Dobri Cătălin

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Dobri

Prenume: Cătălin

Domeniu: Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat: Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni

Titlul tezei: Dimensiunea apologetic-mărturisitoare a Teologiei Ortodoxe în opera Sfântului Paisie Aghioritul

Abstract:

Prin abordarea temei expusă mai sus, doresc să demonstrez faptul că adevăratul apologet este acela care, indiferent de epoca în care trăiește și indiferent de problemele cu care se confruntă omenirea, expune învățătura de credință pe baza experienței sale cu Adevărul Personal, iar nu pe baza rațiunii privată de Harul Duhului Sfânt și închisă într-un câmp nesfârșit al construcțiilor logice. În acest sens, Sfântul Paisie Aghioritul este un exemplu grăitor.

În paralel cu aprofundarea gândirii Sfântului Paisie, vor fi analizate şi principalele provocări ale lumii contemporane care subminează viaţa duhovnicească a omului.

Noutatea acestui demers constă în faptul că, până acum, opera Sfântului Paisie Aghioritul nu a mai fost valorificată în cadrul unei şcoli doctorale din România.

Fotografie:

Lasă un comentariu