Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu

Numele: Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu

Funcția: Decan

Departamentul: Teologie Sistematică, Practică Şi Artă Sacră

 

 

CURRICULUM VITAE

1. Nume şi prenume: BUCHIU ŞTEFAN

2. Data şi locul naşterii: 27 martie 1953, Piteşti, Romania

3. Starea civilă: căsătorit, doi copii

4. Adresa: Str. Sf. Ecaterina nr. 2, cod 040.155, Bucureşti, sector IV

5. Funcţia: Profesor universitar

6. Locul de muncă: Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, str. Sfânta Ecaterina nr. 2, sector  4, Bucureşti

7. Studii:  – 1973 – 1977 Institutul Teologic de grad universitar Bucureşti
– 1977  licenţiat în teologie
– 1977 – 1980  cursuri de doctorat la acelaşi Institut
– 1996 – doctor în teologie

8.  Specializări:  1983 – 1984, curs de specializare la Universitatea din Geneva, Institutul ecumenic  Bossey.

9.  Activitatea didactică :

– 1990 – 1994  asistent
– 1994 – 1999  lector
– 1999 – 2007  conferenţiar.
– 2007 profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universitatea București.

Predau disciplina Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă la cursurile de licenţă, secţia pastorală şi ţin cursuri la master în acelaşi domeniu. Din anul 2007 sunt și conducător de doctorat, specialitatea Teologie dogmatică.

10.  Activitatea administrativă :

– decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București 2008 – 2012, 2012 – 2016, în prezent la al treilea mandat, 2016-2020;

–  directorul Școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă între anii 2008 – 2012.

11.  Activitatea de cercetare ştiinţifică :

Cercetările au avut în vedere domeniul hristologiei şi cel al eclesiologiei, precum şi unele probleme legate de dialogul teologic ecumenic dintre Bisericile creştine europene. Am publicat patru cărţi de autor: “Întrupare şi unitate” (1997), “Ortodoxie şi secularizare” (1999), “Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae“ (2002) şi “Maica Domnului. O introducere în teotokologia ortodoxă” (2006), o carte în colaborare “Apostolatul social al Patriarhului Justinian” (2005), un număr de peste 50 de articole şi studii, un curs de Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă “Dogmă şi teologie”, în două volume (2006) şi un curs de Eclesiologie comparată (2002).

12. Simpozioane şi conferinţe importante în străinătate

Am participat la diferite simpozioane şi conferinţe în străinătate, prezentând referate şi comunicări, dintre care amintim:

– noiembrie 2013 – Colocviul Internaţional Sfânt şi sfinţenie, Universitatea din Fribourg, Elveţia

– septembrie 2013 – Simpozionul Internaţional Terminologia dogmatică, Universitatea din Sofia, Bulgaria

– iunie 2011 – Conferinţa Internaţională Cosmologie şi ecologie,Universitatea din Bamberg, Germania

– decembrie 2009 – Conferinţa Sfântul Ioan Damaschin, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Balamand, LIBAN

– mai 2004 – Congresul Internaţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Sofia, Bulgaria

– februarie 1999 – Conferinţa Internaţională Ecumenică Duliken, Elveţia

– februarie 1996 – Congresul Capelanilor Militari, Oslo, Norvegia

– februarie 1995 – Congresul Capelanilor Militari, Varşovia, Polonia

 În ţară am participat la numeroase manifestări ştiinţifice şi am organizat: Congresul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă (Bucureşti, 2010) şi Colocviul Naţional al dogmatiştilor din România (Bucureşti, 2008)

13. Activitate misionară și socială

Participări la emisiunea „Credo” a TVR ;

Ciclu de emisiuni Radio România Cultural: explicarea pericopelor evanghelice duminicale;

Participări la emisiuni ale TRINITAS TV și Radio TRINITAS;

Articole în Ziarul Lumina și în Lumina de Duminica.

Preot din anul 1984 și paroh din anul 2001 la parohia Militari I, Protoieria I Capitală.

Membru în Consiliul Eparhial și în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor (2006 – 2010).

Membru onorific al acestei Adunări Eparhiale (2010 – 2014).

Membru în Comisii de examen pentru capacitate preoțească, pentru selecționarea preoților  militari și a preoților pentru Capitală.

În perioada 1996 – 1998 membru în Biroul de Asistență Religioasă al Ministerului Apărării  Naționale.

Membru al Comisiei Naționale de Pictură bisericească din anul 2012.

14. Activități și responsabilități în domeniul academic și de cercetare

Secretar științific al Consiliului Facultății între anii 1996 – 2000

Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul  între anii 2008 – 2012, în prezent la al doilea mandat, 2012 – 2016

Director al Școlii Doctorale a F.T.O.U.B între anii 2008 – 2012

Membru în Senatul Universității din București, între anii 2008 – 2012 și 2012 – 2016

Membru fondator al Asociației Internaționale a Dogmatiștilor Ortodocși (2006)

Membru în conducerea revistei „International Journal Of Orthodox Theology”, Germania.

LISTĂ PUBLICAȚII

I. CĂRŢI (selecţii):

a) Teza de doctorat

1. Întrupare şi unitate, 254 p. Editura Libra, Bucureşti, 1997.
b) Cărţi şi capitole din cărţi

2. Ortodoxie şi secularizare, 216 p. Editura Libra, Bucureşti, 1999.

3. Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae, 226 p., Editura Libra, Bucureşti, 2002

4. Apostolatul creştin şi social al B.O.R. 1925 – 2005 (în colaborare cu Pr. prof. dr. acad. Dumitru Popescu, pr. conf. dr. Vasile Nechita şi pr. Emilian Stănescu) 351 p.,Editura Vasiliana, Iaşi , 2005.

5. Dogmă şi Teologie, vol.I, 274 p., Editura Sigma, Bucureşti, 2006

6. Dogmă şi Teologie, vol.II, 219 p. Editura Sigma, Bucureşti, 2006

7. Maica Domnului. O introducere în teotokologia ortodoxă, 223 p., Editura Sigma, Bucureşti, 2006.

 

II. CURSURI UNIVERSITARE

1. Curs de Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă, vol.I, 277 p, 2003

2. Curs de Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă, vol.II, 215 p, 2005
III. STUDII SI ARTICOLE

1Contribuţii ale dialogului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin, în rev. ”Sudii Teologice”, 1980, nr.1 – 2, p. 238 – 249

2Contribuţii ale dialogului teologic dintre romano-catolici şi anglicani la ecumenismul creştin, în rev. ”Studii Teologice”, 1980, nr. 3 – 6, p. 551 – 565

3Crucea şi învierea lui Hristos, în rev. ”Ortodoxia”, 1983, nr.2.

4Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană, în rev. ”Studii Teologice”, 1984, nr. 5 – 6, p. 388 – 399

5. Credinţa religioasă la români şi implicaţiile de ordin psiho-social asupra coeziunii şi moralului grupurilor militare, în rev. ”Gândirea Militară Românească”, 1995, nr.1, p. 51 – 55

6Părintele profesor Dumitru Stăniloae, teologul comuniunii, în rev. ”Glasul Bisericii”, 1995, nr. 1 – 2, p. 66 – 74

7. Contribuţii apologetice în opera Părintelui Stăniloae, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1997, nr. 1-6, p. 242-250

8Spiritualitatea şi libertatea,dimensiuni ale persoanei umane, în rev.”Biserica Ortodoxă Română”, 1997, nr. 7-12, p.304-311

9. Chipul lui Dumnezeu în om,temei al aspiraţiei omului către Dumnezeu, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1998, nr. 7 – 12, p. 294 – 302

10Antropologia filosofică şi antropologia creştină, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1998, nr. 7 – 12, p. 303 – 309

11Aspecte antropologice în teologia lui Karl Barth, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1998, nr. 7 – 12, p. 310 – 319

12Aspecte antropologice în apologetica creştină, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai , Theologia Orthodoxă”, 1999, nr. 1 – 2, p.135 – 150

13. Concepţii hristologice în imnele neoprotestante, privite din punct de vedere ortodox , în rev. ”Studii Teologice”, 1999, nr.1 – 2, p. 96 – 106

14Invăţătura ortodoxă despre timp, în rev.”Ortodoxia”, 1999, nr.1 – 2, p. 60 – 71

15Invăţătura despre fiinţa lui Dumnezeu şi energiile necreate la Sf.Grigorie Palama, în rev. ”Mitropolia Olteniei”, 1999, nr.3 – 4, p.16 – 22, p.16 – 22

16.Contribuţia teologică a pr. prof. Dumitru Popescu la Ortodoxia românească, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1999, nr.7 – 12, p. 254 – 273

17Aspectul cosmic al mântuirii în opera Sf.Atanasie cel Mare, în rev.”Mitropolia Olteniei”, 1999, nr. 5 – 6, p.16 – 22

18. Constituţia dihotomică a omului.Repere ale antropologiei ortodoxe, în “Analele    Universităţii Craiova-Seria teologică, 1999, nr. 4, p. 53 – 62

19Perspectiva ortodoxă asupra antropologiei creştine:omul între chip şi asemănare, în “Analele Universităţii Craiova-Seria teologică”, 1999, nr. 5, p.150 – 163

20Cunoaşterea lui Dumnezeu în Ortodoxie şi Romano-Catolicism, în rev. “Credinţa Ortodoxă”, Alba-Iulia, 1999, nr. 2, p. 58 – 64

21. Actualitatea gândirii teologice a Sf.Grigorie Palama, în rev.”Ortodoxia”, 2000, nr.1 – 2, p. 37 – 43

22. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare, în rev. „Ortodoxia”, 2000, nr.3 – 4, p. 33 – 38

23. Contribuţii ale Sf.Grigorie Palama la definirea cosmologiei ortodoxe, în “Studia Universitatis Babeş – Bolyai, Theologia Orthodoxă”, 2000, nr.1 – 2,p. 109 – 114

24. Crearea lumii prin Logosul divin şi posibilitatea  intrupării Logosului în creaţie, în “Almanah bisericesc”, Timişoara, 2001, p.125 – 135

25. Doctrina trinitară în gândirea Sf.Grigorie Palama, în rev.”Teologia”, Arad, 2001, nr. 2, p.32 – 46

26. Chenoză şi îndumnezeire,în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2001, p.357 – 371

27. Cosmologia în opera Părintelui Stăniloae şi implicaţiile ei ecologice, în rev. ”Ortodoxia”, 2003, nr.3 – 4, p. 60 – 75

28. Contribuţii hristologice în opera pr. prof .Ioan G. Coman, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2003, p. 523 – 543

29. Relaţia dintre cuvânt şi taină în gândirea Părintelui Stăniloae, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2004,p.535-553

30. Coborârea la iad a Mântuitorului Iisus Hristos ,expresie a demnităţii Sale împărăteşti, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, 2005, p.325 – 338

31 .Integrare şi secularizare, în vol. ”Biserica Ortodoxă în misiune”, Bucureşti, 2005, p. 833 – 844

32. Preot academician Dumitru Popescu, o remarcabilă personalitate teologică a Bisericii Ortodoxe Române, în vol. “Omagiu Părintelui academician Dumitru Popescu, Editura “Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2005,p.55-71

33. Sărbătoarea Sfintelor Paşti în spiritualitatea românească, în vol.”Conferinţa de joi”,Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2005

34. Provocările lumii contemporane privind darul sacru al vieţii : avortul, clonarea, ingineria genetică şi euthanasia , în vol. “Omagiu profesorului Nicolae Dură la 60 de ani”, Ed.Arhiepiscopiei Tomisului,2006, p. 332 – 335

35. Relaţia dintre timp şi eternitate în teologia Părintelui Stăniloae, în vol. “Timp şi spaţiu. O abordare din perspectiva ştiinţelor umanistice”. Editura Universităţii Bucureşti”, 2006, p. 73 – 80

36. Exigenţe actuale ale teologiei dogmatice ortodoxe în vol. “Teologia Dogmatică      Ortodoxă la începutul celui de-al  III-lea mileniu”, Arad, 2006, p. 104 – 123

37. Preacinstirea Maicii Domnului reflectată în opera predicatorială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2006, p. 67 – 85

38. Preotul ortodox în faţa provocărilor culturii contemporane, în rev.„Glasul Bisericii”, 2006, nr. 5 – 8,  p.175 – 184

39. Creaţie şi restaurare în teologia dogmatică ortodoxă, în rev.”Ortodoxia” 2007, nr. 1 – 2, p. 52 – 59

40. Intruparea Fiului lui Dumnezeu ca desăvârşită revelaţie divină, în rev.”Ortodoxia”, 2007, nr. 3, p.12 – 20

41. Dimensiunea apofatică a proniei divine în opera Sfântului Ioan Gură de Aur, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti “, 2007, p. 339 – 355

42. Relaţia dintre Iisus Hristos şi Duhul Sfânt în teologia ortodoxă contemporană, în “Omagiu Părintelui Profesor  Dr. Ioan Ică “, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p. 456 – 464

43. Dimensiunea apofatică a icoanei ortodoxe, în vol.”Teologia icoanei şi provocările ei în lumea contemporană”,  Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2008, p. 7 – 20

44. Mântuitorul Iisus Hristos, puntea de legătură între Sf. Scriptură şi Sf. Liturghie, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2008, p. 17 – 24

45. Metoda antinomică de cercetare-predare a teologiei dogmatice ortodoxe , în vol. “ Al doilea Colocviu naţional de teologie dogmatică”, Editura Sigma, Bucureşti, 2009, p. 111 – 126

46. Viziunea trinitară a teologiei ortodoxe, contribuţie la dialogul ecumenic contemporan, în vol. “ Liberate şi responsabilitate. Iniţiative şi limite în dialogul religios”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 72 – 80

47. The Relationship Dogma-Theology according to Father Stăniloae, în vol. „Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?” , Orthodox Dogmatic Theology Symposium 2nd International Edition, Arad, 2009, p. 34 – 46

48. Triptic capadocian: Sfânta Macrina şi fraţii săi, Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie de Nyssa, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti”, 2009, p. 37 – 47.

49. Specificul teologiei ortodoxe româneşti în viziunea pr. prof. dr.Ion Bria, în vol. “Omagiu Părintelui Prof. Dr. Ion Bria”, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, p. 23 – 29

50.  Monarhia Tatălui. Dimensiunea catafatică şi cea apofatică, în volumulDumnezeu Tatăl şi viaţa Preasfintei Treimi”, Editura TRINITAS, Bucureşti, 2010, p. 73 – 95. . Die Monarchie des Vaters. Die kataphatiche und apofatische Dimension, în „International Journal of Orthodox Theology”, nr.1, 2010, p. 111 – 123

51. Hristocentrismul Crezului ortodox si semnificatia sa pentru teologia dogmatica de astazi, in ”Anuarul Facultatii de Teologie Ortodoxa a Universitatii din Bucuresti”, 2010, p. 11 – 22.

52. Dumnezeu Creatorul şi Proniatorul lumii, punct de convergenţă între religiile monoteiste, în vol. “Revelaţie, dogmă şi spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii”, Al III-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, p.13 – 23

53. Reflectarea comuniunii trinitare la nivelul familiei creştine, în ”Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti”, 2011, p.151 – 158

54.Teologul bucuriei, al luminii şi al comuniunii, în vol. „Euharistion Patriarhului Daniel al României” , Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011, p. 320 – 330

55. Le rol et les limites de la raison dans la conaissance apofatique dans la pensee du Pere Stăniloae, în vol. The function and the limits of reason in dogmatic theology  Thessaloniki, 23 to 26 of June 2011, p. 319 – 330

56. Dezvoltarea studiilor de teologie dogmatică. în vol. ,,Teologia Ortodoxă în sec. Al XX-lea şi începutul sec. Al XXI-lea,, (în colaborare cu conf. dr. Cristinel Ioja), Editura Basilica, Bucureşti, 2011, p. 366 – 426

57. Die Schöpfungstheologie bei Vater Dumitru Staniloae und bei Jürgen Moltmann, în „International Journal of Orthodox Theology”, nr.1, 2012, p. 32 – 45

58. Cultivarea şi întărirea unităţii dintre trup şi suflet prin Sfintele Taine în Ortodoxie, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 273 – 285

59. Receptarea operei Părintelui Stăniloaeîn teologia academică românească, în Anuarul F.T.O.U.B, 2013, p. 223 – 244

60. Părintele Dumitru Stăniloae-teolog al iubirii dumnezeieşti, în vol. Implicaţiile pastorale şi misionare ale teologiei mistice a Părintelui Dumitru Stăniloae, EdituraCuvântul Vieţii, Bucureşti, 2013, p.9 – 44

61. Argumentaţia logică a dogmei hristologice în ,,Dogmatica” Sfântului Ioan Damaschin, în vol. Teologie şi logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, p. 15 – 28

62. Cultivarea şi întărirea unităţii dintre trup şi suflet prin Sfintele Taine în Ortodoxie, în vol. Constituţia sacramentală a Bisericii, Editura Vasiliana 98, Iaşi, 2014, p. 432 – 449

IV. Volume coordonate:

a. Metode de cercetare in Teologia Dogmatica, (Pr.prof. dr. Stefan Buchiu si diac. drd. Cristian Tufan), Editura Sigma, Bucuresti, 2008, 471 p.

b. Dumnezeu-Tatal si viata Preasfintei Treimi, (Pr. Prof. dr. Stefan Buchiu si pr. asist. dr. Sorin Şelaru) Editura Trinitas, Bucuresti, 2010, 400 p.

c. Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor, ( Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu şi pr. lect. dr. David Pestroiu), Editura Cuvântul vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, 2012, 352 p.