Roșu Vlăduț-Iulian

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Roșu

Prenume: Vlăduț-Iulian

Domeniu: Teologie Istorică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Dr. Daniel Benga

Titlul tezei: Istoria veșmintelor liturgice și a hainelor clericale în creștinismul oriental până în secolul al XV-lea

Abstract: În cadrul temei pe care o cercetez, voi încerca să reconstitui din punct de vedere istoric procesul evolutiv atât al veșmintelor folosite în cult, cât și al îmbrăcămintei de zi purtate de cler și de monahi. Obiectivul lucrării este acela de a pune într-o lumină clară atât modul de proveniență, cât și factorii care au influențat de-a lungul timpului vestimentația clericilor. În acest moment nu există o lucrare omogenă care să trateze cu multă atenție subiectul evoluției înveșmântării liturgice în spațiul răsăritean, de aceea cercetarea mea în această direcție va fi o provocare de a crea o imagine istorică unitară și unică cu privire la această temă. Titlul lucrării arată că cercetarea va fi una interdisciplinară. Această chestiune a veșmintelor liturgice a fost tratată de cele mai mult ori de către cercetători sub aspectul liturgico-simbolic și nu istoric. Este avută în vedere necesitatea depășirii granițelor artificiale între diferite domenii ale studiului teologic pentru a realiza o descriere cât mai apropiată de adevărul istoric.

Fotografie:

Lasă un comentariu