Micevschi Ilche

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Micevski (Micevski-Ignat)

Prenume: Ilche

Domeniu: Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu

Titlul tezei: Cunoașterea rațională în teologia Sfântului Iustin Popovici și a Părintelui Dumitru Stăniloae

Abstract: Tema aleasă pentru teza de doctorat are ca scop comparația între cei doi mari teologi ai sec. XX, Sfântul Iustin Popovici și Părintele Dumitru Stăniloae, cu privire la cunoașterea rațională în opera lor teologică, adică aspectul gnoseologic în teologia lor.

Alegerea temei este motivată de interesul de a afla rolul minții și al rațiunii umane în cunoașterea rațională și apofatică a lui Dumnezeu și a creației, în teologia celor doi autori.

Obiectivele lucrării se pot sintetiza astfel: evidențierea rolului divino-umanității Mântuitorului Iisus Hristos în cunoașterea umană a lui Dumnezeu și a creației; evidențierea rolului persoanei umane în cunoașterea rațională și apofatică; evidențierea rolului creației în cunoașterea lui Dumnezeu; folosirea Sfintei Scripturi și a învățăturilor Sfinților Părinți în teologia autorilor tratați; evidențierea rolului Bisericii și a Sfintelor Taine în cunoașterea și îndumnezeirea omului; importanța și posibilitățile cunoașterii în viața veșnică; aprofundarea relației dintre cunoașterea rațională și cea apofatică.

Noutatea tezei constă în primul rând în comparația și analiza făcută între teologia Sfântului Iustin Popovici și cea a Părintelui Dumitru Stăniloae, cercetări neîntreprinse până acum (după cunoștințele noastre) într-o teză de doctorat.

Fotografie:

Lasă un comentariu