Săftoiu Alexandra

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: PINTILIE (căsătorită SĂFTOIU)

Prenume: ALEXANDRA

Domeniu: SISTEMATICĂ, TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ

Profesor conducător de doctorat: Conf. Dr. ADRIAN LEMENI

Titlul tezei: Semnificația nous-ului în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul. Mărturisirea puterii unificatoare a minții în contextul cercetărilor actuale ale neuroștiințelor

Abstract:

Motivația alegerii acestei teme are în vedere atât actualizarea învățăturii antropologiei maximiene despre funcția integratoare pe care o are mintea față de celelalte puteri ale sufletului, cât și stabilirea și valorificarea interdependenței dintre teologia empirică, pe care ne-o oferă Sfântul Maxim Mărturisitorul – care face o estimare corectă a relației permanente a trupului cu sufletul și se oprește în mod deosebit la unitatea din existența umană –, și rezultatele cercetărilor neuroștiințelor – care mărturisesc și se apropie tot mai mult de înțelegerea capacităților funcțiilor cerebrale și ale psihicului uman, prin care se pot depăși și elimina gravele crize ale omului contemporan, care încep de la nivel mental.

Interesul și cercetarea neuroștiințelor asupra mecanismelor biologice în vederea explicării activității psihice, precum și rezultatele obținute prin care s-a arătat cât de mult influențează afectivitatea gândirea, problemă recunoscută alături de alte fenomene ca fiind de o complexitate majoră, reprezintă o confirmare a faptului că știința nu se poate limita la explicațiile de tip reducționist în vederea obținerii unei cunoașteri complete a omului, o taină care nu va fi epuizată niciodată.

Elementul de noutate îl reprezintă stabilirea comunicării și a corelării celor două forme de abordare a psihicului și funcțiilor cerebrale ale creierului uman. Dacă funcția neurologică a creierului care permite trăirea experienței religioase nu a făcut până recent obiectul unor cercetări și studii sistematice în domeniul științelor, tema ei a fost abordată subadiacent în antropologia patristică, servind la înțelegerea psihologiei și a comportamentului uman, inclusiv și pentru cei care nu-și raportează existența la Dumnezeu

Lasă un comentariu