Ciuciu Liviu (Protos. Hrisostom)

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

 

Nume: Ciuciu

Prenume: Liviu (Protos. Hrisostom)

Domeniu: Teologie Biblică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Dr. Constantin Coman

Titlul tezei: Ascultarea Fiului faţă de Tatăl în fragmentul Filip. 2, 5-11. Relevanţa ei pentru viaţa duhovnicească.

Abstract: Teza își propune să analizeze din punct de vedere exegetic imnul hristologic din Epistola către Filipeni, dintr-o perspectivă unică, care, spre deosebire de studiile biblice referitoare la acest imn, atât din țară, cât și din străinătate, pune în centrul atenției ascultarea. La baza alegerii temei a stat observația că deși în viața duhovnicească (cu precădere cea monahală) acest fragment constituie un temei foarte important pentru ascultare, acest fapt nu se regăsește și în studiile de specialitate, biblice sau sistematice. Fiind o temă esențială pentru viața duhovnicească, lucrarea își propune să așeze în paralel analiza exegetică a imnului hristologic cu literatura filocalică și cu scrierile Părinților contemporani, cu un accent deosebit pe lucrările Arhim. Sofronie Saharov. Această raportare a exegezei biblice academice la Scrierile Patristice este în sine un element de noutate în metodologia cercetării biblice actuale.

Fotografie:

Lasă un comentariu