Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu

Numele: Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu

Funcția: Cadru Didactic

Departament: Teologie Istorică, Biblică şi Filologie

 

 

CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume/Prenume Pătuleanu Constantin
Adresă Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, str. Sfânta Ecaterina, nr. 2, București, Sector 4.
E-mail(uri) constantinpatuleanu@gmail.com; cpatuleanu@yahoo.de
Data naşterii 04.03.1962
Experienţa profesională
Perioada    2011 – 2014
Funcţia sau postul ocupat CONSILIER PATRIARHAL, ÎN CADRUL SECTORULUI TEOLOGIC-EDUCAŢIONAL AL ADMINISTRAŢIEI PATRIARHALE
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor de învaţământ teologic preuniversitar şi universitar şi învăţământ religios

2014-2015 Expert formator în cadrul proiectului Alege şcoala!

Training (formare de formatori)

Numele şi adresa angajatorului Patriarhia Română – Administraţia Patriarhală

Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, 040163, Bucureşti, sector 4, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Participări în comisii

Perioada

Management

2000-prezent: Membru în comisia de dialog a Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Evanghelică din Germania

2002- prezent Membru în Colegiul de redacție a revistei Mitropolia Olteniei

2013-2014 Coordonator – Colecția Cursuri, Manuale și Tratate de Teologie Ortodoxă, Editura Basilica.

                                   Perioada   2013 –prezent Profesor universitar Universitatea din București

Patrologie și literatură patristică – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul”

2007 – 2012

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului de Istoria Bisericească Universală, evaluarea cunoştinţelor studenţilor, îndrumător și coordonator de lucrări de licență, lucrări de dizertație și teze de doctorat
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Didactică
Perioada 2004 – 2007
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului de Istoria Bisericească Universală, evaluarea cunoştinţelor studenţilor, îndrumător și coordonator de lucrări de licență, lucrări de dizertație
                                   Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Didactică
Perioada 1996 – 2004
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului de Istoria Bisericească Universală, evaluarea cunoştinţelor studenţilor
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Didactică
Perioada 1992 – 1996
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului de Istoria Bisericească Universală, evaluarea cunoştinţelor studenţilor
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Didactică
Perioada 2001 – 2005 Paroh la Parohia Mihai Bravu București
Funcţia sau postul ocupat 2005-prezent Preot paroh la Parohia Udricani
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor pastorale, misionare, educaţionale, culturale, sociale şi administrative ale parohiei
Numele şi adresa angajatorului Arhiepiscopia Bucureştilor, Intrarea Miron Cristea, nr. 9, sector 4, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Management
Perioada 2004 – 2011
Funcţia sau postul ocupat Şef de catedră
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor corpului didactic al Catedrei de Istorie
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Management
Perioada 2000 – 2004
Funcţia sau postul ocupat Prodecan
Activităţi şi responsabilităţi principale Relaţia conducerii facultăţii cu studenţii
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Str.”Al.I.Cuza”, nr.13, 200585, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Management
Educaţie şi formare
Perioada 27 aprilie 1999
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Doctor în Teologie cu teza Die Begegnung zwischen der rumänischen Orthodoxie mit dem Protestantismus im 16.-20. Jahrhundert unter besonderer Berüksichtigung des bilateralen theologischen Dialogs zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (1979-1998), sub îndrumarea Prof. dr. Hermann Goltz şi a pr. prof. dr. Viorel Ioniţă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Teologie Evanghelică, Universitatea Martin Luther din Halle, Germania
Perioada 1995-1998
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cursuri de doctorat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Teologie Evanghelică, Universitatea Martin Luther din Halle, Germania
Perioada 1990-1994
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cursuri de doctorat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti
Perioada 1985-1989
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Studii de licenţă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti
Perioada 1977-1984
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Studii liceale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul de Ştiinţe Naturale din Vînju-Mare, jud. Mehedinţi (1977 – 1979)

Seminariile Teologice Ortodoxe din Craiova şi Caransebeş (1979 – 1984)

Specializare
Denumire stagiu Contract de cercetare în cadrul programului Fritz-Tyssen Stipendien
Numele instituţiei organizatoare Arhiva Franckeschen Stiftungen din Halle, Germania

Noiembrie 2001-februarie 2002

Perioada Noiembrie 2004-februarie 2005
Denumire stagiu Contract de cercetare
Numele instituţiei organizatoare Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Lucrări publicate
1.       Die Begegnung zwischen der rumänischen Orthodoxie mit dem Protestantismus im 16.-20. Jahrhundert unter besonderer Berüksichtigung des bilateralen theologischen Dialogs zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (1979-1998), Editura Kovac, Hamburg, 2000, 472p.
2.       Teologia Ecumenică. Istoria şi evaluarea dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, cu publicarea comunicatelor finale, Editura Mitropliei Olteniei, Craiova, 2003, 260p.
3.       Documente istorice. Pietismul şi relaţiile cu Ţările Române, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2003, 252p.
4.       Viorel Ioniţă, Constantin Pătuleanu, Constantin Brâncoveanu şi relaţiile sale cu Europa veacului al XVIII-lea, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 188p.
5.       Mişcarea hernnhutiană şi legăturile cu Ţările Române. Documente istorice inedite II, Editura Universitaria, Craiova, 2007, 212p.
6.       Istoria ecumenismului. Curs pentru studenţi, Editura Universitaria, Craiova, 2006.

7.       Sfinții Părinți Despre Educație, în colecția: Sfinții Părinți pe înțelesul tuturor, Editura Cuvântul Vieții, București 2015, 171p.

Studii și articole publicate în volume colective (coautor)
  1.    Mitropolitul Nestor Vornicescu şi Mişcarea ecumenică, volum omagial, Editura Mitropoliei Olteniei, 2007.
  2.    Pervertirea chipului lui Dumnezeu sau apocaplipsa înainte de vreme, în volumul omagial Groapa de Gunoi, Editura Galeria posibilă, Bucureşti, 2007.
  3.    Sensul vieţii – Viaţa în Hristos, în: Cum să trăim mai mult şi mai bine, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.
  4.    Relaţiile cu Biserica Luterană, în vol. Autocefalie și Comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă, în perioada 1885-2010, Editura Basilica, București, 2010.
  5.    Întruniri panortodoxe în secolul al XX-lea, în vol: Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea, Editura Basilica, București, 2011.
  6.    Argument pentru cercetări arheologice la Biserica Sfântul Nicolae Udricani din București, în: Arheologia Credinței. Cercetări arheologice la biserici bucureștene – Biserica “Sf. Nicolae-Udricani”, vol. II, Editura Semne, București, 2011.

7.    Die historische Entwicklung der Kirchenvielfalt, în: Die Kirche – ihre Verantwortung und ihre Einheit, Beiheft zur Ökumenische Rundschau 75, Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 2005, p. 209-226.

  8.    Taina Botezului – taina lăuntricităţii, în vol. Familia în societatea contemporană, Editura Doxologia, Iaşi, 2011.

9.    Problematica actuală a viitorului Sfânt și Mare Sinod, în: Autocefalia Bisericii și mărturisirea credinței, Editura Doxologia, Iași 2011, p. 526-534.

10.       Istoria filantropiei, în: Activitatea social filantropică și medicală din Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi, Editura Basilia, București, 2012, p.

11.       Drumul spre creștinism al familiei împăratului Constantin în lumina izvoarelor antice și istoriografia modernă, în: Cruce și Misiune. Sfinții împărați Constantin și Elena promotori și apărători ai Biserici, vol. II, Editura Basilica, Bucurfești 2013, p. 173-202.

12.       Ce fel de cunoaștere a lui Dumnezeu promovăm? în: Dialogul religiilor în Europa unită, coordonatori Iulia Badea-Guéritée și Alexandru Ojică, Editura Adenium, București 2015, p. 281-287.

13.       Actualitatea politicii religioase a Sfinților Împărați Constantin și Elena, în vol. Mehedinți, Istorie, Cultură și Spiritualitate, Editura Mitropolia Olteniei și Editura Diadahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2013, p. 44-48.

14.       Educația creștină în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, în vol. Misiune și Propovăduire, Editura Presa Universitară Clujeană, Editura Episcopiei Caransebeșului, 2015, p. 280-290.

15.       Constantin Brâncoveanu și relațiile sale cu Europa veacului al XVIII-lea din perspectiva reformei educaționale, în vol. Constantin Brâncoveanu și contribuția lui la sporirea patrimoniului cultural, educațional, spiritual și social-filantropic al Țării Românești în contextul european al veacului al XVIII-lea, Editura Basilica, București, 2014.

 

 

Studii publicate  
  1.  Sinodul de la Iaşi în istoriografia românnească şi străină, la aniversarea împlinirii a 350 de ani, în revista Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, nr. 2/1992, p. 112-134.
2.   Situaţia Patriarhiei Ecumenice de la Patriarhul Athenagoras până astăzi, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 44/1992, p. 34-47.
3.  Viaţa bisericească din Bucovina de la războiul de reîntregire până la ocuparea ei de către Imperiul rus (1918-1940), în revista Mitropolia Olteniei 45/1993, p. 125-140.
4.  Conciliul tridentin şi ecoul lui în Biserica Ortodoxă, în revista Mitropolia Olteniei, nr.  47/1995, p. 52-65.
5.   Conferinţa panortodoxă de la Constantinopol din 1923. Problema calendarului, în revista Mitropolia Olteniei, nr.  46/1994, p. 80-88.
6.  Viaţa şi personalitatea bizantinologului Alexandru Elian, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-6/1998, p. 170-181.
7.  Raportul dintre Biserică şi Stat în timpul patriarhului Fotie, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 4/1999, p. 3-19.
8.  Învăţământul teologic în primele trei secole, în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-12/2002.
9.   Şcoala catehetică din Alexandria, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 5/1998, p. 64-77.
10.  Personalitatea şi activitatea Patriarhului Justinian (1948-1977). Omul providenţial trimis de Dumnezeu Bisericii sale. La 50 de ani de la întronizare (1948 – iunie,1998), în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-6/1998.
11.  Dialogul teologic bilateral dintre Biserica Evanghelică din Germania (EKD) şi Biserica Ortodoxă Română (Goslar VIII), în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-12/1998, p. 145-153.
12.   Clerul ortodox şi responsabilitatea moral-politică a laicilor în societate, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-2/2001, p. 78-90.
13.  Schisma bulgară şi contribuţia românească la ridicarea ei, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 6/2000, p. 45-54.
14.  Contribuţia românească la ridicarea schismei, în: Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 7/2001, p. 7-20.
15.  Hallscher Pietismus und dessen Beziehungen zu Rumänien im Zeitalter der Aufklärung, în Analele Facultăţii de Teologie din Craiova, nr. 7/2001, 34-50.
16.  Dimensiunea ecumenică a operei Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 10/2002, p. 158-168.
17.  Privire generală asupra dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Goslar I), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2002, p. 102-121.
18.  Tainele Bisericii în Confessio Augustana şi în Mărturisirile de Credinţă Ortodoxă din secolele 16 şi 17 (Goslar II), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2002, p. 137-150.
19.  Pocăinţa şi Spovedania în viaţa Bisericilor noastre şi importanţa lor pentru înnoirea şi sfinţirea creştinului (Goslar III), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2002.
20.  Începuturile Mişcării ecumenice în România, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 9/2002, p. 50-62.
21. Îndreptarea şi îndumnezeirea omului prin Iisus Hristos (Goslar V), în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 9/2002, p. 207-217.
22.  Botezul ca primire în noua alianţă şi ca chemare la lupta duhovnicească întru urmarea lui Hristos (sinergia) (Goslar VI), în Almanah bisericesc 2003, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, p. 59-69.
23. Comuniunea Sfinţilor – chemarea Bisericilor noastre şi împlinirea ei într-o lume secularizată, în Almanah bisericesc 2003, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, p. 210-220.
24.  Biserica şi responsabilitatea ei politico-socială astăzi. Aspecte biblic-hermeneutice, istorico-bisericeşti şi eclesiologice (Goslar IX), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-3/2003, p. 114-123.
25. A X-a întrunire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Cluj-Napoca, 14-20 noiembrie 2002) (Goslar X), în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-12/2002, p. 21-35.
26. Un document inedit. Călătorul John Jackson prin Ţările Române în anul 1797, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 11/2003.
27.  Evoluţia diversităţii istorice a Bisericilor, în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-12/2002.
28.  Actualitatea Sfinţilor Trei Ierarhi pentru mileniul III şi secolul XXI, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 7/2001, p. 140-148.
29. Die Reformatoren und ihre Beziehungen zu den Orthodoxen in den rumänischen Länder im 16. Jahrhundert, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 9/2002, 25-42.
30. Die Reformation in der Walachei und in der Moldau, în Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, 10/2003, p. 14-51.
31.  Die historische Entwicklung der Kirchenvielfalt, în: rev. Dokumentation, nr. 20, Frankfurt am Main, 2003, p. 36-45.
32.  Aspecte ale Filantropiei creştine contemporane, în revista Studii, editată de Mitropolia Olteniei şi Centrul pentru Studii de Teologie Aplicată, 3/2005, p. 118-130.
33.  Din corespondenţa Pastorului Peter Clos din Braşov cu Gotthilf August Francke din Halle (Germania), inedit, în Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie, nr. 13/2005, p. 4-11.
34. Mişcarea hernnhutiană şi relaţiile cu Ţările Române, în Almanah Bisericesc 2004, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, p. 92-99.
35. Un document inedit – Ţările Române în Jurnalul englezului John Jackson (1797), în Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie, nr. 12/2004,  p. 55-66.
36. A IX-a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor (14-26 februarie 2006, Porto Alegre, Brazilia), în revista Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2006, p. 152-157.
37. Importanţa unei ermineutici biblice comune în cadrul dialogurilor ecumenice, în Studii Teologice, nr. 2/2006, p. 24-36.
38. Un document inedit. Din corespondenţa pastorului Peter Clos din Braşov cu Gotthilf August Francke din Halle/Germania, în Analele Universităţii din Craiova, nr. 13/2005, p. 4-11.
39. Așezăminte sociale bucureștene înființate prin contribuția Bisericii, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2008, p. 39-59.
40.  Cea de a XII-a întânire în cadrul dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 11-15 martie 2010, în: Biserica Ortodoxă Română, 2010.

41.  Teze pentru o filantropie modernă, în vol. Mehedinți, Istorie,  Cultură și Spiritualitate, Editura Universitaria, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin 2012, p. 82-87.

Participări la conferinţe şi întruniri
1.  În anul 1993 am susţinut, în cadrului ciclului de conferinţe ale „ASCOR“ din Craiova, referatul cu tema Starea lumii păgâne la apariţia creştinismului şi starea lumii creştine astăzi.
2.  În iunie 1994 am participat la Conferinţa preoţească a Protopopiatului I Craiova, cu referatul: Familia creştină în societatea contemporană.
3.  Între 10-13 iunie 1995 am participat la seminarul cu tema Crucea – drumul împăcării împotriva violenţei, Halle, Germania.
4.  Între 14-18 iunie 1995 am participat la Congresul Bisericii Evanghelice din Germania, care s-a desfăşurat în oraşul Hamburg, Germania.
5.  Între 15-22 iulie 1995 am participat la o călătorie de studii la Centrul Ecumenic din Geneva.
6.  Între 27 nov. – 3 dec. 1995 am participat la al 7-lea Dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania organizat la Selbitz, Germania.
7.  Între 23-29 iunie 1997 am participat la a doua Adunare Ecumenică Europeană (Graz, Austria).
8.  În septembrie 1997 am participat la al 31-lea Seminar Ecumenic International (Straßburg, Franţa).
9.  În mai 1998 am participat la Seminarul Bisericile în Dialog, organizat de Conferinţa Bisericilor Europene (Münster, Germania).
10.  Între 21-26 sept. 1998 am participat la Seminarul Familia creştină în societatea modernă secularizată, unde am susţinut referatul Familia creştină într-o lume secularizată şi ancorarea ei in viaţa liturgică (Leipzig, Germania).
11.  Între 9-14 martie 1999 am participat la a doua rundă a Seminarului Bisericile în dialog, organizat la Bucureşti de Conferinţa Bisericilor Europene.
12.  Între 16-23 august 1999 am participat la seminarul Educaţia ecumenică în şcolile teologice (Durău, România) organizat de Conferinţa Bisericilor Europene (Geneva) în colaborare cu Diakonisches Werk (Germania).
13.  Între 27 septembrie – 3 octombrie 1999 am participat la a VI-a întâlnire de dialog teologic între tinerii teologi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Evanghelice din Germania, care a avut loc la Arad. Cu această ocazie am susţinut referatul cu tema: Die Versöhnung im Neuen Testament und ihre Relevanz für die heutige Zeit (Reconcilierea în Noul Testament şi relevanţa ei în contextul actual).
14.  Între 7-14 octombrie 2000 am participat la a IX-a întâlnire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, care a avut loc la Herrnhut, Germania.
15.  În data de 7 decembrie 2000 am participat la Simpozionul Dumitru Stăniloae, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, cu referatul Viziunea ecumenică a Pr. Prof. Dumitru Stăniloae.
16.  Între 14-20 noiembrie 2002, la Cluj-Napoca, am participat la cea de a X-a întâlnire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, unde am susţinut referatul Evoluţia istorică a diversităţii Bisericilor (împreună cu Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr).
17.  Între 3-4 februarie 2003 am participat, la Braşov, la Seminarul Charta Ecumenica şi Bisericile din România (ca reprezentat al Mitropoliei Olteniei).
18.  Între 9-14 septembrie 2003 am participat ca delegat al Facultăţii de Teologie din Craiova la primul Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie din România, Mănăstirea Durău.
19.  Între 2-6 iunie 2005 am participat la Simpozionul Filantropia creştină astăzi, care a avut loc la Craiova, unde am susţinut referatul Istoria filantropiei creştine între istorie şi realitate.
20.  Între 28 august-1 septembrie 2005 am participat la cel de al doilea Congres al Pietismului, care a avut loc în oraşul Halle, Germania, unde am susţinut referatul Die sozial Politik von Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Die Franckesche Stiftungen als Model für Brâncoveanus Stiftungen in der Walachei?
21.  Între 25-29 septembrie 2005 am participat la cel de al doilea Congres al Facultăţilor de Teologie din România, care a avut loc la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.
22.  În data de 19.10.2005 am participat la Simpozionul Biblia – fundamentul unităţii creştine, cu tema Importanţa unei ermeneutici biblice comune în cadrul dialogurilor ecumenice (Craiova).
23.   În data de 5 mai 2003 am participat la cel de al doilea seminar de cercetare Die Alte Welt wächst zusammen – Kulturtransfer zwischen Halle und Ost-Europa im 18.Jahrhundert cu referatul Der Pietismus und seine punktuelle Beziehungen zu den rumänischen Ländern (Halle, Germania).
24.  Între 1-7 aprilie 2006 am participat la cea de a XI-a întâlnire de dialog bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, care a avut loc în Eisenach, Germania.
25.  Între 14-23 februarie 2006 am participat la cea dea IX-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor ca delegat oficial al Bisericii Ortodoxe Române, care a avut loc în Brazilia, Porto Alegre.
26.  În data de 11 noiembrie 2006 am participat la simpozionul Gândirea Socială a Bisericii – preliminarii pentru un concept ortodox (Craiova).
27.   În perioada 04-09 septembrie 2007 am participat ca delegat al Mitropoliei Olteniei la cea de a treia Adunare Ecumenică Europeană.
28.  În perioada 29 februarie – 2 martie 2008 am participat la Simpozionul internaţional Sensul vieţii, al suferinţei şi al morţii, organizat la Alba-Iulia.
29.  Între 10-13 noiembrie 2008 am participat la cel de al III-lea Congres al Facultăților de Teologie din România, organizat la Mănăstirea Tismana.
30.  În data de 04-05 martie 2008 am participat la Simpozionul Asistenţa bolnavului muribund organizat de Patriarhia Română şi Fundaţia Sfânta Irina.
31.  Între 11-15 martie 2009 am participat la cea de-a XII-a întrunire de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, la Măn. Sâmbăta de Sus.
32.  Între 9-11 octombrie 2009 am participat la Simpozionul național de istorie 70 de ani de la înființarea Mitropoliei Olteniei, cu tema: Mitropolitul Nestor și participarea sa la Mișcarea Ecumenică (Tismana).
33.  Între 22-24 iulie 2010 am fost coorganizator al primei ediții a cursurilor de vară de la Mănăstirea Tismana cu tema Reflecții asupra credinței și spiritualității ortodoxe, unde am susținut prelegerea Să ne cunoaștem istoria străbună.
34. Între 20-22 septembrie 2010 am participat la manifestările prilejuite de cea de a treia ediţie a simpozionului, Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate, desfăşurate în sala „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, cu tema Conferințele panortodoxe și actualitatea lor.
35.  Între 27-28 septembrie 2010 am participat la cel de al IV-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, organizat la Palatul Patriarhiei.
36.  În data de 14-15 octombrie 2010 am participat la Simpozionul internațional Anul Crezului ortodox și al autocefaliei organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, cu tema Problematica actuală a viitorului Sfînt și Mare Sinod.
37.  Între 16-17 octombrie 2011 am participat la simpozionul Tainele Bisericii – pelerinaje spre sfințenie, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, cu tema: Taina Sfântului Botez – taina lăuntricității.

38.  Între 9-10 noiembrie 2012 am participat la Conferința Națională „Diaconie și Taumaturgie”, Cluj-Napoca, cu tema „Teze pentru o filantropie modernă”.

39. Între 3-6 iunie 2013 am participat la simpozionul internațional „Mărturisire, Cinstire și Recunoștință”, sub genericul „Mehedinți – istorie,cultură și spiritualitate”, organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei, unde am participat cu referatul: „Actualitatea politicii religioase a Sfinților Împărați Constantin și Elena”.

40.  Între 20-12 aprilie 2015 am participat la simpozionul internațional „Misiune și propovăduire”, Organizat de Episcopia Caransebeșului, cu referatul: Educația creștină în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur.

41.  Între 7-10 septembrie 2015 am participat la cea de-a doua ediție a simpozionului internațional patristic de la Mănăstirea Sfânta Ana/Orșova cu refratul: Repere educaționale în operele sfinților părinți.

42.  Între 14 -16 mai 2015 am participat la simpozionul internațional „Dumitru Stăniloae” (ediția a III-a) cu tema: Teologia academică și responsabilitatea ei în misiunea Bisericii”, unde am susținut referatul: Sfinții Trei Ierarhi – modele duhovniceşti pentru școlile de teologie.

43.  Între 22 – 29 mai 2016 am participat la cea de-a 13 întrunire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, cu referatul: Erneuerung des Lebens der Gläubigen im theologischen Denken der kappadokischen Kirchenvätern.

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba germană Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat
Limba franceză Avansat Avansat Mediu Mediu Mediu
Limba engleză Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale comunicare și relaționare

cadru dicactic în învăţământul universitar, preot paroh, membru în comitetul de redacţie al unor reviste (Mitropolia Olteniei,  Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, Tezaur Românesc)

Competenţe şi aptitudini organizatorice conducere şi coordonare – prodecan, șef de catedră, îndrumător de an, conducător de studii doctorale; consilier în cadrul Administraţiei Patriarhale (organizări de întruniri anuale ale înspectorilor de religie şi directorilor de unităţi de învăţământ teologic preuniversitar, comisii de analiză a programelor şi manualelor şcolare pentru învăţământ religios şi teologic; organizarea de concursuri de creaţie literară şi de muzică bizantină);

Preot paroh al Parohiei Mihai Bravu şi al Parohiei Udricani – Bucureşti (coordonarea activităţilor pastorale, sociale, culturale şi administrative ale parohiei).

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Windows, Microsoft Office, Excel, Internet Explorer.
Competenţe şi aptitudini artistice Muzică vocală – corist

Corul Seminarului Teologic din Caransebeș, Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.