Iftimiu Aurelian Nicolae

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Iftimiu

Prenume: Aurelian-Nicolae

Domeniu: Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Buchiu

Titlul tezei: Revelarea Preasfintei Treimi prin Iisus Hristos în viziunea Părintelui Stăniloae

Abstract:

Această lucrare analizează un capitol important al teologiei dogmatice, în general, şi al teologiei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăniloae, în particular, şi anume Revelația lui Dumnezeu. Teolog al persoanei şi comuniunii, Părintele Stăniloae prezintă revelația divină într-o modalitate distinctă de cea scolastică, mai cunoscută, subliniind întotdeauna caracterul ei personalist, centrat pe Logosul Divin şi, prin Acesta, orientat către Dumnezeul Treimic. Necesitatea explicitării caracterului hristic şi triadologic al revelației divine, evidențiat cu precădere în operele Părintelui Stăniloae, a reprezentat motivația principală a lucrării. De asemenea, faptul că acest capitol al dogmaticii Părintelui Stăniloae nu a fost dezvoltat suficient până în prezent constituie un element inovativ pentru cercetările din domeniul teologiei ortodoxe dogmatice actuale.

Lasă un comentariu