CUȚCHI ALEXANDRU

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

 

Nume: CUȚCHI

Prenume: ALEXANDRU

Domeniu: TEOLOGIE ISTORICĂ

Profesor conducător de doctorat: PR. PROF. UNIV. DR.

CONSTANTIN PĂTULEANU

Titlul tezei: „SFINȚII NIL SORSKI ȘI IOSIF DE VOLOKOLAMSK. TRADIȚIE ȘI ÎNNOIRE DUHOVNICEASCĂ”

Abstract:

Tema aleasă s-a născut din dorința de a reevalua și evidenția importanța deosebită pe care au avut-o acești doi Sfinți însemnați pentru spiritualitatea rusă și pentru întreaga spiritualitate ortodoxă – Nil Sorski și Iosif de Volokolamsk, în încercarea de a-i aduce în atenția publicului românesc, aprofundând și punând în lumină mai multe aspecte care nu au fost îndeajuns dezbătute și clarificate. Sfinții Nil Sorski și Iosif de Volokolamsk sunt două dintre figurile marcante ale Evului Mediu târziu din Rusia, dată fiind influența de netăgăduit pe care au avut-o în organizarea vieții monahale și în rezolvarea diverselor probleme cu care se confruntau Biserica și societatea rusă la sfârșitul sec. XV – începutul sec. XVI. În acea perioadă dificilă ei s-au remarcat în mod deosebit și au rămas în istorie ca fiind doi pedagogi ai monahismului rus, reprezentanți ai două laturi ale vieții monahale (viața contemplativă și acțiunea externă, socială) greșit considerate în literatura istorică ca fiind în totală contradicție, dar care, de fapt, se completează reciproc. Dacă citim cu atenție doar Ustav-urile celor doi stareți, observăm că ei nu se neagă unul pe celălalt, ci au același țel, doar că fiecare își îndeplinește sarcinile în felul său. Demonstrarea acestui fapt constituie chiar unul dintre principalele obiective ale lucrării. Din cele expuse reiese importanța și necesitatea elaborării unei lucrări în limba română care să-i pună în lumină pe cei doi Sfinți ce au trăit și au activat în contextul transformărilor și reformelor din viața politică și bisericească a Rusiei din acea perioadă, reliefând principalele aspecte ale vieții și activității acestora, ancorarea lor în tradiția patristică și elementele de înnoire duhovnicească propuse prin reformele monahale și cele din domeniul social-filantropic promovate de ei.

Fotografie:

Lasă un comentariu