Necula Dan

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Necula

Prenume: Dan

Domeniu: Teologie Istorică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu

Titlul tezei: Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre virtute

Abstract: Având în vedere că Sfântul Ioan Gură de Aur este unul dintre cei mai reprezentativi Părinţi din toată pleiada de Părinţi  şi Scriitori bisericeşti ai veacului de aur, fiind mereu actual prin învăţăturile sale care se adaptează nevoilor spirituale ale omului contemporan, demersul cercetării urmăreşte o analiză clară şi concisă a conceptului de virtute în viziunea Sfântului. Această temă propune studiul virtuţii punctând calea care duce la virtute, treptele virtuţii, puterea virtuţii, râvna pentru virtute, şi nu în ultimul rând sfârşitul virtuţii. În acelaşi timp, voi avea în vedere imaginea virtuţii in Noul Testament, precum şi analiza viziunii patristice asupra ei până la Sfântul Ioan Gură de Aur, receptând maniera in care Sfinţii Părinţi au analizat-o şi au definit-o în contextul epocii lor.

 Motivaţia principală a alegerii acestei teme este dorinţa de a înţelege şi în acelaşi timp de a explica nuanţarea virtuţii din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, conştient fiind de faptul că virtutea este calea prin care omul se apropie de Dumnezeu, găsindu-şi astfel traiectoria în această viaţă şi ţintind spre punctul ei final din veşnicie. De cele mai multe ori, ne dorim sănătatea virtuţii numai atunci când fiinţa noastră se îmbolnăveşte şi ne confruntăm cu manifestările sale evidente. În acele momente omul conştientizează starea de cădere în care se află şi faptul că Hristos este singurul care îi poate reda sănătatea şi nemurirea.

Obiectivul principal îl reprezintă analiza şi explicarea conceptului de virtute din opera Sfântului Părinte, sistematizând o serie de repere practice necesare omului contemporan tot mai însetat de sens, prin care acesta găseşte puterea de a trăi în această lume fără a fi tulburat sau îngreunat de ceva. A pune un bun început virtuţii şi a merge pe calea sa, înseamnă a ne îndrepta cugetul nostru, pentru a putea discerne păcatul de virtute. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă foarte mult pe ideea că patima aduce moartea spirituală a omului, iar ceea ce înseamnă cu adevărat viaţă constituie practicarea virtuţii.

Rezultatul preconizat al cercetării mele îl reprezintă aflarea şi punerea în circulaţia a sensului pe care Sfântul Părinte îl dă virtuţii, fiind pentru noi toţi un model de vieţuire creştină, pentru a putea ocoli patimile şi a ne împodobi cu virtuţi.

Fotografie:

Lasă un comentariu