Prof. Dr. Remus RUS

CURRICULUM VITAE

Nume și prenume:  RUS REMUS

Data și locul nașterii: 1 ianuarie 1942, Brașov, România

Cetăţenie: română

Stare civilă: căsătorit, 1 copil

Adresă de contact: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, Str. Sf. Ecaterina nr. 2, 040155, București, e-mail:  remusrus@gmail.com, telefon: +40-21-

335 61 17; Fax: +40-21-335 41 83

 

Studii:

1955-1960 – Seminarul Teologic din Caransebeș

1960 – bacalaureat

1960-1964 – Institutul Teologic din Sibiu

1964 – Diploma de licenţă

 

Specializări:

1964-1969 – studii doctorale / doctorat în istoria religiilor,  la facultăţile:

  • Facultea de Teologie, Universitatea din Bucuresti
  • Oxford University, Anglia
  • Université de Sorbonne – Paris, Franţa
  • Heidlberg, Germania.

Locul de muncă actual și funcţia: Profesor doctor, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

Titlul știinţific: Profesor universitar doctor

 

Experienţa profesională:

– 1969-1975 documentarist, redactor și traducător în cadrul Serviciului de Relaţii Externe al Patriarhiei Române.

– din 1975 – prezent  – Profesor universitar doctor,  Universitatea din București

–  din  februarie  1990  Profesor  asociat  al  Facultăţii  de  Filosofie  din  cadrul Universităţii București până în 2002

– 1997–1998 – expert prezidenţial pentru probleme religioase. Palatul Cotroceni.

– 1998 – 1999 – Visiting professor, Chicago University, St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary; Holy Cross Theological Seminary, Boston, SUA.

– 1999- 2000 – Consilier, Ministerul Culturii și Cultelor

– profesor asociat Catedra UNESCO, Universitatea București din 2000

– profesor asociat la Universitatea de Teatru și Film „I.L. Caragiale” din 2000

Membru al asociaţiilor profesionale:

Membru de onoare al Institutului de cercetări filosofice al Academiei Române

Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză, Germană

Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale::

– Implicat în diferite programe UNESCO

– Membru în programul „Cercetare de excelenţă 2006”, modulul trei cu tema:

Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii Uniunii Europene.

 

Lucrări elaborate și publicate (se anexează lista lucrărilor publicate în domeniile Programului, relevante pentru activităţile care urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului): –

Alte competenţe:

Redactor șef al revistei „Studii Teologice” din noiembrie 2006.

Coordonator  al  colecţiilor:  Orizonturi  spirituale  –  Editura  Enciclopedică  și  Historia

Religionum – Univers Enciclopedic.

 

LISTA LUCRARI PUBLICATE Lucrări:

Elemente ale dogmei întrupării în învăţătura Bisericii Ortodoxe Etiopiene, în ,,Ortodoxia”, an. XXIV, 1972, nr. 2, p. 213-217;

Scrierile sacre ale marilor religii, în “Ortodoxia”, an. XXV, 1973, nr. 1, p. 66-82;

Poziţii creștine faţă de religiile necreștine, în “Ortodoxia”, an. XXV, 1973, nr. 2, p. 264-276; Funcţia preoţiei în marile religii, în ,,Ortodoxia”, an.  XXV, 1973, nr. 4, p. 553 -567; Noţiunea de sacrificiu în marile religii, în ,,Ortodoxia”, an.  XXVI, 1974, p. 185 – 201 ,

Consideraţii asupra concepţiilor biblică și mesopotamiană despre creaţie, în GB, an.   XXXIX, 1980, nr. 6-8, p. 524-534;

Iisus Hristos în gândirea indiană, în ST, an.  XXXIII, 1981, nr.5- 6, p. 436-445;

Salcia: simbolul morţii și al vieţii, în GB, 7-9/1984, p. 537-545.

Sensul și semnificaţia termenului “religie” în marile tradiţii religioase actuale, în GB, an. XLIV, 1985, nr. 10-12, p. 684-697;

Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creștine, în GB, an.  XLVII, 1988, nr. 3, p. 87-119;

Teorii privind originea religiei Vechiului Testament, în GB, 1-2/1990, p. 80-90.

Premise  antropologice  pentru  un  dialog  interreligios,  în  „Biserica  Ortodoxă  în  Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea și stabilitatea europeană”, Editura Universităţii București, 2006.

Marutha de Maipherkat despre Sinodul Ecumenic de la Niceea (325), art. în „Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică”, Cluj-Napoca, 2007, p. 465-475.

 

Cărţi de autor

R.Rus, Concepţia despre om în marile religii, Teză de doctorat în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 7-8, p. 715-915 (și în extras), 204 p.;

Îndrumări  Misionare.  Manual  pentru  Institutele Teologice (în  colaborare),  Editura  Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1986.

Istoria religiilor.  Manual pentru Seminariile teologice, București, 1991, 348 p. (în colaborare cu Pr. Conf. Alexandru Stan);

Istoria filosofiei islamice, Editura Enciclopedică, București, 1994, 344 p.

Sf. Irineu din Lugdunum, Demonstraţia propovăduirii apostolice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001.

Învăţătura tainică a lui Iisus cel înviat către Toma Apostolul, Univers Enciclopedic, București, 2002.

DicŃionar enciclopedic de Literatură Creştină din primul mileniu, Editura  Lidia, 2003.

Patericul  Sfântului  Grigorie  Dialogul,  Editura  Institutului  Biblic  și  de  Misiune  al  Bisericii Ortodoxe Române, București, 2007.

Religie  și  Securitate  în  Europa  secolului  XXI  –  Glosar  de  Termeni,  în  colaborare,  Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2007.

 

Traduceri în limba engleză:

The Reformed Church in the Socialist Republic of Romania, Bucharest,1976;

The  Romanian  Orthodox  Church  and  the  Church  of  England  (în  colaborare  cu  Pr.  Conf. Alexandru  Stan), Bucharest, 1976;

The  Divine  Liturgy  of  St.  John  Chrysostom,  edited  by the  Romanian  Orthodox  Patriarchate, Bucharest, 1977 (ediţie bilingvă);

Virgil Cândea și C. Simionescu, Witnesses to the Romanian Presence on Mount Athos, Bucharest, 1979;

Mihai  Fătu,  The  Romanian  Church  in  North–West  Romania  during  the  Horthy  Occupation, Bucharest, 1985;

Wilhelm Nyssen, The Flame of Salvation. Frescoes of the Orthodox Church of St. John the Baptist, Ferentari, Bucharest, 1987;

The Romanian Orthodox Church, Bucharest, 1987;

The Fiftieth Anniversary the Interconfessional Theological Conferences in Romania, București, 1988;

Faithfulness and Renewal, Bucharest, 1989;

The Cathedral of the Diocese of Roman, Editura Episcopiei Roman și Huși, 1990 s.a.

 

Traduceri din limba engleză:

Nicolae Arseniev, Descoperirea vieţii veșnice. Introducere în credinţa crestină, București, 1991, 125 p. (în colaborare),

  1. V. Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, București, 1993. Re Sofia, București, 2006; Nicolae Arseniev, Mistica și Biserica Ortodoxă, București, 1994, 184 p.;

Hermann Oldenberg, India Antică. Limba și religiile ei, Editura Enciclopedică, București, 1995. Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1995.

  1. W. Wright, Istoria literaturii creștine siriace, Editura Diogene, Billy Graham, Pacea cu Dumnezeu, trad. În colab. cu prof. dr. V. Talpoș, Editura Porto-Franco, Galati, 1997, 271 p.

Lars Thunberg, Omul și cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1999.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Smerenia în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2002.

Constantin Cavarnos, Sfinţii martiri Rafael, Nicolae și Irina din Lesvos, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, 131 pag.

Flori din Deșert. Pilde despre smerenie, ascultare, pocăinţă și iubire ale sihaștrilor creștini din vechime. Alese și traduse din greacă de I.P.S. Arhiep. Chrysostomos al Etnei, Editura Vremea XXI, București, 2003.

Arhiepiscopul Dmitri, Împărăţia lui Dumnezeu. Tâlcuire duhovnicească la Predica de pe Munte, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003. Arhiepiscopul  Dmitri,  Minunile  Mântuitorului  Iisus  Hristos,  Editura  Institutului  Biblia  și  de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Pocăinţa în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Ascultarea în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei și Părintele James Thornton, Iubirea în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, București, 2004.

Sfinţii Stâlpnici: Simeon, Daniel, Luca și Alipie, în colaborare, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, sub tipar (2008).