Prelipcean Alexandru

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: PRELIPCEAN

Prenume: ALEXANDRU

Domeniu: Teologie Istorică

Profesor conducător de doctorat: PR. PROF. DR. CONSTANTIN PĂTULEANU

Titlul tezei: SPIRITUALITATEA ŞI DOCTRINA CANONULUI MARE AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL

Abstract: Teza în sine este o receptare a teologiei andreiene (şi) din partea gândirii contemporane, dat fiind faptul că multe comentarii actuale vorbesc despre importanţa teologică pe care o dezvoltă Sfântul Andrei Criteanul în cadrul operei sale fundamentale. Nu am putut disocia învăţătura Părinţilor Bisericii de opera fundamentală a autorului cretan şi viceversa. Când sondăm în litera textului Marelui Canon, căutăm duhul care se ascunde după text. Dar „duhul” Canonului Mare nu este lipsit de „duhul” Părinţilor predecesori lui Andrei. Suntem preocupaţi, aşadar, de problemele dogmatice variate ale Canonului: de la triadologie, la antropologie, hristologie, soteriologie şi culminând cu eshatologia. Nu ne-am propus o trecere în revistă a elementelor dogmatice pe care le deţine opera fundamentală a autorului cretan, ci modul în care învăţătura dogmatică dezvoltată de Sfântul Andrei se identifică cu însăşi învăţătura Bisericii.

Fotografie:

Lasă un comentariu