Pr. Prof. Dr. Vasile Raduca

Numele: Pr. Prof. Dr. Vasile Raduca

Funcția: Director Departament

Departament: Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră

 

LISTĂ PUBLICAȚII

Cărţi:

 1. Allotriosis-La chute et la réstauration de l’homme selon St.Grégoire de  Nysse, Publication partielle de these présentée a la Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg, Suisse pour obtenir le grade de Docteur, Imprimerie Saint Paul, Fribourg, 1985.
 2. Antropologia Sfintului Grigore de  Nyssa , Ed.Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1996.
 3. Ghidul creştinului ortodox azi , Ed. Humanitas, 1998,cu mai multe reeditări ale textului revăzut şi cu adăugiri.Ultima ediţie substanțial adăugită, în 2008.
 4. Monahismul egiptean – de la anahoreţi la chinoviu , Ed. Nemira, Bucuresti, 2003
 5. Michel Quenot, Icoana-fereastră spre Absolut , prefaţă şi traducere din lb.franceză, Ed. Enciclopedică, 1993
 6. Vladimir Losky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit , Studiu introductiv şi traducere din lb.franceză, Ed.Anastasia.Bucureşti l993; ediţia a doua revizuită şi îmbunătăţită, Ed. Bonifaciu, 1998;Ed.Humanitas,2010
 7. Paul Evdokimov, Femeia şi mîntuirea lumii , traducere din lb.franceză (in colaborare), Ed. Christiana, 1993.
 8. Sf. Dionisie Pseudo-Areopagitul, Epistole , traducere din lb.greacă, Ed.All 1994.
 9. Paul Evdokimov, Prezenţa Duhului Sfîint în tradiţia Bisericii Ortodoxe , traducere din lb.franceză cu studiu introductiv, Ed. Anastasia, 1995, ediţia a doua în 2004.
 10. Paul Evdokimov, Cunoaşterea lui Dumnezeu , traducera din lb.franceză şi prefaţă, Ed. Christiana, 1995
 11. Christoph Schoenborn, Icoana lui Hristos , traducere din lb.germană şi prefaţă, Ed. Anastasia, 1996; Editura Humanitas,2011.
 12. Sf.Ambrozie, Episcopul Mediolanului, Despre Duhul Sfint , traducere din lb.latină, studiu introductiv şi note, Ed. Anastasia, 1997.
 13. Michel Quenot, Inviere şi icoană , traducere din lb.franceză şi prefaţă, Ed. Christiana, 1999.
 14. Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfânt , traducere din lb. latină cu studiu introductiv şi note, Ed.Sophia, 2001.
 15. Georgios Mantzarides, Globalizare şi mondializare , traducere din lb. neogreca, editura Bizantina, Bucuresti

Studii şi articole:

 1. Eutanasia, in “Vestitorul Ortodoxiei” nr. 342/2004
 2. Avortul, in “Vestitorul Ortodoxiei” nr. 336/2004
 3. Planificare familiala si controlul nasterilor, in Anuarul FTOB, 2004
 4. Transplantul de organe, in “Ortodoxia”  nr. 4/2004
 5. The Mission of the Ortodox Church Today- Challenges, Dilemmas and Suggestions, în  “Actele celui de-al V-lea congres al Şcolilor de Teologie Ortodoxă”, Belgrad, octombrie, 2001
 6. Invatamintul romanesc si prostitutia, in “Morala, factor de stabilitate sociala”, Ed. M.I., 2002, 161-171
 7. Νεαγοε Μπασαραμπ,ησυχαστης της ρουμανικης αναγενησης (Neagoe Basarab, un isihast al Renasterii romanesti) in “Anuarul” Facultatii de Teologie al Universitatii din Tesalonic, 2003
 8. Actualitatea gindirii Sf. Grigore de Nyssa, in “Anuarul FTOB, 2003, pp. 175-8
 9. Paternitatea duhovniceasca-slujire si autoritate in comunitatea pahomiana, in “Anuarul” FTOB, 2002, pp. 183-199
 10. Caractere diverse şi dificultăţi familiale în ,,Teologie ortodoxă în destin românesc « ,în Omagiu Părintelui Profesor Ilie Moldovan la 80 de ani,Editura Andreiana,Sibiu,2008.
 11. Rigas Velestinlis, un precursor al Drepturilor omului in spatiul romanesc al secolului al XVIII-lea, in “Glasul Bisericii”
 12. De la Hristos ( Doctorul suferind ) la preotul sau, intre suferinzi si doctori, in “Almanahul “ FTPB, 2001, 375-357
 13. Familia si Imparatia lui Dumnezeu dupa Sfinta Scriptură,in “Teologie si viata” nr. 1-7, 2001 pp. 81-94
 14. Credinta deista si credinta mântuitoare, in “ Studii teologice”, nr. 3-4, 2001, pp. 16-24
 15. De la drepturile Omului, la drepturile religioase, in “Studii teologice” nr. 1-2, 2000, pp. 59-72
 16. Christianity in Romania, in “ The steps closer to Romania”, The Romanian cultural foundation publishing house, Bucharest, 1999, p.80-92
 17. Element of contacts between Thessaloniki and the Romanian land, conferinta tinuta la Universitatea din Tesalonic, publicata in “Documentele” congresului tinut in Tesalonic intre 21-25 mai/1997 cu ocazia festivitatilor legate de declararea Tesalonicului drept “Capitala” culturala a anului 1997 ;,,Διεθνες Επιστιμονικο Συνεδριο Θεολογικης Σχολης Αρηστοτελιου Πανεπιστημιου Θεσσαλονικης, Η Θεσσαλονικη ως κεντρο Ορθοδοασσδοξου Θεολογιας Προοπτικες στη σημερινη Ευρωπη,Πρακτικα Συνεδριου,Θεσσαλονικη,2000,p.241-252
 18. Actul catehetic: cateheza si actiunile catehetice,in “Studii teologice” nr. 3-4, 1997, pp. 153-177
 19. Bioetica, familia si morala crestina, in “Studii teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118
 20. Profesrul si ora de religie, in Almanahul bisericesc”, 1995, pp 21-28
 21. Rolul formativ al religiei, in “Studii teologice” nr.1-3, 1994,pp. 81-97
 22. Familia-factor de educatie morala, in “Ortodoxia”, 3-4/p. 79-91
 23. Parohia spatiu misionar, in “Ortodoxia”, 3-4/1996, p. 86-89
 24. Sfinta Scriptura în cultul Bisericii, in “Glasul Bisericii”, 3-4/1992
 25. Căsătoria – Taina a comuniunii si a desavirsirii persoanei, in “Studii teologice” 3-4/1992
 26. Taina căsătoriei, în “Indrumatorul pastoral “al Episcopiei Buzaului, 1992
 27. Taina mărturisirii, în “Indumatorul pastoral al Episcopiei Buzaului, 1992
 28. Teodicee si cosmologie la Sf. Grigore de Nyssa, in “Studii teologice”, 1-2; 1992, pp. 62-93.
 29. Rugăciunea catre Dumnezeu-Tatal, Creatorul si Pronietorul, in “Indrumatorul bisericesc, 6 , 1989, pp.49-58
 30. Duhul Sfânt si lucrarea lui in Biserica, in “Indrumatorul bisericesc”,1989, pp. 66-75
 31. Duhul Sfint si lucrarea lui in Creatie, in “Indrumatorul bisericesc” nr. 5, 1988, 36-45
 32. Grija Bisericii faţă de mediul ambiant, in “Studii teologice”, nr. 3/1990, 105-119
 33. Pacea si integriatatea Creatiei ( conferinta tinuta la consfatuirea ecumenica de la Sofia, oraganizata de Cons.mondial al bisericilor ), in “Mitropolia Moldovei si Sucevei “ nr. 1, 1989, pp. 23-31
 34. Taina Sfăntului Maslu in viata Bisericii, în “Biserica Ortodoxa Romina”, nr. 7-80; 1989, pp.175-189
 35. Vetre mănăstiresti de odinioara – pustiul Kellia din Egipt, in “ Glasul Bisericii”, nr. 1, 1989, pp. 96-102
 36. Cultul sfintilor in Biserica Ortodoxa , in Almanahul Arhiepiscopiei romane de la Paris, 1987
 37. Iubirea – cea mai mare porunca, in Mitropolia Moldovei si a Sucevei nr. 6 1987 pp.94-100
 38. Perspective ortodoxe asupra Creatiei, în “ B.O.R.” nr. 1-2 , 1988, pp 80-88
 39. Sfintul Grigore de Nyssa, Despre numele divine, trad. lb.elina, in “ Glasul Bisericii”, nr. 11-12, 1980 pp. 690-710
 40. Fer. Augustin, Despre buna intelegere intre frati. Tratatul despre patima Domnului, trad.din limba latina, in “Glasul Bisericii” nr. 2, 1986, pp. 42-57
 41. Fer. Augustin, Oratio in noaptea de Pasti, trad. din lb. latina in “Glasul Bisericii” nr. 2 , 1987, pp. 50-59
 42. Biserica si problemele vremii, in “ Glasul Bisericii” nr.1, 1986
 43. Ortodoxia in Canada, in “Glasul Bisericii”, nr. 7-8, 1985
 44. Voinţa si libertatea in conceptia lui  Matin Luther, in “Studii teologice” nr. 3-4, 1984
 45. Sf. Grigore de Nyssa, Catre cei indoliati, trad.din lb.elina , in “Glasul Bisericii, nr.3-4, 1984
 46. Vointa si libertatea in gindirea Sf. Grigore de Nyssa, in “Studii teologice” nr. 1-2 , 1983,
 47. Pronia si libertatea persoanei in gindirea lui Origen, in “Studii teologice” nr. 5-6, 1982, pp. 370-383
 48. Planificarea familiară, controlul naşterilor şi contracepţia, în „Ortodoxia” 1-2, 2006
 49. 4Misiunea Bisericii Ortodoxe azi – provocări, dileme şi sugestii, in „Ortodoxia” 1-2, 2005, p. 11-21
 50. Asceza” păgână şi asceza în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi, in Anuarul FTOUB, 2005
 51. Teologia pastorală şi misiunea Bisericii, Studii Teologice, nr. 3, 2005
 52. Preoţie, misiune şi învăţământ teologic în gândirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Studii Teologice, nr. 4, 2006
 53. Semnificaţia morală a „timpului” în gândirea Fericitului Augustin, în ,,Timp şi Spaţiu,o abordare din perspectiva Ştiinţelor umaniste”,Ed.Universităţii din Bucureşti,2006.
 54. Bioetica,din perspective Teologiei Ortodoxe,în,,Educaţia în Bioetică şi Drepturile Omului în Romania,”Comisia Naţională a Romaniei pentru UNESCO,Bucureşti,2006,pp.295-303.
 55. Planningul familial şi contracepţia, în ,,Anuarul „FTOB,2006
 56. Sfîntul Ioan Hrisostom şi semnificaţia morală a Omiliilor la Statui,în ,,Anuarul FTOB,2007.
 57. Clonarea reproductivă şi clonarea terapeutică,în ,, Ortodoxia”,nr.2,2008.
 58. Fericirea ca exigenţă morală,în ,,Actele simpozionuluide la Durău, Ed.Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,2007.
 59. Studentul teolog, intre ştiinţă şi credinţă,în curs de publicare.
 60. Plantele modificate genetic,şansă sau risc pentru viaţa umană?,în curs de publicare.
 61. 62. Cei care au indrăznit să biruiască lumea,in ,,Lumina de Duminica”,22,iunie,2008,p.5

63. Minunea de la marginea Gadarei,in ,,Lumina de Duminica”,20 iulie,2008,p5.

64. Este Biserica impotriva transplantului ?in ,,Ziarul Lumina”,21 martie,2008,p.4.

65. Acordul prezumat,drumnul spre omucidere,in ,,Ziarul Lumina”,26 martie,2008,p.4.

66. Alături de Hristos,in mijlocul furtunii în ,,Ziarul Lumina de Duminica”,17,august,2008,p.5

67. Dumnezeu nu uita,dar iarta,in ,,Ziarul Lumina de Duminica”,31 august,2008,p.5

67. Pescuitul în ape limpezi,in ,,Ziarul Lumina de Duminica”,28,septembrie,2008,p.5.

68. Cine este aproapele nostru?,în ,,Ziarul Lumina de Duminica”,din 16,nov.2008,p.5

69. Procreerea umană medical asistată, în ,,Mărturie comună.Credinţă şi ştiinţă în dialog”,Revista Centrului de Cecetări Interdisciplinare religie şi Ştiinţă,,Sfîntul Maxim Mărturisitorul”anul IV,1(3),2008,14 p.şi în ,,Ortodoxia “nr.1 ;2009

70. Gîrbovi în trup,gîrbovi în suflet,în,,Ziarul Lumina de Duminică”,7-12-1008,p.5.

71.) Enciclica Humanae vitae şi metodele artificiale de reglementare a naşterilor,în Actele       Simpozionului Internaţional cu titlul,,Humanae Vitae tra Attualita e Provocatione.Una Ripost Moderna ad un Problema Multiseculare,27-28 mai,2008,în ,,Humanae vitae între actualitate şi provocare”Editura ARCB,Bucureşti,2009,p.259-271.

72.Necredinţa,cauză a violenţei familiale,conf.ţinută la Simpozionul  cu titlul ,,Violenţa în      familie şi consecinţele ei sociale“,organizat de Patriarhia Româană şi Secretariatul pentru Protecţia Copilului”,Bucureşti,11-12 dec.2008.

73.Creştinismul şi Drepturile Omului, conferinţă ţinută la simpozionul internaţional ,,Demnitate şi Justiţie pentru toţi”, Bucureşti, 13 dec. 2008; publicat în vol. ,,Biserica Ortodoxă și Drepturile omului, paradigme, fundamente, implicații”, ed. Nicolae Răzvan Stan, Ed.Universul Juridic,Buc.2010,p.193-209.

74.Stăruinţa în rugăciune face minuni,în ,,Ziarul Lumina de Duminică”,1-02-2009.

75.Monahismul în gîndirea Sfinţilor Trei Ierarhi, în ,,Anuarul,, Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 2008,pp.511-527.

76.Spre oraş- Cetatea lui Constantin şi Stanbulul,în ,,Lumina de Duminică,13 sept.2009,p.3

77.Virusul Papiloma şi educaţia religioasă din şcolile noastre,în ,,Ziarul Lumina,vineri  25 sept.2009.

78. Daruile Sfântului Duh,în ,,Ziarul Lumina de Duminică”, 6-12-2009

79.Prietenie şi Doctrină în epistolele Sfântului Vasile cel Mare de dinainte de epiacopat,în ,,Almanahul” Episcopiei Ialomiţei şi Călăraşului,2009

80.Catedrala Mântuirii Neamului,o prioritate spirituală pentru România, în,,Lumina de de Duminică”,7 03-2010,p.10.

81.Organismele Modificate genetic şi sănătatea omului,conferinţă susţinută la        simpozionul,,Credinţă şi ştiinţă în dialog „ orgtanizat de Universitate ,,Valahia”din Târgovişte,oct.2009.

82.Exigenţele educaţiei creştine a tinerilor,în,,Cultură şi Religie.Statutul religiei şi instrucţia şcolară”,Ed.Universităţii din Bucureşti,2009.

83.Treptele ascezei și ale vieții monahale în gândirea Sfântului Vasile cel Mare după cea de-a doua Epistolă către Sfântul Grigore de Nazianz,în ,, Anuarul Facultăţiide Teologie Ortodoxă”a Univ.din Bucureşti;conferinţă prezentată la simpozionul internaţional organizat de Universitatea din Baia Mare în anul comemorativ,,Vasile cel Mare”,oct.,2009.,p.75-89.

In 2009 am participat la Sankt Petersburg la un congres de Teologie privind învăţământul teologic,organizat de Patriarhia Moscovei în perioada 9-11 oct.2009.

84.Invierea Domnului,serbare,nu comemorare, în ,,Lumina de Duminică”nr.13; din 4- 04-2010,p.3.

85.Asceză şi paternitate duhovnicească în corespondenţa Sfântului Vasile cel Mare,în ,,Studii teologice”, 2010.

86..Plantele modificate genetic și sănătatea omului,în ,,Anuarul FTOUB,2010

88.Semn și simbol în gândirea lui Dionisie Pseudo-Areopagitul,conferință ținută la    Simpozionul cu tema ,,Dionisie Areopagitul”ținut la Tismana între 7-10 nov.2010 (lucrare în curs de publicare).

89.Familia creştină şi riscul secularizării,în,,Lumina de duminică,6, febr.20011,p.8-9.

90.)Familia creştină,model de unitate creștină,în,,Bucuria nunții binecuvântate” Editura,,Cuvântul Vieții” Mitropoliei Munteniei și Dobrogei,București,2011,pp130-138.

91.) Invierea Domnului – Biruință smerită, în ,,Lumina de Duminică,24,aprilie,2011,p.3

92.) Familia lui Dumnezeu între familiile lumii,  conferință prezentată la  Simpozionul internațional organizat la București de Asociaía ,,San Egidio” și Patriarhia Română între 24 și 27 mai 2011 (conferința este în curs de publicare).

93.) Formele de manifestare și receptare a sacrului în spațiul social ,conferință prezentată la simpozionul național ,, Spațiu sacru și spațiu profan” ,de la M-rea Caraiman,Bușteni, ținut între 29 sept-2 ot.2011.Lucrarea se va publica în Actele simpozionului.

94.) Familia creștină într-o lume secularizată, conferință prezentată la  simpozionul internațional cu tema ,,Familia creștină o binecuvântare pentru Biserică și societate” organizat de patriarhia Română la București în zilele  1-4-2011-.2011;publicat în ,,Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București”,2011,p.109-122 .

95.) Grija față de copii în documentele O.N.U.și neglijența de la noi , în ,,Ziarul lumina de duminică”,2- 11-2011.

96.) Mediul înconjurător  și ecologia stărilor sufletești,conferință  prezentată la simpozionul  cu tema,,Știința și credința în sprijinul protejării mediului” din cadrul Universității ,,Valahia” din Târgoviște,care a avut loc între24-25 nov.2012.Conferința se va publica în Actele simpozionului.

97.) Suferința și grija față de semeni, în ,,Lumina de duminică”, din 8-01-2012, p.2.

La facultate am continuat activitatea de profesor,cu responsabilitățile care au decurs din această calitate.Pe lângă activitatea desfășurată la Facultatea de Teologie, activez în Comisia de Bioetică a Patriarhiei Române (ca secretar al acestei comisii), în Comisia Patristică, în Comisia de Bioetică a UNESCO, Filiala România și,cu începere din anul acesta, sunt membru al Comisiei Interortodoxe de Bioetică In calitate de profesor de Teologie,am mai participat la o serie de conferințe,în țară și în străinătate,dintre care unele au fost menționate mai sus.Sunt membru în Comisia Interortodoxă de Bioetică  Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol.

98. Familia creștină într-un mediu secularizat,în,,Ortodoxia” nr.1;2012,p.13-32.

99.) The Ethics of Human Procreation,(40 de pagini),documentar trimis în Grecia pentru Comisia internațională de bioetică a Patriarhiei Ecumenice al c[rei membru sunt.

100.) Boala și vindecarea  ei în Hristos, conferință prezentată la Simpozionul internațional de Teologie ,,Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor”,ținut la Bucureșt în 15-16 mai ,2012;lucrare publicată în ,,Taina Sfântului Maslu și Ingrijirea bolnavilor”,Editura ;București,2012,pp.161-177.

101.) Ortodoxie și misiune în ,,Răspunsul împotriva catehismului calvinesc”,conferință prezentată la Colocviul internațional,,Cartea și tiparul în misiunea Bisericii și cultura românească.Tetraevanghelul lui Macarie-500 de ani de la tipărire”,Târgoviște,29-30 mai 2012.Lucrarea se va publica în Actele Colocviului.

102.) Puterea faptului minunat,în ,,Dilema veche”,anul IX,nr463,din 27 decembrie,2012,p.8.

103.) Sărbătorile Epifaniei, în ,,Ziarul Lumina” din 10 ianuarie,2013,p.2.

104.) Sfântul Apostol Toma și a zecea Fericire ,în ,,Lumina de Duminică” ,anul ,IX,nr.19(389),din 12 mai, 2013,pag.8.

105.) Inceputurile Bioeticii  și Morala creștină,în ,,Misiune,spiritualitate,cultură”,Simpozion internațional  cu titlul ,,Biserica și societatea în contemporaneitate: provocări,tendințe și perspective”,Valahia University Press,Târgoviște,2013,pp.267-284.

106. Rolul Sfinților Metodiu și Chiril în creștinarea slavilor,conferință prezentată la simpozionul internațional intitulat ,,A 1150-a aniversare a Sfinților Chiril și Metodie.Contribuția lui Chiril și Metodie la dezvoltarea culturii europene”                                            organizat de Facultatea de limbi străine a Universității din București ,în zilele de 14-16 iunie,2013 (lucrare în curs de apariție).

107.)  Asceza creștină și modelul de asceză și viață morală propuse de Sf.Vasile cel Mare, în ,,Sf.Vasile cel Mare, Scrieri morale și ascetice”,PSB seria nouă,vol.5;Ed.Basilica,București,2013,pp.7-77.

108.) Parabola celor doi fii care și-au redescoperit tatăl, în, ,,Lumina de Dumninică” din 16 fer.2014,pp3-4.

109.) Trupul și grija față de el, în ,,Lumina de Duminică”,din 6 aprili,2014,pp.1-3.

110.) Lucian Blaga și gândirea mistică, în ,,VOCATIE, SLUJIRE, JERTFELNICIE, Cinstire și recunoștință Părintelui prof. dr. Nicolae D. Necula la vârsta de 70 de ani ”, ED. Basilica, București, 2014, pp.385-401.