Studiul Noului Testament

Tematica pentru Admiterea la Doctorat

Disciplina Studiul Noului Testament

Coordonator: Pr. Prof. Constantin PREDA

TEMATICA:

 1. Studiile biblice şi metodele lor:
 2. Metoda istorico – critică
 3. Analiza retorică a Epistolelor pauline
 4. Analiza narativă a Evangheliilor
 5. Principiile hermeneuticii patristice
 6. Teoria receptării biblice (BRT:Biblical Reception Theory) şi exegeza biblică

BIBLIOGRAFIA:

*The Enchiridion Biblicum, EDB, 1993 (şi on-line: www.catholicscripture.net/enchiridion/);

J.-N. Aletti, L’art de raconter Jésus Christ. L’écriture narrative de l’évangile de Luc (Parole de Dieu; Paris: Seuil, 1989); trad. it. L’arte di raccontare Gesù Cristo. La scrittura narrativa del vangelo di Luca (Biblioteca biblica 7; Brescia: Queriniana, 1991);

J.-N. Aletti, New Approaches for Interpreting the Letters of Saint Paul. Collected Essays: Rhetoric, Soteriology, Christology and Ecclesiology (SubBi 43; Rome: Gregorian & Biblical Press, 2012).

Pr. Prof. J. Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii (Ed. Patmos, Cluj – Napoca, 2003);

 1. D. G. Dunn, H. Klein, U. Luz, V. Mihoc (eds.), Auslegung der Bibel in orthodoxer und westlicher Perspektive. Akten des west-östlichen Neutestamentler/inner-Symposiums von Neamţ vom 4.-11. September 1998 (Mohr Siebeck, Tübingen, 2000); trad. rom. Interpretarea Sfintei Scripturi din perspectivă ortodoxă şi apuseană. Documente ale Simpozionului Est-Vest al specialiştilor în Noul Testament, de la Neamţ (4 – 11 septembrie 1998; Ed. Teofania, Sibiu, 2003).
 2. Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische und historisch-kritische Methoden(Freiburg: Herder, 1987); trad. it. Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del Nuovo Testamento (CSB 16; Bologna: EDB, 1989); trad. span. Lecturas del Nuevo Testamento. Metodología lingüística histórico-crítica(Estella: Verbo Divino, 1990); trad. port. Metodologia do Novo Testamento. Introdução aos métodos lingüísticos e histórico-críticos (Bíblica Loyola 12; São Paulo: Loyola, 1994); trad engl. How to Read the New Testament. An Introduction to Linguistic and Historical-Critical Methodology (Peabody, MA: Hendrickson, 1996); trad. rom. Metodologia Noului Testament (Galaxia Gutenberg, 2006).
 3. – G. Gadamer, Adevăr şi Metodă (Ed. Teora, 2001);
 4. Marguerat – Yvan Bourquin, La Bible se raconte. Initiation à l’analyse narrative (Ed. Du Cerf, Paris, 1998);
 5. E. Porter, Handbook of Clasical Rhetoric in the Hellenistic Period 330 B.C – A.D 400 (Leiden – New York- Köln; 1997);
 6. Prince, Dicţionar de Naratologie (Institutul European, 2004);
 7. L. Resseguie, Narrative Criticism of the New Testament. An Introduction (Grand Rapids, Michigan, 2005); trad. franc. L’exég se narrative du Nouveau Testament. Une introduction (Ed. Lessius, 2009);
 8. Săvulescu, Retorică şi teoria argumentării (Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2004);
 9. A. Schokel – J. M. Bravo, A Manual of Hermeneutics, (Sheffield Academic Press, 1998);
 10. Standaert, «La rhétorique ancienne dans Saint Paul», în L’apôtre Paul. Personnalité, style et conception du ministère (par A. Vanhoye; BETL, LXXIII; Leuven, University Press; 1986), p. 78 – 92;
 11. M. M. Vásquez, Contours of a Biblical Reception Theory. Studies in the Rezeptionsgeschichte of Romans 13.1–7, (V&R unipress GmbH, Goettingen, 2012);