Pr. Prof. Dr. Daniel Benga

Numele: Pr. Prof. Dr. Daniel Benga

Funcția: Cadru Didactic

Departamentul: Teologie Istorică, Biblică şi Filologie

 

CURRICULUM VITAE

Locul naşterii: Recea, Judeţul Braşov, România
Data naşterii: 1.02.1972
Starea civilă: căsătorit, trei copii

A. Studii efectuate și diplome obținute

 • 2011-2012 – Proiect de cercetare postdoctorală în cadrul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române: Identitate și delimitare. Procese de delimitare față de păgânism și de practicile iudaice în creștinismul sirian din sec. al III-lea.
 • 2003-2004 – Guest of the Rector la New Europe College Bucureşti. Proiect de cercetare: Introducere în ethosul şi mentalităţile creştinismului antic. Diploma NEC.
 • 1997-2001 – cursuri de doctorat la Universitatea Friedrich Alexander din Erlangen-Nürnberg, catedra Istoria şi teologia Răsăritului creştin, cu o bursă din partea Diakonisches Werk der EKD, sub îndrumarea științifică a Prof. Dr. Karl Christian Felmy. Teza de doctorat: David Chytraeus ca redescoperitor şi explorator al Bisericilor Răsăritului. În 10.12.2001 am obţinut titlul de doctor în teologie summa cum laude din partea Facultății de Teologie Evanghelică.
 • 1996-1997 – curs intensiv de limba germană și participare la cursuri de istorie a bisericii la Universitatea din Sibiu, ca bursier al Diakonisches Werk.
 • 1995-2000 – Cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie din București, disciplina Istoria Bisericească Universală, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă. Teza de doctorat: Marii reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. Contribuţii la tipologia relaţiilor luterano-ortodoxe din secolul al 16-lea, susţinută la 25 octombrie 2000.
 • 1994-1995 – Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti. Teza de disertaţie: Raportul dintre Dumnezeu, cosmos şi om în teologia ortodoxă.
 • 1990-1994 – Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, programul de studii Teologie Pastorală. Teza de licenţă: Problema libertăţii în filosofia lui Nicolae Berdiaev şi în teologia ortodoxă.
 • 1986-1990 – Colegiul Național Radu Negru din Făgăraş.

B. Experiență profesională și locuri de muncă

 • 2008-2012 – prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București.
 • 2006-2014 – conferenţiar; 2004-2006 – lector; 2002-2004 – asistent; 1999-2002 – preparator la Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.
 • 2001-2014 – preot la Biserica Sfântul Ştefan – Cuibul cu Barză din București.
 • 1998-2001 – preot misionar în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală.
 • 1995-1996 – profesor de religie la Școala generală nr. 19 din Bucureşti.
 • Greacă și Latină – citit.

C. Participări la simpozioane, conferințe și congrese internaționale

 • 1997-2014 – participări la peste 25 de grupuri de lucru, simpozioane, conferințe și congrese naționale și peste 25 internaţionale pe teme teologice, ecumenice și istorice în Germania, Franţa, Spania, Elveţia, Austria, Italia, Belgia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Rusia și Insulele Fiji.
 • isiting professor la Universitatea din Viena (2011), Universitatea din Kiel (2011) și Universitatea din Belgrad (2006).

D. Calitatea de membru în comisii și comitete naționale și internaționale

 • 2012-2014 – Membru al Asociației Internaționale de Studii Patristice (IAPS).
 • 2002-2014 – Membru al Comisiei Mixte de Dialog dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania.
 • 2007-2014 – Membru al Saint Irenaeus Joint Orthodox-Catholic Working Group.
 • 2007-2009 – Membru al Comisiei Bisericile în Dialog a Conferinței Bisericilor Europene.
 • 2008-2014 – Membru al comitetului editorial al revistelor Ortodoxia și Biserica Ortodoxă Română ale Patriarhiei Române.
 • 2011-2014 – Evaluator ARACIS.
 • 2011-2012 – Membru al CNATDCU;
 • 2012-2014 – Membru al comisiei de contestații CNATDCU.
 • 2009-2014 – Membru al comitetului editorial al colecției Studia Oecumenica, editată de Centrul de Cercetări Ecumenice al Universității din Sibiu.
 • 2002-2014 – Membru al Comisiei Române pentru Studiul și Istoria Creștinismului.

Lista lucrărilor publicate

(Stadiu: 1 ianuarie 2017)

 A. Cărţi – unic autor

 A.1 În limbi străine

1. David Chytraeus (1530-1600) als Erforscher und Wiederentdecker der Ostkirchen. Seine Beziehungen zu orthodoxen Theologen, seine Erforschungen der Ostkirchen und seine ostkirchlichen Kenntnisse, (Édition historique), VVB Laufersweiler Verlag, Wettenberg, 2006 (ISBN 3-8359-5014-2).

A.2 În limba română

2. Marii reformatori şi Biserica Ortodoxă. Contribuţii la tipologia relaţiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.

3. Metodologia cercetării ştiinţifice în teologia istorică, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.

4. Identități creștine europene în dialog. De la mișcarea husită la ecumenismul contemporan, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2010.

5.  Biserica Sfântul Ștefan – „Cuibul cu Barză” – 250 de ani de istorie, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2012.

6. Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică. O istorie teologică a Simbolului Niceo-Constantinopolitan, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2013.

7. Istoria și semnificația clopotului și a toacei în Biserica Ortodoxă, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2016 (70 de pagini).

B. Cărţi – coautor

B.1 În limbi străine

1. Ökumenische Kirchengeschichte. Band 3: Von der Französischen Revolution bis 1989, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2007, p. 356-385, 388-390, 394-395 și 396-401 (ISBN 978-3-534-19247-2).

2. Orthodox Theology in the 20th Century and Early 21st Century. A Romanian Orthodox Perspective, coordinated by Rev. Prof. Dr. Viorel Ioniță, Basilica, Bucharest, 2013, p. 248-250, 269-271 și 274-276 (ISBN 978-606-8495-09-5).

 B.2 În limba română

3. Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2009, p. 277-278; 298; 313-315; 323-326; 343; 348 (ISBN 978-973-88706-0-4).

4. Istoricul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București (1881-2013), Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2013, p. 9-37 (ISBN 978-606-8495-03-3).

C. Volume coordonate sau îngrijite

1. Prof. Dr. Dimitrie G. Boroianu, Istoria Bisericii creștine de la început până în zilele noastre, ediție îngrijită și actualizată științific de pr. Daniel Benga, Editura Anastasia, București, 2007.

2. Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012 (alături de alți cinci coordonatori).

3. Teologia ortodoxă în dialog – evocări, analize, perspective. Volum dedicat părintelui profesor doctor Viorel Ioniță la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori pr.prof.dr. Daniel Benga și pr.prof.dr. Constantin Pătuleanu, Editura Universității din București, București, 2016.

D. Studii (reviste, anuare, volume colective)

D.1 În limbi străine

1. „Philipp Melanchthon und der christliche Osten. Bis heute unbekannte Begegnungen Melanchthons aus den Jahren 1541 und 1556 mit orthodoxen Christen“, în: Orthodoxes Forum, Band 16 (2002), p. 19-38.

2. „Die erste bekannte Beschreibung der Ostkirchen durch einen Reformator. Primus Trubers Wahrnehmung der Kirchen des Ostens“, în: Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte, 72 (2003), p. 55-69.

3. Църковната мисия – литургия спед Светата Литургия, în: Църквата и съвременното общество, София, 2005, p. 62-77 (publicat şi în limba română: „Misiunea bisericească – „liturghia“ de după Sfânta Liturghie“, în: Glasul Bisericii, LXIV (2005), nr. 9-12, p. 101-115).

4. История и эсхатология в древнем сирйском христианстве, în: Эсхатологическое Учение Церкви, Синодалъная Богословская Комиссия, Москва, 2007, p. 240-253 (publicat și în versiune română: „Între timpul istoriei şi timpul lui Dumnezeu. Transcenderea temporalităţii în teologia siriacă a secolului al IV-lea“, în: Timp şi spaţiu. O abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste, coordonator Lucreţia Vasilescu, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, p. 102-111).

5. „Das Erbe der ökumenischen Konzilien im Kultus, in der Ikonographie und im kanonischen Recht der Orthodoxen Kirche“, în: Die Ökumenischen Konzilien und die Katholizität der Kirche. Das elfte Gespräch im bilateralen theologischen Dialog zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland, hrsg. von Dagmar Heller und Johann Schneider, (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, nr. 83), Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 2009, p. 152-173 (publicat de asemenea în Studii Teologice, III (2007), Nr. 2, p. 35-56).

8. „The Baptismal Ethos of the Third-Century Syrian Christianity According to Didascalia Apostolorum”, în: Revista Teologică, 93 (2011), nr. 4, p. 183-200.

9. „»Defining Sacred Boundaries«. Processes of Delimitation from the Pagan Society in Syrian Christianity according to the Didascalia Apostolorum”, în: Zeitschrift für antikes Christentum, Band 17 (2013), p. 526-559.

10. „Die Diaspora der Orthodoxen Kirchen in Europa. Ein geschichtlicher Überblick”, în: Ostkirchliche Studien, Band 62 (2013), p. 318-331.

11. „Eine kurze Auswertung des Theologischen Dialogs aus der Sicht der Rumänischen Orthodoxen Kirche”, în: Martin Illert/Martin Schindehütte (Hrsg.), Theologischer Dialog mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche. Die Apostolizität der Kirche. Heiligkeit und Heiligung, (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau, Nr. 97), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2014, p. 32-42 (publicat în formă extinsă în limba engleză: „Assessment of the Dialogue between the Romanian Orthodox Church and the Evangelical Church in Germany (1979-2006)“, în: RESEPTIO, Nr. 1 (2009), p. 165-179).

12. „Heilige in der Frühkirche”, în: Martin Illert/Martin Schindehütte (Hrsg.), Theologischer Dialog mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche. Die Apostolizität der Kirche. Heiligkeit und Heiligung, (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau, Nr. 97), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2014, p. 204-212 (publicat și în limba română: „Sfinții în Biserica primară”, în: Sfințenia și sfințirea. Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, Sesiunea 13, Kloster Drübeck 2013, Editori pr. prof. dr. Viorel Ioniță și prof. dr. Ștefan Tobler, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 112-123).

D.2 În limba română

13.Patriarhul Chiril Lucaris şi legăturile lui cu protestanţii“, în: Biserica Ortodoxă Română, CXV(1997), Nr. 1-6, p. 263-276.

14.Husiţii premergători ai Reformei; prezenţa lor pe pământ românesc“, în: Biserica Ortodoxă Română, CXVII (1999), Nr. 1-6, p. 349-361.

15.Propaganda protestantă printre ortodocşi în secolele XVI-XVII“, în: Ortodoxia, LI (2000), Nr. 1-2, p. 97-116.

16. „Protestantismul şi primele tipărituri româneşti (1544-1581)“, în: Ioan Vasile Leb (Editor), Teologie şi cultură transilvană în contextul spiritualităţii europene în sec. XVI-XIX, Cluj-Napoca, 2000, p. 153-186.

17. „Pregătirea pentru botez şi botezul catehumenilor în Ierusalim după descrierea pelerinei Egeria şi după Catehezele Mistagogice ale Sfântului Chiril“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, I (2001), p. 257-288.

18. „Noi contribuţii la biografia celebrului diacon Dimitrie din secolul al XVI-lea“ în: Studii Teologice, LIV (2002), nr. 3-4, p. 138-148.

19. „Câteva reflecţii asupra raportului dintre misiune şi ecumenism“, în: Teologia, VI (2002), nr. 3-4, p. 10-21.

20. „Familia preotului – aspecte teologice, canonice şi pastoral-misionare“, în: Glasul Bisericii, LVII (2002), nr. 9-12, p. 64-79.

21. „Receptarea şi autoritatea Părinţilor Bisericii de Răsărit la Martin Luther şi Philipp Melanchthon“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, II (2002), p. 155-179.

22. „”Byzance après Byzance” în viziunea istoricului german David Chytraeus (1530-1600)“, în: Studia Historica et Theologica. Omagiu Profesorului Emilian Popescu, Editura Trinitas, Iaşi, 2003, p. 443-458.

23. „Ad fontes! Metodă de cercetare şi analiză a izvoarelor istoriei Bisericii“, în: Glasul Bisericii, LIX (2003), nr. 5-8, p. 124-139.

24. „Cele 95 de teze ale lui Martin Luther (1517) – prezentare şi scurt comentariu“, în: Ortodoxia, LIV (2003), nr. 1-2, p. 97-105.

25. „Creştinism şi Imperiu. „Teologia  politică” de la Meliton de Sardes la Augustin“, în: Teologie şi politică: De la Sfinţii Părinţi la Europa Unită, volum coordonat de Miruna Tătaru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucureşti, 2004, p. 40-58.

26. „O încercare de „recitire“ a dialogului teologic dintre Patriarhul Ieremia al II-lea şi luteranii din Tübingen (1573-1581)“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, III (2003), p. 449-471.

27. „Urmările schismei de la 1054 pentru dialogul teologic dintre reformatori şi ortodocşi“, în: Teologia, VIII (2004), nr. 3, p. 111-129.

28. „Scurtă istorie a marilor comunităţi creştine din spaţiul antic mediteranean“, în:  Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, IV (2004), p. 417-438.

29. „Despot Vodă (1561-1563) – un domn protestant pe tronul Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt“, în: Prezenţa Bisericilor într-o Europă unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic şi religios, Editura „Universităţii Aurel Vlaicu“, Arad, 2005, p. 258-273.

30. „Peregrinatio“ la Muntele Sinai în antichitatea creştină“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, V (2005), p. 247-263.

31. „Încercări de epistemologie teologică ortodoxă“, în: Ortodoxia, LVI (2005), nr. 3-4, p. 89-108.

32. „Întâlnirea dintre istorie şi eshaton în teologia şi viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi“, în: Studii Teologice, Seria a III-a, II (2006), nr. 1, p. 7-26.

33. „Reflecţii teologice privitoare la integrarea Bisericii Ortodoxe Române în Uniunea Europeană“, în: Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, p. 129-144.

34. „Threskeia şi coercitio – gândirea religioasă constantiniană oglindită în scrisorile imperiale privitoare la controversa donatistă“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, VI (2006), p. 207-217.

35. „Patriarhul Justinian Marina – medalion omagial la 30 de ani de la trecerea în veşnicie“, în: Glasul Bisericii, LXVI (2007), nr. 4-6, p. 198-209.

36. „Exigențele învățământului teologic universitar contemporan“, în: Studii Teologice, Seria a III-a, III (2007), nr. 4, p. 67-77.

37. „Convertirea la creștinism în antichitate ca „pelerinaj“ între două lumi”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, VII (2007), p. 195-209.

38. „O sinaxă euharistică siriană din secolul al III-lea. Încercare de arheologie liturgică“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, VIII (2008), p. 39-59.

39. „FILIOQUE. Etapele și stadiul dezbaterii ecumenice la 1200 de ani de la Sinodul de la Aachen (809)“, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 3, p. 259-268.

40. „Provocările profesorului Teodor M. Popescu pentru teologia istorică contemporană“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, IX (2009), p. 499-510.

41. „Descrierea de călătorie a lui Johannes Wild. Reflecții despre identitatea unui creștin captiv în Imperiul Otoman (1604-1611)”, în: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), coordonatori Bocșan Nicolae; Sima Ana Victoria; Cârja Ion, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 477-489.

42. „Prezența Bisericii Ortodoxe Române în context panortodox“, în: Autocefalie și comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog și cooperare externă (1885-2010), Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, p. 233-246.

43. „Receptarea Simbolului niceo-constantinopolitan în Sfânta Liturghie bizantină – dublarea mărturisrii credinței”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, X (2010), p. 151-166.

44. „Crezul în care am fost botezați”. Receptarea Simbolului Niceo-Constantinopolitan în calendarul și iconografia ortodoxă, în: The Niceo-Constantinopolitan Creed. Expression of the One and Undivided Church Faith. History, Doctrine and Spirituality, International Symposium of Theology, Arad, 8th and 10th of June 2010, Arad, 2011, p. 40-69.

45. „Crezul Constantinopolitan (381) – o augmentare cu 5 articole a celui Niceean (325)?” în: Ortodoxia, Seria a II-a, II (2010), nr. 4, p. 50-80.

46. „Didascalia Apostolorum ca izvor al tradițiilor și al ethosului creștin sirian din secolul al III-lea. O introducere metodologică”, în: ARCHAEUS. Studies in the History of Religions, XV (2011), p. 309-323.

47. „Constantin cel Mare și Simbolul de credință de la Niceea (325)”, în: Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2013, p. 59-85.

48. „Politica lui Constantin cel Mare față de creștini între octombrie 312 și februarie 313”, în: Cruce și Misiune. Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii, Vol. II, Editori Emilian Popescu și pr. Viorel Ioniță, Editura Basilica, București, 2013, p. 237-247.

49. (împreună cu pr. Emanoil Băbuș), „Monahismul apusean”, în: Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare, Vol 1: Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent, coordonatori pr. prof. dr. Mircea Păcurariu și prof. dr. Nicolae Edroiu, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2014, p. 219-237.

50. „Tipuri de spații teofanice. Câteva schițe fenomenologice”, în: Adrian Lemeni/Diac. Adrian Sorin Mihalache, Realitatea și semnificația spațiului. Abordare teologică, filosofică și științifică, Editura Basilica/Editura Universității din Iași/Editura Universității din București, 2014, p. 261-275.

51. „Să ieșim cu pace întru numele Domnului!” sau despre originea liturgică a misiunii parohiei, în: Misiune, spiritualitate, cultură. Lucrarea pastoral-misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia – istorie, actualitate, perspective, Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2015, p. 240-248.

52. „Teologia academică română contemporană. Câteva reflecții autocritice și gânduri pentru o teologie misionară”, în: Pr. Ion Vicovan, Pr. Paul-Cezar Hârlăoanu, Emilian-Iustinian Roman, Teologia academică și responsabilitatea ei în misiunea Bisericii, Editura Doxologia, Iași, 2016, 125-138.

53. „Viața, activitatea și opera preotului profesor dr.dr.h.c. Viorel Ioniță – medalion omagial la 70 de ani”, în: Teologia ortodoxă în dialog – evocări, analize, perspective. Volum dedicat părintelui profesor doctor Viorel Ioniță la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori pr.prof.dr. Daniel Benga și pr.prof.dr. Constantin Pătuleanu, Editura Universității din București, București, 2016, p. 57-80.

E. Articole

E.1 În limbi străine

1. „Lamm Gottes – Östliche Liturgie“, în: Religion in Geschichte und Gegenwart4, Band 5 (2002), col. 50.

E.2 În limba română (selecție)

3. „Ecleziologia ortodoxă ca fundament al unei „noi” istorii a Bisericii“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Anul XV, nr. 314-315, (15 iunie 2003), p. 10.

4. „Noile itinerarii ale istoriografiei bisericeşti apusene“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Anul XV, nr. 316-317, (15 iulie 2003), p. 11.

5. „Teologia istoriei în De Civitate Dei“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Anul XV, nr. 325-326, (31 decembrie 2003), p. 5.

6. „Viaţa eclezială contemporană în faţa paradigmei apostolice“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 343-344, (31 octombrie 2004), p. 13.

7. „Teologia timpului în Imnele la Naşterea Domnului ale Sfântului Efrem Sirul (306-373)“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 369-370, (decembrie 2005), p. 10-11.

8. „Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, distins cu premiul „Abt-Emmanuel-Heufelder“ de către Mânăstirea benedictină Niederaltaich din Germania“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 382, (15 iunie 2006), p. 8

9. „Testamentul Patriarhului Justinian“, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 401-402, (31 mai 2007), p. 5.

10. „Pe Dealul Patriarhiei vor răsuna clopote noi“, în: Lumina de Duminică (7 septembrie 2008), p. 6-7.

11. „Familia creștină și integrarea europeană“, în: Bucuria nunții binecuvântate. Cateheze pentru familia creștină, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2011, p. 211-216.

12. „Viața Bisericii și „mângâierea Sfântului Duh”, în: Lumina de Duminică (10 iunie 2012), p. 2.

13. „Constantin cel Mare și Simbolul de credință de la Niceea (325)”, în: Candela Nordului, Nr. 6 (2013), p. 36-38.

14. „Drumul istoric al Ortodoxiei”, în: Lumina de Duminică (19 iunie 2016), p. 6-7.

F. Reportaje

1. „Vizita pastoral-misionară şi ecumenică a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Germania“, în: Biserica Ortodoxă Română, CXXI (2003), nr. 1-6, p. 3-126. (Coautor Pr. Costel Stioca).

2. „Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Germania, 8-14 mai 2003“, în: Glasul Bisericii, LIX (2003), nr. 5-8, p. 149-154. (Coautor Pr. Costel Stoica).

3. „Conferinţa teologică internaţională – „Biserica şi societatea contemporană“, Ruse, 26-29 mai 2005, în: Vestitorul Ortodoxiei, 30 iunie 2005, p. 16.

4. „Conferinţa teologică internaţională – „Învăţătura eshatologică a Bisericii“, Mânăstirea Sfântul Daniel, Moscova, 14-17 noiembrie 2005, în: Vestitorul Ortodoxiei, Nr. 369-370, decembrie 2005, p. 16.

5. „Înnoirea și sfințenia vieții într-o lume secularizată. Vizita canonică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Austria (12-16 iunie 2009), în: Vestitorul Ortodoxiei, Anul II (XIX),nr. 6-8, (iunie-august 2009), p. 43-48.

G. Traduceri

1. Prof. dr. Gottfried Seebaß, „Regulile hermeneutico-teologice ale lui Luther cu privire la Părinţii Bisericii, în disputa cu Caspar von Schwenckfeld“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, III (2003), p. 97-106.

2. Prof. dr. Jürgen Moltmann, „Teologie şi formare teologică la  universităţile de stat“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, IV (2004), p. 277-286.

3. Karl Christian Felmy, „Slujirea și hirotonia în dialogul cu Ortodoxia“, în: Studii Teologice, Seria a III-a, III (2007), nr. 4, p. 211-226.

4. (în colaborare cu Adrian Carabă) Karl Christian Felmy, „Întâlnirea teologiei ortodoxe cu influențele apusene. O dezbatere a teoriei pseudomorfozei apusene a Ortodoxiei“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, VIII (2008), p. 293-306.

5. Prof. dr. Andreas Müller, „Vasiliada – «podoaba Capadociei». Marele proiect diaconic-caritativ al Sfântului Vasile cel Mare”, în: Asistența social-filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi, coordonator pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012, p. 161-187.

6. (în colaborare cu pr. drd. Ionuț Păun) Thorsten Jacobi, „Acționând corespunzător”. Întreita slujire a lui Iisus Hristos ca punct de referință al eticii creștine cu privire la întrebările legate de sfârșitul vieții”, în: Sfințenia și sfințirea. Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, Sesiunea 13, Kloster Drübeck 2013, Editori pr. prof. dr. Viorel Ioniță și prof. dr. Ștefan Tobler, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 205-226.

H. Recenzii

1. Keith Randell, Luther şi Reforma în Germania, 1517-1555, trad. de Horia Niculescu, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2002, 136 pagini, în: Studii Teologice, Seria a III-a, I (2005), nr. 2, p. 207-213.

2. Diacon Ioan I. Ică jr, Canonul Ortodoxiei. Vol. 1: Canonul apostolic al primelor secole, Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, 1039 de pagini, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 3, p. 285-295.

3. Juan Mateos, S.J., Utrenia bizantină, traducere, prefață și note de Cezar Login, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, 77 de pagini, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 3, p. 295-299.

4. Bogdan Gabriel Bucur, Angelomorphic Pneumatology. Clement of Alexandria and Other Early Christian Witnesses, Supplements to Vigiliae Christianae. Texts and Studies of Early Christian life and Language, vol. 95, Leiden-Boston, Brill, 2009, XXIX+232pp., în: ARCHAEUS. Studies in the History of Religions, XV (2011), p. 539-542.

5. Konstantin, Oratio ad Sanctorum Coetum / Rede an die Versammlung der Heiligen, Eingeleitet und übersetzt von Klaus Martin Girardet, (Fontes Christiani, Band 55), Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 2013, 291p., în: Studii Teologice, Seria a III-a, X (2014), nr. 1, p. 238-240.

6.  Viorel Ioniță, Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church. The Decisions of the Pan-Orthodox Meetings since 1923 until 2009, Published with the Blessing of His Beatitude Daniel; Translated from Romanian by prof. dr. Remus Rus, Friedrich Reinhardt Verlag, Basel, 2014, 211pp., în: Studii Teologice, Seria a III-a, X (2014), nr. 3, p. 273-275.

 I. Laudatio

1. „Laudatio Profesorului Dr. Karl Christian Felmy, Universitatea Erlangen-Nürnberg“, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“, VIII (2008), p. 283-291.

J. Articole despre Daniel Benga

Ion Dragoș Vlădescu, Daniel Benga, în: Enciclopedia Ortodoxiei Românești, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2010, p. 82-83.