ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ

TEMATICA PENTRU ADMITERE LA DOCTORAT

SPECIALITATEA ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

(Conducător de doctorat:  Pr. Prof. Dr. Daniel Benga)

 I. Metodologia cercetării științifice în teologia istorică

Bibliografie:

Daniel Benga, Metodologia cercetării ştiinţifice în teologia istorică, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.

Adrian Gabor, Studia Ecclesiastica. Contribuții în domeniul Istoriei Bisericești ale profesorilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București (1881-1989), Editura Bizantină, București, 2003.

Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă. Disciplinele umaniste, în româneşte de George Popescu, Ed. Pontica, s.l., 2000.

Ştefan Lupu, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie, Ed. Sapientia, Iaşi, 2000.

Teodor M. Popescu, „Îndrumări metodice de lucru pentru studenţii în teologie”, în: Studii Teologice, VIII (1956), Nr. 7-8, pp. 498-530.

Paul Veyne, Cum se scrie istoria, traducere Maria Carpov, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999.

 

 II. Martiriul și cinstirea martirilor în Biserica primară                    

Bibliografie:

Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească. Martirii din Palestina, traducere de pr. prof. T. Bodogae, (PSB, 13), Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987.

Actele martirice, studiu, introducere, traducere și note de pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997.

Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei. Vol. I: Canonul apostolic al primelor secole, Editura Deisis, Sibiu, 2008.

Adrian Gabor, Biserica şi Statul în primele patru secole, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.

Hippolyte Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1933.

David L. Eastman, Paul the Martyr. The Cult of the Apostle in the latin West, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2011.

Peter Brown, Cultul Sfinților. Apariția și rolul său în creștinismul latin, traducere de Doina Lică, Editura Amarcord, Timișoara, 1995.

 

III. Creștinismul la nivel mondial astăzi

Atlas of Global Christianity 1910-2010, Editors Todd M. Johnson and Kenneth R. Ross, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009.

Diarmaid MacCulloch, Istoria creștinismului. Primii 3000 de ani, traducere de Cornelia Dumitru și Mihai-Silviu Chirilă, Editura Polirom, Iași, 2011.

Christianity in its Global Context, 1970–2020 Society, Religion, and Mission, June, 2013.

Handbook of Global Contemporary Christianity. Themes and Developments in Culture, Politics, and Society, edited by Stephen Hunt, Brill, Leiden/Boston, 2015.

  1. E. González and J. L. González, Christianity in Latin America – A History, Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2008.

Christianities in Asia, Edited by Peter C. Phan, (Blackwell guides to global Christianity), Blackwell Publishing Ltd, 2011.

 

N.B: Candidații care nu pot procura vreunul dintre materialele bibliografice indicate mai sus sunt rugați să se adreseze profesorilor conducători de doctorat pentru a intra în posesia acestora.

 

București,                                               Pr. Prof. Dr. Daniel Benga