Deaconu Petru

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

 

Nume: Deaconu

Prenume: Petru

Domeniu: Teologie Istorică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Univ. Dr. Mihail Săsăujan

Titlul tezei: Stat și Biserică în timpul Episcopului Evghenie Hacman al Bucovinei

Abstract:

Studierea vieţii şi a activității Mitropolitului neînscăunat al Bucovinei și Dalmației, Evghenie Hacman, constituie un mijloc de punere în lumina a realității istorice din timpul păstoririi sale în teritoriul românesc anexat de Imperiul Habsburgic, atât din punct de vedere bisericesc, cât și politic și cultural.

Faptul că multe din deciziile Episcopului Evghenie Hacman au fost și încă sunt controversate, precum și faptul că dintre toți ierarhii Bucovinei din timpul ocupației habsburgice, personalitatea lui Evghenie Hacman a fost cel mai puțin cercetată, m-au motivat să aleg acest subiect, spre a clarifica multe aspecte ce țin de această temă.

Îmi propun să aduc atât în atenția teologilor, cât și a istoricilor, o nouă perspectivă a activității Episcopului Evghenie Hacman, prin studierea arhivelor și prin analiza evenimentelor definitorii din perioada în care ierarhul mai sus menționat a păstorit.

Din perspectivă culturală, politică, economică, dar și bisericească, Bucovina, teritoriul care este în strânsă legătură cu tema enunțată mai sus, a constituit și constituie și în prezent o temă de interes nu doar pentru țara noastră, ci și pentru unele dintre țările europene. De aceea, o nouă perspectivă asupra personalității și activității Episcopului Evghenie Hacman poate să aducă unele clarificări din punct de vedere religios, etnic, istoric și cultural, care ar putea fi valorificate atât pe plan local, cât și național sau internațional.

Fotografie:

Lasă un comentariu