Ermalai Ioan

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Ermalai

Prenume: Ioan

Domeniu: Teologie Biblică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Dr. Constantin Preda

Titlul tezei: Experiențele omului cu Dumnezeu și lumea nevăzută în Biserica primară. O analiză a minunilor în cartea Faptele Apostolilor

Abstract: Mi-am propus în teza de doctorat să abordez, din perspectiva exegezei biblice, cele mai semnificative minuni săvârșite de și cu Sfinții Apostoli, potrivit prezentării Sfântului Luca în cartea Faptele Apostolilor, și să le analizez în contextul imediat și general al cărții, dar și al culturii în care au fost redactate, pentru a le descifra sensul și relevanța lor în contextul lumii postmoderne supra-tehnologizate și tot mai neîncrezătoare în minuni, dar paradoxal tot mai avidă după miraculos, arătând prin aceasta prezența la nivel uman a unei nevoi de raportare la o realitate care depășește experiența cotidiană. Un obiectiv principal al tezei va fi prezentarea Faptelor Apostolilor în logica unei cărți plină de minuni, nefiresc pentru o istorie actuală, care (pe fondul unei raționalizări excesive, de sorginte iluministă) e înțeleasă cu precădere drept înregistrare de evenimente trecute și interpretare de fapte, fiind circumscrisă științelor naturale și lipsită de „interferențele” supranaturalului.

Fotografie:

Lasă un comentariu