PR. BEZDEDEANU CONSTANTIN LIVIU

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Pr. Bezdedeanu

Prenume: Constantin Liviu

Domeniu: Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu

Titlul tezei:Raţionalitatea creaţiei. Răspunsul ortodox la criza ecologică actuală

Abstract:

Elaborarea acestei teze a pornit de la frământările omului postmodern, care trăieşte într-o societate a confortului şi bunăstării, motiv pentru care, deşi setea de transcendent nu poate să dispară din fiinţa persoanei umane, definită, de Mircea Eliade, drept homo religiosus, este adesea deturnată sau confiscată pentru iluzia falsei fericiri creată de existenţa „redusă la epidermă”.

Am ales să aduc în discuţie problema crizei ecologice pentru că aceasta implică atât relaţia cu semenii, cu natura şi cu Dumnezeu, Creatorul şi Atotţiitorul tuturor, cât şi pentru că impasurile ecologice reprezintă o preocupare constantă a societăţii contemporane. Perspectiva pe care o propun vizează omul în integralitatea lui, premisă care mi-a condus atenţia către scrierile Sfinţilor Atanasie cel Mare şi Maxim Mărturisitorul, dar şi către sinteza neo-patristică a Părintelui Dumitru Stăniloae.

Fotografie:

 

Lasă un comentariu