Patrologie și literatură patristică

Tematica pentru admitere la doctorat

Disciplina Patrologie și literatură patristică

-sesiunea septembrie 2018-

(îndrumător pr. prof.dr. Constantin Pătuleanu)

 1. Gândirea teologică în primele patru veacuri veacuri creștine în tradiția alexandrină, antiohiană și capadociană Direcții și reprezentanți de seamă: Sfântul Chiril al Alexandriei; Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare.

Hristologia Sfinților Părinți – la primele 4 Sinoade Ecumenice: Sfântul Atanasie cel Mare; Sf, Grigorie de Nazianz; Sf. Chiril al Alexandriei.

 1.  

  Bibilografie

A. Izvoare

 1.  
  1. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Patrologia Graeca, Paris, 1857-1866; Patrologia Latina, Paris,1844-1864;
  2. Sources chrétiennes, ed. J. Daniélou, Paris 1942;
  3. Colecția Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979…serie veche și seria nouă pulicată la Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2009…

   

B. Bibliografie generală

 1.  
  1. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. I-III, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988.
  2. G. Coman, Și Cuvântul trup s-a făcut. Hristologia și mariologie patristică, Timișoara, 1993.
  3. Dumitru Stăniloae, Teologia Morală Ortodoxă, Spiritualitatea ortodoxă, vol. III, Editura EIMBOR, București 1981.
  4. Dr. Stylianos G. Papadopoulos, Patrologie, vol. I, II,1 și II,2 Editura Bizantină, trad. de Lect. Dr. Adrian Marinescu, Bucureşti, 2006-2009.
  5. Claudio Moreschini, Istoria filosofiei patristice, trad. de Alexandra Cheşcu, Mihai-Silviu Chirilă şi Doina Cernica, Ed. Polirom, 2009.
  6. Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria Literaturii creştine vechi greceşti şi latine, vol. I, II,1 și II,2, Ed. Polirom, Iaşi, 2001-2004.
  7. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie, vol. I-II, Ed. Basilica, Bucureşti, 2009; Patrologie şi literatură postpatristică (vol. al III-lea), Ed. Basilica, Bucureşti, 2010.
  8. Dr. Ioan Caraza, Hristologia Patristică și concepțiile hristologice contemporane, Slobozia, 2000.
  9. Stelianos Papadopoulos, Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, trad. Cornel Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2003.
  10. Stelianos Papadopoulos, Viaţa, activitatea şi opera Sf. Ioan Gură de Aur, trad. Lect dr. Octavian Gordon, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2014.
  11. Anthony Meredith, Capadocienii, traducere pr. Constantin Jinga, Editura Sophia, București 2008.