Moșnean Laurentiu Mădălin

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Moșneanu

Prenume: Laurențiu Mădălin

Domeniu: Teologie Istorică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Dr. Prof. Emanoil Băbuș

Titlul tezei: Bizanț și Islam în prima perioadă iconoclastă

Abstract: Lucrarea de față își propune să analizeze raporturile dintre lumea bizantină și cea islamică în prima perioadă iconoclastă și să demonstreze influența pe care a exercitat-o lumea musulmană asupra ultimei erezii majore a creștinătății răsăritene. Am ales acesta temă prin prisma interesului față de istoria Imperiului Bizantin și față de problema islamului în lumea bizantină. Lucrarea finală va demonstra cum și în ce măsură islamul a influențat apariția ereziei iconoclaste. În demersul meu voi începe prin a prezenta ipotezele marilor istorici care s-au ocupat de această problemă. Elementul de noutate va consta în prezentarea interdisciplinară a mentalităților bizantino-arabe din această perioadă.

Fotografie:

Lasă un comentariu