Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş

Numele:  Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş

Funcția:Cadru Didactic

Departamentul: Teologie Istorică, Biblică şi Filologie

 

CURRICULUM VITAE

 • Născut  pe  21 februarie  1959  la Bucureşti (România)
 • 1966-1974: şcoala elementară Şcoala generală 23 din Bucureşti, gimnaziu la Şcoala Generală  nr. 89 din Bucureşti
 • 1974-1979: Seminarul Teologic din Bucureşti
 • 1979-1980: stagiu militar Vânju Mare
 • 1980-1984: studii de licenţă, Institutul Teologic de grad Universitar Bucureşti
 • 1984-1987 cursuri de doctorat în teologie la Institutul Teologic de grad Universitar Bucureşti.
 • 1987 -1990  profesor de Istorie Bisericească Universală la Seminarul Teologic din Bucureşti.
 • 1987-azi membru al Societăţii române de Studii Bizantine.
 • 8 noiembrie 1988 hirotonit diacon de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist
 • 30 septembrie 1990 hirotonit preot de către ierarhul de vrednică pomenire Roman Ialomiţeanul
 • 1991- Studii aprofundate la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg
 • 1991-1992  cursurile de limbă şi civilizaţie franceză din cadrul Universităţii Europene de la Strasbourg.
 • 1991-1997: doctorat Universitatea de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg
 • 1997: Doctor în Teologie: Facultatea de Teologie Protestantă din Paris având ca subiect Recherches sur l’Orthodoxie en France au XX ème siècle.
 • 1997-azi membru în Comisia Naţională de Istorie Bisericească Comparată, unde particip la toate manifestările şi şedinţele de comunicări.
 • 5 aprilie 1999 echivalarea Diplomei de Doctor în Teologie.
 • Pe perioada  studiilor doctorale am activat şi ca preot la parohiile ortodoxe de la Strasbourg, Belfort (Franţa) şi Courtetelle (Elveţia) aflate sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române şi Patriarhiei Ecumenice. Cu ajutorul credincioşilor ortodocşi din Belfort şi împrejurimi am edificat un nou lăcaş de cult, sfinţit în luna martie 1994. Pe perioada şederii mele în Franţa am făcut parte şi din diferite Comisii ecumenice sau intereligioase, în cadrul cărora am susţinut referate privind teologia şi spiritualitatea ortodoxă.
 • iulie 1997  numit ca preot la biserica Sfântul Ilie Gorgani, protoieria I Capitală.
 • 1 august 1997-1 martie 1999 inspector de specialitate la Sectorul Comunităţi Externe din cadrul Administraţiei Patriarhale.
 • 1 martie 1999, în urma unui concurs, am ocupat postul de lector titular la catedra de Teologie Istorică, disciplinele Istoria şi Spiritualitatea Bizanţului şi Istorie Bisericească Universală.
 • octombrie 2003 am ocupat postul de conferenţiar titular la catedra de Teologie Istorică, disciplinele Istoria şi Spiritualitatea Bizanţului, Bizanţ şi Islam (secolele VII-XV), Ortodoxie Occidentală
 • septembrie 2005 pe cel de profesor la disciplina Istoria şi Spiritualitatea Bizanţului.
 • 2000-2008 şef de catedră
 • 2008-2012 prodecan al Facultăţii contribuiind la elaborarea ariei curiculare, cooperare internaţională, implicat activ în luarea de decizii, organizarea de reuniuni, seminarii, simpozioane şi congrese.
 • 2010: conducere de doctorat
 • În anul 2006 am făcut parte din proiectul Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii U.E. (I.R.Ext.U.E.) (nr. CEEX-m3-c3-12542) din cadrul programului de „Cercetare de Excelenţă 2006”, Modulul 3, al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

LISTĂ PUBLICAȚII

I. CĂRȚI

 1. Bizanţul, istorie şi spiritualitate, editura Sofia, Bucureşti, 2003, 366p.
 2. Bizanţ şi islam în Evul Mediu, editura Sofia, Bucureşti, 2003, 190p.
 3. Introducere în Istoria Bisericească Universală, editura Sofia, Bucureşti, 2003, 326p.
 4. Ortodoxie şi Occident. Biserica Catolică Ortodoxă a Franţei, editura  Sofia, Bucureşti, 2003, 220p.
 5. Ortodoxia în Franţa secolului al XX-lea, editura Sofia, Bucureşti, 2003, 224p.
 6. Bizanţul între Occidentul creştin şi Orientul islamic (secolele VII-XV), editura Sofia, Bucureşti, 2006, 390p.
 7. Bizanţul, istorie şi spiritualitate, ediţia a doua, revizuită şi adăugită, editura Sofia, Bucureşti, 2010, 519p.
II. STUDII

1.„Sinodul al VII-lea ecumenic, 1200 de ani”, în Glasul Bisericii, Bucureşti, nr. 6, 1987, pp. 86-94.

 1. „Iustiniana Prima în lumina noilor cercetări”, în Studii Teologice, Bucureşti, nr. 1, 1987, pp. 84-92.
 2. „Contextul istoric-bisericesc al Dobrogei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea”, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, nr. 1-2, 1987, pp. 97-110.
 3. „Elemente bizantine în arta bisericească din Ţara Românească în secolul al XVI-lea”, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, nr. 1, 1990, pp. 166-179
 4. „Dobrogea în perioada Comnenilor”, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, nr. 11-12, 1989, pp. 89-99.
 5. „În legătură cu sărbătorirea mileniului încreştinării ruşilor”, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, nr. 1-2, 1989, pp. 98-108.
 6. „Sectele şi manipulările mentale”, în Almanahul bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1998, pp. 212-218.
 7. „Opera literar-ştiinţifică a împăratului Constantin al VII-lea Porfirogenetul”, în Ortodoxia, Bucureşti, nr. 1-2, 2001, pp. 68-80.
 8. „Încercări de constituire a unei Ortodoxii de tip occidental”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2001, pp. 153-171.
 9. „Prezenţa Ortodoxiei româneşti în Franţa”, în Almanahul bisericesc al Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2002, pp. 213-225.
 10.  „Bizanţ şi islam în Evul Mediu”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2002, pp. 55-77.
 11. „Creştinism şi islam în epocile umayadă şi abasidă”, în Studia Historica et Theologica, omagiu Profesorului Emilian Popescu, volum coordonat de Constantin Petolescu, Tudor Teoteoi şi Adrian Gabor, editura Trinitas, Iaşi, 2003, pp. 273-287.
 12.  „Împăraţi bizantini şi atitudinea lor faţă de manifestările eretice ale popoarelor migratoare”, Ortodoxia, Bucureşti, nr. 1-2, 2003, pp.188-200.
 13. „Uniatismul european, bilanţ şi perspective”, Studii Teologice Bucureşti, nr. 1-2, 2003, pp.36-50.
 14. „Creştinismul arab între tradiţie şi teritorialitate”, Studii Teologice Bucureşti, nr. 1-2, 2003, pp.60-70.
 15. „Aspecte actuale ale Ortodoxiei din Franţa”, Glasul Bisericii, Bucureşti, nr. 9-12, septembrie-decembrie, 2003, pp.105-121.
 16.  „Particularităţi ale unei parohii ortodoxe din Franţa”, Almanahul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2005, pp.64-79.
 17.  „Bizanţ, Islam şi Occident în perioada cruciadelor” Studii Teologice, Bucureşti, nr. 3-4, 2003, pp.28-38.
 18.  „Idei morale şi dogmatice în lucrarea Stromate a lui Clement Alexandrinul”  Ortodoxia, Bucureşti, nr. 1-2, 2004, pp.154-168.
 19.  „Limitele puterii imperiale bizantine, între diversitate simbolică şi contestare legitimă”, Ortodoxia Bucureşti, nr. 1-2, 2005, pp.28-40.
 20. „Colecţia „Sources chrétiennes”, o iniţiativă de editare a operelor Sfinţilor Părinţi”, în Anuarul Facultăţii de Teologie de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2003, pp. 395-408.
 21.  „Alexiada, importanţa istorică şi religioasă a operei Anei Comnena”, în  Almanahul bisericesc al Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2005, pp.223-250.
 22. „800 de ani de la cruciada a IV-a (1204-2004)”, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, nr. 9-12, 2004, pp. 587-600.
 23.  „Latini şi bizantini în perioada cruciadelor”, în Teologia, Arad, nr. 3, 2004, pp. 231-250.
 24. „Ştefan cel Mare şi Sfânt în conştiinţa Bisericii şi a neamului nostru”, în                          Glasul Adevărului, iulie-septembrie, 2004,  Episcopia Buzăului şi Vrancei, Buzău, pp. 72-82.
 25. „Diversităţi şi divergenţe în creştinism până la 1054”, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 9-12, 2004, pp.616-630.
 26.  „Implicarea Bizanţului şi Apusului în creştinarea bulgarilor”, Anuarul Facultăţii de Teologie de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2004, pp. 399-416.
 27. „Sultanatul de Rum şi Bizanţul”, Almanahul Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2005, pp. 250-262.
 28.  „Creştinism şi islam. Iniţiative bizantine şi latine în Evul Mediu”, Teologia, Arad, nr. 3, 2005, pp.11-33.
 29.  „Conflictul în tradiţia coranică şi la Bizanţ”, Teologia, Arad, nr. 2, 2005, pp. 11-38.
 30. Strategii de guvernare în vremea dinastiei Comnenilor, în volumul Istorie şi spiritualitate în Episcopia Aradului 1706-2006, pp. 28-47.
 31. Un timp, un spaţiu: familii bizantine provinciale în secolele IX-XII, în volumul Timp şi spaţiu, o abordare teologică şi filologică, Bucureşti, 2006,
 1. La contribution roumaine à l’Historiographie des relations entre les Pays roumains et les Lieux saints, în Papers of the Symposium held in Bucharest, 15-18 October, 2006, pp. 23-38 coordonatorul volumului
 2. Factori unificatori în lumea bizantină şi în spaţiul musulman, în Anuarul Facultăţii de Teologie de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, 2006, pp. 171-185.
 3. Spaţiu sacru în Bizanţ şi în islam, în volumul închinat bizantinistului Alexandru Elian, Timişoara, 2008, pp.244-267.
 4. Apostolul Pavel şi împăratul Constantin cel Mare: consecinţele unor convertiri ale antichităţii creştine, în Mitropolia Olteniei nr. 9-12, 2006 pp.106-119
 5.  Ierusalimul, oraşul sfânt al creştinilor, evreilor şi musulmanilor, în Anuarul Facultăţii de Teologie de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, 2007, p. 181-195
 6. Iconografie bizantină şi aniconism islamic, volum consacrat întâlnirii Comisiei de istorie bisericească,  Mânăstirea Neamţ, 2007,
 7. Istoriografie bizantină modernă şi contemporană, în Studii Teologice, 4, 2008, pp.31-54.
 8. Textele sfinte în preocupările cititorului bizantin, în  Anuarul Facultăţii de               Teologie de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, 2008, pp. 27-39.
 9. Frontierele în Europa şi dimensiunea lor religioasă în volumul alcătuit după Conferinţa internaţională cu titlul Integrarea europeană şi valorile Bisericii,  Cluj-Napoca, 26 – 29 martie 2009.
 10.  „Dimensiunea universală a creştinismului” în Alamanahul pe 2011 al Episcopiei de Giurgiu.
 11.  „Specificul studiilor de Bizantinologie în spaţiul ortodox” Viorel Ioniţă (coordonator) al volumului Teologia ortodoxă în secolul al XX-lea şi începutul secolului al XXI lea, Bucureşti, Basilica, 2011 pp. 261-278.
 12.  „Bizanţul  în faţa ofensivei latine şi islamice din secolele X-XIII” în revista Tabor, nr. 3, anul V, iunie 2011, Cluj-Napoca, pp. 5-20.
 13.  „Cruciaţii în viziunea Anei Comnena”, în  Anuarul Facultăţii de Teologie de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, 2012, pp. 357-373.
 14.  „Legitimitate imperială şi teologie politică în vremea lui Constantin cel Mare”, în Cruce şi Misiune, Sfinţii împăraţi Constantin şi elena, promotori ai libertăţii religioase şi apărători ai Bisericii, I ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013, pp.219-239.
 15.  „Creştinismul în contextul politicii religioase constantiniene dintre anii 324-337”, în volumul Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii, ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2013, pp. 27-59
 16. Polisemantica spaţiului public constantinopolitan (324-337)
 17. L’Orthodoxie en France : l’intégration avec des acteurs multiples
 18. Nicomidia şi Roma, spaţii de celebrare avictoriilor constantiene
 19. Politica constantiniană după 324 reflectată în corespondenţa imperială
 20. Erezii în vremea lui Alexios I Comnenul.