Corîu Daniel

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: CORÎU

Prenume: DANIEL

Domeniu: TEOLOGIE BIBLICĂ

Profesor conducător de doctorat: PR.PROF. CONSTANTIN COMAN

Titlul tezei: Asceza în misiunea Sfântului Apostol Pavel și relevanța ei pentru misiunea actuală a Bisericii

Abstract: Sfântul Iustin Popovici spune: „Asceții sunt singurii misionari ai Ortodoxiei. Nevoința este singura ei școală misionară. Ortodoxia înseamnă efort ascetic şi viață, şi doar prin acestea două misiunea ei este transmisă mai departe şi împlinită. Trăirea nevoinței ar trebui să fie misiunea lăuntrică a Bisericii noastre printre oameni.” Raportându-ne la Sfântul Apostol Pavel ca misionar și apostol, prin analogie cu afirmația de mai sus, ne întrebăm: era acesta un ascet, un nevoitor al Duhului? S-ar fi putut ca fără asceză atributele personale ale Sfântului Apostol Pavel să aducă roadele ce au urmat? Pentru a găsi răspunsul la aceste întrebări, vom cerceta dacă asceza este sine qua non pentru activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel. Scopul cercetării este de a-l prezenta pe Sfântul Apostol Pavel și epistolele sale dintr-o perspectivă care să deschidă percepția prezenței și lucrării lui Dumnezeu prin el. Ne interesează în mod special modul în care Apostolul lucrează, se nevoiește, pentru a primi harul lui Dumnezeu, ca mai apoi să descopere lumii cuvântul Evangheliei.

Fotografie:

Lasă un comentariu