Ojica Alexandru-Lucian

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Ojică

Prenume: Alexandru-Lucian

Domeniu: Teologie Istorică

Profesor conducător de doctorat: pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu

Titlul tezei: Învățătura hristologică și mariologică reflectată în teologia Sfântului Ioan Casian

Abstract: Sfântul Ioan Casian este cunoscut mai ales din perspectiva sa monahală. Faptul că a dat o nouă organizare monahismului apusean la începutul secolului al V-lea este reliefat în toată teologia occidentală (mai ales romano-catolică), dar și în cea ortodoxă. Dar prin ultima sa carte, De Incarnatione Domini, Sfântul Ioan Casian face o sinteză remarcabilă a hristologiei alexandrine, antiohiene, capadociene, la cererea viitorului papă Leon cel Mare, explicând și combătând nestorianismul. Așadar Sfântul Ioan Casian a oferit o hristologie de factură monahală, în care erezia este înțeleasă ca „boală a sufletului”. Reabilitarea Sfântului Ioan Casian prin dezvăluirea acestei laturi a sale, ca teolog cu valențe ecumenice, este unul dintre obiectivele tezei de doctorat.

Fotografie:

Lasă un comentariu