Mazilu Flavian

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Mazilu

Prenume: Flavian

Domeniu: Teologie Istorică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Dr. Gabor Adrian

Titlul tezei:   Relația Biserică-Stat în timpul împăratului Teodosie al II-lea

Abstract: Relația dintre Biserică și Stat în prima jumătate a secolului al V-lea, dar mai ales în timpul împăratului Teodosie al II-lea nu a constituit până acum obiectul unei lucrări de sinteză. Nu există un studiu istoric în literatura românească de specialitate care să abordeze politica religioasă a împăratului Teodosie al II-lea și raporturile dintre puterea spirituală (Biserica) și cea temporală (Statul). Lucrarea de față are drept obiectiv evocarea relațiilor dintre Biserică și Stat în timpul domniei împăratului Teodosie al II-lea (408-450), ținând cont în primul rând de Codexul Theodosian, dar și de izvoarele vremii.

Fotografie:

Lasă un comentariu