Grigoraș Mihai

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: GRIGORAȘ

Prenume: MIHAI

Domeniu: TEOLOGIE ISTORICĂ

Profesor conducător de doctorat: PR. PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN PĂTULEANU

Titlul tezei: TEOFANIA LA IOHANNES SCOTUS ERIUGENA

Abstract: Teza își propune tratarea temei teofaniei (i.e. arătarea lui Dumnezeu în creație) la Iohannes Scotus Eriugena (cca 815 – cca 877), în relație cu tradițiile augustiniană și dionisio-maximiană care l-au influențat pe autor în elaborarea propriului sistem. Angajarea în cercetarea de față este motivată de interesul mai vechi față de tema teofaniei în spiritualitatea răsăriteană (cu precădere la Sf. Dionisie Areopagitul și Sf. Maxim Mărturisitorul), precum și de curiozitatea pentru modul particular în care Occidentul a receptat dinspre Orient această temă, prin intermediul traducerilor și operei lui Eriugena. Obiectivul cercetării este acela de a pune în lumină punctele nevralgice din doctrina eriugeniană despre vederea lui Dumnezeu în creație, care dau mărturie despre o înțelegere substanțial diferită a teofaniei în raport cu sursele grecești. Aceste puncte de divergență ar putea atesta stadiul incipient al evoluției paralele a două tradiții mistice diferite, care vor mai avea ocazia să ia act una de existența celeilalte abia în secolul al XIV-lea, când diferențierile de ambele părți vor fi deja ireversibil fixate. Așadar relevanța proiectului constă tocmai în faptul că ar pune sub lupa teologului modern originile cu cel puțin cinci secole mai vechi ale cunoscutei controverse isihaste.

CV: GRIGORAȘ MIHAI

Fotografie:

Lasă un comentariu