Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni

Numele: Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni

Funcția: Director

Departament: Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră

 

CURRICULUM VITAE

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂPOZIȚIA

01/01/2016-prezent               Consilier Patriarhal Onorific

01/05/2014 → 01/01/2016  Consilier Patriarhal-coordonator al Sectorului teologic-educațional, Patriarhia Română

01/10/2007- prezent              Conferențiar universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

2009-prezent                            Director al Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Filosofie și Știință al Facultății de Teologie Ortodoxă,      Universitatea din București

 

– Lector universitar 2004 – 2007

– Asistent universitar 2002 – 2004

– Preparator universitar 1999-2002

 

– Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Guvernului României (2010-2012)

– Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor(2009-2010)

– Consilier pentru Culte al Primului Ministru (2007-2008)

– Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor (2005-2007)

– Membru de onoare în Fundaţia Politehnica a Universităţii Politehnica din Timişoara (2009-prezent)

– Viceprepreședinte al Asociației pentru Dialogul dintre Teologie și Știință din România (2006-2012)

– membru în Consiliu de coordonare al grantului internaţional Cursuri în Teologie, Filosofie şi Ştiinţă din perspectivă ortodoxă, 2011-2013 susţinut financiar de Fundaţia Templeton, realizat prin Universitatea A.I. Cuza –Centrul de Cercetări Interdisciplinare în cooperare cu Centrul de Cercetare şi Dialog în Teologie, Filosofie şi Ştiinţă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureşti şi Patriarhia Română

– membru în Consiliu de coordonare al grantului internaţional Ştiinţă şi Ortodoxie. Educaţie şi Cercetare , 2007-2009, finanţat de Fundaţia Templeton, realizat prin Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie din România, în colaborare cu Universitatea Interdisciplinară din Paris

– membru în Consiliu de coordonare al grantului internaţional Religie şi ştiinţă, 2006, finanţat de Fundaţia Templeton, realizat prin Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie din România, în colaborare cu Universitatea Interdisciplinară din Paris

– participant la grantul internaţional Teologie şi ştiinţă, 2004-2005, finanţat de Fundaţia Templeton, desfăşurat în cadrul Academiei Române, în colaborare cu Universitatea Interdisciplinară din Paris

– participant la grantul internaţional Cosmologia contemporană-interfaţă în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, 2002-2003, finanţat de Fundaţia Templeton, Universitatea Berkeley, desfăşurat în cadrul Institutului Astronomic al Academiei Române sub coordonarea Dr. Magda Stavinschi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/09/2003 – 01/08/2004 Studii postdoctorale, Institutul Catolic din Paris

 

-realizarea a două proiecte de cercetare materializate în lucrările  La relation entre la foi et la culture dans la gnoseologie patristique, respectiv Gnoseologie patristique et epistemologie scientifique.

Nivel 7 –
ISCED 2011
01/05/2003 – 15/00/2003 Stagiu de cercetare şi documentare la Institutul Ecumenic de la Bossey al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva Nivel 6 –

ISCED 2011i

10/10/1999 – 08/07/2002

 

 

 

01/10/1998-30/07/1999

 

 

 

1994-1998

 

 

1990-1995

 

 

1986-1990

Doctorand la disciplina de Teologie Dogmatică, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, sub conducerea ştiinţifică a Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, cu tema tezei de doctorat: Sensul eshatologic al creaţiei susţinută în iulie 2002

 

 

Master, specializarea Doctrină şi Cultură

– Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, tema disertaţiei: Cosmos şi ştiinţă. Evaluare teologică.

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

– şef de promoţie, media generală de licenţă, 10, tema lucrării de diplomă: Transcendenţa şi imanenţa lui Dumnezeu faţă de creaţie.

 

Facultatea de Mecanică, Secţia Ingineria Sistemelor de Producţie, Universitatea Politehnică din  Timişoara

-media generală de licenţă 9,47

 

Colegiul “David Prodan” Cugir,  profilul matematică-fizică

-media generală de bacalaureat 9,33.

Nivel 3 –

ISCED 2011i

COMPETENȚE  PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Limba română
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Limba engleză C1 C1              C1          C1  

C1

 

Limba franceză C1 C1              C1          C1  

C1

 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪  Stabilitate rapidă de relaţii sociale, comunicare excelentă, abilităţi de mediere, integrare rapidă în grup.

▪  capacitate de comunicare în medii multiculturale și multireligioase dobândită în urma interacţiunii repetată cu oameni provenind din diferite medii culturale și religioase din ţară şi străinătate;

Competenţe organizaţionale/manageriale ▪  Experienţă managerială, de organizare şi coordonare a unor proiecte internaţionale de cercetare, de valorificare a cercetărilor interdisciplinare în domeniul relaţiei dintre teologie şi ştiinţă leadership

▪  spirit organizatoric, demonstrat în organizarea de activităţi educative formale şi nonformale;

▪  capacitate de adaptare rapidă la cerinţe, dobândită în urma implicării în activtăţi variate, la nivel instituţional,  naţional şi internaţional

Competenţe dobândite la locul de muncă ▪  o aprofundare a procesului educațional și de cercetare, consolidând un culoar de expertiză în domeniul cercetării interdisciplinare, validat inclusiv prin susținerea tezei de abilitare cu o temă din acest domeniu

▪  competențe manageriale dezvoltate în coordonarea unor instituții guvernamentale, bisericești și educaționale

Competenţe informatice ▪  o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint etc.), datorită utilizării frecvente a acestora în pregătirea documentelor şi prezentărilor;
Alte competenţe ▪  O bună relaţionare interumană, comunicare optimă cu membrii echipei, meticulozitate, punctualitate şi promptitudine în îndeplinirea responsabilităților asumate în numeroase proiecte.
Permis de conducere ▪  Categoria B.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 I. CĂRŢI :

-Apologetica ortodoxă, vol. II, coordonator, Editura Basilica, Patriarhia Română, București, 2014

Apologetica ortodoxă, vol. I,  coordonator, Editura Basilica, Patriarhia Română, București, 2013

Adevăr şi comuniune, Editura Basilica, Patriarhia Română, Bucureşti, 2011

Aspecte apologetice contemporane, Editura ASAB, Bucureşti, 2010

– coordonator al volumului colectiv Repere patristice în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, Editura Basilica, Patriarhia Română, Bucureşti, 2009

Dicţionar de teologie ortodoxă-ştiinţă, scris împreună cu Pr. Dr. Răzvan Ionescu, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009

Teologie ortodoxă şi ştiinţă, scrisă împreună cu Pr. Dr. Răzvan Ionescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007, ediţia a doua revizuită şi adăugită (prima ediţie a fost publicată în 2006)

Sensul eshatologic al creaţiei, Editura ASAB, Bucureşti, 2007, ediţia a doua revizuită (prima ediţie a fost publicată în 2004)

-autor al studiului Învăţământul religios şi teologic în faţa provocărilor actuale în volumul Învăţământul religios şi teologic în România, coordonat împreună cu Bogdan Dedu, Ed. Techno Media, Sibiu, 2006

-autor al studiului Fundamente ale relaţiei dintre Biserică şi Stat în volumul Libertatea religioasă în context românesc şi european, coordonat împreună cu Dr. Florin Frunză şi Viorel Dima, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2005

-coordonator al volumului Viaţa religioasă în România, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2005. Acest volum a fost tradus şi publicat în engleză: The Religious Life in Romania

-coautor la cartea Teologie şi ştiinţă, coordonată de Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Editura Eonul dogmatic: XXI, 2001.

-coordonator  împreună cu prof.dr. Ștefan Afloroaei și Diac.dr. Sorin Mihalache al volumului Teologie, Filosofie, Știință. Perspective interdisciplinare, Ed. Universității A.I. Cuza din Iași, 2013

-coordonator împreună cu Diac.dr. Sorin Mihalache al volumului Realitatea și semnificația spațiului, coeditare Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Editurile Universității din București și Universității A.I. Cuza, 2014

-coordonator împreună cu Diac. dr. Sorin Mihalache al volumului Viața și conștiința în orizontul temporalității, coeditare Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Editurile Universității din București și Universității A.I. Cuza, 2015

-coordonator împreună cu Diac. Sorin Mihalache și Ștefan Afloroaei a volumului Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

-coordonator al volumului  Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, Ed. Basilica, București, 2015

-coordonator al volumului Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan, Ed. Basilica, București, 2015

-coordonator  împreuna cu Pr. David Pestroiu al volumului Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual, Ed. Basilica, București, 2015

II. Studii (selecţii)

The Ideological System of Consumism. A Reality Challenging Religious Vallues,  în volumul The Impact of Secularization over Religious and Moral Values in Contemporary Society, coordinator Pr. Prof. dr. Nicolae Achimescu, Presa Universitară Clujeană, 2015

Spațiul-realitate a comuniunii întemeiate prin Logosul întrupat în volumul Realitatea și semnificația spațiului-abordare teologică, filosofică și științifică, Ed. Basilica, București, Ed. Universității A. Cuza, Iași, Ed. Universității din București, 2014, coordonatori Adrian Lemeni și Diac. Sorin Mihalache

-God the Father. The Basis of Innertrinitarian Unity. An Approach according to Father Dumitru Staniloae’s Theological Perspective în International Journal of Orthodox Theology, no. 1-2, 2010

-The Rationality of the World and Human Reason as expressed in the Theology of Father Dumitru Staniloae: Points of Connection in the Dialogue between Theology and Science în International Journal of Orthodox Theology, no. 3-4, 2012

-The Mystery of Rationality-Interface in the Dialogue between Theological and Scientific Knowledge în International Journal of Orthodox Theology, no. 3, 2012

-Orthodox Theology and Dialogue with Modern Science în volumul Orthodox Handbook on Ecumenism, Editori Pantelis Kalaitzidis, Thomas FitzGerald, Cyril Hovorun, Nikolaos Asproulis, Guy Liagre, Dietrich Werner, Oxford, 2013

-The Financing of Churches in Romania în volumul colectiv Religion and Public Authority in European Union Countries, Praga, 2011

-Sensul eshatologic al timpului în volumul Viață și conștiință în orizontul temporalității-abordare teologică, filosofică și științifică, Ed. Basilica, București, Ed. Universității A. Cuza, Iași, Ed. Universității din București, 2015, coordonatori Adrian Lemeni și Diac. Sorin Mihalache

-Rolul părinților și al școlii în educația religioasă a copiilor. Repere ale teologiei Sfântului Ioan Gură de Aur actualizate în contextul contemporan în volumul Repere ale eduației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

Exigențe misionare ale învățământului religios și teologic, asumate în relația dintre parohie și școală din contextul actual în volumul Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

-Valoarea identității și demnității persoanei, precum și a vieții personal-comunitare în contextul sistemului tehnologic actual, mai ales televizual și virtual în volumul Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

-Bioinginerii și biotehnologii. Provocări, riscuri și manipulări în volumul Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

-Ateismul actual și apologia creștină contemporană manipulări în volumul Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, coordonator Adrian Lemeni, Ed. Basilica, București, 2015

-Fundamentele cunoașterii în știință, filozofie și teologie în volumul Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, coordonatori Adrian Lemeni, Ștefan Afloroaei, Diac. Sorin Mihalache, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

-Determinism și indeterminism în știință, filozofie și teologie în volumul Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, coordonatori Adrian Lemeni, Ștefan Afloroaei, Diac. Sorin Mihalache, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

-Ipostaze ideologice ale cunoașterii în știință, filosofie și teologie în volumul Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, coordonatori Adrian Lemeni, Ștefan Afloroaei, Diac. Sorin Mihalache, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

Principiul antropic și demnitatea umană în volumul Teologie, Filosofie, Știință-perspective interdisciplinare, coordonatori Adrian Lemeni, Ștefan Afloroaei, Diac. Sorin Mihalache, Ed. Universității A.I. Cuza, Iași, 2013

-Religious Education in the European and Romanian Context în volumul colectiv Religious Education in Europe, Sofia, 2012

-The rationality in the dialogue between theology and science în volumul Theology and Science, publicat în limba rusă, Moscova, 2011

-Freedom and identity in the ideological context of the current globalized society  în European Journal of Science and Theology, vol. 9, no. 5, oct. 2013

Asumarea conștiinței eclesiale în misiunea Bisericii din contextul actual în volumul colectiv Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european, Ed. Basilica, București, 2013

-Repere filocalice pentru misiunea de azi a Bisericii în volumul Implicațiile pastorale și misionare ale teologiei mistice a Părintelui Dumitru Stăniloae, Ed. Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2013

O mărturie vie a teologiei Părintelui Profesor Dumitru Popescu în slujirea Adevărului și a Vieții, în cadrul misiunii Bisericii din societatea contemporană în volumul Hristos.Biserică.Misiune, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2011

-Relația dintre Biserică și Stat în contextul epocii lui Constantin cel Mare în volumul colectiv Sfântul Constantin cel Mare:teologie, politică și hagiografie în Bizanțul timpuriu, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2013

-Provocări din domeniul neuroștiințelor în contextul actual al relației dintre teologie și știință în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, București, 2014

 Cauze și remedii ale bolilor sufletești din societatea contemporană. Caracterul eclesial al actului terapeutic în volumul Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor, Ed. Cuvântul vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2012

Asumarea și valorificarea vocației eclesiale a familiei în contextul societății actuale în volumul Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate, Ed. Basilica, 2012

Parteneriatul Stat-Biserică în asistența socială în volumul Asistența social-filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi, Ed. Basilica, 2012

Implicații economice, sociale și culturale în contextul revoluției informatizării, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă, București, 2012

Libertatea trăită în duh şi adevăr. Răspuns eclesial în faţa tendinţelor ideologice de înţelegere a libertăţii în volumul Libertate şi responsabilitate, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009

– Quantum Apophaticism-an Interface in the Dialogue between Theology and Science, în volumul Dialogue between Science, Art and Religion in the Europe of Tomorrow, coordonat de Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008

– La dimension ecclesiale de la gnoseologie patristique dans le contexte epistemologique contemporain, în revista Transdisciplinarity in Science and Religion, No.2, 2007, Bucureşti

– Cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea religioasă. Repere epistemologice semnificative, în volumul Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei, coordonatori Acad. Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006

The Premises for the Dialogue between the Patristic Gnoseology and Scientific Epistemology in Contemporary Context, în volumul Science and Orthodoxy. A Necessary Dialogue, coordonatori Acad. Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006

în volumul Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană, coordonat de Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor şi Asist.Dr. Radu Mureşan, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, Raportul dintre Stat şi Biserică în România în perspectiva integrării europene

în revista de studii European Journal of Science and Theology, sept. 2006, vol. 2, nr.3, The Participative Interface Logic in the Dialogue between the Epistemology of Quantum Physics and Ecclesial Knowledge

într-un proiect al unei Enciclopedii despre dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie, Scientific Knowledge and Religious Knowledge.  Significant Epistemological Reference Points.

Asumarea identităţii creştine din perspectiva unei conştiinţe a dialogului în contextul contemporan în volumul Identitate creştină şi dialog în noul context european, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2006

– Cunoaşterea teologică asumată ca experienţă eclesială trăită în Duh şi Adevăr, în volumul Teologia dogmatică ortodoxă la începutul celui de-al treilea mileniu, Arad, 2006

Discernământul ca virtute culturală şi duhovnicească-remediu fundamental în faţa ideologiilor post-moderne în volumul Omul de cultură în faţa provocărilor contemporane, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005

– Revista de studii Altarul Banatului, a Mitropoliei Banatului:

Microcosmos şi macrocosmos, nr. 1-3, 2000

Dimensiunea eshatologică a teologiei, nr. 7-9, 2000

Raţionalitatea cosmosului. Repere patristice. Sfântul Atanasie cel Mare şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, nr. 10-12, 2001

Transcendenţa şi imanenţa lui Dumnezeu faţă de creaţie, nr. 7-9, 2001

Dinamica experienţei eclesiale reflectată în epistemologia ortodoxă, nr. 1-3,2002

Credinţa şi nădejdea ca expresii ale prezenţei lui Dumnezeu în lume, nr. 7-9, 2002

Dragostea ca supremă cunoaştere-cale de unire a transcendentului cu imanentul, nr. 1-3, 2003

-Revista de studii Credinţa ortodoxă a Arhiepiscopiei  Ortodoxe a Alba Iuliei

Ideologizarea ştiinţei, nr. 2, 2000

 –Concepţia mecanicistă despre univers, nr. 1, 2001

-Revista de studii Teologia a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad,

Continuumul spaţiu-timp din perspectiva fizicii şi a teologiei, nr. 3, 2000

-Revista Scara, Bucureşti:
Despre spaţiu şi timp în fizică şi teologie (o îmbunătăţire a studiului Continuumul spaţiu-timp din perspectiva fizicii şi a teologiei, Revista de studii Teologia a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad nr. 3, 2000), nr. 6, 2000

Învăţământul-între tradiţie şi modernitate, nr. 7, 2001

-Almanahul Mitropoliei Banatului:

Teosofia. O nouă religie?, 1999

Doctrina recapitulării creaţiei în Hristos la Sfântul Irineu al Lyonului, 2001

-Almanahul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei

Unitatea Bisericii, 2000

-Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2001:

Cunoaşterea ştiinţifică în paradigma tradiţională şi modernă

-Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2002:

Dimensiunea existenţială-o exigenţă comună epistemologiei filosofiei antice şi teologiei

Volumul Science and Religion. Dialogues, editori Radu Constantinescu, Gelu Călina, Printing House, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002

-La téléologie scientifique – une chance de rencontre entre théologie et science

-Centrul pentru studii de teologie aplicată, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002

-Teoria cosmologică a big bang-ului. Implicaţii filosofice, în volumul Teologie şi ştiinţe naturale

Noua orientare cosmologică impusă de teoria relativităţii generalizate şi de fizica cuantică-o şansă de întâlnire între teologie şi ştiinţă, idem

-Revista Noua reprezentare a lumii, Editura Eonul Dogmatic, Bucureşti, 2002, apărută în cadrul proiectului de cercetare interdisciplinară Cosmologia contemporană-o interfaţă între teologie şi ştiinţă, realizat în cadrul Institutului Astronomic al Academiei Române:

Simbolismul religios-o constantă în cosmologia evidenţiată de experienţa mitică a lumii,

-Simbolistica religioasă-o trăsătură comună cosmologiei filosofilor ionieni şi pitagoreici, idem

Ontologia simbolică a cosmologiei lui Platon şi Aristotel, nr. 2, 2004

-Revista Ortodoxia, nr. 1-2, Bucureşti, 2002

Teoriile morfologice şi teleologia ştiinţifică

-Sfânta Scriptură-cale de experienţă a harului. Repere ermineutice în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, Anuarul

Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2009

-Revista Ortodoxia, nr. 1-2, Bucureşti, 2002

Teoriile morfologice şi teleologia ştiinţifică

-Sfânta Scriptură-cale de experienţă a harului. Repere ermineutice în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2009

III. Articole

– diverse articole şi recenzii în:

Vestitorul Ortodoxiei, periodicul central al Patriarhiei Române

-revista Tabor, Cluj Napoca

Credinţa străbună, periodicul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei

Învierea, periodicul Mitropoliei Banatului

Participări in cadrul programului Teaching Mobility Erasmus (susținere cursuri, prelegeri, alte activități didactice și de cercetare

2013- Universitatea din Gottingen

2014-Universitatea din Leuven

2016-Universitatea  Fatih din Istanbul

Conferințe

2016-Congresul Internațional de Teologie, Educația religioasă în formarea tineretului, organizat de Patriarhia Română și Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, prezentarea referatului Miza educației religioase din școlile publice

2016-Simpozionul International The Interreligious Dialogue, Universitatea din Qom, Iran, mai, susținerea referatului The Religious Identity and the Interreligious Dialogue in the International and Romanian Context

2016-mai, Conferința preoțească-susținerea referatului Educația religioasă a tinerilor în mediul universitar

2016-septembrie, Congresul International organizat de Patriarhia Romană The Religious Education in the Orthodox World, susținerea referatului Miza educației religioase în școlile publice

2015-Simpozionul Național de Pedagogie Creștină Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan (Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, 27-30 aprilie 2015);

2015-Congresul Internațional de Teologie Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual (Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, 18-21 octombrie 2015);

2014-Simpozionul Naţional Constantin Brâncoveanu şi contribuţia lui la sporirea patrimoniului cultural, educaţional, spiritual şi social-filantropic al Ţării Româneşti, în contextul european al veacului al XVIII-lea (București, 20-24 mai 2014);

2014-Congresul Internaţional de Teologie Sensurile și importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei și ale Sfintei Taine a Împărtășaniei în teologia, spiritualitatea și misiunea ortodoxă contemporană (București, 5-8 octombrie 2014);

2013-octombrie, București, Contribuții apologetice în teologia Părintelui Stăniloae în cadrul Congresului Internațional Receptarea teologiei Părintelui Stăniloae, organizat de Patriarhia Română, Academia Română și Facultatea de Teologie Ortodoxă, București

2012-octombrie, Bruxelles, Repères de la pensée sociale orthodoxe mis en valeur dans le contexte européen actuel 

et la promotion de la cohésion sociale par des programmes de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, în cadrul Seminarului Internațional  Promoting Solidarity in the current Economic Crisis : The contribution of the Orthodox Church to the European Social Policy organizat de Comisia Europeană

2012-septembrie, Plovdiv, Religious Education in the Romanian and European Context, în cadrul simpozionului internațional Religious Education in Europe organizat de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Bulgare

2012-septembrie, Durău, Sensul eshatologic al timpului, în  cadrul Simpozionului Național de Teologie, Filosofie și Știință, ediția a V-a

2012-mai, București, Cauze și remedii ale bolilor sufletești din societatea contemporană. Caracterul eclesial al actului terapeutic în cadrul simpozionului internațional Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București în cooperare cu Patriarhia Română

2011-septembrie, Caraiman, Spațiul realitate a comuniunii întemeiate prin Logosul întrupat , în cadrul Simpozionului Național de Teologie, Filosofie și Știință, ediția a IV-a

2011-mai, București, Asumarea și valorificarea vocației eclesiale a familiei în contextul societății actuale în  cadrul simpozionului internațional Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București în cooperare cu Patriarhia Română

2011-mai, București, Identitate și unitate în dialogul și cooperarea din contextul internațional, în cadrul simpozionului internațional organizat de Sant Egidio în cooperare cu Patriarhia Română

2011-iunie, Bruxelles, Asumarea conștiinței eclesiale în misiunea Bisericii din contextul actual, în cadrul simpozionului internațional organizat de Reprezentanța Patriarhiei Române la Bruxelles

2010-august, București, Le langage non verbal de la creation , în cadrul simpozionului internațional organizat de Academia Internațională de Studii Religioase în cooperare cu Patriarhia Română

2010-august, Bordeaux, Cosmologie biblique et patristique, în cadrul Școlii de Vară organizată de Mitropolia Europei Meridionale și Occidentale

2010-martie, Cluj Napoca, Dogma-mărturie a experienței eclesiale trăite în cadrul Revelației și expresie mistagogică a reciprocității dintre taină și cuvânt, în cadrul Congresului Național de Teologie Dogmatică, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

2010-mai, București, Asumarea și mărturisirea primului articol al Crezului în contextul cosmologiei științifice contemporane, în cadrul simpozionului internațional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București în cooperare cu Arhiepiscopia Bucureștilor

2010-iunie, București, Dumnezeu Tatăl-temei al unității intratrinitare, în cadrul simpozionului internațional Dumnezeu-Sfânta Treime, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București în cooperare cu Arhiepiscopia Bucureștilor

2010-mai, Alba Iulia, Nihilismul actual promovat mediatic-factor dizolvant al valorilor consacrate, în cadrul simpozionului internațional Invazia non-valorilor într-o lume multimedia organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba-Iuliei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia

2009-octombrie, Sibiu, Realismul teologiei şi slujirii Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul simpozionului internaţional organizat de Universitatea din Sibiu

2009-septembrie, Oradea, Relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul simpozionului internaţional organizat de Universitatea din Oradea

2009-iunie, Bucureşti, referatul Reciprocitatea dintre raţiunea umană şi raţionalitatea lumii reflectată în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, în cadrul Conferinţei Naţionale de Teologie, Filosofie şi Teologie organizată de Patriarhia Română în cooperare cu Universitatile din Bucureşti şi Iaşi

2009-mai, Bucureşti, referatul Dumnezeu Tatăl – temei al unităţii intratrinitare. O abordare din perspectiva teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae, în cadrul simpozionului internaţional organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

2009-mai, Alba Iulia, referatul Libertatea trăită în duh şi adevăr. Răspuns eclesial în faţa tendinţelor ideologice de înţelegere a libertăţii, în cadrul simpozionului internaţional organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba-Iuliei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia

2008-decembrie, Trento, referatul Asumarea tainei familiei în societatea contemporană, Forumul Catolic-Ortodox organizat de Conferinţa Episcopilor Catolici din Europa

2008-septembrie, Bucureşti, prezentarea referatului Dialogul dintre teologie şi ştiinţă în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, Congresul Internaţional organizat de ADSTR în cooperare cu Patriarhia Română şi Academia Română

2008-mai, Madrid, prezentarea referatului Natura minţii. Perspectivă ştiinţifică şi teologică, Congresul Internaţional al Institutului Metanexus din SUA

2008-aprilie, Stockholm, prezentarea referatului Dialogul dintre teologie şi ştiinţă în România, în cadrul Congresului Internaţional al Societăţii Europene pentru Dialogul dintre Teologie şi Ştiinţă

2008-februarie, Alba Iulia, prezentarea referatului Viaţa ca dar al lui Dumnezeu la simpozionul internaţional Sensul suferinţei şi al morţii, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba-Iuliei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia

2007-noiembrie, Moscova, prezentarea referatului  The mystery of rationality-interface in the dialogue between the theological knowledge and the scientific knowledge la Congresul internaţional  The Epistemological Paradigms in Science and Theology organizat de Institutul Biblic Sf. Andrei din Moscova

2007-septembrie, Sibiu, prezentarea referatului Quantum Apophaticism-Interface in the Dialogue between Theology and Science, la Congresul internaţional Transdisciplinary Approaches of the Dialogue Between Science, Art and Religion in the Europe of Tomorrow, organizat de Asociaţia Pentru Dialogul dintre Teologie şi Ştiinţă din România, Mitropolia Ardealului, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu

2007-mai, Alba Iulia, prezentarea referatului Transfigurarea şi înnoirea eshatologică a cosmosului în Biserică, la simpozionul internaţional Cosmosul între apocaliptic şi frumos, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba-Iuliei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia

2007-ianuarie, Cambridge, participarea la congresul internaţional Science and Theology, organizat de The Faraday Institute Cambridge

2006-noiembrie, Bucureşti, prezentarea referatului Sfânta Scriptură-cale de experienţă a harului. Repere ermineutice în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, la congresul internaţional Sfântul Ioan Gură de Aur-exeget al Sfintelor Scripturi, exeget al iubirii dumnezeieşti, organizat de Patriarhia Română şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

2006-septembrie, mănăstirea Tismana, prezentarea referatului Relaţia dintre Biserică şi Stat în contextul epocii lui Constantin cel Mare, la simpozionul naţional Sfântul Nicodim de la Tismana-împlinirea vocaţiei monahale în contextul contemporan

2006-mai, Alba Iulia, prezentarea referatului Asumarea identităţii creştine din perspectiva unei conştiinţe a dialogului în contextul contemporan la simpozionul internaţional Identitate creştină şi dialog în noul context european, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Arhiepiscopia din Alba Iulia

2006-aprilie, Iaşi, prezentarea referatului The Participative Interface Logic in the Dialogue between the Epistemology of Quantum Physics and Ecclesial Knowledge la simpozionul internaţional Dialogul dintre cunoaşterea ştiinţifică şi cea teologică, organizat de European Society Science-Theology (ESSAT)

2005-octombrie, Bucureşti, prezentarea referatului Prémisses pour le dialogue entre la gnoséologie patristique et l’épistémologie  scientifique dans le context contemporain la simpozionul internaţional Ştiinţă şi Ortodoxie, organizat de Academia Română şi Patriarhia Română

2005-aprilie, Alba Iulia, prezentarea referatului Discernământul ca virtute culturală şi duhovnicească-remediu fundamental în faţa ideologiilor post-moderne la simpozionul internaţional Omul de cultură în faţa provocărilor contemporane, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Arhiepiscopia din Alba Iulia

2004-ianuarie, Paris, prezentarea referatului Necesitatea cercetării interdisciplinare în contextul unificării europene la simpozionul internaţional Strategii de cercetare în dialogul teologie-ştiinţă, organizat de Universitatea Interdisciplinară din Paris.

2003-septembrie, Wisques, prezentarea referatului Unitatea lumii în Hristos din perspectiva eclesiologiei ortodoxe, la simpozionul internaţional Distincţia dintre originea şi începutul lumii. Perspectivă religioasă şi ştiinţifică, organizat de Fundaţia Projet Nouveau Regard

2003-iunie-august, Bossey-participarea la multiple dezbateri în cadrul unor simpozioane şi mese rotunde pe teme referitoare la relaţiile intercreştine şi interreligioase, organizate în cadrul Institutului Ecumenic de la Bossey, al Consiliului Mondial al Bisericilor, Geneva

2003-februarie, Alba Iulia, prezentarea referatului Globalizarea şi unificarea lumii în Hristos la simpozionul internaţional Biserica în era globalizării organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Alba Iulia

2002-octombrie, Paris, prezentarea referatului Originea lumii. Perspectivă ştiinţifică şi teologică, în cadrul simpozionului internaţional Teologie şi ştiinţă organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale

2002-iunie, Timişoara, prezentarea materialului Caracterul eshatologic al unităţii eclesiale la simpozionul internaţional Democraţie şi religie, organizat de Centrul European pentru Studii Etnice, Regionale şi Sociologice al Universităţii din Maribor

2001-noiembrie, Bucureşti, prezentarea referatului Teleologia ştiinţifică-o şansă de întâlnire între teologie şi ştiinţă, la simpozionul internaţional Teologie şi ştiinţă, organizat de Academia Română, Centrul de Ştiinţe Naturale al Universităţii din Berkeley

2000-martie, Timişoara, prezentarea referatului Timp şi veşnicie la simpozionul internaţional  Timp şi eshatologie, organizat de Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Timişoara cu participarea profesorului Jean-Louis Vieillard, profesor de filosofie la Universitatea din Poitiers