CUCONASU DANIEL

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

 

Nume: CUCONASU

Prenume: DANIEL

Domeniu: TEOLOGIE BIBLICĂ

Profesor conducător de doctorat: PR. PROF. DR. CONSTANTIN COMAN

Titlul tezei: LIBERTATEA ÎN EPISTOLELE PAULINE

Abstract:  Teza de doctorat își propune analiza conceputului de libertate în teologia paulină. Lucrarea va conține două părți: prima parte va constitui o analiză a temei libertății din perspectivă trinitară, evidențiind importanța fiecărei Persoane a Sfintei Treimi în definirea libertății umane; a doua parte va fi formată din analiza socială a temei libertății în corpusul paulin și în contextul istoric în care acesta a fost redactat. Noutatea pe care lucrarea o propune este integrarea lecturii filocalic-niptice a teologiei pauline în interiorul exegezei propriu zise, proiect aflat în agenda coordonatorului tezei.

Lasă un comentariu