul spre creștinism al familiei împăratului Constantin în lumina izvoarelor antice și istoriografia modernă, în: Cruce și Misiune. Sfinții împărați Constantin și Elena promotori și apărători ai Biserici, vol. II, Editura Basilica, Bucurfești 2013, p. 173-202.

12.       Ce fel de cunoaștere a lui Dumnezeu promovăm? în: Dialogul religiilor în Europa unită, coordonatori Iulia Badea-Guéritée și Alexandru Ojică, Editura Adenium, București 2015, p. 281-287.

13.       Actualitatea politicii religioase a Sfinților Împărați Constantin și Elena, în vol. Mehedinți, Istorie, Cultură și Spiritualitate, Editura Mitropolia Olteniei și Editura Diadahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2013, p. 44-48.

14.       Educația creștină în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, în vol. Misiune și Propovăduire, Editura Presa Universitară Clujeană, Editura Episcopiei Caransebeșului, 2015, p. 280-290.

15.       Constantin Brâncoveanu și relațiile sale cu Europa veacului al XVIII-lea din perspectiva reformei educaționale, în vol. Constantin Brâncoveanu și contribuția lui la sporirea patrimoniului cultural, educațional, spiritual și social-filantropic al Țării Românești în contextul european al veacului al XVIII-lea, Editura Basilica, București, 2014.

 

 

Studii publicate  
  1.  Sinodul de la Iaşi în istoriografia românnească şi străină, la aniversarea împlinirii a 350 de ani, în revista Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, nr. 2/1992, p. 112-134.
2.   Situaţia Patriarhiei Ecumenice de la Patriarhul Athenagoras până astăzi, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 44/1992, p. 34-47.
3.  Viaţa bisericească din Bucovina de la războiul de reîntregire până la ocuparea ei de către Imperiul rus (1918-1940), în revista Mitropolia Olteniei 45/1993, p. 125-140.
4.  Conciliul tridentin şi ecoul lui în Biserica Ortodoxă, în revista Mitropolia Olteniei, nr.  47/1995, p. 52-65.
5.   Conferinţa panortodoxă de la Constantinopol din 1923. Problema calendarului, în revista Mitropolia Olteniei, nr.  46/1994, p. 80-88.
6.  Viaţa şi personalitatea bizantinologului Alexandru Elian, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-6/1998, p. 170-181.
7.  Raportul dintre Biserică şi Stat în timpul patriarhului Fotie, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 4/1999, p. 3-19.
8.  Învăţământul teologic în primele trei secole, în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-12/2002.
9.   Şcoala catehetică din Alexandria, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 5/1998, p. 64-77.
10.  Personalitatea şi activitatea Patriarhului Justinian (1948-1977). Omul providenţial trimis de Dumnezeu Bisericii sale. La 50 de ani de la întronizare (1948 – iunie,1998), în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-6/1998.
11.  Dialogul teologic bilateral dintre Biserica Evanghelică din Germania (EKD) şi Biserica Ortodoxă Română (Goslar VIII), în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-12/1998, p. 145-153.
12.   Clerul ortodox şi responsabilitatea moral-politică a laicilor în societate, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-2/2001, p. 78-90.
13.  Schisma bulgară şi contribuţia românească la ridicarea ei, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 6/2000, p. 45-54.
14.  Contribuţia românească la ridicarea schismei, în: Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 7/2001, p. 7-20.
15.  Hallscher Pietismus und dessen Beziehungen zu Rumänien im Zeitalter der Aufklärung, în Analele Facultăţii de Teologie din Craiova, nr. 7/2001, 34-50.
16.  Dimensiunea ecumenică a operei Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 10/2002, p. 158-168.
17.  Privire generală asupra dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Goslar I), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2002, p. 102-121.
18.  Tainele Bisericii în Confessio Augustana şi în Mărturisirile de Credinţă Ortodoxă din secolele 16 şi 17 (Goslar II), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2002, p. 137-150.
19.  Pocăinţa şi Spovedania în viaţa Bisericilor noastre şi importanţa lor pentru înnoirea şi sfinţirea creştinului (Goslar III), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2002.
20.  Începuturile Mişcării ecumenice în România, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 9/2002, p. 50-62.
21. Îndreptarea şi îndumnezeirea omului prin Iisus Hristos (Goslar V), în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 9/2002, p. 207-217.
22.  Botezul ca primire în noua alianţă şi ca chemare la lupta duhovnicească întru urmarea lui Hristos (sinergia) (Goslar VI), în Almanah bisericesc 2003, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, p. 59-69.
23. Comuniunea Sfinţilor – chemarea Bisericilor noastre şi împlinirea ei într-o lume secularizată, în Almanah bisericesc 2003, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, p. 210-220.
24.  Biserica şi responsabilitatea ei politico-socială astăzi. Aspecte biblic-hermeneutice, istorico-bisericeşti şi eclesiologice (Goslar IX), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-3/2003, p. 114-123.
25. A X-a întrunire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Cluj-Napoca, 14-20 noiembrie 2002) (Goslar X), în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12/2002, p. 21-35.
26. Un document inedit. Călătorul John Jackson prin Ţările Române în anul 1797, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 11/2003.
27.  Evoluţia diversităţii istorice a Bisericilor, în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-12/2002.
28.  Actualitatea Sfinţilor Trei Ierarhi pentru mileniul III şi secolul XXI, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 7/2001, p. 140-148.
29. Die Reformatoren und ihre Beziehungen zu den Orthodoxen in den rumänischen Länder im 16. Jahrhundert, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 9/2002, 25-42.
30. Die Reformation in der Walachei und in der Moldau, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, 10/2003, p. 14-51.
31.  Die historische Entwicklung der Kirchenvielfalt, în: rev. Dokumentation, nr. 20, Frankfurt am Main, 2003, p. 36-45.
32.  Aspecte ale Filantropiei creştine contemporane, în revista Studii, editată de Mitropolia Olteniei şi Centrul pentru Studii de Teologie Aplicată, 3/2005, p. 118-130.
33.  Din corespondenţa Pastorului Peter Clos din Braşov cu Gotthilf August Francke din Halle (Germania), inedit, în Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie, nr. 13/2005, p. 4-11.
34. Mişcarea hernnhutiană şi relaţiile cu Ţările Române, în Almanah Bisericesc 2004, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, p. 92-99.
35. Un document inedit – Ţările Române în Jurnalul englezului John Jackson (1797), în Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie, nr. 12/2004,  p. 55-66.
36. A IX-a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor (14-26 februarie 2006, Porto Alegre, Brazilia), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2006, p. 152-157.
37. Importanţa unei ermineutici biblice comune în cadrul dialogurilor ecumenice, în Studii Teologice, nr. 2/2006, p. 24-36.
38. Un document inedit. Din corespondenţa pastorului Peter Clos din Braşov cu Gotthilf August Francke din Halle/Germania, în Analele Universităţii din Craiova, nr. 13/2005, p. 4-11.
39. Așezăminte sociale bucureștene înființate prin contribuția Bisericii, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2008, p. 39-59.
40.  Cea de a XII-a întânire în cadrul dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 11-15 martie 2010, în: Biserica Ortodoxă Română, 2010.

41.  Teze pentru o filantropie modernă, în vol. Mehedinți, Istorie,  Cultură și Spiritualitate, Editura Universitaria, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin 2012, p. 82-87.

Participări la conferinţe şi întruniri
1.  În anul 1993 am susţinut, în cadrului ciclului de conferinţe ale „ASCOR“ din Craiova, referatul cu tema Starea lumii păgâne la apariţia creştinismului şi starea lumii creştine astăzi.
2.  În iunie 1994 am participat la Conferinţa preoţească a Protopopiatului I Craiova, cu referatul: Familia creştină în societatea contemporană.
3.  Între 10-13 iunie 1995 am participat la seminarul cu tema Crucea – drumul împăcării împotriva violenţei, Halle, Germania.
4.  Între 14-18 iunie 1995 am participat la Congresul Bisericii Evanghelice din Germania, care s-a desfăşurat în oraşul Hamburg, Germania.
5.  Între 15-22 iulie 1995 am participat la o călătorie de studii la Centrul Ecumenic din Geneva.
6.  Între 27 nov. – 3 dec. 1995 am participat la al 7-lea Dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania organizat la Selbitz, Germania.
7.  Între 23-29 iunie 1997 am participat la a doua Adunare Ecumenică Europeană (Graz, Austria).
8.  În septembrie 1997 am participat la al 31-lea Seminar Ecumenic International (Straßburg, Franţa).
9.  În mai 1998 am participat la Seminarul Bisericile în Dialog, organizat de Conferinţa Bisericilor Europene (Münster, Germania).
10.  Între 21-26 sept. 1998 am participat la Seminarul Familia creştină în societatea modernă secularizată, unde am susţinut referatul Familia creştină într-o lume secularizată şi ancorarea ei in viaţa liturgică (Leipzig, Germania).
11.  Între 9-14 martie 1999 am participat la a doua rundă a Seminarului Bisericile în dialog, organizat la Bucureşti de Conferinţa Bisericilor Europene.
12.  Între 16-23 august 1999 am participat la seminarul Educaţia ecumenică în şcolile teologice (Durău, România) organizat de Conferinţa Bisericilor Europene (Geneva) în colaborare cu Diakonisches Werk (Germania).
13.  Între 27 septembrie – 3 octombrie 1999 am participat la a VI-a întâlnire de dialog teologic între tinerii teologi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Evanghelice din Germania, care a avut loc la Arad. Cu această ocazie am susţinut referatul cu tema: Die Versöhnung im Neuen Testament und ihre Relevanz für die heutige Zeit (Reconcilierea în Noul Testament şi relevanţa ei în contextul actual).
14.  Între 7-14 octombrie 2000 am participat la a IX-a întâlnire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, care a avut loc la Herrnhut, Germania.
15.  În data de 7 decembrie 2000 am participat la Simpozionul Dumitru Stăniloae, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, cu referatul Viziunea ecumenică a Pr. Prof. Dumitru Stăniloae.
16.  Între 14-20 noiembrie 2002, la Cluj-Napoca, am participat la cea de a X-a întâlnire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, unde am susţinut referatul Evoluţia istorică a diversităţii Bisericilor (împreună cu Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr).
17.  Între 3-4 februarie 2003 am participat, la Braşov, la Seminarul Charta Ecumenica şi Bisericile din România (ca reprezentat al Mitropoliei Olteniei).
18.  Între 9-14 septembrie 2003 am participat ca delegat al Facultăţii de Teologie din Craiova la primul Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie din România, Mănăstirea Durău.
19.  Între 2-6 iunie 2005 am participat la Simpozionul Filantropia creştină astăzi, care a avut loc la Craiova, unde am susţinut referatul Istoria filantropiei creştine între istorie şi realitate.
20.  Între 28 august-1 septembrie 2005 am participat la cel de al doilea Congres al Pietismului, care a avut loc în oraşul Halle, Germania, unde am susţinut referatul Die sozial Politik von Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Die Franckesche Stiftungen als Model für Brâncoveanus Stiftungen in der Walachei?
21.  Între 25-29 septembrie 2005 am participat la cel de al doilea Congres al Facultăţilor de Teologie din România, care a avut loc la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.
22.  În data de 19.10.2005 am participat la Simpozionul Biblia – fundamentul unităţii creştine, cu tema Importanţa unei ermeneutici biblice comune în cadrul dialogurilor ecumenice (Craiova).
23.   În data de 5 mai 2003 am participat la cel de al doilea seminar de cercetare Die Alte Welt wächst zusammen – Kulturtransfer zwischen Halle und Ost-Europa im 18.Jahrhundert cu referatul Der Pietismus und seine punktuelle Beziehungen zu den rumänischen Ländern (Halle, Germania).
24.  Între 1-7 aprilie 2006 am participat la cea de a XI-a întâlnire de dialog bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, care a avut loc în Eisenach, Germania.
25.  Între 14-23 februarie 2006 am participat la cea dea IX-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor ca delegat oficial al Bisericii Ortodoxe Române, care a avut loc în Brazilia, Porto Alegre.
26.  În data de 11 noiembrie 2006 am participat la simpozionul Gândirea Socială a Bisericii – preliminarii pentru un concept ortodox (Craiova).
27.   În perioada 04-09 septembrie 2007 am participat ca delegat al Mitropoliei Olteniei la cea de a treia Adunare Ecumenică Europeană.
28.  În perioada 29 februarie – 2 martie 2008 am participat la Simpozionul internaţional Sensul vieţii, al suferinţei şi al morţii, organizat la Alba-Iulia.
29.  Între 10-13 noiembrie 2008 am participat la cel de al III-lea Congres al Facultăților de Teologie din România, organizat la Mănăstirea Tismana.
30.  În data de 04-05 martie 2008 am participat la Simpozionul Asistenţa bolnavului muribund organizat de Patriarhia Română şi Fundaţia Sfânta Irina.
31.  Între 11-15 martie 2009 am participat la cea de-a XII-a întrunire de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, la Măn. Sâmbăta de Sus.
32.  Între 9-11 octombrie 2009 am participat la Simpozionul național de istorie 70 de ani de la înființarea Mitropoliei Olteniei, cu tema: Mitropolitul Nestor și participarea sa la Mișcarea Ecumenică (Tismana).
33.  Între 22-24 iulie 2010 am fost coorganizator al primei ediții a cursurilor de vară de la Mănăstirea Tismana cu tema Reflecții asupra credinței și spiritualității ortodoxe, unde am susținut prelegerea Să ne cunoaștem istoria străbună.
34. Între 20-22 septembrie 2010 am participat la manifestările prilejuite de cea de a treia ediţie a simpozionului, Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate, desfăşurate în sala „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, cu tema Conferințele panortodoxe și actualitatea lor.
35.  Între 27-28 septembrie 2010 am participat la cel de al IV-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, organizat la Palatul Patriarhiei.
36.  În data de 14-15 octombrie 2010 am participat la Simpozionul internațional Anul Crezului ortodox și al autocefaliei organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, cu tema Problematica actuală a viitorului Sfînt și Mare Sinod.
37.  Între 16-17 octombrie 2011 am participat la simpozionul Tainele Bisericii – pelerinaje spre sfințenie, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, cu tema: Taina Sfântului Botez – taina lăuntricității.

38.  Între 9-10 noiembrie 2012 am participat la Conferința Națională „Diaconie și Taumaturgie”, Cluj-Napoca, cu tema „Teze pentru o filantropie modernă”.

39. Între 3-6 iunie 2013 am participat la simpozionul internațional „Mărturisire, Cinstire și Recunoștință”, sub genericul „Mehedinți – istorie,cultură și spiritualitate”, organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei, unde am participat cu referatul: „Actualitatea politicii religioase a Sfinților Împărați Constantin și Elena”.

40.  Între 20-12 aprilie 2015 am participat la simpozionul internațional „Misiune și propovăduire”, Organizat de Episcopia Caransebeșului, cu referatul: Educația creștină în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur.

41.  Între 7-10 septembrie 2015 am participat la cea de-a doua ediție a simpozionului internațional patristic de la Mănăstirea Sfânta Ana/Orșova cu refratul: Repere educaționale în operele sfinților părinți.

42.  Între 14 -16 mai 2015 am participat la simpozionul internațional „Dumitru Stăniloae” (ediția a III-a) cu tema: Teologia academică și responsabilitatea ei în misiunea Bisericii”, unde am susținut referatul: Sfinții Trei Ierarhi – modele duhovniceşti pentru școlile de teologie.

43.  Între 22 – 29 mai 2016 am participat la cea de-a 13 întrunire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, cu referatul: Erneuerung des Lebens der Gläubigen im theologischen Denken der kappadokischen Kirchenvätern.

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba germană Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat
Limba franceză Avansat Avansat Mediu Mediu Mediu
Limba engleză Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale comunicare și relaționare

cadru dicactic în învăţământul universitar, preot paroh, membru în comitetul de redacţie al unor reviste (Mitropolia Olteniei,  Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, Tezaur Românesc)

Competenţe şi aptitudini organizatorice conducere şi coordonare – prodecan, șef de catedră, îndrumător de an, conducător de studii doctorale; consilier în cadrul Administraţiei Patriarhale (organizări de întruniri anuale ale înspectorilor de religie şi directorilor de unităţi de învăţământ teologic preuniversitar, comisii de analiză a programelor şi manualelor şcolare pentru învăţământ religios şi teologic; organizarea de concursuri de creaţie literară şi de muzică bizantină);

Preot paroh al Parohiei Mihai Bravu şi al Parohiei Udricani – Bucureşti (coordonarea activităţilor pastorale, sociale, culturale şi administrative ale parohiei).

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Windows, Microsoft Office, Excel, Internet Explorer.
Competenţe şi aptitudini artistice Muzică vocală – corist

Corul Seminarului Teologic din Caransebeș, Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.