Marin Ionel

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume:   Marin

Prenume:   Ionel

Domeniu:  Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat:   Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni

Titlul tezei:   Dimensiunea teleologică a cosmologiei ştiinţifice actuale – interfață în relația dintre teologie și știință

Abstract:  În cadrul acestei teme, voi analiza rezultatele cosmologiei actuale şi voi argumenta modul prin care acestea întrevăd și revelează un scop al lumii, un destin şi o semnificaţie finală a Universului. Motivaţia principală reprezintă dorinţa de înţelegere şi explicitare a faptului că inteligența, ordinea și armonia din natură sunt de fapt condiții așezate de Dumnezeu în creație pentru ființarea omului și posibilitatea îndeplinirii sensului adevărat pe acest pământ, dar şi aspiraţia de a cunoaște modul prin care Universul, lumea și viața dezvăluie înțelepciunea Creației lui Dumnezeu, păstrând deopotrivă valoarea acesteia, dar și distincția între creație şi Creator. Obiectivul temei îl reprezintă studiul finalităţii Cosmosului văzută prin ochii științei, dar și în ce măsură aceasta se asemănă cu eshatologia creștină. Rezultate preconizate: Aflarea unei limite structurale în înțelegerea începutului lumii, iar această imposibilitate de explicare îmi va argumenta existența unei deosebite semnificații, a unui sens profund și a unei finalități rațional-duhovnicești a creației lui Dumnezeu.

Elementul de noutate va consta în contribuția teleologică adusă în planul cercetărilor teologice și științifice, fapt care o propune pentru o interfață onestă în relația teologie – știință.

Fotografie:

Lasă un comentariu