Comănoiu Mihail

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Comănoiu

Prenume: Mihail

Domeniu: Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu

Titlul tezei: Sfânta Treime – model dialogic și comunional al persoanelor umane în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae.

Abstract:

Contextul actual marcat de o profundă disoluție a fenomenului religios și de o desacralizare a istoriei, însoțite de o multitudine de atitudini antireligioase și anticreștine ne obligă la studierea temei propuse în vederea înțelegerii modului în care Sfânta Treime este model umanității în dezvoltarea dialogului și a comuniunii interumane. Lucrarea își propune să demonstreze că modelul suprem al dialogului de iubire și al comuniunii este Sfânta Treime, iar acest dialog de iubire este, sau trebuie să fie, model al dialogului interuman. În același timp lucrarea dorește să evidențieze caracterul trinitar al antropologiei propuse de Părintele Dumitru Stăniloae, element de noutate ce propune conturarea ideii de antropologie trinitară. Omul, ființă dialogică, poartă în sine ca pecete capacitatea dialogului și a comuniunii, având ca model Sfânta Treime. Creat din iubire și pentru iubire, omul trebuie să se manifeste în plan eclesial și social ca o ființă după modelul Mântuitorului Hristos-Omul.

CV: Comănoiu Mihail

Fotografie:

Lasă un comentariu