Preot Prof. Dr. Nicolae D. NECULA

Curriculum Vitae

Studii preuniversitare:

 • Seminarul Teologic Ortodox din Buzău (1959-1964)

Studii universitare:

 • Institutului Teologic Universitar din Bucureşti (1964-1968)

Studii post-universitare – doctorat:

 • Cursuri de doctorat în teologie Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1968 – 1971), disciplina Teologie Liturgică, Pastorală şi Artă creştină
 • Cursurile de specializare la Institutul de studii superioare copte din Cairo (Egipt), ca bursier al Consiliului Mondial al Bisericilor (1970-1971)
 • Cursuri la Institutul Teologic Ortodox din Balamand (Liban) (1971)
 • Cursuri la Facultatea de Teologie Valdeză din Roma (Italia), ca bursier al Bisericii Evanghelice din Germania (1974-1975)
 • Cursuri de liturgică şi la Institutul Pontifical Oriental (1974-1975)
 • Doctor în teologie cu teza: Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele ei liturgice – rugăciuni şi imne, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Ene Branişte (27 octombrie 1977)
 • Studii la Institutul pentru Bisericile Orientale din Regensburg (Germania) – 1981

Funcţii didactice:

 • Asistent universitar la Institutul Teologic din Bucureşti, (1975- 1978)
 • Lector suplinitor, disciplina Drept bisericesc (1978 –1981)
 • Lector suplinitor, disciplina Cântare bisericească (1980-1981)
 • Asistent universitar, Catedra de Teologie Practică (1981-1984)
 • Profesor universitar, îndrumător de doctorat, disciplina Liturgică, Pastorală şi Artă creştină (1984 – prezent)

Activitate didactică:

 • Curs: Practică liturgică, anii I-IV, Teologie Pastorală
 • Curs: Teologie Liturgică, anii III şi IV, Teologie Pastorală
 • Curs: Teologie Pastorală, anii III şi IV, Teologie Pastorală
 • Curs: Elemente de  Teologie  Liturgică:  anii  III  şi  IV,  Teologie  Ortodoxă  Didactică  –  Litere,  Asistenţă  socială,  Pictură bisericească, Conservare şi Restaurare
 • Curs master: Teologie Liturgică şi Teologie Pastorală, specializarea: Pastoraţie şi viaţă liturgică
 • Îndrumător ştiinţific doctoranzi în teologie

Activitate administrativă în Facultate:

 • Prodecan (1996 – 2000)
 • Decan (2000 – prezent)
 • Membru şi apoi Preşedinte al Comisiei de disciplină pentru studenţi

Alte contribuţii

 • La 24 decembrie 1975, hirotonit diacon, apoi preot, la 30 ianuarie 1976. În prezent, slujeşte la biserica “Icoanei” din Capitală.
 • Membru al Senatului Universităţii din Bucureşti – din 1992
 • Membru al Comisiei de Ştiinţe Umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (C.N.E.A.A.), din  1992
 • Membru şi preşedinte al Comisiei pentru Teologie din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), din 2001
 • Membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.), ca evaluator, din 1999
 • Membru şi vicepreşedinte al Comisiei de Pictură Bisericească din Patriarhia Română, din 1983
 • Membru al Coralei Patriarhiei române (1973-1974)
 • Membru al Coralei Te Deum Laudamus (1990-2000)
 • Membru al Coralei Sfântul Andrei, a preoţilor Capitalei
 • Membru al Comisiei de  avizare pentru construirea locaşurilor de  cult  din  cadrul  Departamentului pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (DUAT), din 1990
 • Membru în Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice (1994-1996)
 • Delegat al Bisericii Ortodoxe Române, la 25 întâlniri internaţionale, simpozioane, congrese şi adunări generale ale forurilor creştine internaţionale: Praga-1978, Ungaria-1980 şi 1987, Germania – 1983, Italia – 1987, Cehoslovacia – 1987, Strasbourg – 1988, Leningrad – 1988, SUA – 1989, Moscova – 1989, 2002, 2005, Grecia – 1995, 1998, 2000, Elveţia – 1995, Austria – 1997, 2002, Siria – 1998, Egipt – 2001, Bulgaria-2001, Istanbul – 2002, Roma – 2002, Windsor (Anglia) – 2003, Belgrad, 2003, Sankt Petesburg – 2003, Geneva – 2005.
 • 13 turnee artistice, cu Corala Patriarhiei şi Corala Te Deum Laudamus, în Italia, Austria, Finlanda, Polonia, Franţa, Grecia, Japonia, Ungaria, Elveţia, Suedia, Norvegia şi Germania şi şase pelerinaje la locurile sfinte din Israel, Muntele Athos (Grecia) şi Turcia

Publicaţii

Studii şi articole ştiinţifice

 1. Participarea credincioşilor la cult în Bisericile Răsăritene, în „Studii Teologice”, an XXII (1970), nr. 3-4, p. 278-290;
 2. Privire de sinteză asupra sculpturii religioase în piatră la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în Ţara Românească şi Moldova, în „Biserica Ortodoxă Română”, an LXXXVIII (1970), nr. 11-12, p. 1259-1274;
 1. Câteva trăsături generale ale artei copte, în „Ortodoxia”, an XXII (1971), nr. 3, p. 429-440;
 2. Scurtă privire asupra literaturii religioase a Bisericii   Copte şi îndeosebi asupra cărţilor ei de cult, în „Biserica Ortodoxă Română”, an LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 644-659;
 1. Ritualul Botezului creştin şi al Mirungerii în riturile liturgice răsăritene, în „Glasul Bisericii”, an XXX (1971), nr. 9-10, p. 828-846;
 1. Situaţia actuală a creştinismului egiptean, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 314-320;
 2. Organizarea învăţământului teologic în Biserica Ortodoxă Coptă, în „Glasul Bisericii”, an XXXII (1973), nr. 7-8, p. 765-772;
 3. Cântarea cultică în Biserica Ortodoxă Coptă, în „Glasul Bisericii”, an XXXII (1973), nr. 7-8, p. 772-781;
 4. Cultul Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă Coptă, în „Ortodoxia”, an XX (1974), nr. 1, p. 107-119;
 5. Cinstirea eroilor la poporul român, în „Biserica Ortodoxă Română”, an XCV (1977), nr. 5-6, nr. 5-6, p. 522-530;
 6. Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele liturgice (rugăciuni şi imne). Teză de doctorat în Teologie, în  „Ortodoxiei”, an XXVIII (1976), nr. 3-4, p. 473-626 şi în extras, Bucureşti, 1977, 153 p.;
 1. Cultul divin, ca mijloc de apărare a dreptei credinţe, în „Glasul Bisericii”, an XXXV (1976), nr. 9-12, p. 901-907;
 2. Biserica Ortodoxă Română în slujba păcii, a unităţii poporului român şi a propăşirii sale, în „Glasul Bisericii”, XXVI (1977),
 3. 10-12, p. 880-887;
 4. Aspecte ale artei pastorale la Sfinţii Trei Ierarhi, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 3-4, 320-328;
 5. Report on the University Institutes of Theology in Bucharest and Sibiu to the Consultation on orthodox theological education, Basel, July 4-7, 1978, în „Orthodox theological for the life and witness of the Church”, Geneva, 1978, p. 80-83 (colaborare cu diac. Ioan Caraza şi prof. Remus Rus);
 1. Sensul spiritual al postului în viaţa creştină şi timpul nostru, în „Ortodoxia”, an XXXI (1979), nr. 1, p. 182-194 (în colaborare cu Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean);
 1. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare din ritul liturgic copt (introducere, traducere şi note), în „Glasul Bisericii”, an XXXVIII (1979), nr. 11-12, p. 1141-1156;
 1. Odoarele bisericeşti – tezaur religios şi naţional, în „Îndrumător pastoral”, editat de Arhiepiscopia Bucureştilor, Bucureşti, 1981,
 2. 264-269;
 3. Catedra de Liturgică, Pastorală şi Artă Creştină, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 7-10, p. 582-587;
 4. Conferinţa de Cântare bisericească, Ritual şi Tipic, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 7-10, p. 596-598;
 5. Opera canonică a patriarhilor copţi din secolele XI-XII şi importanţa ei pentru viaţa Bisericii Copte, în „Biserica Ortodoxă Română”, an C (1982), nr. 1-2, p. 193-204;
 1. Rânduiala laudelor bisericeşti în Biserica Coptă, în comparaţie cu rânduiala din ritul bizantin, în „Glasul Bisericii”, an XLI (1982), nr. 4-6, p. 391-398;
 1. Rugăciunile pentru cei adormiţi, în „Îndrumător bisericesc”, Buzău, 1983, p. 66-69;
 2. Părintele Prof. Dr. Ene Branişte, la aniversarea a 70 de ani de la naştere, în „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 7-8, p. 563-581;
 1. Simbolismul locaşului de cult în opera liturgică a Sfântului Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului (sec. al XV-lea), în „Glasul Bisericii”, an XLII (1983), nr. 9-12, p. 634-650;
 1. Preotul ortodox şi cerinţele pastoraţiei contemporane, în „Îndrumătorul bisericesc”, Buzău, 1985, p. 53-56;
 2. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă Română, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 514-520;
 3. Aniversarea Dl. Prof. Dr. Iorgu D. Ivan, la împlinirea vârstei de 85 de ani, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 9-10, p. 728-745;
 1. Preotul şi pastoraţia în gândirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justin, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CII (1985), nr. 3-4, p. 216-232;
 1. Învăţătura ortodoxă despre sfinţii îngeri, în „Îndrumătorul bisericesc”, Bucureşti, 1985, p. 103-107;
 2. Posturile şi ajunările, în „Îndrumări misionare”, Bucureşti, 1986, p. 738-745;
 3. Soroace ale pomenirii morţilor, în „Îndrumări misionare”, Bucureşti, 1986, p. 746-750;
 4. Rugăciunile pentru cei adormiţi şi folosul lor, în „Îndrumări misionare”, Bucureşti, 1986, p. 900-908;
 5. Rolul preotului ortodox român în viaţa de obşte, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CIV (1986), nr. 12, p. 59-73;
 6. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi că plata voastră multă este în ceruri; că aşa au prigonit şi pe proorocii dinainte de voi (Matei, V, 12),  în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, editat de Episcopia Buzăului, Buzău, 1986, p. 110-112;
 1. Rugăciunea în  Biserică.  Aspectul  comunitar  al  rugăciunii,  în  „Îndrumător  bisericesc,  misionar  şi  patriotic”,  editat  de Arhiepiscopia Bucureştilor, Bucureşti, 1986, p. 59-65;
 1. Şi ne izbăveşte de cel rău, în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic”, editat de Episcopia Buzăului, Buzău, 1987, p. 100-103;
 1. Sărbătorile religioase în viaţa credincioşilor, în „Îndrumător bisericesc”, Bucureşti, 1987, p. 70-78;
 2. Duminica – ziua Domnului, în „Îndrumător bisericesc”, Bucureşti, 1987, p. 75-78;
 3. Particularităţi ale ritului liturgic ortodox rus faţă de cel al celorlalte Biserici Autocefale, „Studii Teologice”, XL (1988), nr. 1, p. 70-75;
 1. Contribuţia Preotului Profesor Dr. Vasile Mitrofanovici la dezvoltarea disciplinelor teologiei practice, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 5, p. 102-114;
 1. Vitalità cullturale della Chiesa Ortodossa. Il Patriarcato di Romania, în „Oriente Cristiano”, anno XXIX (1989), nr. 3, p. 46-63;
 2. Colindele în viaţa şi spiritualitatea credincioşilor noştri, în „Glasul Bisericii”, an XLVIII (1989), nr. 6, p. 64-73;
 3. Şi Întru Unul Domn Iisus Hristos, în „Îndrumător bisericesc”, nr. 8-9, editat de Episcopia Buzăului, Buzău, 1990, p. 90-95;
 4. Semnificaţia simbolico-teologică a locaşului  de  cult  după  tâlcuitorii  bizantini  ai  cultului  ortodox,  în  „Biserica  Ortodoxă Română”, CVIII (1990), nr. 7-10, p. 129-134;
 1. Legătura dintre viaţa liturgică şi opera de caritate în Ortodoxie, în „Glasul Bisericii”, an L (1991), nr. 7-9, p. 129-134;
 2. Cultul liturgic şi nevoile şi crizele spirituale ale timpului nostru, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CIX (1991), nr. 7-9, p. 511-517;
 1. Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti (în colaborare), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, 359 p.;
 1. Forme de filantropie în trecutul Bisericii şi astăzi în Ortodoxie, ca mijloace de păstrare şi întărire a dreptei credinţe, în „Almanah bisericesc”, Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1995, p. 133-144;
 1. Slujirea preoţească în concepţia şi trăirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 128, p. 5-6;
 2. Despre calendar, în „Îndrumător pastoral”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1994, p. 6-8;
 3. Despre calendar. Stil nou şi stil vechi, în „Îndrumător pastoral”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1996, p. 10-12;
 1. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor, Editura Europartner, Bucureşti, 1996, 207 p.;
 2. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.;
 3. Săptămâna Sfintelor Patimi în viaţa creştină-ortodoxă, în „Glasul Bisericii”, anul LII (1996), nr. 1-4, p. 33-38;
 4. Importanţa anului liturgic în viaţa credincioşilor, în „Almanah bisericesc”, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1997, p. 30-33.
 1. Pocăinţă şi Înviere în Triod, în „Glasul Bisericii”, anul LII (1996), nr. 5-8, p. 10-18;
 2. Tomas Spidlik, Marii mistici ruşi, traducere din limba italiană, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1997, 344 p.;
 3. Adormirea Maicii Domnului în cultul Bisericii Ortodoxe, în „Glasul Bisericii”, anul LIII (1997), nr. 5-8, p. 27-35;
 4. Cerinţe ale pastoraţie contemporane în mediul urban, în „Almanah bisericesc”, Editat de Arhiepiscopia Bucureştilor, 1999, p. 96-103;
 1. Problema datei Paştelui în creştinătatea actuală, în „Glasul adevărului”, publicaţie religioasă editată de Episcopia Buzăului (serie nouă), anul X (1999), nr. 101-103, aprilie-iunie, p. 9-16;
 1. Despre Sfintele Paşti. De ce Paştele catolicilor cade mai înainte de cel al ortodocşilor şi cât se poate întinde această diferenţă?, în „Almanah bisericesc”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1999, p. 72-77;
 1. Coordonate ale activităţii Preotului Profesor Dr. Ene Branişte, în „Analele Universităţii din Craiova”, seria Teologie, anul III (1998), nr. 2, p. 189-193;
 1. Taina Botezului în lumina canoanelor Bisericii Ortodoxe, în „Glasul Bisericii”, an LV (1999), nr. 1-4, p. 79-93;
 2. Prohodul Domnului şi Prohodul Maicii Domnului, (diortosire), Slobozia, 1999, 76 p.;
 1. Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului, Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor, în „Glasul Bisericii”, anul LV (1999), nr. 5-8, p. 33-50;
 1. Disciplina clerului în lumina sfintelor canoane şi a legiuirilor bisericeşti, în „Glasul Bisericii”, an LV (1999), nr. 9-12, p. 57-67;
 2. Laudatio cu prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa Prea fericitului Părinte Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe  Române de către Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, 12 octombrie 2000, în Mărturie ortodoxă la începutul mileniului trei creştin, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2000, p. 26-36 şi în †Teoctist, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române, Pe treptele slujirii creştine, vol. XI, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 322-329;
 1. Laudatio la decernarea titlului de Profesor Honoris Causa pastorului Reinhard Thöle din Germania, în „Glasul Bisericii”, anul LVI (2000), nr. 5-8, p. 162-164.
 1. Liturghier, (diortosire), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, 539 p.;
 2. Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu la a 60-a aniversare. Model de slujire a Muzicii bisericeşti, în „Vestitorul ortodoxiei”, an XII (2000), nr. 256, p. 4 şi în „Studii teologice”, an LII (2000), nr. 3-4, p. 232-239;
 1. Naşterea Domnului – aspecte liturgice, în „Almanah bisericesc”, Episcopia Buzăului, Buzău, 2000, p. 15-24;
 2. Data Paştelui şi problema calendarului, în „Almanah bisericesc – 2001”, editat de Arhiepiscopia Târgoviştei, Târgovişte, 2001, p. 87-93;
 3. Ceaslov, (diortosire), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, 494 p.;
 4. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 502 p.;
 5. Vizitele pastorale – metodă de pastoraţie şi cale de cunoaştere a parohiei, în „Glasul adevărului”, publicaţie religioasă a Episcopiei Buzăului, anul XII (2001), p. 13-23;
 1. Patriarhul Justinian Marina – model de conştiinţă şi slujire sacerdotală. La împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa, în „Almanah bisericesc”, editat de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, Bucureşti, 2001, p. 46-60;
 1. Părintele Prof. Dr. Constantin Drăguşin, dirijorul Coralei Patriarhiei Române, a împlinit 70 de ani, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 273-274, p. 12;
 1. Parohia – spaţiu de activitate pastoral-misionară a preotului, în „Glasul Bisericii”, LVII (2001), nr. 1-4, p. 60-77 şi în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 499-515.
 1. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist – ctitor şi ocrotitor al învăţământului teologic românesc, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 280, p. 7;
 1. Patriarhul Justinian Marina – ctitor de învăţământ teologic românesc, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 21-35.
 1. Familia azi. Probleme pastorale şi sociale, în „Glasul Bisericii”, anul LVII (2001), nr. 9-12, p. 119-130.
 2. Aghiasmatar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002, 455 p. (Diortosire).
 3. Postfaţă la † T e o c t i s t, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pe treptele slujirii creştine, vol. XII, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002, p. 565-571. Postface (traducere franceză), p. 571-577.
 1. Cultura preotului – condiţie esenţială a succesului pastoral în vremea noastră, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti – 2002”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2002, p. 311-324.
 1. Molitfelnic, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 754 p. (diortosire).
 2. Octoih Mare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 723 p. (diortosire).
 3. Laudatio la decernarea titlului de Profesor honoris causa pastorului Reinhardt Thöle, consilier pentru ecumenism al Bisericii Evanghelice din Germania, referent ştiinţific  pentru Biserici Ortodoxe al Institutului de ştiinţe confesionale din Benskeim, în „Glasul Bisericii”, anul LVI (2000), nr. 5-6, p. 162-164.
 1. Raportul dintre Universitate şi Facultăţile de Teologie Ortodoxă din România, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, p. 597-604.
 1. Pomenirea Sfinţilor Îngeri la Proscomidie, în „Teologie şi spiritualitate la Dunărea de Jos”, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2004, p. 57-72 (Preluat din „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 330-331, p. 8-10).
 1. Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor, în „Pastoraţie şi Misiune în Biserica Ortodoxă”. Tematică pentru cursurile pastorale şi de îndrumare misionară a clerului, conform hotărârii Sfântului Sinod, nr. 572/1998, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, p. 73-90.
 1. 70 de ani de viaţă şi 20 de ani de slujire la Curbura Carpaţilor, în vol. „Episcopul Epifanie – 70 de ani. Deplinătatea slujirii lui Dumnezeu prin slujirea oamenilor, Editura Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2002, p. 92-1000.
 1. Mineiul pe Septembrie, tipărit în zilele păstoriei Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2003, 469 p. (diortosire).

Recenzii, note, comentarii şi prefeţe

 1. Cérès Wissa Wassef, Pratiques rituelles et alimentaires des Coptes, Publications de L’Institut français d’archéologie orientale du Caire, Le Caire, 1971, XIV+445 p. + 9 planşe, în „Studii Teologice”, an XXIII (1971), nr. 7-9, p. 576-577;
 2. „Theology”, A monthly review, LXXV, dec. 1972 (n 630), p. 617-672, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 292-294;
 3. „Eastern Churches Review”, A Journal of Eastern Christendom, vol. V, Oxford, 1973, n 1, p. 1-111, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 305-306;
 1. „Eastern Churches Review”, A Journal of Eastern Christendom, vol. V, Oxford, 1974, n 2, p. 113– 208, în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), nr. 2, p. 305-306;
 1. Otto F. Meinardus, Christian Egypt. Faith and Life, The American University Cairo Press, Cairo, 1970, 513 p., în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 2, p. 282-292;
 1. Almanahul Parohiei ortodoxe româneşti din Viena pe anul 1973, în „Biserica Ortodoxă Română”, an XCI (1973), nr. 3-5, p. 322-326;
 1. EkklhsiastikÒj f£roj, revista de studii teologice editată de Patriarhia Alexandriei, vol. 55, partea a II-a, 1973, p. 199-341, şi vol. 56, partea a II-a, 1973, p. 347-472, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 4, p. 587-589;
 1. Întâlnirea subcomitetelor pentru dialog teologic dintre Bisericile Ortodoxe Răsăritene şi Bisericile Ortodoxe Orientale, traducere şi prezentare, în „Ortodoxia”, an XXV (1973), nr. 4, p. 631-634;
 1. M. Arranz, M.S.J., Les prières presbytérales des Petites Heures dans l’ancien Euchologe byzantinîn  „Orientalia  Christiana  Periodica”,  vol.  XXXIX,  Roma  1973,  fasc.  1,  p.  2882,  în  „Studii Teologice”, an XXV (1973), nr. 9-10, p. 763-765;
 1. William Macomber, J., A Theory on the origins of the Sirian Maronite and the Chaldean Rite, în „Orientalia Christiana Periodica”, vol. XXXIX, Roma 1973, fasc. 1, p. 234/242, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 1-2 p. 124-126;
 2. „Abba Salama”, A review of the Association of Ethio-Helenic Studies, vol. V, Athena, 1974, 262 p., în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), nr. 2, p. 310-312;
 1. Otto F.A. Meinardus, The wall-paintings in crypt of St. Mark in Cairo, în „Eastern Churches Review”, vol. V, 1973, nr. 1973, p. 57-60, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 3-4, p. 295-296;
 1. ‘Iwnškou, Aƒ skšseij tîn Roumanikîn Corîn met¦ toà Patriarc…ou tÁj  ‘Allexandre…aj, în EkklhsiastikÒj f£roj, t. 55 (1973), nr. 2, p. 199-209, şi t. 60 (1973), nr. 1-2, p. 56-99, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 3-4, p. 320;
 2. The Horologion of the Coptic Church, Cairo, 1973, în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), n 3-4, p. 320;
 1. Ernesto Comba-Luigi Santini, Breve storia dei valdesi, Torino, 1973, în „Ortodoxia”, an XXVI (1974), 4, p. 637-640;
 2. O. Ogitsky, Canonical norms of the orthodox eastern computation and the problem of the dating of Pasha in our time, în „St. Vladimir’s Theological Quarterly”, vol. 17, 1973 , nr. 1, p. 274284, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 5-6, p. 453-454;
 1. Christopher Lash, „Gate of Life”; An Ethiopian hymn to the Blessed Virgin, în „Eastern Churches Review”, vol. V, 1973, nr. 2, p. 145156, în „Studii Teologice”, an XXVI (1974), nr. 7-8, p.632;
 1. A Nestorian Collection of Christological Texts, edited and translated by Luise Abromowski and Alen Goodman, University of Cambridge Oriental Publications, nr. 18, Cambridge, vol. I, Syriac Text, VIII+144 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1974), nr. 7-8, p. 633;
 2. L. Duffes, Cl. Geay, Le Baptême dans L’Eglise Copte, Institut Catéchétique (Coll: „Liturgie et catéchèse”), nr. 12, 1973, Le Caire, 1973, 204 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1975), nr. 1-2, p. 178;
 1. Vagaggini, O.S.B., L’ordinazione delle diaconesse nella traditione greca e bizantina, în „Orientalia Christiana periodica”, vol. XL (1974), fasc. 1, p. 145189, în „Studii Teologice”, XXVII (1975), nr. 1-2, p. 178-179;
 1. Amedeo Molnar şi Augusto Hugon, Storia dei Valdesi, 2 vol., Editrice Claudiana, Torino, 1974, 696 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1975), nr. 7-8, p. 641-642;
 1. Papiri  copti  di  contenuto  teologico,  Edizione  e  traduzione  in  italiano  di  Tito  Orlandi (Mitteilung aus der Papirussamlund der Östereichischen National Bibliothek, Neue Serie, IX Folge). Verlag Bruder Hollunck, Wien, 1974, 220 p., în „Studii Teologice”, an XXVII (1975), nr. 7-8, p. 642- 643;
 1. Karoly Toth, Seven years of the Christian Peace Conference, Budapest, 1979, 249 , în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 3-6, p. 575-576;
 1. Vasile Coman, Bishop of Oradea, Serving God we serve the people (Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor), A collection of speeches and articles, 2nd edition, The publishing House of the Romanian Orthodox Diocese of Oradea, 1984, 717 p., in „R.O.C.”, year XV (1985), nr. 3-4, p. 133-135;
 1. Prefaţă, la teza de doctorat a Pr. Liviu Streza, Botezul în diferite rituri liturgice creştine, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1985, p.3-6. Extras în „Ortodoxia”, XXXVII (1985);
 1. Prefaţă, la teza de doctorat a Constantin Karaisaridis, Sfântul Nicodim Aghioritul şi activitatea sa în domeniul liturgic, în „Studii Teologice”, an XXXIX (1987), nr. 1, p. 6-11;
 1. Cezare Alzati, Terra Romena tra Oriente e Occidente, Chiese et etnie nel tardo 1500, Milano, 1981, 338 p., în „Biserica Ortodoxă Română”, an LV (1988), nr. 1-2, p. 174-176.
 1. Cuvânt înainte, la Prof. Ioan Buga, Pastorala. Calea preotului, Ediţia a IIa, revăzută şi adăugită, tipărită cu  binecuvântarea Î.P.S.  Antonie  Plămădeală al  Ardealului, Editura  „Sfântul Gheorghe Vechi”, Bucureşti, 1999, p. I-V;
 2. Prefaţă, la teza de doctorat a Viorel Sava, Taina Mărturisirii în riturile liturgice actualeEditura „Trinitas”, a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1999, p. I-V;
 1. Eveniment editorial de excepţie, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XI (1999), 228, p. 7;
 2. Prefaţă, la Emil Preda, Dicţionar al sfinţilor ortodocşi, Editura Lucman, Bucureşti, 2000,  712;
 1. Cuvânt înainte, la Preot Ionel Durlea, Ghid teologic şi misionar, Editura Ministerului deInterne, Bucureşti, 2000, p. 3-6;
 1. Cuvânt  înainte,  la  „Anuarul  Facultăţii  de  Teologie  Ortodoxă  Patriarhul  Justinian  Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 15-19.
 1. Chivotele lui Petru Rareş şi modelul lor ceresc. O investigare artistică întreprinsă de Sorin Dumitrescu, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 283-284, p. 7.
 1. Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Editura Polirom, Iaşi, 2001, 429 , în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 8.
 1. Prefaţă la Dr. Sânică T. Palade, Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastoraţie individualăteză de doctorat, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2002, p. 7-13.
 1. Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,  Pe treptele slujirii creştine, vol. XIII, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 628 p., în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XVI (2004), nr. 329, p. 4.
 1. Prefaţă la Lect. Nicuşor Tucă, Hristologia reflectată în imnografia ortodoxă, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2004, p. 7-12.
 1. Prefaţă la Mihaela Palade, Arhitectura religioasă bizantină în perioada Paleologilor şi influenţa asupra Ţărilor Române, teză de doctorat, Editura Sophia, Bucureşti, 2004, p. 5-13.
 2. Cuvânt înainte, la † Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Umblaţi neîncetat în adevăr, Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 2004, p. 5-10.
 1. Cuvânt către cititor, la Ghidul Icoanelor Făcătoare de Minuni din Bisericile, Mănăstirile şi Schiturile din România, Editura House of Guides, Bucureşti, 2004, p. 5-6.

 

Predici

 1. Panegiric la Bunavestire, în „Glasul Bisericii”, XXXVI, (1977), nr. 5, p. 395-398;
 2. La intrarea în Biserică a Maicii Domnului, în „Glasul Bisericii”, XXXV, (1976), nr. 9-12, p. 861-865;
 3. La Duminica dinaintea Naşterii Domnului, în „Glasul Bisericii”, XXXVI (1977), nr. 10-12, p. 834-838;
 4. La Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, în „Glasul Bisericii”, XXXVII, (1978), nr. 5-6, p. 453-456;
 5. La Pogorârea Duhului Sfânt, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1978), nr. 5-6, p. 469-472;
 6. La Sfânta Treime, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1979), nr. 5-6, p. 433-437;
 7. La Duminica a XXX-a după Rusalii, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1979), nr. 11-12, p. 1116-1120;
 8. La Duminica a XXIII-a după Rusalii, în „Glasul Bisericii”, XXXVIII, (1979), nr. 9-10, p. 914-937;
 9. La Duminica Tuturor Sfinţilor, în „Glasul Bisericii”, XXXIX, (1980), nr. 6-9, p. 484-487;
 10. La Duminica A XII-a după Rusalii. Datoriile creştinului faţă de cei adormiţi, în „Glasul Bisericii”, XXXIX, (1980), nr. 11-12, p. 710-714;
 1. La Duminica a XXVIII-a după Rusalii (Pregătirea creştinului pentru primirea lui Hristos), în „Glasul Bisericii”, XLI, (1982), nr. 11-12, p. 819-822;
 1. La Duminica a XXXIV-a după Rusalii, a Fiului Risipitor. Nădejdea celui îndreptat în dragostea Tatălui ceresc, în „Glasul Bisericii”, XLIII, (1984), nr. 1-2, p.14-17;
 1. Predica la Sfânta Ecaterina, în „Glasul Bisericii”, XLVI, (1987), nr. 11-12, p.74-78;

Cronici şi reportaje

 1. Încetarea din viaţă a Sanctităţii Kirilos al V-lea al Bisericii Copte, în „B.O.R.”, an LXXXIX (1971), nr. 3-4, p. 286-288;
 2. Prof. Luigi Prosdocimi de la „Universitatea Catolică” din Milano a vizitat Biserica Ortodoxă Română, în „B.O.R.”, an XCIV (1976), nr. 5-6, p. 468-472;
 1. Vizita Î.P.S. Meletios Swite, mitropolit al Bisericii Ortodoxe a Sirienilor din America de Sud, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 1-2, p. 160-162 (în colaborare cu Diac. Asist, Emilian Corniţescu);
 1. Vizita Arhim. Prof. Mircea Clineţ la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX, (1977), nr. 1-2, p. 162-163 (în colaborare cu Diac. Asist. Emilian Corniţescu);
 2. Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe din India (Malabar) la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXIX, (1977), nr. 1-2, p. 163-166 (în colaborare cu Diac. Asist. Emilian Corniţescu);
 1. Sărbătoarea „zilei hramului” la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXIX, (1977), nr. 3-4, p. 355- 361;
 1. Vizita secretarului general al Conferinţei creştine pentru pace, Károly Toth, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXVIII, (1976), nr. 7-10, p. 726-727;
 1. Vizita d-lui Joachim Held, preşedintele Serviciului relaţii externe bisericeşti al Bisericii Evanghelice (Luterane) din R.F. Germania,  la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXVIII, (1976), nr. 7-10, p. 728-730 (în colaborare cu Pr. Asist. Al. Stan);
 1. Conferinţele ţinute de Prof. Luigi Prosdocimi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti şi Sibiu, în „Studii Teologice”, an XXIX, (1976), nr. 7-10, p. 731-732;
 1. Conferinţa preotului profesor Eduard Boné de la Universitatea din Louvain-Belgia, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 5-8, p. 571-577;
 1. Conferinţa teologică interconfesională de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr.5-8, p. 573-577;
 2. Deschiderea noului an de învăţământ 1977-1978 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 9-10, p. 729-731;
 1. Conferinţa teologică interconfesională ţinută la Institutul Teologic protestant unic de grad universitar din Cluj-Napoca, în „Studii Teologice”, an XXIX (1977), nr. 9-10. p. 736-738;
 1. Târnosirea Bisericii „Sfânta Treime” din parohia Ciupelniţa, filiala Trestieni, jud. Prahova, în „Glasul Bisericii”, an   XXXVI (1977), nr. 7-9, p. 764-766;
 1. Vizita Pr. Prof. José Sanchez Vaquero, Directorul Centrului Ecumenic Oriental din Salamanca, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, an XXXVI (1977), nr. 10-12, p. 979-982 (în colaborare cu Diac. Asist. Emilian Corniţescu);
 1. Un nou „doctor în teologie” – P.C. Pr. Nicolae D. Necula, Asistent la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 1-2, p. 167-168;
 1. Vizita părintelui José Sanchez Vaquero, profesor şi director al Centrului Ecumenic Oriental din Salamanca la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 1-2, p. 165-167;
 1. Conferinţa domnului profesor George Galitis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic-Grecia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 5-8, p. 519-522;
 1. Vizita profesorului Robert Dobias de la Colegiul mixt iezuit-calvin-luteran din Chicago şi a Excelenţei Sale, Episcopul Mervyn Stockood al Londrei de Sud, împreună cu Excelenţa Sa, Michael Marchall de Woolwich, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXX, (1978), nr. 5-8, p. 522-524;
 2. Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la cea de-a V-a Adunare generală a Conferinţei Creştine pentru pace, în „B.O.R.”, an XC (1978), nr. 9-10, p. 902-909;
 1. Deschiderea cursurilor de Îndrumare Misionară şi pastorală a preoţilor, seria a 64-a, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 692-693;
 1. Vizita pastorului Duncan Shaw, moderator al Prezbiteriului Bisericii Scoţiene din Edinburg la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 693-696;
 1. Vizita domnului profesor Stylianos Papadopulos de la Facultatea de Teologie din Atena-Grecia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXX, (1978), nr. 9-10, p. 696-699, (în colaborare cu Diac. Asist. V. Ioniţă);
 2. Conferinţa domnului Lukas Vischer, directorul Comisiei „Credinţă şi Constituţie” din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 699-703 (în colaborare cu Diac. Asist. V. Ioniţă);
 1. Deschiderea noului an de învăţământ la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 703-708;
 1. Noi doctori în Teologie: P.C. Pr. Asist. Sebastian Şebu, în „Studii Teologice”, an XXX (1978), nr. 9-10, p. 719-720;
 2. A 32-a Conferinţă teologică interconfesională – Bucureşti, 29 noiembrie 1978, în „Studii Teologice”, an XXX(1978), nr. 9-10, p.721-731 (în colaborare cu Diac. Asist. V. Ioniţă şi Şt. Gănceanu);
 1. Vizita unor reprezentanţi ai grupului australian al Conferinţei Creştine pentru Pace, în „B.O.R.”, an CXVI (1978), nr. 11-12, p.1210;
 1. Conferinţa teologică interconfesională de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, an XXXVIII (1979), nr. 1-2, p. 46-50;
 1. Conferinţele D-lui Profesor Jurgenn Moltmann de la Universitatea din Tübingen la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 1-2, p. 262-264;
 1. Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 3-6, p. 566-568;
 1. Serbarea tradiţională a colindelor de Crăciun şi Anul Nou – 1980, Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 1-2, p. 262-264;
 1. A 35-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Mitropolia Ardealului”, an XXIV (1980), nr. 7-9, p. 734-743;
 2. Întrunirea de lucru a Consiliului Ecumenic al Tineretului din Europa (C.E.T.E.) organizată la Tahi-Ungaria între 14-24 iulie 1980, în „B.O.R.”, an XCVIII (1980), nr. 7-8, p. 708;
 1. Sărbătorirea zilei de naştere a Prea   Fericitului Părinte Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe Române la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 7-10, p. 669-671;
 1. Vizita Profesorului Dr. Miguel Maria Garijo Guembe de la facultatea de Teologie a Universităţii Pontificale din Salamanca – Spania la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 7-10, p. 678-682;
 2. Festivitatea aniversară omagială în onoarea D-lui Profesor Nicolae Lungu la împlinirea vârstei de 80 de ani, în „Studii Teologice”, an XXXII (1980), nr. 7-10, p. 682-684;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1980), nr. 7-10, p. 746-749;
 1. Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 3-4, p. 286-289;
 2. Vizita Profesorului Johannes Straub de la Universitatea din Bonn la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 466-468;
 1. Vizita delegaţiei Bisericii Reformate din R.P. Ungară la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 468-470;
 1. Vizita Pastorului Dr. William Lazareth, Directorul Comisiei „Credinţă şi Constituţie”, a C.E.B., la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 5-6, p. 470-475;
 1. Adunarea Cultelor din Republica Socialistă România pentru dezarmare şi pace, în „Mitropolia Ardealului”, XXVI (1981), nr. 10-12, p. 730-735;
 1. Festivităţile aniversări centenarului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în „Mitropolia Ardealului”, an XXVI (1981),
 2. 10-12, p. 881-889;
 3. A 38-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Mitropolia Ardealului”, an XXVI (1981), nr. 10-12, p. 883-891;
 4. Vizita d-lui Theodor Tschuy, directorul Comisiei pentru drepturile omului din C.E.B., la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIII (1981), nr. 7-10, p. 627-628;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXXIV (1982), nr. 1-2, p. 139-141;
 1. A 38-a Conferinţă teologică interconfesională (Bucureşti 23-23 noiembrie 1981), în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 258-266;
 2. Festivitatea aniversării centenarului Facultăţii şi Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în (12 noiembrie 1881 – 12 noiembrie 1981), în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 283-289;
 1. Conferinţele unor profesori de teologie la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 296-298;
 1. Sărbătoarea tradiţională a colindelor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 208-209;
 1. Sărbătoarea hramului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 5-6, p. 443-445;
 2. Vizita unui grup de profesori şi studenţi de la Facultatea de Teologie a Universităţilor din Lund – Suedia şi din Copenhaga – Danemarca, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 7-8, p.591-592;
 1. Conferinţa Mons. Prof. Wilhelm Nyssen, de la Universitatea din Köln – R.F. Germania, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 7-8, p. 593-594;
 1. Vizita Sanctităţii Sale, Patriarhul Diodoros al Ierusalimului, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 720-721;
 1. Vizita Eminenţei Sale, Arhiepiscopul Oolof Sundby, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 721-725;
 1. Vizita Graţiei Sale Robert Runcie, Primatul Bisericii Anglicane, la  Institutul Teologic Universitar din  Bucureşti, în  „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 752-754;
 1. Vizita  P.C.  Protopresbiter  Georgios  Tsetsis,  directorul  Comisiei  de  întrajutorare  din  cadrul  C.E.B.,  la  Institutul  Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXIV (1982), nr. 9-10, p. 754-756;
 1. Sărbătoarea  tradiţională  a  colindelor  de  Crăciun  şi  Anul  Nou  la  Institutul  Teologic  Universitar  din  Bucureşti,  în  „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 1-2, p. 141-143;
 1. Sărbătoarea zilei hramului la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXV (1982), nr. 3-4, p. 299-303;
 1. A 41-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Mitropolia Ardealului”, an XXVIII (1983), nr. 7-8, p. 512-521;
 2. Vizita Mons. Prof. Wilhelm Nyssen de la Universitatea din Köln – R.F. Germania la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, an XI (1983), nr. 4-5, p. 291-293;
 1. Adunarea pentru dezarmare şi pace de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 9-10, p. 738-749;
 1. A 41-a Conferinţă teologică interconfesională (Bucureşti 7 aprilie 1983), în „Studii Teologice”, an XXXV (1983), nr. 7-8, p. 601-612;
 1. Sărbătorirea a 65 ani de la făurirea statului naţional unitar român la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 1-2, p. 138;
 1. Sărbătorirea tradiţională a colindelor de Crăciun de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 1-2, p. 142-143;
 1. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, le nouveau titulaire de la chaire de  Liturgique, pastorale et Art chrétien de l’Institut Théologique de Bucarest, în „R.O.C.”, XVI –     e année, nr. 4, octobre- décembre 1984, p. 29-32 ;
 1. Anniversaire de M. le Prof. D. Iorgu D. Ioan à l’âge de 85 années, în „R.O.C.”, nr. 4, octobre-décembre 198, p. 27-29;
 2. Sărbătorirea zilei hramului la  Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 3-4, p.278-279;
 1. Preotul Profesor Dr. Ene M. Branişte, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 3-4, p. 280-285;
 1. Preotul Profesor Dr. Ene M. Branişte, în „Almanah” 1985, editat de Parohia Ortodoxă din Viena, Viena, 1985, p. 211-219;
 2. Vizita unui grup de studenţi de la Facultatea de Teologie Mc Cormick din Chicago S.U.A. la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 5-6, p. 417-419;
 1. Vizita Î. P.S. Sale, Mitropolit Damaskinos din Elveţia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 5-6, p. 420-423;
 1. Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară şi pastorală a preoţilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (seria a 70- a), în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 572;
 2. Vizita unei delegaţii a comitetului E.P.E.R. din Elveţia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 575;
 1. Vizita D-lui James Houston, Secretarul Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Australia, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVI (1984), nr. 5-6, p. 575-576;
 1. Tradiţionalul concert de  colinde de  Crăciun şi  Anul  Nou  1985,  la  Institutul Teologic Universitar din  Bucureşti, în  „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr. 1-2, p. 148-149;
 1. Sărbătorirea Sfinţilor Trei Ierarhi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr. 3-4, p. 290-291;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor de Îndrumare misionară şi pastorală – seria 71-a, în „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr.7-8, p. 581-583;
 1. Participarea cadrelor didactice de la cele două Institute teologice universitare ale „B.O.R.” la lucrările celei de-a treia Adunări a Cultelor din România pentru dezarmare şi pace, în „Studii Teologice”, an XXXVII (1985), nr. 7-8, p. 583-858;
 1. Concertul de colinde de Crăciun şi Anul Nou la Institutul teologic universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XXXVIII (1986), nr. 1, p. 116-118;
 1. Aniversarea Domnului Profesor Universitar Doctor Alexandru Elian, la împlinirea vârstei de 75 ani, „Studii Teologice”, an XXXVIII (1986), nr. 2, p. 113-116;
 1. Sărbătorirea zilei hramului la  Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XXXVIII (1986), nr. 1, p.120-122;
 1. Participarea Coralei Patriarhiei Române la Festivalul de muzică bizantină de la Palermo – Italia (13-22 decembrie 1986), în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 3-4, p. 47-49;
 1. Congresul interbisericesc dedicat celui de-al IX-lea centenar de la strămutarea moaştelor Sfântului Nicolae de la Mira Lichiei la Bari şi celui de-al XII-lea centenar  de la ţinerea Sinodului VII ecumenic, Bari – Italia, 9-13 mai, în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 9-10, p. 146-147;
 1. Dialogul ortodoxo-reformat „Debreţin V”, Budapesta, 31 august-4 septembrie 1987, în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 11-12, p. 159;
 2. Al II-lea congres al C.C.P. asupra globalismului, Praga 24-27 noiembrie 1987, în „B.O.R.”, an CV (1987), nr. 11-12, p. 159;
 3. Sărbătorirea zilei hramului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XXXIX (1987), nr. 2, p. 109-116;
 4. Deschiderea oficială a  cursurilor de  îndrumare misionară şi  pastorală, seria a  73-a,  la  Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XXXIX (1987), nr. 5, p. 108-119;
 1. Concertul de colinde de Crăciun şi anul nou la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XL (1988), nr.1, p. 98-102;
 1. A III-a Conferinţă internaţională bisericească dedicată mileniului creştinării Rusiei – Leningrad, 31 ianuarie – 5 februarie 1988), în „B.O.R.”, an CVI (1988), nr. 3-4, p. 55-59;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor de îndrumare pastorală şi misionară a clerului, seria a 74-a, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 4, p. 123-124;
 1. Deschiderea oficială a cursurilor la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 5, p. 115-117;
 1. Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino, în „Studii Teologice”, an XL (1988), nr. 6, p. 113-114;
 1. Concertul de colinde pentru Crăciun şi anul nou la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, „Studii Teologice”, an XL (1988), nr.6, p. 115-116;
 2. Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 1, p. 112-115;
 3. Sărbătorirea zilei hramului la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii teologice”, an CVII (1989), nr. 1, p. 112-115;
 4. A patra Conferinţă mondială pentru „Misiune şi evanghelizare” a Consiliului ecumenic al Bisericilor, San-Antonio-Texas (SUA), 22 mai – 1 iunie 1989, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 5-6, p. 40-48, (în colaborare cu P.S. Nifon Ploieşteanul – Vicar Patriarhal);
 1. Consfătuirea cadrelor didactice din învăţământul teologic universitar, Bucureşti, 19-21 septembrie 1989, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 7-10, p. 53-54;
 1. Conferinţa bisericească internaţională dedicată împlinirii a 400 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Ruse, în „B.O.R.”, an CVII (1989), nr. 7-10, p. 53-54;
 1. Deschiderea cursurilor de îndrumare misionară şi pastorală a clerului din Patriarhia Română, seria a 75-a, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, în „Studii Teologice”, an XLI (1989), nr. 5-6, p. 118-121;
 1. Seminarul ortodox despre înnoirea cultului, Bucureşti, 19-21 sept. 1989, în „Studii teologice”, an XLI (1989), nr. 5-6, p. 118-121;
 2. Seminarul ortodox despre înnoirea cultului, Bucureşti, 21-27 octombrie 1991, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an III (1991), nr. 55-56, p. 8;
 1. Simpozionul naţional „Spaţiu eclezial ca loc interior şi expresie a tradiţiei”, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CVIII (1990), nr. 7-10, p. 39-41;
 1. Corala Patriarhiei Române – laureată, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IV (1992), nr. 72, p. 3;
 2. Corul „Te Deum laudamus” la Paris, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul IV (1992), nr. 80-81, p. 5;
 3. A IV-a întrunire de dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, în „B.O.R.”, an CIX (1991), nr. 7-9, p. 58-62;
 1. Consfătuirea de lucru a Comisiei naţionale pentru avizarea construirii locaşurilor de cult, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an V (1993),
 2. 86, p. 5;
 3. Seminarul ortodox „Înnoirea cultului”, în „B.O.R.”, an CIX (1991), nr. 10-12, p. 44-45;
 4. Corala Patriarhiei Române mesagera spiritualităţii româneşti în Japonia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VI (1994), nr. 108, p. 8;
 5. Corul religios „Te Deum laudamus” la Budapesta, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VI (1994), nr. 114, p. 8;
 1. Corala Patriarhiei Române – laureată a celei de-a XI-a ediţii a Festivalului internaţional de muzică bisericească de la Hajnowka – Polonia, în „Biserica Ortodoxă Română”, an CX (1992), nr. 4-6, p. 53-56;
 1. Resfinţirea Bisericii Parohiei „Icoana” din Capitală, în „Glasul Bisericii”, an L (1991), nr. 4-6, p. 114-115;
 2. Dl. Prof. Dr. Iorgu Ivan a împlinit 95 de ani, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VI (1994), nr. 125, p. 4;
 3. Asociaţia Corală religioasă „Te Deum laudamus”, în „Almanahul bisericesc – 1995”, Bucureşti, 1995, p. 102-104;
 4. Corala preoţească Te Deum laudamus, mesagera muzicii bisericeşti în Elveţia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 134, p.6;
 1. Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale. Întâlnirea subcomisiilor liturgică şi pastorală din cadrul Comisiei mixte pentru dialogul teologic, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 131,p. 1 şi 4;
 1. Eparhia Dunării de Jos în sărbătoare, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VII (1995), nr. 147, p. 7;
 2. Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române la Strasbourg şi Paris, în „Glasul Bisericii”, an LI (1995), nr. 1-5, p. 126-128;
 3. Corala Patriarhiei în Suedia şi Norvegia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII (1996), nr. 164, p. 7;
 4. Turneul artistic şi misionar-ecumenic al Coralei preoţeşti „Te Deum laudamus” în Germania, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII (1996), nr. 165, p. 7;
 1. Reabilitarea Patrimoniului arhitectural din România. Primul seminar naţional, Bucureşti, 28-29 noiembrie 1996, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII (1996), nr. 167, p. 6;
 1. Un moment de rugăciune comună. Vizita Î.P.S. Mitropolit Dr. Antonie al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului la Arezzo şi Roma, 14-22 februarie 1997, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 174, p. 6;
 1. Mircea-Ştefan Ionescu, contabilul şef al Administraţiei patriarhale, a trecut la cele veşnice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 188, p. 6;
 1. Părintele Director Dumitru Luca a plecat pe drumul veşniciei, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 189, p. 7;
 2. Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale. A doua întâlnire a subcomitetelor liturgic şi pastoral din cadrul Comisiei mixte pentru dialog teologic, Damasc, Siria, 2-6 februarie 1998, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an IX (1997), nr. 197, p. 7;
 3. Duhul Sfânt -. călăuza noastră în lumea aceasta. Simpozion ecumenic în dioceza Concordia-Pordenone-Italia, 9 mai 1998, în  „Vestitorul Ortodoxiei”, an X (1998), nr. 204, p. 6;
 1. Dl. Prof. Dr. Iorgu Ivan a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an X (1999), nr. 233, p. 7;
 2. Seminarul „Schimbarea culturii pedagogice privitoare la Balcani”, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 278-279, p. 10;
 3. Prof. Dr. Iorgu Ivan a trecut la cele veşnice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XII (2001), nr. 278-279, p. 12;
 4. Irina – Cornelia Moldoveanu, doctorand şi bibliotecar coordonator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a fost chemată la Domnul, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 283-284, p. 12.
 1. Colegiul teologic biblic „Sfântul Andrei” din Moscova. Simpozionul teologic cu tema „Transfigurarea Rusiei”, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 292-293, p. 10.
 1. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Doctor honoris causa al Universităţii „ Aurel Vlaicu” din Arad, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 292-293, p. 15 (Semnat Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu).
 1. Comemorarea Sfântului martir voievod Constantin Brâncoveanu la Constantinopol, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 8;
 1. Consultaţia Facultăţilor de Teologie din Europa, Graz, Austria, 4-7 iulie 2002, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 13.
 1. Preotul Prof. Univ. Dr. Ion Bria a trecut la cele veşnice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 297-298, p. 10 şi 16.
 2. Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t la Vatican – eveniment istoric cu profunde semnificaţii ecumenice, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 300-301, p. 4 şi în „Almanah bisericesc 2003” al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Bucureşti, 2003, p. 20-25; Din grădina Maicii Domnului în cetatea eternă. Cele şapte zile la Roma (7-14 octombrie 2002), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, p. 132-136.
 1. Congresul omagial de Patrologie „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman – 100 de ani de la naştere” 10-14 noiembrie 2002, Palatul Patriarhal – Bucureşti, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XIV (2002), nr. 302, p. 4, 5, 7 şi în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, anul III (2003), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2003, p. 13-27.
 1. Vizita Excelenţei Sale, Domnului Adrian Năstase, Prim-ministrul României, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 313, p. 2.
 1. Părintele prof. dr. Petre I. David a plecat pe calea veşniciei, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 314-315, p. 15 şi în „Glasul Bisericii”, an LIX (2003), nr. 9-11, p. 239-244.
 1. Părintele profesor universitar doctor Constantin Galeriu a trecut la cele veşnice, „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 318-319, p. 2-3.
 1. Primul Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 320-321, p. 13.
 2. Congresul Internaţional de Teologie „Acad. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae – 100 de ani de la naştere. 9-14 noiembrie 2003, Palatul Patriarhiei Române, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 322-323, p. 3-5.
 3. Simpozionul „Problematica legislaţiei bisericeşti contemporane”, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 322-323, p. 11.
 4. Colocviul internaţional ecumenic cu tema „Tainele şi  Sfinţenia”, în  „Vestitorul Ortodoxiei”, an  XIV  (2003), nr.  324,  p.  7 (nesemnat).
 1. Noi canonizări de  sfinţi  în  Biserica  Ortodoxă  Română.  Episcopia  Buzăului  şi  Vrancei  în  mare  sărbătoare,  în  „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 325-326, p. 6 şi 12.
 1. Consultaţia ecumenică pe tema învăţământului teologic – Sankt Petersburg, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an XIV (2003), nr. 325-326, p. 16 (nesemnat).
 2. Dare de seamă – raport privind activitatea conducerii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, 2003, p. 245-256.
 1. Vizita Prea Fericitului Părinte Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti – 6 iunie 2003, „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti”, 2003, p. 757-765.
 1. Simpozionul naţional dedicat centenarului naşterii prof. univ. dr. Nicolae Chiţescu, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 336-337, p. 10-11.
 1. Vizita Prea Cuviosului Părinte Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped din Muntele Athos, la  Facultatea de  Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 343-344, p. 4.
 1. Profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti – pelerini la Sfântul Munte Athos, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI (2004), nr. 347-348, p. 6-7.
 1. Simpozionul naţional dedicat împlinirii centenarului naşterii arhid. Prof. dr. Emilian Vasilescu, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul  XVI (2004), nr. 347-348, p. 10-13.

 

Articole cu conţinut liturgic şi interviuri publicate în diferite reviste

 1. Un act liturgic exprimă un adevăr de credinţă, convorbire consemnată de Boris Buzilă, în „România Liberă”, rubrica „Lumea creştină”, an XLIX (1991), Serie nouă, sâmbătă, 12 ianuarie 1991, p. 5; nr. 14352, sâmbătă, 19 ianuarie 1991, p. 5;
 1. Calendarul ortodox şi sfinţii tămăduitori, în „Sănătatea”, an 1991, nr. 4, p. 18;
 2. Paştele – sărbătoarea unităţii creştine, în „Armonia”, periodic social-cultural, editat de centrul internaţional ecumenic, anul II, nr. 2(7), 1994, p. 10, şi în „Învierea”, foaie religioasă editată de Arhiepiscopia Timişoarei, an VII (1996), nr. 7 (145), p. 3;
 1. Easter, the greatest Christian Festival, în „Nine O’clock”, third year, nr. 384, 16 April 1994, p. 1;
 2. Easter – the celebration of Joy, în „Nine O’clock”, fourth year, nr. 649, April 29 – May 2, 1994, p. 1 şi 5;
 3. Rugăciune şi icoană, în “Chemarea credinţei”, an II (1994), nr. 12, p. 2;
 4. Christmas, a holiday for big and small, în „Nine O’clock”, nr. 817, fourth year, December 23-27, 1994, p. 1 and 5;
 5. Boboteaza, în “Vocea României”, an II (1994), joi, 6 ianuarie, 1994, p. 1;
 6. Sfântul Ioan Botezătorul, în „Vocea României”, an II (1994), nr. 28, vineri, 7 ianuarie, p. 2;
 7. Întâmpinarea Domnului, în „Vocea României”, an II (1994), nr. 50, miercuri, 2 februarie, p. 2;
 8. „Cel ce vrea să vă fie vouă stăpân, să vă fie vouă slugă”, interviu în „Azi”, vineri, 21 aprilie 1995, nr. 862 (1483), p. 5;
 9. Deniile în spiritualitatea ortodoxă, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 25-26, p. 14;
 10. „Căutaţi adevărul, că acela vă va face liberi”, interviu în „Azi”, vineri, 21 aprilie 1995, nr. 862 (1483), p. 5;
 11. Easter celebration of Reconciliation and Forgiveness, în „Nine O’clock”,, nr. 897, marţi, 21-28 aprilie 1995, p. 1 şi 5;
 12. Un act de cultură şi educaţie religioasă, dătător de speranţe, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 27-28, p. 15;
 13. Creştinismul şi actul cunoaşterii, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 27-28, p. 15;
 14. Bisericile Ortodoxe Vechi-Orientale, în „Chemarea credinţei”, an III (1995), nr. 31-32, p. 26-27;
 15. Christmas – Holiday of renewal, în „Nine O’clock”, fifth year, nr. 1069, 22-27 December, 1995, p. 1-2;
 16. A treia ediţie a Concursului „Icoana din sufletul copilului”, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 35, p. 15;
 17. Săptămâna Patimilor, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 38, p. 10-15;
 18. Ce sunt Sfintele Evanghelii?, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 39, p. 15;
 19. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor, în Colecţia „Pro Patria”, editată de Direcţia de Cultură şi Sport a Ministerului de Interne, nr. 11 (1996), p. 30-32;
 1. Sfântul Antimis – semn al autorităţii episcopale, în „Vestitorul Ortodoxiei” şi „Anuar”. Tipărit cu binecuvântarea P.S. Dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos, în „Călăuza ortodoxă”, periodic editat de Episcopia Dunării de Jos, Galaţi, 1996, p. 147-150;
 1. Gânduri despre „Călăuza ortodoxă”, editată de Episcopia Dunării de Jos, în „Călăuza ortodoxă”, periodic editat de Episcopia Dunării de Jos, februarie 1997, nr. 100, p. 8;
 1. Biserică şi cult pe înţelesul tuturor – Paştele – cea mai mare sărbătoare creştinească, în Colecţia „Pro Patria”, editată de Direcţia de Cultură şi Sport a Ministerului de Interne, nr. 12 (1997), februarie, p. 31-32;
 1. „Recunoaştem, sărbătorim un Paşti calculat greşit”. Doi dascăli de teologie creştină afirmă că Bisericile lor sunt în antiteză, în „Libertatea”, 4 aprilie 1997, p. 16;
 1. Biserică, icoană, liturghie, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 47-48, p. 7;
 2. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această frumoasă şi ziditoare de suflete lucrare, ediţia a IV-a, în „Chemarea credinţei”, an IV (1996), nr. 47-48, p. 18;
 1. Sărbătoarea Rusaliilor, în „Chemarea credinţei”, anul V (1997), nr. 51-52, p. 12-13;
 2. Icoana din sufletul copilului. O manifestare artistică, culturală şi patriotică dătătoare de mari speranţe, în „Chemarea credinţei”, anul V (1997), nr.53-54, p. 12;
 1. Biserica Ortodoxă Română constituie leagănul culturii româneşti, în „Tomis”, revistă de cultură. Serie nouă, an II (32), aprilie 1997, nr. 4 (321), p. 3 şi 15, (interviu Stan Vlad).
 2. Comori de credinţă şi artă românească: I. Veşmintele liturgice; II. Vasele şi odoarele bisericeşti, în „Chemarea credinţei”, anul V (1997), nr. 55-56, p. 12-21;
 1. Cine-s împotrivă, în „Dilema”, săptămânal de tranziţie, anul V, nr. 256, 19-25 decembrie 1997, p. 2;
 2. Icoana din sufletul copilului. „Să binecuvânteze Dumnezeu acest început de organizare a unei pinacoteci naţionale bisericeşti, româneşti”, în „Chemarea credinţei”, anul VI (1998), nr. 59-60, p. 21;
 3. A fi pictor de icoane însemană a crede în Dumnezeu şi a te ruga Lui, în „Chemarea credinţei”, anul VI (1998), nr. 61-62, p. 8;
 4. Dacă icoanele ar fi zugrăvite numai de copii, nici nu ar mai avea nevoie de sfinţire, în „Chemarea credinţei”, an VII (1999), nr. 71-72, p. 10;
 5. Icoana din sufletul copilului – urcuş duhovnicesc, în „Chemarea credinţei”, anul VII (1999), nr. 75-78, p. 33-34;
 6. Iniţierea în Tainele artei restaurării, în „Chemarea credinţei”, anul VII (1999), nr. 79-82, p. 33;
 7. Noi trăim într-o lume pe care nu o vedem, dar care există, miniinterviu săptămânal, realizat de Mihaela Dorobanţi, în „Magazin”, nr. 51 (2250) din 21 decembrie 2000, p. 16;
 1. Învăţământul teologic la ceasul biruinţei. De vorbă cu noul Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Pr. Prof. Dr.  Nicolae Necula, în „Ziua”, anul VI, nr. 1738, 4-5 martie 2000, p. 6 (interviu realizat de Sorin Dumitrescu);
 1. Monstruozităţile de astăzi s-au născut din lipsa educaţiei religioase. Interviu cu preotul dr. Nicolae Necula, parohul Bisericii Grădina Icoanei, în „Adevărul”, nr. 3056, miercuri 6 aprilie 2000, p. 9, (interviu realizat de Melania Vergu);
 1. Despre locul din care începe mântuirea, în „Orient expres”, anul VI, nr. 270, 22 mai 2000, Tel Aviv, p. 25 şi 31, (A consemnat Hélène Elli).
 1. Concursul naţional „Icoana din sufletul copilului”, în „Chemarea credinţei”, anul IX (2000), nr. 85-88, p. 37-38; în Icoana din sufletul copilului. Copilăria care cântă în imagini, Album tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 23-28.
 1. A.B.C. Creştin Ortodox: Altar, Aghiazmă, Botez (Taina Sfântului Botez), Buna-Vestire, în „Chemarea credinţei”, anul X, nr. 107-109, ianuarie-martie 2002, p. 4-7; 12-13.
 2. A.B.C. Creştin Ortodox: Botez (Taina Sfântului Botez), continuare din numărul trecut; Biserica – locaş de închinare, în „Chemarea credinţei”, anul X(2002), nr. 110-112, p. 6-8;
 1. A.B.C. Creştin Ortodox: Catapeteasmă, Crucea, în „Chemarea credinţei”, anul 2002, nr. 113-115, iulie-septembrie, p. 8-9; 10-11.
 2. Vizita la Vatican – un prim pas către unificarea Bisericii Creştine, interviu cu părintele prof. dr. Nicolae Necula, în „România Mare”, anul XIII, nr. 642, vineri, 1 noiembrie 2002, p. 11.
 1. A.B.C. Creştin Ortodox: Creştin, Duhovnic, Crăciun (Naşterea Domnului), în „Chemarea credinţei”, anul X (2002), nr. 116-118, p. 6, 7, 20.
 1. A.B.C. creştin ortodox: Denii, Ectenie, Epicleză, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 121-122, p. 6-7.
 2. A.B.C. creştin ortodox: Episcop, Evanghelie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 123-124, p. 8-9.
 3. A.B.C. creştin ortodox: Epifanie, Epitaf, Epitimie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 125-126, p. 8-9.
 4. A.B.C. creştin ortodox: Euharistie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 127-128, p. 8-9.
 5. A.B.C. creştin ortodox: Fericiri, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 129-130, p. 8-9.
 6. A.B.C. creştin ortodox: Filocalie, în „Chemarea credinţei”, an XI (2003), nr. 131-132, p. 6.
 7. A.B.C. creştin ortodox: Har, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 133-134, p. 9.
 8. A.B.C. creştin ortodox: Harisme, Harţi, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 135-136, p. 10-11.
 9. „Cred în creştinii care vorbesc prin fapte”. Discuţie cu decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, interviu realizat cu Maria Stanciu, în „Viaţa liberă”, cotidian independent, anul XV, nr. 1420, 29-30 mai 2004, p. 5.
 1. A.B.C. creştin ortodox: Hirotesie, Hirotonie, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 137-138, p. 10-11.
 2. A.B.C. creştin ortodox: Hodighitria, Hram, în „Chemarea credinţei”, an XII (2004), nr. 139-140, p. 8-9.